LAS Kauno skyrius

PETRAŠIŪNAI

antrastinė-1
 Monika Liočaitė
Petrašiūnai kaip visuma Lyncho metodu ir Kauno popieriaus fabriko konversija

 Ar kada nors vykdami pro Petrašiūnus esate susimąstę, kad tai patraukli zona verslui, smulkiajai pramonei, kūrybinėms industrijoms? Kokios svarbios yra Petrašiūnų kapinės, Nemunas, Pažaislis su Kauno mariomis? Kas galėtų pakeisti Petrašiūnus, kokios perspektyvos laukia šio Kauno rajono? O ar jums neknieti apsilankyti nors viename iš tų vaiduokliškos išvaizdos fabrikų? Pamatyti įrenginius, sužinoti, kaip jie veikė ir kaip dabar yra puikiai įkomponuoti į interjerą ar tarnauja kaip muziejaus eksponatas?

Aktuali naujienaKaunas – Europos kultūros sostinė 2022

Skelbiame Virginijos Vitkienės, projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“  rengimo vadovės laišką.

Jau virš metų Kaune iniciatyvinė kūrybininkų grupė, analizuodama tarptautines patirtis ir vietos poreikius bei galimybes, generuoja ambicingos paraiškos ir projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ idėjas. Kauno kultūros bendruomenė pritarė programos pavadinimui, šaukiniui ir krypčiai „Contemporary Capital“ / „Šiuolaikinė sostinė“. Pavadinimu atsispiriama nuo istoriškai nulemto ir Kauno miesto sinonimu tapusio „laikinosios sostinės“ pavadinimo, bet žengiama toliau, teigiant, jog pozityvioji miesto tapatybė neužstrigo praėjusiajame šimtmetyje – ją kuriame dabar.

Kauno Petrašiūnų istorinė raida

ilisutracija

Monika Liočaitė

Kauno Petrašiūnų rajono istorinė raida

 Įvadas

Norėdama aplankyti Pažaislio vienuolyną ar Kauno marias, vaikystėje su tėvais, o dabar ir pati renkuosi kelią pro Petrašiūnus. Pravažiuojant K. Baršausko žiedą, leidžiantis nuokalne ir įvažiuojant į plačią R. Kalantos gatvę, akys krypsta į nematytus pramonės statinius. Pro langus šmėkšo abipus gatvės išsidėstę apleisti masyvūs tūriai, mažyčiai vieno aukšto gyvenamieji medinukai, aprūdijusios ,,Bituko“ keltuvų konstrukcijos, ,,Centrolito“ teritorijos griuvėsiai. Šalia Petrašiūnų bažnyčios esantis J. Janonio popieriaus fabriko klubas primena sumažintą Arkikatedrą. Tolumoje kaip Petrašiūnų orientyras boluoja elektrinės kaminai. Dar neseniai iš jų tįso ilgos dūmų uodegos. Asfalto dangoje įsirėžę bėgiai… Visa tai primena, kad čia virė gyvenimas, kuris dabar gyvas mūsų senelių ar tėvų prisiminimuose.

Šis straipnis supažindins su Petrašiūnų vystymosi, augimo ir, deja, nyksmo istorija. Apžvelgsiu svarbiausius įvykius, kurie suformavo, pakeitė ir, tikėkimės, keis Petrašiūnų charakterį, leisdami šiai apmirusiai Kauno miesto daliai įsilieti į visaverčio gyvenimo sūkurį.

Nauja skiltis svetainėje

Pristatoma nauja, ilgai brandinta tinklalapio skiltis, kurioje šeimininkaus jauni, ambicingi ir kūrybingai rašantys kolegos, studijuojantys menų disciplinas. Idėja kilo eilę metų vadovaujant magistrantų moksliniams tiriamiesiems darbams.  

Konkursas baigėsi30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo konkursas

IMG_20150501_140327

30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų pl. Kaune panaudojimo konkursui buvo pateikti 7 darbai. 2015 m. lapkričio 12 d. konkurso vertinimo komisija (J. Merkevičienė (pirm., V. Matijošaitis, G. Petrauskas, A. Ambrasas, J. Audėjaitis, E. Barzdžiukas, A. Kiaunienė, N. Valatkevičius, A. Vyšniūnas) vertino projektus ir sudarė jų eilę, kuri bus paskelbta posėdyje, kuris vyks lapkričio 18 d. 11.00 Architektų namuose. Šiame posėdyje taip pat bus atplėšti vokai su devizų šifrais.

Architektūra: Kaunas 2015

8_IMG

Tarptautinei architektų dienai paminėti skirti renginiai šiemet vyko Kauno senamiestyje. Kasmetinė architektų ir studentų darbų paroda „Architektūra: Kaunas 2015“ šiemet išsiskleidė Vilniaus gatvėje, kur iki pat sutemų praeiviai galėjo betarpiškai gėrėtis realizuotomis ir nerealizuotomis architektūrinėmis idėjomis. Kas to padaryti nespėjo, lai nenusimena, galima bus jas patyrinėti netrukus, kai paroda įsikurs antrame Architektų namų aukšte.

ARCHITEKTŪRA: KAUNAS 2015

Kviečiame dalyvauti tarptautinei architektų dienai skirtoje parodoje „Architektūra: Kaunas 2015“

VIETA
Vieša erdvė Vilniaus g. tarp nr. 7 ir nr. 3.
FORMATAS
Darbai ant tradicinių 70 x 100 cm planšetų, komponuojama HORIZONTALIAI.
Vienas objektas pateikiamas ne daugiau kaip dviejuose planšetuose, kurie bus eksponuojami VIENAS VIRŠ KITO.
Vieno biuro pristatomų objektų skaičius neribojamas.
Privaloma informacija: pavadinimas, adresas, autoriai, sukūrimo/realizacijos metai, fotografijos autorius.

Architektų susitikimas su Kauno miesto meru

Vakar, birželio 11 d., Kauno miesto savivaldybėje įvyko mero Visvaldo Matijošaičio susitikimas su Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus bei Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos architektais. Susitikimo tikslas – statybos Kauno santakos dešiniajame Neries krante bei miesto strategijos klausimai. Pateikiame LAS Kauno skyriaus ir KAUET raštus miesto vadovui.

KAUET posėdis 2015-06-03

A (1)

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI. (pakartotinai). PROJEKTUOJA „A. KANČO STUDIJA“.

Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.

Užsakovas – UAB Bei Capital.

KAUNAS UPIŲ MIESTAS

Pirmykščiai gyventojai, vėliau VI – VII a. sugrįžę tėvonijon aisčiai kūrė savo gyvenvietes ir čia, dabartiniame Kaune. Ir būtent dėl dviejų gintarinių vandenkelių –  Nemuno ir Nėries upių. Seniai nebėra tos upės vandenkeliais. Bet miestui svarbu turėti laisvas erdves, tėkmę, upės kvapą, pramoginę laivybą. Esame apvogti. Dalis vandens pasilieka upių aukštupių valstybėje, o iškirsti pelkingi…

Darkomų pakrančių miestas

KAUNAS TAMPA DARKOMŲ UPIŲ PAKRANČIŲ MIESTU.  Ką reiškia miestui atsigręžti upių link? Ar tai reiškia užstatyti upių  pakrantes gyvenamaisiais namais  ir atiduoti jas nedideliam  žmonių skaičiui, kurie užsitvers pakrantę uždaram naudojimui? Galų gale, aktyvi urbanizacija erdvės, esančios prieš Kauno senamiestį, vizualiniu atžvilgiu taip pat nebus naudinga.  Kita vertus, nebeaugančiam Kauno miestui veržtis užstatinėti žalias upių pakrantes…

Konkursas baigėsiRotušės aikštės Kaune pritaikymo visuomenės poreikiams supaprastinto atviro projekto konkursas

rotuses_aikstes

Rotušės aikštės Kaune pritaikymo visuomenės poreikiams supaprastinto atviro projekto konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė Jūratė Merkevičienė, Audrius Ambrasas, Rymantė Gudienė, Šarūnas Kiaunė, Andrius Kupčinskas, Gintautas Natkevičius, Dalia Paulauskienė, Nerijus Valatkevičius 2013 m. lapkričio 13 d. vertino projektus ir sudarė jų eilę. Konkurso tikslas – išrinkti tinkamiausią Rotušės aikštės Kaune kaip daugiafunkcinės pagrindinės senamiesčio reprezentacinės ir kasdieninio bendravimo erdvės architektūrinį scenarijų, atitinkantį pakitusius visuomenės poreikius, išlaikant aikštės universalų pritaikymą visuomeninėms, reprezentacinėms, kultūros bei verslo reikmėms.

KAUET posėdis 2015-03-18

I VARIANTAS
MARIJOS RADIJO PASTATO V. SLADKEVIČIAUS G. 5 KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (pakartotinai pristatomi)

Projektuotojas: „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, statinio autorius- Šarūnas Kiaunė. Užsakovas- VšĮ „Marijos radijas“.

2015 M. ARCHITEKTŪRINIŲ KONKURSŲ PROGRAMŲ APTARIMAS SU KAUNO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAIS

PROFESORIAUS JONO MINKEVIČIAUS KNYGŲ PRISTATYMAS

4
Vasario 24 dieną Kauno architektų namuose įsikūrusioje galerijoje Urbana įvyko profesoriaus J. Minkevičiaus knygų „Prieštaringoji architektūra“ ir „Migonių vinkšna“ pristatymas. Į knygų sutiktuves susirinko garbinga architektų draugija – architektai Leonardas Vaitys, Augis Gučas, doc. Kęstutis Zaleckis, Audrys Karalius, doc. Liucijus Dringelis ir kiti.

KNYGOS „ARCHITEKTO ALGIMANTO SPRINDŽIO KŪRYBA“ SUTIKTUVĖS

sprindzio2
2015 m. sausio 5 d., Architektų namuose  įsikūrusiame Teatro klube vyko knygos „Architekto Algimanto Sprindžio kūryba“ sutiktuvės. Renginyje dalyvavo architektas Leonardas Vaitys, filosofas doc. dr. Stanislovas Mostauskis, doc. Liucijus Dringelis, architekto sūnus Algis Sprindys, leidinio kalbos redaktorė dr. Gintarė Bernotienė, dizainerė Jovita Bliūdžiūtė ir knygos autorė VDA Kauno fakulteto doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė. Renginį vedė…

200M2 SVAJONIŲ MIESTAS 2014

200M2  SVAJONIŲ  MIESTAS  2014

200M2 projektas yra Lietuvoje neeilinis įvykis, kurio metu buvo kuriamas 200m² ploto maketas – vaikų svajonių miestas. Prie šio maketo kūrimo ir projekto organizavimo prisidėjo J.A.K. (Jaunųjų architektų klubo) nariai, globojami Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus ir Lietuvos kultūros tarybos. Architektų organizatorių komandą sudarė apie 50 architektų ir iki 20 kitų profesijų atstovų.

KAUET posėdis 2014-09-17

MEGA_6

PREKYBOS IR LAISVALAIKIO CENTRO „MEGA“ , ISLANDIJOS PL. 32, KAUNE, PLĖTROS KONCEPCIJA

Stadija: koncepcinis projektas ( užduotis būsimam techniniam projektui rengti )
Statinio architektai : Rolandas Palekas, Adelė DovydaviciūTė, Dalia Zakaitė, Alma Palekienė, Bartas Puzonas, Rasa Jasaitė (UAB „Paleko Arch Studija“)
Užsakovas: AB „Baltic Shopping Centers“.

KAUET posėdis 2014-03-12

Donelaicio_83_01ist

DAUGIABUČIO NAMO SU KOMERCINĖS PASKIRTIES PATALPOMIS K. DONELAIČIO G. 83, KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas: UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai (architektai: Tomas Jūras, Gintautas Natkevičius, Sigita Kundrotaitė, Adomas Rimšelis).
Statytojas: Mindaugas Plūkas.

KAUET posėdis 2013-10-09

PARAMOS IŠ EUROPOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ ALEKSOTO IR ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOMS 2014-2020 METAIS PANAUDOJIMO PROJEKTAI.
Projektus pristato: Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas prof. Ramūnas Navickas ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Plėtros programų ir investicijų skyriaus vedėjas Vygintas Grinis

KAUET POSĖDIS 2013-07-03

 KAUET POSĖDŽIO

1.PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO SU ŠARVOJIMO SALĖMIS MILIKONIŲ G. 7B KAUNE  TECNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Autoriai: Dalia Paulauskienė, Eugenijus Miliūnas, Vytautas Miliūnas, Džiugas Karalius (“E.Miliūno studija”). Užsakovas – UAB „UŽUOJAUTA“.
  1. Pasitarimas dėl Kauno savivaldybės įmonės ,,Kauno planas“ reorganizavimo.