LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2020-12-02

KAUNO MIESTO STOTIES TURGAUS ARCHITEKTŪRINIO URBANISTINIO KONKURSO SĄLYGŲ SVARSTYMAS
Rengėjas- Nerijus Stanionis
ĮVYKUSIO 2020-12-02 NUOTOLINIU BŪDU
PROTOKOLAS NR.146
POSĖDŽIO DALYVIAI:
Rengėjas – Nerijus Stanionis
KAUET nariai: Neringa Blaževičienė, Natalija Danielienė-Tsebriy, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Rimvydas Palys, Nerijus Stanionis.
Kiti dalyviai:
Dalyviai: Algis Buraitis, Žana Grumuldytė. Gediminas Šinkūnas.
Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.
Posėdžio sekretorius:  Jūratė Merkevičienė.
KAUNO MIESTO STOTIES TURGAUS ARCHITEKTŪRINIO URBANISTINIO KONKURSO SĄLYGŲ SVARSTYMAS
N. Stanionis: Rimgaudas Miliukštis parengė istorinį tyrimą, gal nuo ir pradėkime.
R.Miliukštis: Istorinė medžiaga, susidedanti iš trijų dalių, buvo visiems ekspertams išsiųsta. Todėl mėginsiu pristatyti trumpiau.
Jau nuo 15 a. rašytiniuose šaltiniuose minimi Kauno turgūs, kur prekiaudavo atvykę Hanzos pirkliai. Seniausias buvo Rotušės aikštėje.Tarp Gertrūdos ir Valančiaus g. veikė žuvų rinka, pieno rinka veikė dabartinės gaisrinės vietoje K.Mindaugo pr. 1923m. Kauno plane parodyta rinka, kuri turėjo būti perkelta iš prezidentūros kvartalo, bet taip neįvyko. 1927m. Žaliakalnyje dab. turgaus vietoje buvo įkurta arklių rinka.
1935 m. Kauno savivaldybės komisija, pirmininkaujant K.Reisonui svarstė kiek kokių rinkų Kaune reikia įrengti. Išvadose nurodė, kad reikia statyti turgų hales, kad prekeiviai ir pirkėjai būtų apsaugoti nuo lietaus ir sniego. Reikšmingas įvykis buvo dengtos turgaus halės atidarymas Šančiuose. Sovietmečiu Žaliakalnyje buvo pastatyta Zanavykų turgaus halė.
1993 metais parengtas Kauno miesto geležinkelio ir autobusų stočių mazgo sutvarkymo projektas. Projekto autorius architektas V. Merkevičius. Projekte numatyta nauja turgavietė su požeminiu automobilių parkavimu tarp Šiaulių ir Kaunakiemio gatvių. 194 Kauno Naujamiesčio kvartale prie Čiurlionio gatvės numatytas prekybinis pastatas su požeminiu automobilių parkavimu, kvartalo viduje numatyta pėsčiųjų gatvė, jungianti geležinkelio ir autobusų stotis
Šiuo metu Kaune veikia apie dešimt turgaviečių, kuriose vyksta prekyba. Tai „Žaliakalnio turgavietė“su pieno ir mėsos hale, „Dainavos prekyvietė“ tarp Kovo 11-ios ir Sartų gatvių, „Urmo miestelioturgus“, „Aleksoto turgus“, „Šilainių turgus“. 1993 m. prie Taikos prospekto pradėjo veikti„Automobilių (Mašinų) turgus“, Panemunėje aikštėje prie Vaidoto gatvės, senasis „Panemunės turgus“, šeštadieniais Jonavos gatvėje veikia „Ūkininkų turgelis“. Nuo 2007 metų uždarose patalpose veikia „Naujasis Vilijampolės turgus“. Dauguma jų įrengta uždarose patalpose
Nuo 1963 m. Kauno miesto centre, tarp Autobusų ir Geležinkelio stočių veikia „Stoties turgus“. 2007 metais, buvusiame „Planetos“ kinoteatre įkuriamas prekybos miestelis.
Vytautas Petrušonis savo studijoj pasiūlė stoties rajoną projungti prie Naujamiesčio. Saugomų išklotinių stoties turgaus teritorijoje nėra. Sprendiniuose turėtų atsispindėti šiuo metu kanalizuotas Girstupio upelis.
N.Stanionis: Projektuojamas turgaus statinys žemės sklype M.K.Čiurlionio g. 25, Kaune.
Projektuojamas statinys yra istorinėje miesto dalyje – Naujamiestyje, „Stoties rajone“. Šioje miesto centro dalyje yra autobusų stotis, geležinkelio stotis, pietinėje pusėje keletas gamybos įmonių, teritorijoje vyrauja gyvenamieji daugiabučiai, sodybiniai pastatai, komercinės paskirties – prekybos, administraciniai, viešbučių ir kt. pastatai
Didžiausi greta esantys traukos objektai: geležinkelio ir autobusų stotys. Geležinkelio stotyje Kaunas – Vilnius intensyviausiai naudojamu maršrutu kasdiena keliauja apie 1200 keleivių per dieną, apie 0,45 mln keleivių per metus. Ateityje, realizavus europinės vežės geležinkelio projektą „Rail Baltica“, prognozuojamas keleivių srautas išaugs keletą kartų. Kauno autobusų stotyje per parą apsilanko daugiau kaip 10 000 keleivių. Tikėtina, plečiant geležinkelio stoties veiklą, srautai didės ir didės keleivių srautas, kuris keliaus iš geležinkelio stoties į autobusų stotį ir atvirkščiai. Projektuojamas statinys gali tapti traukos tašku ne tik prekybos funkcijų atvažiuojančiam miesto gyventojui, bet ir miesto svečiui, turistui, keliaujančiam iš vienos stoties į kitą. Todėl projektuojamo statinio struktūra, projektuojama veikla galėtų „jungti“ abi stotis. Projektuojamo turgaus statinio funkcijos galėtų pritraukti, užimti miesto svečius.
3
Nagrinėjama teritorija yra prieš pat geležinkelio stotį ir formuoja pirmą vaizdą atvykstančiam į miestą svečiui, todėl ši vieta ir jos įvaizdis turi didelę svarbą.
Kvartale dominuoja komercnės paskirties objektai, taip pat yra šeši daugiabučiai gyvenamieji pastatai. Rytinėje kvartalo dalyje – antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės, kuriuose yra 82 vietos. Šiaurinėje pusėje, kitoje Šiaulių gatvės pusėje – 32 vietų antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė. M.K.Čiurlionio g. 23 ir 33 pastatuose įsikurusios valstybinės įstaigos: Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras ir Kauno vyriausiojo policijos komisariato pastatas.
Šiuo metu kvartale veikiantį turgavietė yra išsidėsčiusi per penkis įregistruotus žemės sklypus. Vytauto pr. 6, buvusiame „Planetos“ kino teatro pastate veikia turgaus dalis su vyraujančia maisto prekių prekyba. Dalis prekiauja greta pastato Vytauto prospekto pusėje. Pastato plotas – apie 1400 kv.m, veikia – viso apie 60 prekybos vietų, dirba – apie 90 žmonių (priimtas skaičiuojamasis vienetas: 1 prekybvietė – 1,5 darbo vietos). Žemės sklype Vytauto pr. 6B, 6D – pramoninių prekių turgaus prekyba, įsikurusi laikinuose pastatuose. Šiuose sklypuose veikia apie 40 prekybos vietų, dirba apie 60 žmonių. Kadangi Čiurlionio, Tunelio ir Vytauto gatvės yra B kategorijos, minimalus atstumas nuo sankryžos turi būti 150 m, vadovaujantis STR 2.06.04:2014, 29 p. „Atstumai tarp sankryžų bei įvažiavimų/išvažiavimų dešiniaisiais posūkiais turi būti ne mažesni nei 6 lentelėje. Jeigu dėl susiklosčiusio užstatymo nėra galimybių išlaikyti 6 lentelėje nurodytų atstumų, turi būti taikomos papildomos eismo saugumą užtikrinančios priemonės“. Kadangi Čiurlionio g. atkarpoje tarp Vytauto pr. ir Girstupio gatvių normatyvinių atstumų išlakyti neįmanoma, todėl M.K. Čiurlionio gatvėje naujų įvažiavimų/išvažiavimų neprojektuoti.
Galimi įvažiavimai:
1. Atvažiuojantiems Čiurlionio gatve nuo tilto pusės: Čiurlionio g. → posūkis į kairę į Vytauto pr. → Vytauto pr. → posūkis į dešinę į Šiaulių g. → Šiaulių g. posūkis į dešinę į aikštelę.
2. Atvažiuojantiems Tunelio gatve nuo Baršausko g. pusės: Tunelio g. → posūkis į dešinę į Girstupio g → Girstupio g. → Girstupio ir K būgos g. sankryžoje posūkis į kairę į aikštelę.
3. Atvažiuojantiems Vytauto prospektu nuo centro pusės: Vytauto pr. → posūkis į kairę į Bažnyčios g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. → K. Būgos g. → Girstupio ir K. Būgos g. sankryžoje tiesiai į aikštelę.
Jei Šiaulių gatvė lieka tik pėsčiųjų eismui, tuomet privažiavimą reikėtų organizuoti Bažnyčios gatve:
4
1. Atvažiuojantiems Čiurlionio gatve nuo tilto pusės: Čiurlionio g. → posūkis į kairę į Vytauto pr. → Vytauto pr. → posūkis į dešinę į Bažnyčios g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. → K. Būgos g. → Girstupio ir K. Būgos g. sankryžoje tiesiai į aikštelę.
2. Atvažiuojantiems Tunelio gatve nuo Baršausko g. pusės: Tunelio g. → posūkis į dešinę į Girstupio g → Girstupio g. → Girstupio ir K būgos g. sankryžoje posūkis į kairę į aikštelę.
3. Atvažiuojantiems Vytauto prospektu nuo centro pusės: Vytauto pr. → posūkis į kairę į Bažnyčios g. → Bažnyčios g. → posūkis į dešinę į K. Būgos g. → K. Būgos g. → Girstupio ir K. Būgos g. sankryžoje tiesiai į aikštelę.
Aikštelėms iki 300 vietų turi būti atskiri įvažiavimai ir išvažiavimai, tačiau jie gali būti greta atskirti skiriamąja juosta, ne siauresne kaip 1,0 m.
Jei privažiavimui bus naudojama Šiaulių g., dėl patogumo geriau daryti du įvažiavimus/išvažiavimus (Šiaulių ir Girstupio gatvėse), priešingu atveju lieka tik vienas įvažiavimas/išvažiavimas (Girstupio g.).
Žemės sklype M.K.Čiurlionio g. 25 veikė apie 100 prekybinių vietų, turgaus (sklypo plotas) – 5600 kv.m. Vadovaujantis STR STR 2.06.04:2014, 107 p. Prekybos paskirties pastatams Maisto produktų pasrduotuvėms – 1 vieta 20 kv.m prekybos salės ploto, Ne maisto produktų parduotuvsė – 1 vieta 30 kv.m prekybos salės ploto. Sklype galėtų būti apie 50% ploto – turgavietei pastate ir 50% numatyta sezoniniai prekybai ???
2000 kv.m prekybiniam turgavietės pastatui automobilių poreikis 2000/25=apie 80 vietų. Išsiaiškinti poreikius, atliekama apklausa. Šiuo metu apklausta 280 respontentų.
Klausimas: ar lankotės turgavietėse? Taip atsakė – 56%, retai – 40,9%, nėra buvę – 3,1%.
Kaip dažnai apsiperkate turgavietėase? Kartą per savaitę – 28,3%, kartą per mėnesį – 26,4%, rečiau – 55,3%.
Kaip vertinate turgaviečių būklę Kaune? Gerai – 17,6%, vidutiniškai – 61,0%, nepatenkinamai – 21,4%.
Kaip vertinate stoties turgaus fizinę būklę, pastatus? Gera – 15,7%, vidutiniška – 27,7%, nepatenkinama – 55,3%, neesu buvęs – 15,7%.
Respontentų amžius: iki 20 metų – 8,2%, 20-40 metų – 54,7%, 40-60 metų – 32,7%, virš 60 – 4,4%.
Respontentų lytis: moteris – 50,9%, vyras – 49,1%. 15
Klausėme, ko jūsų nuomone trūksta turgavietėse ? Didžioji dalis atsakė: tvarkos, švaros, estetinio vaizdo, higienos. Taip pat buvo paminėta: geresnių ten dirbantiems sąlygų, stogo, modernių pastatų, parkavimo, wc, įvairesnių, kokybiškenių prekių, estetikos kaip Taline.
5
Sprendiniai turi neužkirsti kelio vystytis viso kvartalo struktūrai, kitiems pastatams rekonstruotis, kuriantiems naujas veiklas greta turgaus. Projektuojant spręsti teritorijos poreikį susijungti ryšiais su stotimis ir su kitomis gretimomis teritorijomis, projektuojamas statinys neužkirstų galimybės praeiti. Sklypas, planuojama teritorijos dalis galėtų tapti – viešąja erdve – skveru, terasa, kitu traukos objektu. Sprendiniai turi atitikti kultūros paveldo istorinės miesto dalies Naujamiesčio keliamų teisės aktų reikalavimų. Sklype yra kanalizuotas Girstupio upelis.
Sukurta struktūra gali tapti traukos tašku ne tik miesto, gretimų teritorijų gyventojams, bet objektas tūrėtų būti patrauklus miesto svečiams, turistams. Turgaus ir galimų kitų papildytų funkcijų veikla kurtu ne tik prekybos, bet ir pramogines, pažintines paslaugas, veiklas.
Suprojektuoti turgaus statinį, kuriame mūsų klimato sąlygomis galėtų visus sezonus vykti turgavietės veikla ir kitos papildančios veiklos. Turgui reikia dengto ploto – apie 2000 kv.m., vasaros prekybai – apie 2000 kv.m. Teritorijoje numatyti galimybes vystytis turgų papildančioms funkcijoms – viešasis maitinimas, paslaugos ir t.t. Automobilių stovėjimui numatyti – apie 80 vietų.
Spręsti kvartalo poreikių problemas: užsatymas, ryšiai, automobilių stovėjimo aikštelės ir t.t.
Pristačius sąlygas savivaldybei buvo pritarta, kad reikia papildomų funkcijų ir viešųjų erdvių, bet apimtis pažadėjo patikslinti. Atsiradusios naujos paskirtys išplės darbo laiką ir padidins turgaus patrauklumą. Turguje turėtų vykti ir atvira, ir dengta prekyba. Statinys turi jungtis ir su kitiems savininkams priklausančiomis dalimis ir neužkirst kelio joms rekonstruotis,
Reikia atsižvelgt į KVAD reikalavimus dėl Girstupio upelio. Turgaus struktūra turi būti patraukli miesto svečiams. Turgus negali užsidaryt keliems metams, statybą reikia spręsti taip, kad turgus veiktų nepertraukiamai – statybos laiku galimai parkingo vietoje.
Su fotografu G.Česoniu pasirinkome 4 taškus nuotraukoms, kitas vietas palikome dalyvių pasirinkimui. Atliksime pastatų erdvinį modelį konkurso dalyviams.
Norėčiau šiandien aptarti galią komisijos sudėtį ir vertinimo kriterijus.
Transporto specialistas Algis Orlauskas parengs esamą transporto analizę ir siūlomas schemas.
KLAUSIMAI
J.Kančienė: Aš turiu abejonių, ar turistai eis į turgų. Ar 80 parkavimo vietų užteks visiems?
N.Stanionis: Mūsų paskaičiavimu 80 vietų yra mininmalus parkavimo skaičius. Turgus turėtų tapti visuomenės traukos objektu ir pritraukti turistus – šalį visada geriausiai galima pažinti per turgų. Turgelis prie pilies jau traukia turistus- svarbu pritraukti kitų veiklų.
6
J.Kančienė: Dabar stoties turgaus „baracholkė“ ir gėlių turgelis orientuoti į žemiausius visuomenės sluoksnius.
N.Stanionis: Su naujom turgaus funkcijom atsiras ir turistai.
J.Kančienė: O kinoteatro pastate turgus išliks?
N.Stanionis: Taip. Tikimės, kad aplinkinių sklypų savininkai persiims naujomis idėjomis.
V.Merkevičius: Aplink yra dar 5 pastatai. Ar sąlygose nereikėtų nurodyt ieškot koncepcijos ir aplinkiniams sklypams?
N.Stanionis: Be abejo. Sąlygose buvom numatę du etapus: visai turgaus teritorijai ir konkrečiam sklypui. Bet savivaldybė siūlė pasilikti tik prie konkretaus sklypo, bendros koncepcijos nereikia.
N.Danielienė- Tsebriy: Ar sąlygose numatytas statybų etapiškumas?
N.Stanionis: Dar nėra, bet bus akcentuotas. Turgaus visai uždaryti negalima, negalima žmonių išmest į gatvę.
G.Šinkūnas: Jau seniai sklandė idėja turgų perkelt į Šiaulių gatvę. Ar svarstėt šį klausimą su savivaldybe?
N.Stanionis: Šiai dienai priimtas sprendimas tvarkyti šią vietą ir man atrodo, kad sprendimas teisingas, nes pakeisti turgaus vietą yra labai sunku. Merkevičiaus projekte buvo siūloma autobusų stotį atkelti į turgaus vietą, o turgų – į autobusų stoties vietą, bet idėja liko neįgyvendinta.
N.Blaževičienė: Ar buvo komunikuojama su kitų turgaus sklypų savininkais? Svarbu, kad ūkininkai iš kaimų galėtų lengvai patekti į turgų.
N.Stanionis: Buvau susitikęs su kinoteatro pastato ir kitų laikinų statinių savininkais – jie turėjo minčių turgaus vystymui, savivaldybei siūlė, bet be rezultatų.
Turguje būtinai turi būti apie 1000 m2 dengto prekybos ploto ir apie 2000- atviro. Sezoninė prekyba netelpa – gal ją vykdyt keliais aukštais?
A.Kiaunienė: Ar patikrinot, kiek parkavimo vietų galėtų realiai tilpti sklype? Siūlyčiau projektuot maksimalų parkingą su ilgalaike 3 parų parkavimo funkcija.
N.Stanionis: Savivaldybė informavo, kad geležinkelio stotis atskirai sprendžia savo parkavimo problemas.
V.Merkevičius: Ar sąlygose bus numatomas požemini parkavimas?
N.Stanionis: Turi būti požeminis parkavimas.
J.Kančienė: Reikėtų akcentuoti gatvių išklotinių svarbą.
A.Kiaunienė: Sąlygose nieko neradau apie prizinį fondą.
Ž.Grumuldytė: Skiriama 21 000 e.
7
A.Kiaunienė: Ar laimėtojas bus pirmos vietos ar renkamas iš trijų?
N.Stanionis: Pirmos vietos laimėtojas, manau. Dalyviai turės pateikt projektinę kainą.
N.Blaževičienė: Būtų keista, jei bus nurodoma kaina.
A.Kiaunienė: Dabar visuose konkursuose nurodoma kaina.
L.Janušaitienė: Kėdainių tilto konkurso sąlygose buvo pateikta statybos kaina ir nuo jos skaičiuojamas procentas.
N.Stanionis: Tos sumos ir laukiu iš savivaldybės.
PASISAKYMAI
N.Blaževičienė: Nagrinėjant Stoties turgaus architektūrinę urbanistinistinę situaciją konkurso būdu būtų racionalu sąlygose įvardinti kaip vieną iš aspektų, vertinti ir teikti pasiūlymus gretimų statinių integravimui perspektyvinėje konteksto raidoje.
Numatyti stacionarias greitojo išpardavimo zonas (grybai, uogos), nes šitie rinkėjai neturi galimybės turėti nuolatines vietas, o gėrybės eksponuojamos ant asfalto. Akcentuoti, kad pagrindinės objekto tūrinės-erdvinės kompozicijos turėtų formuotis kaip gerai apžvelgiamos iš Tunelio g. – Čiurlionio g. išklotinėje.
Manau, kad 80 parkavimo vietų turgui yra per mažai.
A.Kiaunienė: Ar galima būtų blokuoti turgaus pastatą prie jau esamų šalia stovinčių pastatų? Ar reikės laikytis STR?
R.Miliukštis: Čia galioja perimetrinio užstatymo reikalavimai, bet išsaugot nieko nereikalaujama.
L.Janušaitienė: Jei yra poreikis – galima glaustis prie šalia stovinčių pastatų. O jei ugniasienėj jau iškirsti langai- tai nepavyks.
A.Kiaunienė: Manau, kad sąlygose jau turi būti parašyta, ar galima blokuotis prie šalia esančių pastatų ar ne.
N.Stanionis: Gal nurodyt, kad yra galimybė, o ne privaloma?
A.Kiaunienė: Sutinku.
L.Janušaitienė: Turėtų būti nurodyta paveldosaugos sąlygose.
N.Danielienė- Tsebriy:
1. Prieš rengiant galutinį Sąlygų variantą, Sąlygų rengėjams siūlyčiau išsiaiškinti, ar Kauno miesto savivaldybė planuoja realizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinį, galintį turėti įtakos konkursinio projekto sprendiniams – M. K. Čiurlionio ir Vytauto gatvių sankryžoje įrengti tiltą/viaduką/tunelį/estakadą, kuris numatytas
8
Bendrojo plano Susisiekimo sistemos brėžinyje. Jei ne, informuoti Savivaldybės administraciją dėl reikiamybės ištaisyti klaidą (?) Bendrajame plane.
2. Sąlygų 27 p. pavadinimą papildyti: „Įvažiavimai į turgavietę ir išvažiavimai iš jos“, nes šiame punkte įdėtos nuostatos ne tik dėl įvažiavimų, bet ir dėl galimų išvažiavimų. Be to, įrašyti reikalavimą parengti transporto judėjimo schemą (-as): 1) jei Šiaulių gatvėje lieka tik pėsčiųjų eismas; 2) jei Šiaulių gatvėje numatomas ir automobilių transporto eismas. Sąlygų rengėjams siūlyčiau išsiaiškinti su Savivaldybe, ar ji taikytų prioritetą vienam iš šių variantų, ir tai nurodyti Sąlygose.
3. Suderinus su Savivaldybe, Sąlygose siūlyčiau įrašyti nuostatą, kad turi būti ieškomas optimaliausias teritorijos urbanistinių-architektūrinių sprendinių variantas, nagrinėjant situaciją ne tik Savivaldybės sklypo, bet viso kvartalo kontekste. Jei galiojančių teritorijų planavimo dokumentų, išvardintų Sąlygų 28 p., sprendiniai kažkuria dalimi trukdytų pasiekti optimaliausią teritorijos vystymo rezultatą, siūlyčiau papildyti 28 p. nuostata, kad tokiu atveju turėtų būti nustatytas poreikis koreguoti ar keisti konkrečius galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, įvertinant teigiamų ir galimų neigiamų pasekmių santykį, gaunamą naudą bei galimas rizikas. Pastaba Sąlygų rengėjui: paprastai sprendinių keitimai (koregavimai) daromi vieno teritorijų planavimo dokumento (-ų) keitimo/rengimo procese arba atliekami neesminiai sprendinių keitimai supaprastinta tvarka.
4. Sąlygose įrašyti nuostatą dėl poreikio nustatyti statybos darbų vykdymą etapais, kad statybų metu turgaus veikla nebūtų nutraukta – kaip Posėdyje žodžiu pristatė Rengėjas.
5. Sąlygas papildyti informacija dėl perimetrinio užstatymo taikymo, taip pat reikalauti pateikti M. K. Čiurlionio gatvės projektuojamą (ir palyginimui – esamą) išklotinę
6. Sąlygų rengėjo prašyčiau pasitikslinti Savivaldybėje, kokiu teisės aktu šiam konkursui sudaroma projektų Vertinimo komisija, ir tai įrašyti į Sąlygas (Pastaba: Savivaldybės tinklapyje neradau Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. A-2123 ,,Dėl lengvosios atletikos maniežo su automobilių saugykla projekto konkurso vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimų, paminėtų Sąlygų 51 p., kaip ir informacijos apie tai, kad šis teisės aktas pakeistas). Be to, turi būti teisiškai užfiksuota galimybė Vertinimo Komisijai dirbti nuotoliniu būdu ekstremalios situacijos metu.
G.Šinkūnas: Būtina sąlygose numatyti viso kvartalo viziją, nežiūrint į tai, ko nori savivaldybė. Sprendiniai turi būti integralūs.
L.Janušaitienė: Susipažinus su rengiama konkurso sąlygų medžiaga, rekomenduočiau:
9
1.Sąlygose pateikti preliminariai prognozuojamą statybos darbų sąmatą bei nurodyti, kuris procentas nuo jos bus skirtas TP ar TDP ir pan.
2. Įrašyti, jog sutartis projektavimui bus sudaroma su pirmos vietos laimetoju, ir ne projekto kaina bus lemiantis pasirinkimo faktorius.
Peržvelgti bent schematiškai visą kvartalą Nr 194 kaip potencialią netolimoje ateityje daugiafunkcinę erdvę, susijusią su Turgaus gyvenimu visą parą bei populiarėjančiu Stoties rajonu.
Taip pat peržvelgti gretimą kvartalą istoriškai/semantiškai susijusį su nagrinejamu turgavietės kvartalu, (esantį tarp Bažnyčiosg-K.Būgos-Girstupio-Šiaulių) ir galbūt pateikti koncepcinę integravimo schemą perspektyvai: t.y.,
-išnagrinėti galimai potencialų ryšį: Autobusų stotis – Girstupio gatvelė – Turgavietė – Geležinkelio stotis;
-atkreipti dėmesį į Turgavietės automobilių aikštelę Girstupio/Šiaulių g kampe priešais „Lemmy“ muzikinį klubą: patekimas nuo Autobusų stoties ir Tunelio g.-Šiaulių g;
-rekomenduoju integruoti „Lemmy“ klubo erdvę su ten esančiais istoriniais pastatais Girstupio gatveleje: galima būsima menininkų „buveinė“ (kaip Užupis Vilniuje), kuri yra „Stumbro“ istorinio k-so dalis;
-Autobusų stoties vieša erdvė, parkingas, kaip sudėtinė vyksmo dalis;
-semantiškai artima aplinka ties Būgos 8- Fryko dvarelis, Būgos 1- charakteringi istoriniai saugotini pastatai, formuojantys aplinkos „aurą“;
-integruoti Planetos k/t kaip potencialią kultūros, renginių, kavinių erdvę bent ateičiai;
3.Privalomai integruoti esamo kvartalo užstatymo (gyventojų, viešbučio ir pan.) poreikius parkavimo, įvažiavimų atžv.
4.Nurodyti, jog užsakovas pasiryžęs įgyvendinti požeminį ar antžeminį ir/ar – ant statinio stogo parkavimą priklausomai nuo Turgavietės koncepcijos.
5. Akcentuoti, jog Čiurlionio g išklotinė yra svarbi miestovaizdžio atžvilgiu (papildyti apžvalgos tašku nuo viaduko ar pan, t.y. vaizdo iš viršaus, kuris bus matomas kaip „penktasis“ fasadas)
6. Respektuotinos istorinės sklypų ribos, kurios išlikusios iki dabar ir nesikerta su turgavietės teritorija (rekomenduoju ant kvartalo plano užnešti esamas/istorines sklypų ribas ir sugretinti/patikslinti turgavietės teritoriją);
7. Atskiroje schemoje nurodyti preliminarius paveldosaugos reikalavimus vietovei (kvartalo aukštingumas, užstatymo pobūdis-perimetrinis?, galimybė/būtinybė(?) glaustis prie esamų ugniasienių ar statyti ant sklypo ribos privalomai, vadov. Naujamiesčio Akto vertingosiomis savybėmis, nužymėti jas-kurių pažeisti negalima).
10
A.Buraitis: Noriu paklaust apie 2 punktą sąlygose- kam keliami tie uždaviniai- ar paslaugos teikėjui ar organizatoriui?
N.Stanionis: Pataisysiu.
A.Buraitis: 27 punkte apie pėsčiųjų srautus neradau jungties su A.Šančiais.
32 punkte neradau Talino ir Rygos turgaviečių pavyzdžių.
Į tikslus reikėtų įrašyti, kad turgus turėtų tapti viešąją erdve.
Komunikacijos su 5 sklypų savininkais apraše siūlau įrašyti, kokia jų preliminari nuomonė.
Istorinėje dalyje trūksta jungties tarp esančių Kaune dabar turgaviečių ir stoties turgaus.
N.Stanionis: Visų atvažiuosiančių mašinų čia nesutalpinsim- tegu važiuoja viešuoju transportu ir dviračiais. Jei suskaičiuosim, kad reikia 500 parkavimo vietų – ar statysim dviaukštį parkingą?
J.Kančienė: Pritariu pasisakiusiems, kad svarbiausia išklotinė yra iš Čiurlionio gatvės ir ji turi būti pateikta konkurse. Jei yra numatoma turistų trauka į turgų iš abiejų stočių, būtina numatyti pėsčiųjų takų tarp šių objektų schemą. Pritariu, kas visa kvartalą reikia spręsti kompleksiškai, o ne po vieną sklypą.
Ar pavedosauginis reikalavimas respektuoti Girstupio upelį yra privalomas ar siūlomas?
R.Miliukštis: Dabar pasauly požeminių vandenų atvėrimas gyvenimui yra aktuali tema. Šis upelis- vertingoji savybė, gali būti atraktyvus.
1. Pritariu, kad konkurso uždaviniuose reikia neapsiriboti tik paties turgaus statinio sprendinių pasiūlymu esamo sklypo ribose. Gal būt mažiau detalizuojant, schematiškiau reikėtų pateikti ir platesnės teritorijos apimančios kvartalą ir jo prieigas urbanistinius siūlymus.
2. Manau, kad šioje vietoje turėtų atsirasti rimtas, uždaras turgavietės pastatas, atvirom turgaus prekybos vietoms numatyti minimalų plotą.
3. Turgaus statinio paskirtis turėtų būti multifunkcinė, numatant vietą ir kultūriniams – komerciniams renginiams. Juk pastaraisias metais turgavietėse jau vyksta kultūros renginiai, perfomansai, kaip „Zanavykų turgavietėje“ vykę Žaliakalnio turgaus teatro festivaliai.
4. Manau, sąlygose teisingai siūloma atsižvelgti į kaiminystę su autobusų ir geležinkelio stotimi. Traukiniai ir autobusais atvykusiems turi būti suteikta galimybė apsilankyti turguje. Yra toks posakis „ norėdamas pažinti naują miestą, pirmiausiai apsilankyk jo turguje“.
5. Be abejo, svarbu įvertinti esamą kontekstą. Artimoje aplinkoje esančių Kultūros paveldo objektų išdėstymą plane pateikiau sąlygų dalyje Paveldosaugos dokumentai reglamentuojantys Kauno Naujamiesčio 194 kvartalo tvarkybą. Svarbu įvertinti ir buvusio viešbučio „Locarno“, vėlesnis pavadinimas „Lozana“ kaiminystę, tiek paveldosuginiu, tiek ir funkciniu požiūriu. Šiuo metu rengiama dokumentacija pastato šio pastato įrašymui į Kultūros paveldo registrą.
11
6. Pritariu pasisakiusiems, kad svarbu pateikti M. K. Čiurlionio gatvės išklotinės sprendinius, tačiau išklotinė turėtų apimti platesnes nei kvartalas ribas (turėtų matytis ir abipus Vytauto prospekto esantys pastatai).
7. Svarbus ir „sukanalizuoto“ Girstupio upelio, esančio po būsimu turgavietės pastatu, įrašyto Kauno Naujamiesčio vertingųjų savybių aktą*, ivertinimas pateikiant sprendinius konkursiniuose darbuose.
8. Siūlau į vertinimo komisjja paveldo specialistę Rymantę Gudienę.
N.Stanionis: Labai norėčiau, kad čia būtų kitoks turgus, nei dabar, toks, kaip prie pilies. Tikiuosi, kad bus įmanoma pritraukt kitokius žmones.
V.Merkevičius:
1. Reikėtų, kad konkurso sąlygose būtų numatyta ir kitų (nepatenkančių į savivaldybės sklypą) turgavietės pastatų (Planetos), ar statinių (pavilijonai) įjungimas į koncepciją (atskira tūrine schema).
2. Reikėtų, kad būtų nurodyta būtinybė įveiklinti turgaus pastatą ir kitomis funkcijomis (pvz. maitinimo), kad turgavietė funkcionuotų visą dieną, visus metus.
3. Konkursinėje medžiagoje turėtų būti paruošta transporto schema aplinkinėse gatvėse (judėjimo kryptys, parkingai, įvažiavimai/išvažiavimai į juos ir t.t.)
4. Fototaškai. Nemanau, kad iš Čiurlionio gatvės taškų labai kas daug matysis. Gal geriau nuo pėsčiųjų viaduko? Arba galėtų vienas vaizdas būti iš viršaus (ortofoto medžiagoje, ar aeronuotraukos).
A.Buraitis: Reikėtų labiau priderint sąlygas prie sutarties – įvertint esamą infrastruktūrą – tuomet būtų aiškiau, kokia esama situacija ir kokia siekiamybė.
V.Kuliešius: Mano nuomone, konkurso sąlygos prengtos profesionaliai – išnagrinėta esama situacija ir pateikta jos analizė. Konkurso salygų priedai pakankamai informatyvūs.
Siūlau iš konkursui pateiktų projektų vertinimo kriterijų išbraukti projektavimo kainos kriterijų- tokiu būdu būtų galima išrinkti aukščiausios architektūrinės-urbanistinės kokybės konkursinį projektą.
N.Blaževičienė: Manau, bus sudėtinga atsisakyt kainos kriterijaus.
N.Stanionis: Sąmatos dar neturime.
J.Merkevičienė: Rimas Palys atsiuntė savo vertinimą:
1. Planuojamame kvartale reikėtų išvardyti pastatus, kurių negalima griauti bei keisti. Manau, tai Lozana, toliau šalia esantis Čiurlionio gatvės išklotinėje pastatas- yra patys svarbiausi- ir kiti toje gatvėje esantys pastatai, nes jie formuoja istorinę išklotinę. Toliau pastatas ties Šiaulių ir Partizanų gatvių sankryža, kaip formuojantis kampo užstatymą.
12
2.Kadangi Planeta kol kas lieka, gal pasiūlyti tos Vytauto prospekto atkarpos iki pat Lozanos estetinio įvaizdžio formavimą?
L.Janušaitienė: Siūlyčiau parkavimą organizuot kaip Vilniaus halėj – šalia arba ant stogo. Tuomet sąlygose reikėtų parašyt, kad nedraudžiama parkuot ant stogo.
A.Kiaunienė: Siūlyčiau sąlygose aiškiau parašyt dėl išklotinių būtinumo. Savivaldybė turėtų aiškiau spręst parkavimo klausimus.
Kampinis pastatas dabar tvarkomas ir jam reikės parkavimo. Siūlyčiau padiskutuot su viešbučio, kinoteatro ir kitais savininkais dėl bendro parkavimo galimybių. Įdomu, kokia “Lemmy” aikštelės priklausomybė.
V.Merkevičius: Į vertinimo komisiją buvo pasiūlyti: Tomas Grunskis, Rymantė Gudienė, Asta Kiaunienė, Gintaras Balčytis, Rolandas Palekas.
NUTARIMAS
1.Apsvarstę pristatytas KAUNO MIESTO STOTIES TURGAUS ARCHITEKTŪRINIO URBANISTINIO KONKURSO SĄLYGAS rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į KAUET ekspertų pastabas:
1-1.Reikia siekti optimaliausio visos teritorijos urbanistinių-architektūrinių sprendinio, nagrinėjant situaciją ne tik savivaldybės sklypo, bet viso kvartalo kontekste. Sprendiniai turi būti integralūs. (6 ekspertai)
1.2- Siūlome sąlygas papildyti informacija dėl perimetrinio užstatymo taikymo, taip pat reikalauti pateikti projektuojamą M. K. Čiurlionio gatvės išklotinę platesnėse nei kvartalas ribose. (6 ekspertai)
1.3-Konkursinėje medžiagoje turėtų būti paruošta aplinkinių gatvių transporto schema (judėjimo kryptys, parkingai, įvažiavimai/išvažiavimai į juos ir t.t. ) (4 ekspertai)
1.4-Turgaus statinio paskirtis turėtų būti multifunkcinė, numatant vietą ir kultūrinėms – komercinėms, maitinimo bei kitoms funkcijoms, kad turgavietė funkcionuotų visą dieną visus metus ir būtų patraukli gyventojams ir turistams. (3 ekspertai)
1.5- Kompleksiškai spręsti viso kvartalo parkavimą, apibrėžiant parkavimo būdą- požeminį ar antžeminį ir/ar – ant statinio stogo parkavimą priklausomai nuo Turgavietės koncepcijos. Atkreipti dėmesį į Turgavietės automobilių aikštelę Girstupio/Šiaulių g kampe priešais „Lemmy“ muzikinį klubą. (3 ekspertai)
13
1.6-Sąlygose pateikti preliminariai prognozuojamą statybos darbų sąmatą bei nurodyti, kuris procentas nuo jos bus skirtas. (3 ekspertai)
1.7- Sąlygose įrašyti nuostatą dėl poreikio nustatyti statybos darbų vykdymą etapais, kad statybų metu turgaus veikla nebūtų nutraukta. (2 ekspertai)
1.8- Manome, kad 80 parkavimo vietų turgavietei yra per mažai. (2 ekspertai)
1.9-Siūlome atskiroje schemoje nurodyti preliminarius paveldosaugos reikalavimus vietovei, nurodant ar galima glaustis prie esamų ugniasienių ar statyti ant sklypo ribos. (2 ekspertai)
1.10-Svarbus ir „sukanalizuoto“ Girstupio upelio, esančio po būsimu turgavietės pastatu, įrašyto Kauno Naujamiesčio vertingųjų savybių aktą*, įvertinimas pateikiant sprendinius konkursiniuose darbuose. (R.Miliukštis)
1.11-Siūlau numatyti stacionarias greitojo išpardavimo zonas (grybai, uogos), nes šitie rinkėjai neturi galimybės turėti nuolatines vietas, o gėrybės eksponuojamos ant asfalto. (N.Blaževičienė)
1.12- Siūlau išsiaiškinti, ar Kauno miesto savivaldybė planuoja realizuoti Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinį, galintį turėti įtakos konkursinio projekto sprendiniams – M. K. Čiurlionio ir Vytauto gatvių sankryžoje įrengti tiltą/viaduką/tunelį/estakadą, kuris numatytas Bendrojo plano Susisiekimo sistemos brėžinyje. (N. Danielienė- Tsebriy)
1.13-Jei yra numatoma turistų trauka į turgų iš abiejų stočių, būtina numatyti pėsčiųjų takų tarp šių objektų schemą. (J.Kančienė)
Vygintas Merkevičius
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.