LAS Kauno skyrius

KAUET POSĖDIS 2013-05-08

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

 1. BRASTOS G. 24 KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas – Yit Kausta būstas, projektuoja – Yit Kausta.
 2. KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO  KONKURSO PROGRAMOS METMENŲ APTARIMAS. SĄLYGAS RENGIA L.JANUŠAITIENĖ

 

ĮVYKUSIO 2013-05-08 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.98

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Vytautas Janušaitis, Gintarė Čėsnaitė.                                                                                                          

KAUET nariai: Neringa Blaževičienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, architektai: Vladas Stauskas, Loreta Janušaitienė, Tomas Kriaučiūnas, Šarūnas Kiaunė.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“),

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Stanionis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 BRASTOS G. 24 KAUNE DETALUSIS PLANAS. Pakartotinai. Užsakovas – Yit Kausta būstas, projektuoja – Yit Kausta.

N.Stanionis: perskaitysiu praeito posėdžio KAUET narių pastabas šiam projektui:

 • Nėra bendramiestinės pakrančių įsisavinimo koncepcijos.

1.2- Nėra viešos funkcijos B3 – toks krantinės pobūdis garantuoja, kad ateityje miestas krantinę įrengs (9 ekspertai)

1.3- Viešo bei komercinio ruožo krantinėje nėra. Viešųjų – komercinių objektų vietos turėtų būti sukoncentruotos visu krantinės perimetru (4 ekspertai)

1.4- Kvartalinio mastymo nėra, užstatymas padrikas (4 ekspertai)

1.5- Konkurso nugalėtojų darbo sprendiniai su šiuo DP gali būti realizuoti (4 ekspertai)

1.5- Reikėtų sustiprinti vientisą – susijungiančią želdynų sistemą, didinti sklype žaliuosius plotus (3 ekspertai)

1.6- Krantinė turi būti išspręsta ir apjungta per visą Neries atkarpos ilgį – nuo būsimo pėsčiųjų tilto iš senamiesčio iki Nevėžio (bent pėsčiųjų zona ir dviračių takas Lampėdžių miško zonoje). Tai vienas svarbiausių konkurso sprendinių (3 ekspertai)

1.7- Uosto ragas fiktyvus, uosto sprendinys nesuprantamas. (2 ekspertai)

Dabar prašome autorius pristatyti projektą, atsižvelgiant į šias pastabas.

V.Janušaitis:

1.1- KAUSTA savo sklype įrengs dambą – taip bus sukurta potvyniui atspari sistema. Koncepcija dėl vieningos krantinės buvo aptariama su miesto meru. Yra mintis visą krnatinę rengti atskiru projektu.

1.2- Šį reikalavimą išpildėm.

1.3- Komercinės patalpos išdėstomos pagal visą perimetrą.

1.4- DP rengtas pagal konkurse nugalėjusį projektą. TP bus vystomas ir ieškoma būdų šią problemą išspręsti.

1.5- Pateikiame šių metų potvynio nuotraukas. Mes išlaikome želdinius esančius alt. 22 ir 23.

1.6- Ženklas duotas – krantinės juosta sklypo ribose bus sprendžiama. Ši atkartpa miestiečių naudojimui bus garantuota. Iki Nevėžio – pakankamai ilgas ruožas.

1.7- Teritorijos DP uostas buvo parodytas, pirmame KAUET svarstyme buvo siūloma uostą įkelti į mūsų rengiamą DP. Mes taip ir padarėme. Uostas bus sprendžiamas vėlesniame etape.

 KLAUSIMAI

 A.Karalius: Prašau tiksliau parodyti visuomeninę pakrantės zoną – ar ji apima tik krantinę ar krantinę su pastatais?

V.Janušaitis: Visuomeninė zona platesnė už krantinę.

A.Karalius: Prašau pakomentuoti dambą.

V.Janušaitis: Pastatams naudojama tik viršutinė terasa. Dviračių ir pėsčiųjų takas yra žemiau. Brastos gatvė ir damba yra toje pačioje altitudėje.

S.Juškys: Ar komerciniai pastatai bus išdėstyti taip pat kaip makete?

V.Janušaitis: Taip.

A.Karalius: Nesu visai tikras, bet manau, kad stacionarūs laivai reikalauja DP. Ar esate numatę galimybę pasijungti laivams?

V.Janušaitis: Galimybė numatyta.

A.Karalius: Jei toje vietoje nėra žemės, gal negalima bus statyti laivų?

V.Janušaitis: Tai vieša erdvė, statyti bus galima.

G.Prikockis: Toks jausmas, kad raudona dėmė DP vertinama kaip duotybė. Kodėl jo nesvarstome? Ar čia numatomas prekybos centras?

V.Janušaitis: Šioje vietoje esame numatę administracinį pastatą iki 5 000 m2 ploto. Tai nebus prekybos centras.

N.Valatkevičius: Nesinorėtų, kad atsitiktų taip, kaip prie Baršausko gatvės, kur buvo numatytas “Kausto” ofisas, o vėliau žemė parduota “Lidlo” tinklui. DP ši vieta turi būti įvardinta, kaip skirta būtent administraciniam pastatui.

N.Blaževičienė: Ar didžiulis 5000 m2 tūris nesugriaus tūrinio – erdvinio konkursą laimėjusio darbo sprendimo?

V.Janušaitis: Konkursą laimėjusio darbo idėja bus išlaikyta.

J.Bučas: Kokią transportinę reikšmę įgis Brastos gatvė?

V.Janušaitis: Taps reikšminga – dalinai dubliuos Raudondvario plentą.

A.Karalius: Gal miesto architektas galėtų pakomentuoti bendros krantinės idėją?

N.Valatkevičius: Prieš šį posėdį “Kausto” vadovybė buvo atvykusi pas merą tartis – tai KAUET nuopelnas. “Kausta” prižadėjo, kad prisidės prie bendros krantinės projektavimo. Kai “Kausta” pastatys šį rajoną, butai bus parduoti, pačios “Kaustos” šioje teritorijoje nebeliks – išliks gatvės, pravažiavimai, praėjimai- kurie, jei tinkamai įrengti, bus atiduoti savivaldybei už 1 litą.

Tikimės 2014-2020m gauti europinių lėšų uostams vystyti. Yra numatyti uostai Nemuno saloje, Marvelėje ir kitose vietose. Ši vieta taip pat įtraukta į uostų žemėlapį, nors dėl tėkmės sąlygos čia sudėtingos. Jei nepasikeis administracijos politika, bendradarbiavimas turėtų tęstis. Matau, kad šio DP ir visos teritorijos DP skirtumai nedideli. Kiek gąsdina raudoną spalva plane. Gerai, kad pirmuose aukštuose įsikurs komercinės patalpos.

A.Karalius: Kas dabar tą krantinę ir uostą įrengs?

N.Valatkevičius: Neįrengus pylimo “Kausta” rizikuos, kad pavasarį pakilus vandens lygiui upėje, sklypas bus užlietas. Reikia sprendimo, kokia bus krantinė – betoninė ar akmeninė.

A.Karalius: Svarbu nuspręsti, ar tai bus melioracinis šlaitas, ar naudojama krantinė.

N.Valatkevičius: Jei paliks šabakštyną prie upės, “Kausta” negalės parduoti butų. Krantines ir uostus, pažymėtus žemėlapyje ženkliukais, teiksime paraiškose gauti europinėms lėšoms. Ta žemė yra privati, o ne savivaldybės, išskyrus uostą.

J.Bučas: Kaip bus išvengta garažų užliejimo?

V.Janušaitis: Laimėjusiame konkursą darbe ši problema išspręsta taip: įrengta damba, infiltracija, rezervuaras, vandens pakėlimo stotelės, vanduo savotekiu nubėgs į upę.

N.Valatkevičius: Brastos gatvė taps aukštesnės kategorijos, jei pridėsim Vileišio ir Kėdainių tiltų prietilčius ir sankryžas. Kėdainių tilto prietilčiams reikia parengti DP, kad nepradingtų žemė – kai ateis laikas juos įrenginėsime. Tokiu būdu nukrausime Raudondvario plento atkarpą.

N.Stanionis: Noriu pasiteirauti dėl pilkos spalvos krantinėje – ar tai bendro naudojimo teritorija ar infrastruktūros teritorija?

V.Janušaitis: Praeitam posėdy buvo siūloma suteikti galimybę pravažiuoti krantine, todėl krantinėje parodėme ir infrastruktūrą.

N.Valatkevičius: Dabar krantinė su dvigubo naudojimo paskirtimi. Infrastruktūros funkcija bus reikalinga aptarnauti ir uostui.

G.Prikockis: Kokia jūsų pozicija dėl želdinių? Ar planuojate keisti reljefą?

V.Janušaitis: Žemiausioje vietoje planuojam želdinius iškirsti, saugoti nuo alt. +23.

N.Valatkevičius: Ar nebijote statyti, kai tiek problemų su vandeniu?
V.Janušaitis: Kai iškilo tiek problemų, matyt, jau pasvarstytume.

 PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: Pritariu DP vystymui konkursinės architektūrinės koncepcijos pagrindu. Išsamiai išanalizuoti ir pagrįsti krantinės reglamentus kaip kertinius ir užduosiančius toną vėliau projektuojamiems krantinės etapams, siekiant vieningo visos krantinės projektavimo. Jei nebus krantinės sprendinių – kvartalo vystymasis taps nerealus.

J.Bučas: Viso sklypo nusausinimas – didelė problema. Pagal naujai rengiamą įstatymą atkarpoje iki “Achemos” numatomos 4 ar 6 užtvankos. Vandens reguliavimas yra labai svarbus. Tuo įstatymu būtų atidaryta laivyba upėmis. Pritarčiau vieningos krantinės nuo Lampėdžių iki Kleboniškio projektavimui.

DP iš esmės pritariu, siūlyčiau papildomam svarstymui pateikti krantinės ir uosto teritorijos, įskaitant ”neriją” sprendinių detalizavimą.

S.Juškys: Skypas užstatytas laisvu užstatymu, o kvartalo nėra. Norėtųsi matyti kvartalą – miesto elementą su perimetriniu užstatymu.

Kyla abejonių, ar bus sukurta vientisa krantinė, o ne atskirose kvartalų ribose skirtingai traktuojamos   krantinės atkarpos. Reikia siekti vientisos krantinės konkurso organizavimo.

A.Kančas: Iš principo pritariu pateiktam projektui. Įvyko architektūrinis konkursas, išrinktas laimėtojas ir reikia baigti nagrinėti įvairias kitas galimas užstatymo versijas. Žemoje sklypo dalyje esantys medžiai bus užliejami, todėl reikėtų palikti tik želdinius, esančius ant kalvos. Reikia paruošti bendrą krantinės sutvarkymo projektą – gerai, kad “Kausta” pasižada organizuoti visos krantinės projektavimą.

J.Kančienė: Nematau, kad buvo sureaguota į pastabas 1.4 ir 1.5.

Bėda tai, kad miestas išpardavė sklypus iki pat vandens, nepalikdamas juostos viešai krantinei. Dabar kiekvienas savininkas savo krantinės dalyje gali improvizuoti. Matau tik vieną išeitį – atskirti krantinės zoną nuo sklypų ir rengti bendrą visos krantinės projektą konkurso būdu. O projektiniai sprendimai bus privalomi įgyvendinti kiekvieno sklypo atkarpoje.

Architektūrinis konkursas įvyko ir užsakovai turi užtikrinti laimėjusio projekto įgyvendinimą.

N.Valatkevičius: Pokalbyje su Kauno meru “Kausta” kaip ir įsipareigojo parengti visos krantinės projektą.

A.Karalius: 1. Krantinė turėtų būti geriau pritaikyta poilsiui ir renginiams.

 1. TP uosto rage turėtų būti numatyta galimybė viešo naudojimo pastatams.
 2. Prieš pradedant vystyti projektą būtina vystytojo (“Kaustos”) sutartis dėl krantinės projektavimo ir įrengimo su savivaldybe.
 3. Žalios daubos išsaugojimas netikslingas ir kvartalų viduryje bus nepatrauklus ir problematiškas.

N.Stanionis perskaito rašytines V.Kuliešiaus pastabas: 1.Siūlau padidinti želdynų plotą pagal E. Barzdžiuko ir N.Stanionio parengto teritorijos DP sprendinius.

 1. Patikslinti užstatymo zonos plotus ir konfigūraciją, vadovaujantis konkurso architektūriniais pasiūlymais.
 2. Tankumo ir intensyvumo rodikliai mažintini.

V.Merkevičius: DP sprendiniai neprieštauja laimėjusio konkursą darbo ”Mano krantas” sprendiniams.

TP metu krantinės sprendiniai bus detalizuoti.

N.Stanionis perskaito el. paštu atsiųstas R.Palio pastabas:

 1. Matau, kad jokių esminių pakeitimų, apie kuriuos buvo kalbėta, nėra. Tai yra sovietmečio laikų

 palaidas gyvenamųjų mikrorajono išplanavimo principas, kuris, mano nuomone, netiko Kaunui  tada,

 netinka ir dabar.
2. Ypač, manau, monotoniškai nuobodžiai ir negerai atrodo (ne kaunietiškai) tūrinė kompozicija išilgai Brastos gatvės. Pailgi vienodi penkiaaukščiai tūriai ir virš jų išlindę vienodais atstumais ir vienodo aukštingumo aukšti tūriai. Tokia primityvi kompozicija buvo masiškai naudojama visoj Sovietų Sąjungoj 6-7 dešimtmety. To dėka miestai tapo labai vienodi. Siūlyčiau šito princip atsisakyti. Tikram Kaunui tai svetima.

 1. Siūloma įstriža gatvelė su perspektyva į senamiesčio bokštus faktinai yra visiškai ne gatvelė, nes neturi elementarių, tradicinių gatvelėms būdingų apstatymo bruožų. Keli palaidi tūriai gatvelės neformuoja.
 2. Manau, blogiausia padėtis yra ties laivų įlanka. Čia nesimato nei emocinio, nei tūrinio ryšio su projektuojamu kvartalu ir visu rajonu. Erdvę ties prieplauka pavadinti aikšte neapsiverčia liežuvis. Tai paprasčiausia atvira dykynė su keliais padrikais tūriais. Ši prieplauka kartu su aikšte prie jos ir užstatymu turėtų tapti viso didelio rajono traukos centru. To, deja, nesimato nė iš tolo. Visai ne miestiški sprendimai.

 Noras kiekvienam, išsisvėrusiam per langą, matyti Nemuną, neturėtų tapti vieninteliu veiksniu planuojant kvartalą, upė čia pat – ją gąlima jausti. Todėl tokiam sprendimui negaliu pritarti iš esmės, darbą reikia tobulinti.  

G.Prikockis: Manau, kad veiksmas vyksta nuosekliai DP tobulinimo linkme. Užsakovai deklaruoja, kad jie pasiruošę įgyvendinti konkurso nugalėtojų projektą. Mane įtikino V.Janušaičio paaiškinimas ir garantavimas, kad komercinėje zonoje prie Brastos gatvės neatsiras didelis prekybos centras, o bus raelizuoti konkurso nugalėtojų sprendiniai. Tikiuosi, kad šio konkurso rezultatai bus įgyvendinti, pritariu DP sprendiniams. „Kausta“ suprato, kad krantinė priklausys visam miestui – džiugu, kad atsirado pasižadėjimas merui finansuoti visos krantinės projektavimą.

N.Stanionis: Pritariu DP sprendiniams.

N.Stanionis perskaito el. paštu atsiųstas A.Steponavičiaus pastabas: 1.Nepritariu šiam projektui dėl šių priežasčių:

           -toliau ignoruojamas viešasis miesto interesas Nėries krantinės zonoje,

             -siūlomos pakrantės apsaugos juostoje krantinės įrengti neįmanoma techniškai dėl didelio aukščių perkryčio (8 m. dvidešimt penkių metrų juostoje). Tai draudžia ir įstatymas. Juostoje negali būti inž.įrenginių. Čia negalima statyti automobilių,

             -nenumatyta galimybė pastatyti viešus aptarnavimo statinius.

2.Siūlau spręsti šias problemas dvejopai:

             -skirti servitutą krantinei įrengti planuojamoje teritorijoje šalia apsaugos juostos,

             -arba traukti piečiau kranto liniją, kartu su apsaugos juosta. Nėries upės siaurinimas čia būtų naudingas upei hidrologiniu atžvilgiu.

 

V.Stauskas: Krantinės projektavimas turėtų vykti lygiagrečiai gyvenamojo rajono projektavimui. Savivaldybė turėtų tam rasti lėšų. Galėtų tobulėti siluetas.

N.Valatkevičius: Kai bus rengiamas TP, gal nesunku bus pristatyti kelis krantinės variantus KAUETui. “Kausta” įsipareigojo suprojektuoti visą krantinę. Naudinga būtų peržiūrėti krantinės sprendinius, jiems pritarus, galėtų tapti privaloma konstanta kitiems savininkams.

N.Stanionis: Manau, kad trečiasis pristatymas buvo sėkmingas – visi, išskyrus tris ekspertus (du iš jų atsiuntė savo pastabas, bet nedalyvauja), pritarė DP sprendiniams. Svarbiausi momentai:

1.Svarbiausia – krantinės vystymas ir jos vientisumas. Rekomenduojame savivaldybei ir žemės savininkams pasirašyti susitarimą dėl privalomų krantinės sprendinių įgyvendinimo, o savivaldybei su “Kausta” – sutartį, pagal kurią ”Kausta” įsipareigoja parengti visos krantinės projektą.

 1. Beveik visi esantys ragino užsakovą vystyti DP konkursą laimėjusio projekto pagrindu.

3.Buvo įvairių nuomonių dėl žaliųjų plotų – du ekspertai siūlė naikinti želdynus dauboje, vienas siūlė plėsti želdynų plotus.

 1. Du ekspertai pasigedo uosto sprendimo ir galimybės uosto rage atsirasti viešo naudojimo pastatams.

A.Karalius: Manau, nutarime reikėtų pabrėžti susitarimo su savivaldybe svarbą.

 NUTARIMAS

 1.Pateiktam projektui BRASTOS G. 24 KAUNE DETALUSIS PLANAS (Pakartotinai. Užsakovas – Yit Kausta būstas, projektuoja – Yit Kausta) pritarti.tolimesniame darbe atsižvelgti į tarybos narių rekomendacijas:

 

 • -Krantinės teritorija turi būti panaudota visuomenės poreikiams, jos sutvarkymas (pėsčiųjų, dviračių takų, krantinės statyba) negali būti vykdoma atskiromis atkarpomis. Rekomenduojame Kauno miesto savivaldybei su “Yit Kausta būstas” pasirašyti sutartį, pagal kurią būtų parengtas krantinės – bendro naudojimo teritorijos nuo P.Vileišio iki būsimo Kėdainių tilto projektas, numatyti šios teritorijos tvarkymo sprendimai, statybos joje tvarka, žemės sklypų savininkų įsipareigojimai.

1.2- Svarbiausia šiame DP – krantinės vystymas ir jos vientisumas. Reikia atskirti krantinės zoną nuo sklypų ir rengti bendrą visos krantinės projektą konkurso būdu. (7ekspertai)

1.3- Pritariame DP vystymui konkursinės architektūrinės koncepcijos pagrindu (5 ekspertai)

1.4- TP etape uosto rage turėtų būti numatyta galimybė viešo naudojimo pastatams. Reikia uosto teritorijos, įskaitant ”neriją” sprendinių detalizavimo (2 ekspertai)

1.5- Žalios daubos išsaugojimas netikslingas ir kvartalų viduryje bus nepatrauklus ir problematiškas (2 ekspertai)

1.6- Norėtųsi matyti kvartalą – miesto elementą su perimetriniu užstatymu. (2 ekspertai)

1.7- Monotoniškai atrodo tūrinė kompozicija išilgai Brastos g. Laivų įlanka neturi nei emocinio, nei tūrinio ryšio su projektuojamu kvartalu (R.Palys)

1.8- Tikimės, kad komercinėje zonoje prie Brastos gatvės neatsiras didelis prekybos centras, o bus raelizuoti konkursiniai sprendiniai. (G.Prikockis)

1.9- Siūlomos pakrantės apsaugos juostoje krantinės įrengti neįmanoma techniškai dėl didelio aukščių perkryčio (8 m. dvidešimt penkių metrų juostoje). Problemą siūlau spręsti taip:

-skirti servitutą krantinei įrengti planuojamoje teritorijoje šalia apsaugos juostos,

-arba traukti piečiau kranto liniją, kartu su apsaugos juosta (A.Steponavičius).

 

 1. KAUNO ROTUŠĖS AIKŠTĖS VIZIJOS URBANISTINIO  KONKURSO PROGRAMOS METMENŲ APTARIMAS. SĄLYGAS RENGIA L.JANUŠAITIENĖ

 

L.Janušaitienė: Pirmiausia norėčiau aptarti konkurso pavadinimo keitimą. Jau praeitame svarstyme kalbėjom, kad tai tikrai nebus urbanistinis konkursas. Pateikiau kelis pavadinimo variantus: Rotušės aikštės pritaikymo šiuolaikiniams viešiems poreikiams konkursas arba Rotušės aikštės sutvarkymo vizijos konkursas.

N.Valatkevičius: Manau, pirmas pasiūlymas labiau tinkamas, tik siūlyčiau išmesti žodį “viešas”.

L.Janušaitienė: Terminas “šiuolaikinis “ taip pat kelia abejonių.

G.Prikockis: Ar miestas planuoja pertvarkyti aikštės dangas ir apšvietimą?

N.Valatkevičius: Taip.

J.Bučas: Sąvokos “šiuolaikinis” ir “šiandieninis” iš esmės skiriasi.

A.Karalius: Gal vietoje “šiuolaikinio” vartokime terminą ”aktualus”?

N.Stanionis: Pavadinimas galėtų būti toks: “Rotušės aikštės pritaikymas visuomenės poreikiams”, jei niekas neprieštarauja.

J.Merkevičienė: Turiu abejonių dėl vertinimo kriterijų. Loretos siūlomi kriterijai yra:

 1. sprendinio originalumas,
 2. aiški architektūrinė- funkcinė idėja,
 3. urbanistinis kontekstualumas,
 4. konkurso tikslų išpildymas.

Su Snieguole siūlome tokius kriterijus:

1.aikštės įvaizdžio patrauklumas ar įtaigumas,

 1. aikštės universalus pobūdis (atitikimas visuomeniniams, kultūros ir verslo poreikiams),
 2. sprendinių atitikimas viešiems reprezentaciniams poreikiams,

4.infrastruktūros koncepcijos pagrįstumas.

J.Kančienė: Manau, kad originalumas šiuo atveju tikrai nėra prioritetas.

J.Bučas: Gal labiau tiktų terminas”išskirtinumas”?

R.Gudienė: Gal “idėjos originalumas”?

A.Karalius: Siūlau tokius kriterijus:

 1. patogumas, funkcionalumas,
 2. universalumas,
 3. solidumas,
 4. santūrus originalumas.

N.Valatkevičius: Man kelia abejonių, kad pateikti privalomi ir rekomenduojami sprendiniai. Neįmanoma bus vertinti skirtingos apimties darbų. Siūlau rekomenduojamus apjungti su privalomais. Tegu visiems sąlygos būna vienodos.

L.Janušaitienė: Perskaitysiu siūlomus sprendinius:

21.4. Dalyvio pasirinktu būdu, konkursiniame darbe pateikiami šie sprendiniai:

privaloma išspręsti:

21.4.1. aikštės panaudojimo išryškinimas:

 1. a) kasdieninė funkcija;
 2. b) reprezentacinė funkcija;

21.4.2. dangos koncepcija visame aikštės plote pagal žemės sklypo (detaliojo plano) ribas (žiūr. brėž.), ir/ar pasiūlant aikštės architektūrinį profilį (esamą: aikštė, kelias, šaligatvis ar naują).

21.5. Rekomenduojama spręsti:

21.5.1.mažosios formos – išdėstymo idėja, stilistinė koncepcija;

21.5.2.apšvietimo idėja (aikštė, aplinkiniai pastatai, kasdieninė ir šventinė apšvietimo sistema- paliekama esama ar rekonstruojama);

21.5.3. esamų želdinių, skulptūrų/fontanų sutvarkymo idėja;

21.5.4. rekomenduojamas vasaros kavinių išdėstymas ir stilistika bei laikinų paviljonų įrengimo koncepcija tradicinėms senamiesčio šventėms ir/ ar turgeliams;

21.5.5.transporto judėjimo/parkavimo/apribojimo aikštės zonoje pasiūlymai, nepažeidžiant artimiausių kvartalų aplink aikštę aptarnavimo, pasiekiamumo (gyventojai, ofisai, kavines, kultūros istaigos);

Noriu priminti, kad sprendinių išskyrimas buvo aptartas praeitame posėdyje, kad nebūtų labai daug privalomos medžiagos.

N.Stanionis: Manau, kad Nerijaus pasiūlymas logiškas ir į jį reikėtų atsižvelgti.

N.Valatkevičius: Noriu pakomentuoti punktą 21.5.5. Gal reikėtų pridėti siūlomas transporto schemas dalyje tarp Valančiaus g. – Vilniaus g.- Vytauto bažnyčios? Tai nebūtų didelis iššūkis. Transporto schema tampriai susieta su išplanavimo idėja.

Š.Kiaunė: Manau, kad viename konkurse visko išspręsti neįmanoma. Turi būti nustatyti prioritetai.

G.Prikockis: Svarbu nustatyti, kokie bus ryšiai su kitom vietom. Manau, kad transporto schema reikalinga.

V.Stauskas : Nežinau, ar tinkama formuluotė ”aikštės zonoje”.

N.Valatkevičius: Gal nurodyti, kad aplink aikštę?

V.Merkevičius: Tai turi būti schema, kurioje išreikšta idėja. Manau, kad M1: 1000.

L.Janušaitienė: Bet formuluotė “aikštės aplinkoje” tą ir reiškia.

G.Prikockis: Ar buvo patikrinta, kap aikštės planas telpa į planšetą, ar tikrai orientacija vertikali?

L.Janušaitienė: Buvo tikrinta, bet reikėtų dar kartą patikrinti.

N.Stanionis: Gal grįžkim prie kriterijų. Kaip su terminu “originalumas”?

J.Bučas: “Įtaigumas”- geras žodis.

N.Stanionis: A.Karaliaus pasiūlyti kriterijai:

-patogumas, funkcionalumas

-universalumas

-solidumas

-santūrus originalumas.

Gal sąlygų rengėja pati apsispręs, kokį naudoti terminą- originalumas, įtaigumas ar pan. Pirmi trys Karaliaus siūlomi kriterijai atrodo priimtini.

Taigi prašome Loretą atsižvelgti į mūsų rekomendacijas ir baigti rengti sąlygas. Dėl konkurso pavadinimo keitimo kreipsimės į savivaldybę. Ačiū visiems.

 

Nerijus Stanionis

Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.