LAS Kauno skyrius

VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS

Adresas / Address: Lietuvos pajūrio kraštas // Lithuanian Seaside Region
Projekto autoriai / Project Authors: Dalia Miliūnienė, Vaidas Zabulionis, E. MILIŪNO STUDIJA
Konstruktorius / Constructor: Audrius Ražaitis, RIBINIS BŪVIS
Fotografijų autorius / Photo Credits: Gintaras Česonis
Nominacija / Nomination: Geriausias gyvenamasis namas // Best Residential House

Komentavimas baigtas.