LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2008-01-15

 1. DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS GEDIMINO G.10. TECHNINIO PROJEKTO PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ( projektuoja „Jungtinių pajėgų projektai”, užsakovas – AB SPAUSTUVĖ SPINDULYS).
 2. SKLYPŲ, ESANČIŲ ISLANDIJOS PLENTO NR. 181M, 217, 217A, B, C, D, E, F, K, 219, DETALUSIS PLANAS   (projektuoja SĮ „Kauno planas“, “Rimo Adomaičio architektūros studija”, užsakovas – UAB “Erdvė projektams”).

ĮVYKUSIO 2008-01-15 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.19

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Rūta Dambrauskaitė, Vilius Paipalas, Rimas Adomaitis.                                                                          

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Jurgis Bučas, Loreta Janušaitienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Architektai: R.Gudienė, A.Kavaliauskas, I.Tikuišytė, V.Janušaitis.

Architektūrinės spaudos atstovas : A.Bružas.

Posėdžio pirmininkas : Linas Tuleikis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

L.Tuleikis: Praeitų metų KAUET ekspertų darbo rezultatai nėra džiuginantys. Bet tik čia galime laisvai kalbėti apie miesto plėtrą. Tai priimkime šiuos pašnekesius kaip dovaną ir būkime geranoriški savo kolegoms. Tikiuosi, kad aštriu žodžiu ir darbais prisidėsime prie Kauno vystymo.

1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS GEDIMINO G.10. TECHNINIO PROJEKTO PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ( projektuoja „Jungtinių pajėgų projektai”, užsakovas – AB SPAUSTUVĖ SPINDULYS).

L.Tuleikis: Projektą pristatys viena iš autorių Rūta Dambrauskaitė.

R.Dambrauskaitė: Šio projekto užsakovas yra UAB „Jungtinis turto centras“, kuriam suprojektavome tame pačiame kvartale jau statomą viešbutį „Europa Royal“.

Daugiabutis gyvenamasis namas yra projektuojamas vietoje buvusios spaustuvės „Spindulys“.Viešbutį projektavome paveldinėje spaustuvės dalyje, daugiabutį – sovietmečiu statytų spaustuvės pastatų. Šiuo metu sklype yra administracinis korpusas prie Gedimino gatvės, kieme – du spaustuvės pastatai. Jų aukštis kinta nuo 16m prie Gedimino gatvės iki 20m kieme. Kvartalas, kuriame projektuojame, yra susiformavęs. Jame vyrauja gyvenamosios paskirties daugiaaukščiai ir mažaaukščiai pastatai. Miško – Gedimino gatvių sankryžoje užstatymas yra dviejų aukštų, o Vytauto – Griunvaldo gatvių kampe – 12 aukštų.

Detalųjį planą paruošė N.Stanionio ind. įmonė 2006m. Detaliuoju planu buvo pakeista žemės paskirtis ir naudojimo būdas, suformuoti du sklypai – viešbučiui ir daugiabučio statybai, suformuoti servitutai per daugiabučio sklypą inžineriniams tinklams bei pravažiavimui į viešbučio kiemą. 1-me sklype buvo numatytas 4 –7 aukštų aukštingumas, 117 butų gyv. namas.

Projektuodami nagrinėjome, kaip detaliojo plano leistas aukštingumas veiks kvartale esantį aplinkinį užstatymą ir miesto panoramą. Nustatėme, kad miesto panoramai pastatas didesnės įtakos neturės, poveikį jus mažaaukščiai namukai aplinkui. Priemonės, kurių ėmėmės, siekiant kuo organiškiau įrašyti pastatą į esamą situaciją:

1.Tūrį išskaidėm į tris korpusus, kurie skiriasi architektūra ir aukštingumu.

 1. Suformavome du kiemus – šiaurinį ir pietinį, juos sujungėme praėjimu laiptais tarp Gedimino gatvės ir kiemo korpuso.
 2. Gedimino gatvės lorpusą išklotinėje suskaidėme horizontaliai į du tūrius, kurių alt. +17.10 ir +22.80. Aukštesnysis tūris patrauktas gilyn į kiemą.
 3. Kiemo korpusą taip pat horizontaliai suskaidėm į du stambius tūrius: pirmasis yra 7 aukštų, antstatas – 2-jų aukštų, be to jis siauresnis.
 4. Automobolių saugyklas įrengėme per 3 aukštus. Iš Gedimino gatvės įvažiuojame į viešbučio ir komercinių patalpų saugyklą, iš šiaurinio kiemo keltuvais patenkame į dviaukštį daugiabučio parkingą.

Planuojame du patekimus į valdą. Vienu patenkame į šiaurinį- ūkinį kiemą, antruoju dengtais laiptais – į pietinį kiemą, kur bus gyventojų poilsio zona ir vaikų žaidimų aikštelės. Numatytos 6 laiptinės su erdviais liftų holais. Dauguma butų turės lodžijas ar terasas. Pirmajame aukšte įrengiame plačias tersas. Apdailai planuojame naudoti klinkerines plytas, tinką bei stiklą.

Pakomentuosiu technoekonominius rodiklius, lygindama su nustatytais detaliajame plane.

Projekte užstatymo intensyvumas- 300%, detaliajame – 420%

Projekte užstatymo tankis -68%, detaliajame – 70%.

Projekte butų bendras plotas – 9434m2 , detaliajame – 8400m2.

Projekte butų kiekis – 109 , detaliajame –117 butų.

Projekte automobilių saugykla – 167 vnt. , detaliajame –180 vnt.

KLAUSIMAI

E.Barzdžiukas: Ar visame sklype nustatytas aukštingumas iki 30m?

R.Dambrauskaitė: Pirmame sklype leidžiamas – iki 22m, antrame – iki 30m.

G.Balčytis: Ar nauja statyba ir kvartalo viduje ir prie Gedimino gatvės?

R.Dambrauskaitė: Visur nauja statyba.

A.Steponavičius: Koks numatomas butų skaičius?
R.Dambrauskaitė: 109 butai.

G.Balčytis: Kaip įvažiuojama į keltuvą?

R.Dambrauskaitė: Iš Gedimino gatvės.

L.Tuleikis: Kas padiktavo Gedimino gatvės fasado ritmą?

R.Dambrauskaitė: Norėjome ko nors įdomesnio, naujesnio, kontrastingo, išskirti du fasado planus.

V.Kuliešius: Kas kiemo fasaduose riboja naujesnės architektūros paieškas?

R.Dambrauskaitė: Matyt, kiemo fasadų apdailos medžiagas teks pataupyti.

J.Bučas: Ar yra vizualizacijų su naujuoju Gedimino gatvės fasadu?

R.Dambrauskaitė: Pateikta tik esama gatvės perspektyva, vizualizacijos dar nepadarytos.

J.Bučas: Sunku projektuoti, neįrašius pastato į supančią aplinką.

L.Tuleikis: Matau, kad kolega Bučas abejoja, ar tinkamai pristatyta medžiaga.

 1. Bučas: Tik natūra parodo tikrą vaizdą.

L.Tuleikis: Ar yra daugiau manančių, kad svarstymui medžiaga pristatyta nepilnai? Pakelkite, prašau, rankas.

Nėra palaikančių šią nuomonę.

Užsakovas: Detaliojo plano stadijoje buvo pristatytos vizualizacijos iš 3 tolimų taškų.

L.Tuleikis: Kur buvo svarstomas detalusis planas?

Užsakovas: Savivaldybėje.

R.Dambrauskaitė: Kaip minėjau, detalusis buvo patvirtintas.

Užsakovas: Visi supratome, kad pagrindinis klausimas – kaip naujas aukštingumas įsirašys į supančią aplinką.

L.Tuleikis: Jei daugiau klausimų nėra, pradėsime pasisakymus. Gal prieš tai R.Gudienė norėtų tarti žodį?

R.Gudienė: Sąlygų KVADo niekas neprašė. Pagal A. Miškinio padarytas išvadas iš pagrindinių regyklų projektuojamas daugiabutis nebus matomas. Matysis iš Griunvaldo – Gedimino ir Gedimino – Miško gatvių sankryžų.

L.Tuleikis: Ar asmeniškai matote konfliktą šiame sprendime?

R.Gudienė: Leistas tikrai didelis aukštingumas. Dabar šis sklypas patenka į Naujamiesčio teritoriją, detaliojo plano etape to dar nebuvo. Manau, kad Naujamiesčiui siūlomi tūriai yra per stambūs.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, kad reikia ieškoti būdų atsisakyti keltuvų, juos keičiant pandusų sistema, nes piko metu susidarys susigrūdimai. Ūkio kiemas prieš butų langus nėra gerai. Gal galima būtų paieškoti kitokio užstatymo ir architektūrinės išraiškos būdo, labiau tinkamo šiai vietai? Pastato aukštingumas (30m) šioje vietoje gali būti priimtinas, bet tūrį reikėtų skaidyti, ieškoti įdomesnės architektūros.

E.Barzdžiukas: Projektuojamo pastato tūris labai stambus. Gal besikeičiant aplinkiniam užstatymui, to nebesijaus, bet šiuo metu atrodo drastiškai. Siūlyčiau skaidyti į į atskirus tūrius. Mane glumina vientisa dviejų aukštų antstato masė, ją taip pat reikėtų skaidyti. Statinių užstatymo zonoms pritariu. Fasadų sprendimams linkiu saikingumo.

J.Bučas: Paieškokime gerųjų pusių – centrinės miesto dalis tankinimas yra labai pozityvus reiškinys. Dėl pastato apimčių nematau tragedijos. Gaila, kad naujas objektas neparodytas nei panoramose, nei perspektyvose, nei išklotinėse. Sprendžiant pastato tūrį reikėtų ieškoti architektūrinės plastikos, gal net skaidymo. Didelių pretenzijų sprendimui neturiu.

L.Janušaitienė: Sunku objektyviai spręsti apie projektą, nežinant, ar bus auginami antstatai aplinkui, ar ne. Naujojo tūrio neapjungčiau tokiu agresyviu anstatu, ryšius numatyčiau požeminius arba “tilteliais”, tuomet sumažėtų bendros masės įvaizdis. Pastatą reikėtų skaidyti atskirais tūriais. Abejoju Gedimino gatvės pasiūlytu architektūriniu sprendimu. Sprendimas galėtų būti panašus į “Karigės” – tūriai skaidomi vertikalia kryptimi (kaip inkilai). Bendra architektūrinė išraiška silpna. Užstatymo aukštis galėtų likti. Nepateiktos perspektyvos, kad galima būtų objektyviai įvertinti naujo pastato įtaką aplinkai.

A.Karalius: Autoriams pavyko sutalpinti daug ploto, bet yra ir trūkumų:

1.Per didelė urbanistinė masė, kuri atrodo kaip baltas dramblys supančiame kontekste. Per didelis intensyvumas.

2.Ydingas kvartalo vidinės dalies sutankinimas, akcentuojant ne kvartalo kampus, o vidurį.

 1. Forma ir siluetas yra agresyvūs konteksto atžvilgiu. Siluetas neturėtų būti vientisas 70m ilgio blokas. Gatvės fasadas formuojamas (laužomas) ydingai, nebūdingai naujamiesčiui.
 2. Funkcinės klaidos: parkingas su auto liftais (garantuoti kamščiai piko metu), tamsios virtuvės, yra laiptinių, kur vos du butai aukšte.
 3. Nėra kiemo – pažeidžiamos gyventojų, ypač vaikų poilsio teisės.

Rekomenduoju pateikti kelis urbanistinius varijantus, o ne triūsti prie butų planų. Projektas nepriimtinas, užsakovo apetitas per didelis.

V.Kuliešius: Pastato plastika pernelyg kieta, reikėtų plastiškesnio sprendimo, ypač aukštutinėje pastato dalyje. Tūris svetimas aplinkai. Architektūrinė kokybė nėra pakankama. Problematiška gyvenamojo namo kampinių butų kambarių, orientuotų į šiaurę, insoliacija. Pastato fasadų skaidymas neatitinka esamo užstatymo architektūrinio mastelio, tūris pernelyg masyvus. Pasiūlymui nepritariu.

V.Merkevičius: Tūris primena administacinį pastatą, yra labai masyvus. Būtina skaidyti į mažesnius tūrius, ypač viršutinę dalį. Fasadai labai skirtingi, nėra kompleksiškumo. Pastatas labai neekonomiškas – požeminės automobilių saugyklos su liftais, 6 laiptinės su liftais (laiptinėje tik 2-3 butai), didžiuliai butai. Daugelis butų neracionaliai išplanuoti – beveik visur virtuvės tamsios, buto gilumoje. Architektūriniams pasiūlymams nepritariu.

J.Minkevičius: Sunki vieta, sudėtinga situacija. Reikėtų išsamesnės analizės. Svarbus klausimas – kaip aukštai pakelsime kartelę. Naujamiestyje projektuojamam pastatui reikėtų kelti maksimalius reikalavimus. Dabar gi kultūrologiniu, architektūrinio novatoriškumo, originalumo, bendramiestiniu požiūriu projektas aukšto lygio nerodo. Sudėtinga situacija sklype – pagrindinis tūris orientuotas į šiaurę. Pagrindinis pasiūlymo privalumas yra tai, kad jis neišsikiša virš bendro Naujamiesčio silueto panoramose.

V.Stauskas: Manau, kad per didelė programa. Neramina tūrių monolitiškumas. Naujamiesčio kontekste norėtųsi trapesnių tūrių žaismo. Prisijungiu prie kolegų nuomonių.

A.Steponavičius: Kauno centre turėtų būti aukščiausio lygio pastatai. Tai viešo intereso dalykas. Kauno centre blogiausiai įsirašo plokštelės – dideli, ilgi, aukšti tūriai. Projektuojamas tūris užstoja šalia stovinčiam namui pietų saulę. Pastatas neatitinka Naujamiesčio stereofonijos. Nors autorių kompetencija neabejoju, architektūros nematau. Manau, reikėtų pristatyti projektą dar kartą.

L.Tuleikis: Pritariu kolegoms dėl tūrio grubumo. Tai galėtų būti sekcijinis namas, sluoksniuotas vertikalėmis. Dabar panašu į į pramoninį, administracinį pastatą. Tankinimą reikėtų atlikti pagal esamą struktūrą. Pagrindinis fasadas svetimas supančioje aplinkoje, trūksta architektūrinės idėjos – naujo chirurginio rėžio. Dabar pagrindinis tūris taktiškai gerai užsimaskavęs – iš gatvės jo nematyti. Pritariu pastaboms dėl parkavimo organizavimo. Jei tūris būtų suskaidytas, vientisumą išlaikyti galima būtų naudojant tą pačią apdailą.

L.Tuleikis: Matau, kad Rūta Dambrauskaitė nori pasisakyti.

R.Dambrauskaitė: Apie kokią buvusią struktūrą kalbame? Detalusis padarytas pagal buvusią gamybinio pastato struktūrą. Detaliojo plano autorius nepakeitė nieko, tik padidino aukštingumą. Tokia esama padėtis. Užsakovas tikisi tokių apimčių, kokias leidžia detalusis planas. Šioje situacijoje galima tiesiog neprojektuoti, tuomet tą patį atliks kitas architektas.

Sutinku, kad parkingo klausimu galima padirbėti. Dėl tūrių skaidymo – turime kitų viršutinio aukšto skaidymo varijantų.

E.Barzdžiukas: Detaliuojame plane tvirtiname rodiklius, užstatymo zonos gali būti keičiamos, suderinus su savivaldybe.

L.Tuleikis: Aukšta kvalifikacija ir geranoriškumas, manau, leis autorei tobulinti projektą.

Laikas balsavimui. Kas už tai, kad reikia pristatyti projektą KAUET svarstymui pakartotinai?

Balsavo: “už” – 11 ekspertų.

L.Tuleikis: Kas prieš?

Balsavo: “prieš” – niekas nebalsavo.

L.Tuleikis: Kas susilaikė?

Balsavo: 1 ekspertas susilaikė.

A.Karalius: Gal galima būtų sekančiam svarstymui pateikti bent porą varijantų urbanistinių sprendimų?

L.Tuleikis: Manau, kad tai nėra būtina sąlyga.

L.Janušaitienė: Kaip suprantu, yra pakloti tinklai, kurių neįmanoma apeiti.

L.Tuleikis: Atgal prie projekto svarstymo nebegrįšime.

R.Dambrauskaitė: Patikrinsiu, ar gali pasikeisti užstatymo linija, atsižvelgiant į egzistuojančius tinklus, bet nesu tikra.

NUTARIMAS

 1. SKLYPŲ, ESANČIŲ ISLANDIJOS PLENTO NR. 181M, 217, 217A, B, C, D, E, F, K, 219, DETALUSIS PLANAS   (projektuoja SĮ „Kauno planas“, “Rimo Adomaičio architektūros studija”, užsakovas – UAB “Erdvė projektams”).

 

L.Tuleikis: Manau, detalųjį planą pristatys kolega Vilius Paipalas. Po to architektūrą – Rimas Adomaitis.

V.Paipalas:

                             Planuojami sklypai išsidėstę tarp Islandijos plento ir esamos garažų teritorijos prie Šiaurės prospekto, Kauno mieste.

                                           Sklypo Islandijos pl.217 riba suformuota palei esamos sodybos pastatus, kurie patenka į kelio apsaugos zoną. Šiems statiniams yra išduotas griovimo leidimas .

Detaliuoju planu sujungiami žemės sklypai Islandijos pl. 217, 217A-217F, 217H, 217K, 219, 181M į vieną sklypą, nekeičiant jų esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties .

Projektuojama teritorija susideda iš dviejų dalių – užstatoma pastatais ir parkingų zona. Užduotis – intensyvinti užstatymą. Į sklypą organizuojami du įvažiavimai per naujai statomą dubliojamčią gatvę.

Sujungus sklypus į vieną, sklypo Nr.1 plotas yra 34674 m². Nustatomas užstatymo tankumas- 0,48, užstatymo intensyvumas- 1,20. Leidžiamas užstatymo aukštingumas- 15 m.

 • planuojamas prekybos salių plotas ~ 20850 m², pagal šį plotą komercinės paskirties patalpoms reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 1043 (bet ne mažiau, kaip 1 kiekv. 30 m² prekybos salės ploto parduotuvėms ir prekybos namams; 1 kiekv. 20 m² prekybos salės ploto prekybos centrams ir vartotojų mugėms; 1 kiekv. 60 m² prekybos salės ploto salonams ir specializuotoms prabangioms parduotuvėms);
 • planuojamas administracinės paskirties patalpų plotas ~ 1000 m², pagal šį plotą administracinės paskirties patalpoms reikalingas automobilių stovėjimo vietų skaičius – 50 (bet ne mažiau kaip 1 kiekv. 25 m² naudingojo ploto biurams, administracinėms įstaigoms ir ne mažiau kaip 1 kiekv. 20 m² naudingojo ploto patalpoms, kuriose didelis lankytojų skaičius (kontoroms, kirpykloms, ekspedicijų biurams, konsultacinėms tarnyboms, bankams, paštui);

         Bendras maksimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius – 1093.

         Sklype projektuojama 552 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, pastato tūryje – 558 vietų automobilių saugykla, t.y., iš viso planuojama įrengti 1110 automobilių stovėjimo vietas.

R.Adomaitis:

Tarybai pateiksime iš principo 2 skirtingus varijantus – projekto versijas, taryboje buvo svarstomi detaliojo plano projektiniai sprendiniai, o tūris pristatytas tik eskizo stadijoj. Rengiant detalųjį planą, užsakovas mūsu studijoj užsakė numatomų pastatų eskizinį projektą tam, kad detalusis planas būtų parengtas kiek įmanoma tiksliau. Vadovaujantis užsakovo pateiktu verslo planu, buvo suprojektuoti pastatų tūriai bei sklypo planas, numatant parkavimo, žalių zonų vietas.

Trumpai apie abu varijantus. Pastatai projektuojami kaip komercijos objektai, pirmame aukšte numatant prekybos patalpas, kurios būtų dalinamos po 1000m2 skirtingiems operatoriams, trečias ir ketvirtas pastato aukštai projektuojami biuro patalpoms, antras aukštas – kaip tarpinis tarp prekybos ir biuro patalpų, kur numatomas automobilių parkingas skiriamo biuro patalpoms.

VAR_01. Trečias bei ketvirtas pastato aukštai išskaidyti į atskirus tūrius po 2000m2, juose projektuojant biuro patalpas. Pirmas aukštas prekybinis. Reklaminiai plotai kompleksiškai komponuojami antro aukšto lygyje.

VAR_02. Trečias bei ketvirtas pastato aukštai apjungti į vientisą tūrį,  jame projektuojant biuro patalpas. Pirmas aukštas prekybinis. Fasado ilgis – 300m, jame – grafiniu būdu išgaunamas judesio efektas.

KLAUSIMAI

V.Kuliešius: Kaip jūsų projekte atsižvelgta į greitkelio rekonstrukcijos studiją?

V.Paipalas: Jei greitkelis bus platinamas iki 6 važiuojamųjų juostų, platinimas vyks žalios skiriamosios juostos sąskaita.

V.Stauskas: Ar buvo analizuotas biurų poreikis šioje vietoje?

Užsakovas: Privalumai yra geras susisiekimas, nereikia pravažiuoti miesto, atvažiavus iš Klaipėdos ir Vilniaus. Čia ne priemiestis, o Kauno vartai, ypač kai Ašigalio gatvės tęsinys įsilies į magistralę. Svarbu, kad aplink būtų atitinkamas paslaugų lygis.

V.Merkevičius: Šalia yra dar 8 sklypeliai. Kas bus toje vietoje?

V.Paipalas: Užsakovas planuoja juos įsigyti.

G.Prikockis: Kolega Paipalas sakė, kad šalia projektuojamo sklypo jau stovi pastatas. Tai reiškia, kad užstatymo linija jau egzistuoja.

V.Paipalas: Tai lengvų konstrukcijų statinys, žymiai anksčiau pastatytas ant sklypo ribos. Manau, jis laikinas.

E.Barzdžiukas: Ar yra tikimybė, kad visi projektuojami tūriai bus pastatyti vienu metu?

V.Paipalas: Tai keturi tūriai po 2 000m2.

Užsakovas: Manome, kad pastatysime vienu ypu.

A.Karalius: Ar turite medžiagos apie kontekstą? Apie viaduką?

V.Paipalas: Yra projektuojamas požeminis pravažiavimas.

J.Bučas: Ar šis kompleksas skirtas pėsčiajam ar važiuotam?

V.Paipalas: Važiuotam. Dabar prie komplekso “Mega” ruošiamasi įrengti korpusą su čiuožykla ir parkingu, nauju ofisų centru.

L.Tuleikis: Ar galima prognozuoti, kad šalia esančiame sklype bus tęsiamos tos pačios idėjos, kaip pristatytam projekte?

Užsakovas: Ne, ten numatome aukštą pastatą sankryžai pabrėžti.

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Sveikintinas raiškios architektūros atsiradimas, ypač svarbus statinių ženkliškumas. Simpatiški pasiūlymai. Ši atkarpa koduos elgesį visame pakraštyje. Būtų gerai numatyti aptarnaujančios gatvės atsiradimą ir nukrauti magistralę. Pasisakau už segmentinius sprendimus – lieka properšos vaizdui į miestą. Sėkmingas pasikartojančios ritmikos atsiradimas. Manau, pasiūlymas sėkmingas.

A.Steponavičius: Islandijos plentas jau miesto gatvė. Požeminės sankryžos atsiradimas padėtų Šilainių gyventojams. Urbanistiškai požeminis kelias labai reikalingas. Autoriai parodė aukštą profesinį lygį. Pritariu ir architektūriniams, ir detaliojo plano sprendiniams. Sveikinu.

V.Stauskas: Palyginus su “Megos” kompleksu, pristatomas projektas yra keliom galvom aukščiau. Akivaizdi idėja, švari architektūra. Pritariu suskaidytam blokais varijantui, nes 300m ilgio siena būtų ne tik nuobodi, bet ir menkai suvokiama kaip biurų pastatas. Gerai, kad apjungti pirmi du aukštai, vieninga reklama. Manau, kad laikinas nuvažiavimas nuo magistralės – klaidingas sprendimas. Reikia pradėti statybą nuo požeminio viaduko.

G.Prikockis: Manau, kad užstatymo linijos klausimas neišspręstas iki galo. Pritariu varijantui iš keturių segmentų. Giriu autorius už profesionalų darbą, įdomius sprendimus, reklamos komponavimą. Siūlau daugiau žalumos parkinguose, nes prie komercinių (ofisų) pastatų parkingai turi pasiūlyti daug aukštesnį komforto lygį.

J.Minkevičius: Ši vieta labai atsakinga, nes tai precedentas. Tai vieni iš Kauno vartų, užduodantys toną. Todėl reikia savitumo, originalumo. O matau tik principinius sprendinius. Reikia stipriai padirbėti prie bendros koncepcijos. Reikėtų ir perspektyvinių pasiūlymų.

V.Merkevičius: Važiuojant Islandijos plentu, apima jausmas, kad miestas atsukęs užpakalį. Gerai, kad ši atkarpa bus užstatyta naujais statiniais. Užstatymo kodas – vientisas ar pasikartojantis ritmiškumas – geras. Man asmeniškai labiau priimtinas vientisas. Detaliajame plane svarbu numatyti, kad tai būtų vientisas kompleksas, paliekantis architektūriniams sprendimams laisvas rankas. Detaliojo plano ir užstatymo koncepcijai iš esmės pritariu.

V.Kuliešius: Iš esmės detaliajam planui pritariu. Manau, kad reikėtų parkingų plotus suskaidyti žalių plotų fragmentais. Komplekso tūriai per daug monolitiški, siluetas nuobodus. Biurų blokai galėtų būti skirtingo aukščio. Komplekso architektūrinis mastelis turėtų būti smulkesnis. Reikia žmogiško mastelio paieškų.

A.Karalius: Iš tiesų pagrindinis Kauno fasadas – Vilniaus – Klaipėdos greitkelis. Šalia ilgo projektuojamo komlekso fasado reikia vertikalės, kuri akcentuotų požeminę sankryžą ir parodytų Kauno didybę ir tikėjimą prisikėlimu. Pritariu ilgam varijantui su bėgančia logotipų eilute. Daryti ją architektūrinėmis priemonėmis, ne dizaino. Reikėtų pateikti paralelinės gatvės tąsą, trasą, fiksuoti nuovažos laikinumą. Požeminės sankryžos architektūrą derinti su projektuojamu objektu, tikslinti jos geometriją. Projektui pritariu su šiomis pastabomis.

L.Janušaitienė: Architektūriškai darbas puikus, estetiškai galimi abu varijantai. Greitai važiuojant, gerai ilgas tūris, suskaidytas tap pat. Kelia abejonių kaimynystė nuo Vilniaus pusės bei nežinoma užstatymo perspektyva nuo Klaipėdos pusės. Kaip visas ansamblis derės ateityje. Nepritariu laikino kelio statybai priešais būsimą pastatą, nes jis neigiamai veiks pastato architektūrinę išraišką. Bijau, kad paaiškėjus, kad parkuoti ant stogų nekomerciška, aikštelėje labai padaugės automobilių. Parkingas galėtų būti antrame aukšte.

J.Bučas: Reikėtų vengti apstatyti miesto pakraščius ir apvažiavimus komerciniais objektais. Išmesti iš miesto centro prekybą – neūkiška. Šis kompleksas skirtas ne kauniečiams, toks sprendimas atgyvenęs. Komercija formuoja komerciško miesto įvaizdį. Pritariu architektūriniams variantams, bet manau, miestui reikia pagalvoti, ar verta viską išmėtyt į pakraščius.

E.Barzdžiukas: Kompleksui vieta tinkama. Prognozuojama, kad į abi puses ateityje bus suformuoti žali intarpai. Komplikuotas Ašigalio gatvės įjungimas į Islandijos plentą – sukant į dešinę autostradą, reikia pirmiausia sukti į kairę, kertant srautus. Pritariu architektūriniams sprendimams, atskirų tūrių silieto formavimui. Tikiuosi, kompleksas netaps logistikos centru.

G.Balčytis: Aš nežiūriu į objektą kaip į miesto vartus, o žiūriu kaip į komercinį objektą. Nepritariu laikiniems įvažiavimams ir išvažiavimams į automagistralę, pirmiausia reikia pastatyti sankryžą. Pritariu pateiktam pasiūlymui su atskirais tūriais.

L.Tuleikis: Aktualus klausimas yra sankryžos, privažiavimai. Kas mano, kad į nutarimą reikia įtraukti pastabą apie požeminės sankryžos sprendimo pirmumą?

Balsavo: “už” – 11 ekspertų.

L.Tuleikis: Kas prieš?

Balsavo: “prieš” – niekas nebalsavo.

L.Tuleikis: Matau, ekspertai pasiūlytiems sprendimams pritaria. Ar yra kitų nuomonių? Nėra. Manau, neverta Visko kontroliuoti negalima. Juk objektas ne miesto centre.

G.Balčytis: Manau, jei išduodant sąlygas, bus įrašyta techninį projektą svarstyti KAUETe – svarstysim. Priešingu atveju – ne.

A.Karalius: Nuomonės dėl architektūrinių variantų išsiskyrė. Gal galima būtų “ pritarti pasiūlytiems variantams iš esmės”?

V.Stauskas: Tai yra svarbus objektas. Reikėtų pristatyti ekspertams archittektūrą techninio projekto lygyje.

G.Prikockis: Jei keistųsi objekto funkcija, tada svarstytume.

E.Barzdžiukas: Pritariu. Abejonė dėl funkcijos kilo tik dėl to, kad ankstesni užsakovai šioje vietoje planavo logistikos centrą.

L.Tuleikis: Fiziškai neįmanoma visko reguliuoti. Mūsų taryba turi būti ne stabdys, o draugiška bendrija. Reikia mesti jėgas į miesto centrą.

E.Barzdžiukas: Siūlau nutarimo formuluotę:” Pateiktiems sprendimams pritariame ir siūlome atkreipti dėmesį į sankryžos sprendimą”.

NUTARIMAS

Pirmininkas Linas Tuleikis

Sekretorė   Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.