LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2018-01-11

Dienotvarkėje:
1.  Dėl Vienybės aikštės projekto

LAS Kauno skyriaus valdybos posėdyje nutarta, kad, nepavykus susisiekti su Vienybės aikštės projektavimo darbų užsakovu, skubiai išsiųsti raštą užsakovo atstovams, projektuotojams bei kitoms įstaigoms (UAB Urban Investitors, vokiečių architektams 3Deluxe, R. Giedraičiui, Kauno m. savivaldybei, KPD), raginant galutinį Vienybės aikšės projektą pristatyti viešam visuomenės  svarstymui, kaip reglamentuoja įstatymai. Kadangi projektuojama ypatingai svarbioje ir brangioje miestiečiams vietoje, reikia prašyti, kad būtų pristatyta architektų bendruomenei bei AR Regioninei architektų tarybai.  

Pridedama: 2018-01-15 LAS Kauno skyriaus raštas „Dėl Vienybės aikštės projekto sprendinių“
Dėl Vienybės aikštės projekto sprendinių

 

Komentavimas baigtas.