LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2015-03-18

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. MARIJOS RADIJO PASTATO V. SLADKEVIČIAUS G. 5 KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (pakartotinai pristatomi)

Projektuotojas: „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, statinio autorius- Šarūnas Kiaunė. Užsakovas- VšĮ „Marijos radijas“.

2. 2015 m. architektūrinių konkursų programų aptarimas su Kauno savivaldybės atstovais

ĮVYKUSIO 2015-03-18 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.118

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Šarūnas Kiaunė, Asta Kaiunienė.

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Janulytė- Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Šarūnas Kiaunė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, architektai : Vaidotas Kaluškevičius, Linas Tuleikis, Tomas Petreikis, Kęstas Vaikšnoras; Remigijus Toleikis.

Spaudos atstovas– Almantas Bružas („Pilotas.lt „)
Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

MARIJOS RADIJO PASTATO V. SLADKEVIČIAUS G. 5 KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

(pakartotinai pristatomi)

Projektuotojas: „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“
Statinio autorius – Šarūnas Kiaunė.
Užsakovas – VšĮ „Marijos radijas“.

1
2
3
4

V.Merkevičius: Asta Kiaunienė pristatys projektą ir pagarsins praeito posėdžio pastabas.

A.Kiaunienė: Praeito posėdžio pastabos:

1.1-Akivaizdu, kad vieno aukšto pastatas Vilniaus gatvės išklotinėje netinkamas – per žemas. Nevertėtų tyrimų ir išvadų su rekomendacijomis traktuoti kaip sąlygų. (9 ekspertai)

1.2- Karnizo linija optiškai yra per žemai ir trumpose perspektyvose gali būti slegianti. (7 ekspertai).

1.3- Vertinant architektūrinę koncepciją, siūlytume siekti aiškesnio tūrio vienalytiškumo, ramesnės pirmo aukšto fasado ritmikos, neakcentuojant karnizinės stogo dalies. (5 ekspertai)

1.4- Patalpose 1 aukšte prie gatvės ir vidaus kiemelyje labiau tiktų vieša funkcija, prieinama lankytojams iš gatvės, kurios statusas tai įpareigoja (4 ekspertai)

1.5- Reikėtų ieškoti kitokio sprendimo ties ugniasiene vakarų pusėje, esamas – neįtikina. (4 ekspertai)

1.6- Abejonę kelia istorinio vienaaukščio medinio statinio tūrio atkūrimas senamiestyje (3 ekspertai)

1.7- Siūlome ieškoti kitų sienos ir stogo proporcijų (3 ekspertai).

1.8- Reikėtų vengti rekreacinės architektūros semantinių ženklų – nes tai yra miesto centras. (2 ekspertai)

1.9- Geriau būtų rūsyje numatyti ne archyvą, o funkciją, kuri leistų eksponuoti jį lankytojams.

Kiemo fligelį siūlyčiau pratęsti iki rytinės sklypo ribos. (L.Janušaitienė)

Mus padrąsino tai, kad daugeliui ekspertų mūsų idėja psirodė drąsi. Ir mes dabar pateikiame savo patobulintą idėją. Likom prie tos pačios “u” formos plane.

Pagrindinė idėja – eksponuoti šalia esančio namo frontoną. Aukštesnis pastatas jį užstotų. Traktuojam stogą kartu su vieno aukšto fasadu kaip vientisą pastato tūrį- vientisą fasadą. Pasikartosiu- projektavom ne vieno aukšto pastatą, o tūrį.

Pagrindiniai patekimai išlieka tie patys. Kiemas bus vieša erdvė. Prie Vilniaus gatvės 2- me aukšte bus įkurta koplyčia. Manome, kad ši vieta tinka ir funkciškai, ir estetiškai.

Mus įtikino pastaba, kad neteisingas santykis su vakarine ugniasiene. Stengėmės tą klausimą išspręsti, neatsisakant pagrindinės idėjos- stogui artėjant į vakarus, stogo plokštuma atverčiama iki 60 laipsnių, rytinėj pusėj- tik 42 laipsniai. Man tas sumanymas atrodo geras- išryškina formą ir atsisuka į eksponuojamą fasadą.

Deklaruojame, kad pastatą suvokiam kaip sienos ir stogo visumą.

Ieškant bendro aukščio santykio su karnizo linija, pateikiam 3 variantus. 2 variante karnizo aukštį pakėlėme iki vakarų pusėje esančio namo fasado dalinimo, kraigo aukštį į 10.5 m (buvo 9.90).

Manome, kad optimalus kraigo aukštis 9.90, nes mažiausiai dengia frontoną.

Pateikiame naktines panoramas. Tūrio vientisumas ypač matosi naktiniame vaizde.

Daug dėmesio skyrėme stogo išraiškai. Siekiant pastato vientisumo, stogo dalis įstiklinama ir uždengiama perforuota vario skarda. Trisluoksniškumas tiek fasade, tiek stoge suteikia gylį ir besikeičiantį vaizdą. Fasade už stiklo numatysime arba žaliuzes, arba langines.

Numatytos plonos stiklinės kolonos fasade, įėjimas neįstiklintas.

Manau, kad stogo ir fasado proporcija geresnė ankstesnė . Pastatą projektuojam jau 1,5 metų ir manom, kad mūsų pasirinktas kelias teisingas.

V.Merkevičius: Buvo gautos Vaidoto Kuliešiaus pastabos dėl pristatytos medžiagos. Išvada- į praeito posėdžio pastabas beveik neatsižvelgta. Kokia ekspertų nuomonė- svarstyti objektą ar ne?

G.Janulytė-Bernotienė: Manau, kad pakeitimai yra ir jie akivaizdūs.

V.Merkevičius: Kas už tai, kad nesvarstyti? Siūlančių nesvarstyti nėra – pereisime prie klausimų.

KLAUSIMAI

J.Kančienė: Norėčiau informacijos apie kraigo ir karnizo altitudes.

A.Kiaunienė: 1-am var.: kraigo alt.- 9.90m, karnizo- 2.80m. 2-am var.: atitinkamai 10.5 m ir 3.50 m.

L.Janušaitienė: Ar 3-me var. kraigas pakeltas lygiagrečiai aukščiau?

A.Kiaunienė: Ne.

R.Miliukštis: Iš rytinės pusės stoge atsiranda plokštumos. Ar ten bus langai?

A.Kiaunienė: Taip.

A.Ramanauskas: Ar jūsų tikslas yra demonstruoti stogą ar seną frontoną?

A.Kiaunienė: Iš rytinės pusės stengėmės eksponuoti frontoną, iš kitos pusės – pakeitėm blokavimosi plokštumos santykį į gerąją pusę. Atvertus stogas tampa beveik vertikalus.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar bus tos vasaros kavinės?

A.Kiaunienė: Radijas norėjo atsirasti judresnėj vietoj prie Vilniaus gatvės- anksčiau projektavome sklypo gale. Aplink judės daug žmonių, dirbs daug jaunimo. Funkciškai kiemelyje žmonių bus, bet ne kavinėse.

J.Kančienė: Ar projektavimo pradžioje buvo kitų kelių, ar šitas vienas?

A.Kiaunienė: Mes ilgai diskutavom ir nusprendėm, kad mums svarbiausia – frontonas.Kad nebūtų vieno aukšto pastato, stogas turi tapti statinio dalimi. Mes įsitikinę, kad tai teisingas kelias.

N.Stanionis: Ar tikrai yra stiklo kolonos, o pastatas giliau?

A.Kiaunienė: Mintis buvo tame, kad stogas pereitų į stiklines kolonas ir tūris taptų vientisesnis. Bandėm nesureikšminti stogo užbaigtumo aiškiu karnizu.

V.Merkevičius: Kai karnizas aukštesnis, ar galėtų kraigo altitudė dar kilti?

A.Kiaunienė: Jei kraigas bus aukštesnis, užstos frontoną. Siūlome du kraigo aukščio variantus: 9.90m ir 10.5 m.

PASISAKYMAI

A.Steponavičius: Žavi autorių atkaklumas, bet racijos jų sprendime nematau. Manau, koplyčioje oro kondicionavimas kainuos neįtikėtinai brangiai- Marijos radijas neišsimokės. Vasarą bus karšta, žiemą šalta. Gaila, kad pirmame aukšte neatsirado galimybės įrengti viešas patalpas. Pagrindinės mano pastabos išdėstytos praeitam posėdy.

N.Stanionis: Pritariu pateiktai projekto idėjai, modernaus pastato atsiradimui. Siūlyčiau naudoti tą pačią medžiagą stogui ir fasadui- visom priemonėm siekti vientisumo. Stogas galėtų tapti ir vertikaliu rytinėj pusėj. Pateiktas sprendinys dviprasmiškas.

A.Ramanauskas: Nuo praeito karto pastato estetika pagerėjo, bet tūrinė išraiška nepakito. Stogo pavirpinimas esminių klausimų neišsprendžia. Pirmojo svarstymo pastabos išlieka.

J.Minkevičius: Tai inkliuzas nusistovėjusiame užstatyme. Principinis klausimas: arba spręst drąsiai ir savarankiškai arba ieškot kompromisų. Čia pateiktas kompromisinis kelias- suderinti nesuderiamus dalykus. Matau problemas ir su aukštingumu, ir su tūriu ir su patalpų perkaitimu. Kompromisinis kelias manęs neįtikina. Gal geresnis visai modernus kelias- drąsus, šiuolaikiškos estetikos.

R.Miliukštis: Matau teigiamą pokytį- stogo modifikaciją. Bet stogas su fasadu galėtų tapti vieningesnis- gal geriau būtų iš vienos medžiagos. Pastogės apšvietimas iš pietų pusės negeras, geriau būtų jį organizuoti iš rytų. Neigiamas kaimiškumo įspūdis. Nesuprastas ar mažai spręstas kiemo erdvės panaudojimas. Reikėtų paieškoti kito varianto- šis neįtikina.

V.Kuliešius: Manau, kad pateiktas sprendimas mažai kuo skiriasi nuo praeitame posėdy svarstyto. Siūlyčiau pateikti alternatyvių variantų. Siūlomas pastatas vis tiek užstoja Karališkosios karčiamos frontoną, todėl reikėtų ieškoti kitų urbanistinių sprendimų – neužstatyti perimetro ištisiniu tūriu arba vystyti vertikalų tūrį, labiau atidengiant frontoną. Pateikta architektūra daro keistą kaimo trobos įspūdį.

J.Kančienė: Iš esmės sprendimas nepasikeitė. Dabar jis primena kaimo, net ne rekreacinę architektūrą. Pristatant kalbama apie vientisą tūrį ir santykį su frontonu, o rezultatas priešingas. Šlaitinio stogo santykis su frontonu nevykęs- stogas frontoną pridengia. Stogo detalizavimas gražus, bet esmės nekeičia. Autoriai pakliuvo į aklavietę- reikėtų keisti koncepciją. Siūlyčiau visiems autoriams anksčiau kreiptis į KAUET, o ne po 1,5 m darbo.

A.Kančas: Trūksta urbanistinės analizės, forma iškrenta iš konteksto. Esmė nuo praeito karto nepasikeitė- vis tiek tai trobelė. Archetipas- sumodernintos Rumšiškės. Trūksta varijantinio projektavimo.

L.Janušaitienė: Gerai, kad apdailai pasirinktas varis. Stogo nusukimo idėja įdomi, bet gofras jau per smulkus. Pati idėja labai drąsi. Aš esu už šitą idėją. Pateiktame piešinyje ji matosi, bet brėžiniuose jau nebe. Nebėra stogo ir fasado vientisumo. Yra dvi idėjos: kabantis stogo tinklas ir vientisa tekstūra , užmesta ant tūrio- vientisa medžiaga. Abi idėjos įdomios, deja, nei viena nerealizuota brėžiniuose.

G.Janulytė-Bernotienė: Pasiūlyti variantai tobulina pirminę idėją. Pritariu paraboloidiniam stogo sprendimui- stogo aukštinimui vakarinėje sklypo dalyje. Pritariu žemesnei stogo altitudei ir stogo- fasado trisluoksniškumui. Reikėtų taisyti:
– pagrindinio įėjimo ženklą (altitudes?),
– detalizuoti sklypo planą- vidaus kiemą, parkingą. Ar bus sklypo želdinių?
– Ieškoti medžiagų sąskambio tarp stogo ir fasado.
– Naudoti vienetinio dizaino medžiagas, o ne plataus pritaikymo.

E.Barzdžiukas: Švelnus pirminio projekto koregavimas, mano manymu, norimų rezultatų nedavė. Stogo estetika svetima pastatui. Reikėtų atsižvelgti į ankstesnio svarstymo pastabas. Siūlyčiau ieškoti kardinaliai kito sprendimo.

V.Adomavičius: Manau, kad pirminis variantas buvo geresnis- aiškus žalias akiplėšiškas “info boxas”. Tik šį objektą reikėtų statyti atskirai, nejungiant su aplinkiniu perimetriniu užstatymu. Reikalingas arba radikaliai kitoks sprendimas arba pirmojo varianto aštresnis ir dizainiškesnis sprendimas.

G.Janulytė-Bernotienė: Istorinėse Kauno nuotraukose matyti, kiek medinių pastatų būta senamiestyje. Tai romantinis archetipas.

R.Gudienė: Paradoksali situacija- užstatymas istorinis, frontonas eksponuojamas, tik įėjimas kampe ir kiemas neatvertas į Vilniaus gatvę. Medžiagos ir konstrukcijos modernios, bet sprendinys neįtikina.

N.Valatkevičius: Astos tekstas buvo įtikinantis, o medžiaga – ne. Atrodo kaip modernizuotos Rumšiškės, kaip paminklas sau. Pirmasis variantas iš tiesų buvo įspūdingesnis. Manyčiau, reikėtų pabandyti iš naujo. Nė vienas ekspertas nepalaikė sprendimo.

V.Merkevičius: Darbas pristatytas antrą kartą. Aš maniau, kad tai bus kitų variantų, kito kelio paieškos – kad galima būtų palyginti, padiskutuoti. Mano galva, toks tiesmukiškas frontono eksponavimas, nužeminant pastatą ir stogą, kiša koją autoriams, ieškant kito pastato įvaizdžio. Kaip daugelis pastebėjo, dėl keistos pastato proporcijos, kyla “gryčios” įspūdis. Kadangi pirmas aukštas įtraukiamas, atsiarnda karnizas ir deklaruojamo sienos ir stogo vienalytiškumo nėra. Manau, jei šita tema išsemta, gal reikėtų autoriams pabandyti ką nors nauja. Bet kokiu atveju, ekspertai gali tik pasiūlyti, o autoriai patys priims sprendimą, kaip vystyti projektą toliau.

NUTARIMAS

1.Pakartotinai pristatytam projektui MARIJOS RADIJO PASTATO V. SLADKEVIČIAUS G. 5 KAUNE PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (Projektuotojas: „Šarūno Kiaunės projektavimo studija“, statinio autorius- Šarūnas Kiaunė. Užsakovas- VšĮ „Marijos radijas“) pateikti pastabas:

1.1- Autoriai pakliuvo į aklavietę- reikėtų keisti koncepciją. (9 ekspertai )

1.2- Pateiktas sprendimas mažai kuo skiriasi nuo praeitame posėdy svarstyto, pastabos tos pačios (6 ekspertai)

1.3-Pastatas kelia kaimo trobos įspūdį . Archetipas- sumodernintos Rumšiškės. (5 ekspertai)

1.4- Pozityvi stogo modifikacija. (4 ekspertai )

1.5- Pritariame pateiktai projekto idėjai, (3 ekspertai)

1.6- Siūlyčiau naudoti tą pačią medžiagą stogui ir fasadui- visom priemonėm siekti vientisumo (3 ekspertai)

1.7- Gal geresnis visai modernus kelias- drąsus, šiuolaikiškos estetikos (2 ekspertai )

1.8- Manome, kad pirminis variantas buvo geresnis (2 ekspertai )

1.9- Nesuprastas ar mažai spręstas kiemo erdvės panaudojimas. (2 ekspertai )


2015M. ARCHITEKTŪRINIŲ KONKURSŲ PROGRAMŲ APTARIMAS SU KAUNO SAVIVALDYBĖS ATSTOVAIS

J.Merkevičienė: Šias metais gavome įgaliojimą surengti du konkursus : Dainų slėnio atnaujinimo ir 30 ha teritorijos, esančios prie Lakūnų plento panaudojimo (architektūriniu, urbanistiniu, socialiniu ir ekonominiu aspektu), konkursus. Urbanistkos skyrius programos nepateiks, bet pristatys programų gaires. Pradžioje norėčiau aptarti kelis organizacinius klausimus. Gražina pasiūlė KAUET posėdžių laiką nukelti į 15 val. Dauguma tam pritarė. Reikėtų už tai prabalsuoti. Kas už tai, kad posėdžiai prasidėtų 15 val. trečiadieniais?

Balsavo: „už“ – 12 ekspertų.

J.Merkevičienė: Nubalsuota vienbalsiai, posėdžių pradžia perkeliama į 15 val.

Reikėtų galutinai nutarti dėl darbo reglamento papildymo. Pasikeitus projektų delegavimo į KAUET tvarkai, pasiūliau tokį papildymą ir jis buvo visiems persiųstas el. paštu: “Pasikeitus projektų delegavimo tvarkai, KAUET nariai pagal sąrašą po penkis asmenis turi peržiūrėti nurodytų objektų projektinių pasiūlymų medžiagą, pateiktą Kauno m. savivaldybės tinklapyje, ir pateikti pastabas iki viešo susirinkimo, jei tokių turi. Jei yra pastabų, projektas bus deleguojamas svarstymui į KAUET.”

V.Kuliešius inicijavo dar vieną reglamento papildymą : vietoje „23.2.3. Rekomenduojama pateikti ekspertams grafinę medžiagą elektroniniu paštu prieš dvi dienas iki posėdžio.” įrašyti “Grafinė medžiaga turi būti pateikta ekspertams elektroniniu paštu prieš dvi dienas iki posėdžio. Nepateikus medžiagos nustatyta tvarka ir terminais, projektas posėdyje nesvarstomas.”

Ar yra manančių, kad šie papildymai nereikalingi?

Jei visi mano, kad jie priimtini, įtrauksim juos į reglamentą.

V.Kuliešius: Norėčiau pasisakyti dėl Projektinių Pasiūlymų (PP) pateikimo savivaldybės tinklapyje. Reglamentas numato, kas turi būti pateikta, o mes peržiūrėdami pasiūlymus susiduriam su tuo, kad pastoviai nėra vizualizacijų, o pridėta nereikalingų pažymų. Kodėl urbanistikos skyriaus tarnautojai nereikalauja, kad PP medžiaga atitiktų reglamentą?

N.Valatkevičius: Yra du medžiagos pateikimo būdai: arba autoriai įdeda medžiagą patys, arba atneša į urbanistikos skyrių. Kai įdeda patys, mes negalim sukontroliuoti.

R.Miliukštis: Jūs galit pateikti pastabas.

G.Janulytė-Bernotienė: Recenzentų klausimas buvo iškeltas prieš rinkiminę konferenciją, bet taip ir liko neišspręstas.

J.Merkevičienė: Manau, kad tikslinga recenzuoti tik stambius urbanistinius projektus. Kiekvienam projektui samdyti recenzentus neturime lėšų- savivaldybė tam neskiria.

G.Janulytė-Bernotienė: Tegu tų projektų užsakovai moka už recenzentų darbą.

J.Merkevičienė: Visų stambių urbanistinių projektų užsakovas- Kauno savivaldybė, kuri tiesiogiai nemoka už svarstymą, nes pati finansuoja KAUET veiklą.

N.Valatkevičius: Man yra recenzuojami techniniai projektai, o ne projektiniai pasiūlymai.

R.Gudienė: Ar žinote, kad rytoj savivaldybėj bus pristatytas Kauno Naujamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas (Paveldotvarkos projektas). Paveldosaugos projektas? Kai bus patvirtinti detalūs sprendiniai, beliks tik jų laikytis.

J.Merkevičienė: Šis projektas turėtų būtinai būti pristatytas ir KAUETe.

N.Valatkevičius: Žinoma, jis bus pristatytas.

J.Merkevičienė: Prašau pristatyti konkursų programų metmenis.

N.Valatkevičius: Pirmiausia – apie 30 ha teritoriją prie Lakūnų pl. Reikalingi Kaunui objektai yra aprašyti Kauno Bendrajame plane (BP). Kiek atsimenu, tai: lengvosios atletikos maniežas, teniso kortai, municipaliniai būstai, komercinės paskirties pastatai. Yra problemų su žemės nuosavybe toje teritorijoje. Tai ne idėjos konkursas, o miestui reikalingų objektų panaudojimo konkursas. Gali būti pristatyti ir kiti miestui naudingi objektai. Mikrorajonui išvystyti toje vietoje trukdys lėktuvų nusileidimo takas. Kadangi konkursas ne idėjos, laimėtojas netaps DP rengėju, tik gaus premiją. DP rengs savivaldybės įmonė “Kauno planas“. Konkursiniuose darbuose turės atsispindėti savivaldybės strateginiai tikslai, siūlomi įgyvendinti- tai, kas numatyta politikų. Dainų slėnio detalusis planas jau suderintas. Jame numatyta dengta pavėsinė už scenos, persirengimo kabinos, suoliukai, kasos. Neįtrauktas lengvo tipo denginys, kuris dengtų visą slėnį- apie jį reikėtų pagalvoti. Savivaldybė nusprendė nukreipti europines lėšas, skiriamas didiesiems miestams, dviems miesto seniūnijoms- Žaliakalnio ir Aleksoto. Todėl atsirado šie du konkursai.

R.Miliukštis: Uždavinys Dainų slėniui daugiau, negu aiškus. Kam reikia to konkurso?

G.Janulytė-Bernotienė: Mes visiškai nemokam projektuoti mažosios landšaftinės architektūros. Tam reikia konkurso.

N.Valatkevičius: Tik konkurso būdu galim išrinkti DP rengėją. Manau, kad 30ha įsisavinimo konkursas turėtų būti “blitz” tipo- turėtų būti pristatytos pagrindinės mintys, juk objektai pristatyti. Tai turi būti principiniai pasiūlymai, geriausius kurių DP įgyvendins “Kauno planas”. Ten galėtų tilpti ir 18 tūkst vietų futbolo stadijonas ir lengvosios atletikos maniežas. Pirmą kartą per 9 metus miesto savivaldybė nusprendė rengti 2 konkursus, o ne vieną. Kitų metų konkursams galima būtų pasiūlyti nesutvarkytas miesto vietas. Mes siūlome konkursus tik miesto žemėje, kitu atveju turi būti rengiami kompleksiniai planai.

R.Miliukštis: Vytauto parkui būtina renovacija.

N.Valatkevičius: Vytauto parkas privatizuotas, miestui nepriklauso. Miestas negali rengti konkurso svetimoje žemėje.

J.Merkevičienė: Ačiū visiems už dalyvavimą.

Vygintas Merkevičius
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.