LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2015-09-02

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. ŽEMĖS SKLYPO KARALIAUS MINDAUGO 50A (NEMUNO SALOS) DETALUSIS PLANAS.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS ARTŪRAS NOSENKO (SĮ „KAUNO PLANAS“). UŽSAKOVAS KAUNO M. SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS.

2. DISKUSIJA DĖL KAUNO NAUJAMIESČIO SPECIALIOJO PLANO.

ĮVYKUSIO 2015-09-02 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.124

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Artūras Nosenko, Vilius Paipalas.                                                                                                                   

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė, Gintaras Prikockis, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Miesto tarybos nariai: Ona Balžekienė, Arvydas Garbaravičius; Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, Kultūros paveldo skyriaus vyriausias specialistas Saulius Rimas, architektai: Jurgis Bučas, Audrys Karalius, Linas Tuleikis, Rimvydas Palys.

Spaudos atstovai : Ieva Dyraitė (“Init TV”)

Posėdžio pirmininkas: Nerijus Stanionis, Rimgaudas Miliukštis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 ŽEMĖS SKLYPO KARALIAUS MINDAUGO 50A (NEMUNO SALOS) DETALUSIS PLANAS. DETALIOJO PLANO RENGĖJAS ARTŪRAS NOSENKO (SĮ „KAUNO PLANAS“). UŽSAKOVAS KAUNO M. SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS.

 V. Paipalas: 2008m. įvyko Kauno Nemuno salos sutvarkymo konkursas, kurį laimėjo Šarūno Kiaunės projektavimo studija. Šio darbo pagrindu savivaldybė nurodė keisti salos DP. Svarbu įsisavinti šią teritoriją ir turėti galimybes vykdyti statybą. Naujame DP nurodyti pagrindiniai dalykai ir aspektai.

Arenai buvo suformuotas sklypas, likusi salos dalis pagal laimėjusį darbą turėtų būti žalia- ten gali atsirasti įvairūs objektai, susiję su poilsiu ir rekreacija – tai sporto aikštelės ir joms priklausantys statiniai. Kita dalis – laivų uostas. Šį DP buvom pristatę savivaldybėje, kur kilo ginčai dėl uosto dydžio. Mes manome, kad labai didelio uosto nereikia.

Šiuo metu yra Nemuno salos parkas su gan padriku apželdinimu medžių masyvais ir natūraliai susiformavusiais takeliais. Iš aktyvios veiklos saloje nuo šios vasaros žaidžiamas paplūdimio tinklinis (yra 4 aikštelės), yra šunų dresavimo teritorija.

Į salą veda 4 tiltai: Karmelitų tiltas- automobilių, A. Mickevičiaus g. tiltas- automobilių, S. Daukanto g. tiltas- pėsčiųjų, ties Maironio g tiltas-pėsčiųjų.

Tais pačiais tiltais galima patekti ir į Žalgirio areną, ir parką su natūraliai susiformavusiais takeliais.

Planuojamame sklype, įrengus sporto kompleksą ir pramoginių bei keleivinių laivų prieplaukas, atsiras patogūs privažiavimai ir priėjimai prie jų, susitvarkys infrastruktūra, pasidarys patogiau pasiekti ir vaikščioti po salą. Iš salos pagal Kauno miesto Bendrąjį planą į kitą Nemuno krantą (I. Ir M.Minkovskių g.) numatomi du tiltai, kurie taip pat pagerins susisiekimą su sala iš Fredos, Aleksoto pusės, taip pat numatomas dar vienas tiltas vakarinėje sklypo dalyje į Karaliaus Mindaugo pr.

Planuojamame sklype numatoma plėtoti Nemuno salos parką kaip visuomenei reikšmingą teritoriją su poilsio parku, jachtų ir valčių prieplaukomis, inžineriniais sporto statiniais, paplūdimiais ir kitais trumpalaikio poilsio statiniais. Numatomi tokie sprendiniai:

 • Dirbtinės dangos krepšinio aikštelės (aptvertos -2 vnt)
 • Universalios dangos teniso aikštelės (aptvertos -4 vnt.)
 • Laipiojimo siena (1 vnt.)
 • BMX dviračių rampa (1 vnt.)
 • Riedučių rampa (1 vnt.)
 • Paplūdimio tinklinio aikštelės su smėliu (4 vnt.)
 • Dirbtinės dangos futbolo aikštė (aptverta -1vnt )
 • Golfo aikštynas (aptvertas-1 vnt.)

       –     Šiaurės-vakarinėje sklypo dalyje butų įrengiama 50-ties mažųjų (pramoginių) laivų prieplauka     su galimybe laikyti juos žiemą,

       –     Parkingai ( laivų savininkų ir sportininkų automobiliams) – (apie 90 vietų);

       –     Renginiai vyktų pastatant laikinas estradas, bet be tribūnų žiūrovams;

       –    Esami ir planuojami takai bus pritaikomi šiaurietiško ėjimo trasoms;

         –   Baidarių slalomo trasai nuo Geležinkelio tilto iki Nemuno salos finišo bokšteliui platformai,

būtų pritaikomi tos pačios pramoginiams laivams skirtos mobilios pontoninės prieplaukos;

         –     Kanupolo aikšteles ribos formuojamos iš pontoninių platformų arba tarpusavyje sujungtų

plūdurų;

         –   Statiniai skirti sportuojančių techniniam inventoriui laikyti, kavinė būtų statomi, kad

neiškiltų virš toje vietoje esančio susiformavusio reljefo, kur reikia perimetru apželdinami želdynais, kad jų siluetai susilygintų su bendru salos vaizdu;

           – Šiuo metu planuojamame sklype esančių šunų treniravimo aikštelės ir sporto įrengimų

vietos būtų paliekamos ar esant poreikiui jų vieta koreguojama;

           – Paplūdimiai bus įrengimai sutvarkant krantą ir atvežant smėlio;

           –   Sezono metu laikinos mobilios pontoninės prieplaukos butų tvirtinamos prie kranto arba

krantinės, o žiemos metu transportuojamos į saugojimo vieta;

           – Vaikų žaidimo aikštelės (3 vnt.);

     –   Rutulių žaidimo (petankė) aikštelė.

Pristatome šį darbą, norėdami pasitarti, kaip pasisekė įgyvendinti konkursines idėjas.

N.Stanionis: Gal norėtų pasisakyti užsakovas?

N.Valatkevičius: Kai kurie darbai saloje jau pradėti vykdyti – pvz. tinklinio aikštelės jau rengiamos, todėl norėtųsi kuo skubiau turėti salos DP. Jau ruošiamasi išleisti Patvankų įstatymą, pagal kurį atsirastų reali galimybė statyti uostą. Kitu atveju mūsų skyrius į uosto atsiradimą žiūri skeptiškai.

Viena iš pagrindinių salos problemų- inžinerinių tinklų nebuvimas.

Manyčiau, kad parkavimą reikėtų organizuoti prie vienintelės gatvelės.

Norėtųsi kuo greitesnio rezultato.

A.Kiaunienė: Nesutinku su transportiniu žiedu – jo neturėtų būti. Tam tinkamas esamas keliukas. Man atrodo, kad Arenos dalyje naujų kelių neturėtų atsirasti – jis sunaikins Arenos landšaftą.

Gatvelė skirta aptarnauti sporto aikštelėms ir uostui. Mes nenorėjom, kad transportas saloje judėtų žiedu. Dabar nėra ryšio su krantine ir požemine perėja- siūlome nuleisti perėją iki krantinės. Galėtų atsirasti tiltelis į salą pėstiesiems ir dviratininkams. Aš prieš naują tiltą, bet už pėsčiųjų perėjos rekonstrukciją.

Esmė- į salą automobiliu važiuoti negalima. Pirmasis pateiktas DP variantas labiau atitinka konkursinę medžiagą.

N.Stanionis: Ar konceptualiai šis DP atitinka Jūsų projektą?

A.Kiaunienė: Mūsų idėja buvo tokia, kad nuo viršutinės salos terasos turėtų atsiverti senamiestis. Matyt, DP reikėtų rodyti, kad retinami esami medžiai. Žalia zona liktų aikštelėms, kelias numatomas tik privažiavimui prie mini pastatėlių ir prieplaukos. K.Mindaugo prospekto platinimo prie naujojo tilto taip pat nereikėtų rodyti.

 KLAUSIMAI

G.Prikockis: Gal galima būtų paaiškinti, ką reiškia įvairi grafika pagrindiniame brėžinyje.

A.Nosenko: Dirbtinės dangos krepšinio aikštelės (aptvertos -2 vnt)

 • Universalios dangos teniso aikštelės (aptvertos -4 vnt.)
 • Laipiojimo siena (1 vnt.)-
 • BMX dviračių rampa (1 vnt.)
 • Riedučių rampa (1 vnt.)
 • Paplūdimio tinklinio aikštelės su smėliu (4 vnt.)
 • Dirbtinės dangos futbolo aikštė (aptverta -1vnt )

       –     Golfo aikštynas (aptvertas-1 vnt.)

           –     Šiaurės-vakarinėje sklypo dalyje butų įrengiama 50-ties mažųjų (pramoginių) laivų prieplauka   su galimybe laikyti juos žiemą,

       –     Parkingai ( laivų savininkų ir sportininkų automobiliams) – (apie 90 vietų);

       –     Renginiai vyktų pastatant laikinas estradas, bet be tribūnų žiūrovams;

       –     Esami ir planuojami takai bus pritaikomi šiaurietiško ėjimo trasoms;

         –   Baidarių slalomo trasai nuo Geležinkelio tilto iki Nemuno salos finišo bokšteliui platformai,

būtų pritaikomi tos pačios pramoginiams laivams skirtos mobilios pontoninės prieplaukos;

       –     Kanupolo aikšteles ribos formuojamos iš pontoninių platformų arba tarpusavyje sujungtų

plūdurų;

Garstyčių spalvos plotas- medinė terasa.

E.Barzdžiukas: Ar pateiktas aukštingumo aprašymas?

A.Nosenko: Leidžiamas aukštingumas- 5m. Taip- aprašymas pateiktas.

R.Palys: Kur pagrindinės užstatymo vietos?

A.Nosenko: (Rodo brėžinyje.)

R.Miliukštis: Ar pateiktos bendros perspektyvos? Kokia čia golfo aikštelė- 100 x 150 m?

A.Nosenko: Tai mini golfo aikštelė. Turim vieną bendrą perspektyvą iš viršaus.

E.Barzdžiukas: Kiek valčių prieplaukoje numatoma DP ir kokios realios galimybės dabar?

A.Nosenko: Prieplauka numatyta 50-čiai valčių ir laivų.

E.Barzdžiukas: Juk dabar egzistuoja prieplauka prie Arenos?

A.Nosenko: Ji sezoninė.

A.Steponavičius: Ar yra numatyta pliažai ir maudymosi vietos?

A.Nosenko: 2 vietos.

A.Steponavičius: Ar numatyti baseinai?

A.Nosenko: Ne.

A.Kančas: Kur įvažiavimas į salą?

A.Nosenko: Bus naudojamasi esamu įvažiavimu arba įrengiamas naujas.

N.Stanionis: Kokia teritorijos paskirtis?

A.Nosenko: Rekreacinė.

N.Stanionis: Ar visos aikštelės bus aptvertos?

A.Nosenko: Taip.

N.Blaževičienė: Ar uostas bus pritaikytas žiemojimui?

A.Nosenko: Taip.

N.Stanionis: Koks auto vietų poreikis?

A.Nosenko: Prieplaukai – 50 vietų, prie sporto aikštelių – apie 70 vietų.

N.Valatkevičius: Prašymus DP rašė įvairios sporto organizacijos.Neaišku, kiek žmonių ateis žaisti ir kiek varžybų žiūrėti – sunku prognozuoti žiūrovų skaičių.

R.Palys: Ar numatytos viešos klavinukės?

A.Nosenko: Galima būtų įrengti, bet nenumatyta.

R.Palys: Kokios mintys kyla dėl salos smaigalio?

A.Nosenko: Praplėsta prieplauka.

V.Merkevičius: Ar šiaurinėje salos dalyje numatoma kranto sutvarkymo koncepcija?

A.Nosenko: Tik laikinų pontoninių prieplaukų įrengimas.

 PASISAKYMAI

 J.Bučas: Šita sala- unikali išskirtinė vietovė. Labai svarbu numatyti įgyvendinimo stadijas. Nėra gerai išspręstas funkcinis zonavimas. Manyčiau – pietinė dalis turi būti skirta rekreacijai, šiaurinėje reikia atrakcijų. Lieka neaišku, ar tai parkas, ar pramoginė rekreacinio pobūdžio vietovė. Urbanizacijai nepritariu, koncepcija neaiški. Manau, galėtų atsirasti apžvalgos bokštas.

E.Barzdžiukas: Apsidžiaugiau, kai konkursą laimėjo maksimaliai žalias projektas – maniau, nebus jokio užstatymo. Liks žalia švari teritorija. Į salą įsileidom Areną. Šalia didelio urbanizuoto tūrio turėjo likti žalias parkas. Nereikia nei privažiavimų, nei parkavimo, nei aikštelių, jokių statinėlių. Prie Arenos gali stovėti pontoninės valtys, o valčių remontui saloje ne vieta, per brangi vieta nesezoniniam laikymui.

N.Blaževičienė: Nepritariu salos urbanizavimui, išskyrus būtinos infrastruktūros vystymą, minimalistinių žemės architektūros objektų formavimą.

Transporto privažiavimui siūlau panaudoti susiformavusias trąsas pietine salos kraštine uostelio ir kitų objektų aptarnavimui. Siūlau neniokoti pėsčiųjų tako į Areną, jį kertant naujai formuojamais pravažiavimais.

Šiaurinėje salos krantinėje Arenos teritorijoje įrengti prieplaukas.

Visi būsimi objektai, tame tarpe esami ir planuojami želdiniai, privalo įvertinti panoraminius vaizdus į senamiestį iš Arenos pusės.

L.Janušaitienė: Manau, būtina maksimali rekreacija. Uostas- negatyvus, mažas uostelis galėtų atsirasti savo vietoje. Numatoma veikla turėtų būti bėgimas, dviračiai, šunų vedžiojimas arba epizodinė veikla (pvz.maratonas).

A.Kančas: Reikėtų išnaudoti gamtos duotą salos smaigalį. Ten galėtų atsirasti uostelis su kavine. Tuomet abu salos galai būtų su užstatymu. Reikia patekimo į salą iš požeminės perėjos.

Manau, sportinės aikštelės reikalingos – jos suteiks salai gyvybės. Kavinukės galėtų atsirasti ant bendro pado.

J.Kančienė: Pritariu Barzdžiukui, kad sala turėtų būti kuo mažiau urbanizuota. Salos nereikėtų paversti sporto aikštynu- aikštelių galėtų būti, bet neperdaug. Uostą taip pat reikėtų minimalizuoti- laiveliai galėtų tik sustoti, o ne stovėti nuolatinai ir būti remontuojami.

Nereikalingas, netgi kenksmingas tranzitinis kelias iš Naujamiesčio į Aleksotą. Sala turėtų likti parku, rekreacine vieta.

DP iš esmės nepritariu.

A.Kiaunienė: DP sprendiniams nepritariu. Trūksta aiškios konceptualios zonavimo schemos.

Nepritariu naujam transportiam tiltui ir ryšiams šalia sporto arenos. Neišlaikyta konkursinės medžiagos idėja – prioritetas piestiesiems su nauju tilteliu ties požemine pėsčiųjų perėja, kaip viena pagrindinių idėjų- vizualūs ryšiai iš salos, sporto arenos į senamiestį- neatverta zona į senamiestį.

Netinkamai aprašytas aukštingumas, leidžiantis statyti bet ką ir bet kaip.

Detaliuoju planu siūlau spręsti ir K.Mindaugo pr. bei apatinės terasos prie kanalo teritoriją.

Uostas Nemune būtinas, bet ne tokio dydžio ir ne tokiais drastiškais statiniais. Statinius galima įkomponuoti reljefe.

Nebūtina atsižvelgti tik į esamą reljefą, galimi pokyčiai, padedantys išlaikyti pagrindinę koncepciją.

Transportas negalimas, o ypač tranzitinis. Galimas tik privažiavimas prie numatomų objektų.

V.Merkevičius: Transportas saloje turi būti minimalus- jokio tranzito (žiedo), jokio parkavimo. Gatvė- prioritetriškai pėsčiųjų, transportas tik epizodinis, aptarnaujantis.

Sankryžos ir transporto tilto ties I.Kanto gatve nereikia. Dar viena sankryža kenkia magistralinės gatvės pralaidumui.

Aš ne prieš minimalų salos urbanizavimą – pliažai, sporto aikštelės, jas aptarnaujantys statiniai. Kelios kavinės gali atsirasti, tik jos galėtų būti paslėptos „žemės architektūra“. Aktyvi zona turėtų būti pietinėje salos dalyje.

Uostas galėtų būti minimalus kaip prieplauka, laivų laikymui gali būti panaudota ir protaka tarp salos ir K.Mindaugo prospekto.

Tiltas ties I.Kanto gatve gali būti krantinės lygyje (kaip siūlė Asta Kiaunienė) ir būti pasukamas, kas leistų įplaukti laivams.

R.Miliukštis: 1.Nepateikti vaizdai: į senamiestį ir Naujamiestį žmogaus akių lygyje.

2.Reikėtų numatyti vietas kavinėms pietinėje salos pusėje su vaizdu į upę.

 1. Urbanizacijos lygis per didelis.

4.Uosteliai turėtų būti mažesni ir šiaurinėje salos dalyje. Salos vakariniame gale taip pat galimas nedidelis uostelis, be elingo.

Užduotis suformuota stichiškai, remiantis tik sporto įmonių pageidavimais.

J.Minkevičius: Žalioji zona nėra pakankamai aiški.O juk konkurso idėja – parkas. Užstatymas neturėtų būti stacionarus ir nekonkuruotų siluetu. Aš prieš uosto įrenginį- užtenka salos perimetro. Transportas – tik aptarnavimui. Papildomų tiltų nereikia. Laikinos kavinės gali atsirasti, stacionarių nereikia.

Projektui nepritariu.

M.Nistelytė: Projekte neišskirti pirmos eilės ir perspektyviniai elementai. Įvažiavimas į parko teritoriją per sporto rūmų sklypą neįteisintas. Mūsų skyrius į uostą žiūri skeptiškai, o politikai jo labai nori. Sporto aikštelės ir pliažai pasiūlyti be nuodugnesnės analizės. Atmetus tiltą į I.Kanto gatvę, reikia grįžti prie konkursinio varianto. Šis darbas turi būti konkursinio projekto tęsinys.

Būtina numatyti zonavimą, ir etapišką įgyvendinimą.

G.Prikockis: Labai gerai, kad tęsiamas konkursinis darbas.

Uostas ir prieplauka yra visai skirtingi dalykai. Uostas iššaukia urbanizaciją.

Gatvę reiktų vykdyti pagal konkursinį darbą. Trąsa- pėsčiųjų gatvė su specialiu transportu tik įrangai atvežti.

Nemanau, kad sporto aikštynai- tai urbanizacija. Manau, kad tvorų tarp aikštelių nesimatys. Turi būti įrengtos miestietiškos krantinės.

DP turi atsirasti apribojimai architektūrai, kuri turi būti vieninga.

Projektui pritariu, bet su daug pastabų.

A.Ramanauskas: Esminis detaliojo plano trūkumas- projektas neatsako į klausimą, kokia tai sala, kokia pagrindinė idėja, prioritetai.

Salos viduryje projektuojami aikštynai vizualiai „suvalgo“ salos žalumą. Reikia maksimaliai palikti žalią plotą šiaurinėje salos dalyje, visus aikštynus su jų infrastruktūra bei privažiavimais organizuoti pietinėje salos dalyje prie Nemuno. Uostas, laivyba gali būti, reikia rasti tinkamą santykį, svarbu architektūrinis sprendimas.

A.Steponavičius: Kaip manote- ar Karmelitų tiltu gali vykti aptarnavimas?

A.Ramanauskas: Žinoma.

N.Stanionis: Iš pateiktų detaliojo plano sprendinių matyti, kad didelė Nemuno salos dalis pavirs į sporto įrenginių teritoriją. Detalus planas numato bendro naudojimo, t.y. parko teritoriją keisti į rekreacinės paskirties teritoriją. Aš tokiai programai nepritariu. Manau, kad ateityje esamas Nemuno salos parkas turi išlikti parku. Jame gali atsirasti įvairių parko elementų, tame tarpe ir sporto aikštelių, bet ne uždarų teritorijų profesonaliam sportui. Manau, kad nereikia Nemuno saloje dirbtinos dangos aptvertų sporto aikštelių, su 15 m aukščio apšvietimo stulpais, parke turi būti objektai visiems prieinami. Nemuno sala turi išlikti bendro naudojimo teritorija. Manau, tada nereiktų ir transporto ryšių viduryje salos, nereiktų ir automobilių stovėjimo aikštelių viduryje salos. Parko aptarnavimo objektai galėtų išsidėstyti piečiau, kaip numatyta konkurse laimėjusiame projekte.

A.Steponavičius: DP nepritariu su išlygomis:

 1. Būtina nustatyti universalų zonavimą ir inžinerinę infrastruktūrą. Ne miesto centro reikšmės funkcijos nereikalingos.
 2. Turėtų dominuoti parkinio tipo atvirų žalių pievų sistema.
 3. Mažosios laivybos erdvė Kaune- tai Kauno marios. Norintieji Nemune laikyti laivus, galėtų tilpti Marvelėje.
 4. Parkinėje dalyje neturėtų būti tranzitinio transporto.
 5. Tiltas prie gaisrinės- tik piestiesiems ir dviračiams.
 6. Salos smaigalyje siūlau pontoninį tiltą, plaukiojantį restoraną, apžvalgos ratą. Požeminę perėją reikėtų atverti į Nemuną.

 

 A.Karalius: KAUET palaidojo Kauno laivybą. O juk laivai puošia kraštovaizdį. Nuolatiniam laivų laikymui reikia sargo, tvoros. Uostelis dingo ir iš Vilijampolės. Mes pasmerkiam salą negyvenimui. Liepojos parke visko pilna- sporto aikštelių, atrakcijonų vaikams, ir viso, ko reikia žmonių sveikatinimui.

Bėgiojantys žmonės ir Ąžuolyne neturi kur nusiprausti- būtina infarstruktūra. Reikėtų atlikti Ąžuolyno analizę.

Urbanistinis šuolis per K.Mindaugo pr. yra reikalingas. Manyčiau pietinė salos dalis turėtų būti žalia.

R.Palys: Miestas turi judėti link vandens, o čia nesiūlomas miestiškumas, tik užžėlę krantai. Esamos urbanistinės klaidos jau įteisintos ir pasilieka. Juk laivų siluetai puošia miestą.

Projekte nesiūlomi krantinės sprendiniai. Reikėtų grįžti prie 6 juostų K.Mindaugo prospekte ir formuoti užstatymą. Krantą prie kanalo reikėtų formuoti stačiai- atstatyt normalų kanalo plotį, projektuoti pastatus, promenadas, formuoti garlaivių prieplauką. Reikėtų koreguoti salos reljefą iš esmės. Ties S.Daukanto g. tilteliu formuoti prieplauką.

J.Kančienė: Unikalu, kad ši sala dar neurbanizuota, nors bandymų buvo jau tarpukary.

V.Skėrienė: Noriu atkreipti dėmesį į P.Vileišio aikštę- įrengus futbolo stadijoną, ši aikštė miestui buvo prarasta.

Salos smailagly ir anksčiau buvo valčių prieplauka.

L.Janušaitienė: Manau, kad aikštelės ir įrenginiai turėtų atsirasti šiaurinėje salos pusėje. Tegu pietinė saulės apšviesta pusė lieka žalia.

Pritariu K.Mindaugo pr. eismo juostų mažinimui iki 6 juostų.

N.Stanionis: Norėčiau reziumuoti. Didesnė dalis pasisakiusių ekspertų nepritarė pristatytam DP. Siūlau pateikti rengėjams KAUET rekomendacijas tolesniam darbui ir nebekviesti pakartotinai pristatyti projekto. Ar yra kitų pasiūlymų?

Jei ne, tai posėdis baigtas.

 NUTARIMAS

 1.Apsvarstę ŽEMĖS SKLYPO KARALIAUS MINDAUGO 50A (NEMUNO SALOS) DETALŲJĮ PLANĄ (DETALIOJO PLANO RENGĖJAS ARTŪRAS NOSENKO (SĮ „KAUNO PLANAS“),  UŽSAKOVAS KAUNO M. SAV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS), siūlome tolimesniame darbe atsižvelgti į gausias KAUET ekspertų pastabas:

 1.1-Transportas negalimas, o ypač tranzitinis. Galimas tik privažiavimas prie numatomų objektų. (8 ekspertai)

1.2- Uostas galėtų būti minimalus kaip prieplauka, valčių remontui saloje ne vieta, per brangi vieta nesezoniniam laikymui. (7 ekspertai)

1.3- Visa pasiūlyta programa salai netinkama – tai jau ne parko elementai. – sala turi likti parku. Turėtų dominuoti parkinio tipo atvirų žalių pievų sistema. (5 ekspertai)

1.4- Nepritariame naujam transportiniam tiltui ir ryšiams šalia sporto arenos (5 ekspertai)

1.5- Neišlaikyta konkursinės medžiagos idėja – vizualūs ryšiai iš salos, sporto arenos į senamiestį-. (4 ekspertai)

1.6- Požeminę perėją reikėtų atverti į Nemuną. (4 ekspertai)

1.7- Transporto privažiavimui siūlome panaudoti susiformavusias trąsas pietine salos kraštine uostelio ir kitų objektų aptarnavimui. Neniokoti pėsčiųjų tako į Areną, jį kertant naujai formuojamais pravažiavimais. (3 ekspertai)

1.8- Nepritariame salos urbanizavimui, išskyrus būtinos infrastruktūros vystymą, minimalistinių žemės architektūros objektų formavimą(3 ekspertai)

1.9- Siūlome visus aikštynus su jų infrastruktūra bei privažiavimais organizuoti pietinėje salos dalyje prie Nemuno. (3 ekspertai)

1.10- Reikėtų numatyti vietas kavinėms pietinėje salos pusėje su vaizdu į upę. (3 ekspertai)

1.11- Trūksta aiškios konceptualios zonavimo schemos, etapiškumo. (3 ekspertai)

1.12- Reikėtų išnaudoti gamtos duotą salos smaigalį. Ten galėtų atsirasti uostelis, restoranas, apžvalgos bokštas. (2 ekspertai)

1.13- Šiaurinėje salos krantinėje Arenos teritorijoje siūlome įrengti prieplaukas. (2 ekspertai)

1.14- Nebūtina atsižvelgti tik į esamą reljefą, galimi pokyčiai, padedantys išlaikyti pagrindinę koncepciją. (A.Kiaunienė)

 

 1. DISKUSIJA DĖL KAUNO NAUJAMIESČIO SPECIALIOJO PLANO.

 

R.Miliukštis: Į mano laišką dėl parengtos ir patvirtintos Kauno Naujamiesčio specialiojo plano koncepcijos atsiliepė Gražina Janulytė- Bernotienė, Vaidotas Kuliešius, Gintaras Prikockis, Saulius Rimas ir dar keletas ekspertų.

   Negaliu pasakyti, kad koncepcija labai blogai paruošta, tačiau Koncepcijos rengėjai, privalėjo remtis teisės aktais ir jų pagrindu parengtais dokumentais. Vienas jų – 2014-10-08 Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas, kuriuo patvirtintos Kauno Naujamiesčio vertingosios savybės. Šis atsainiai paruoštas dokumentas turi didelį poveikį specialiojo plano kokybei. Nors KAUET-e sukurta darbo grupė – Jurgis Bučas, Gintaras Prikockis, Rimgaudas Miliukštis, Algimantas Kančas, Rimvydas Plays, Linas Tuleikis, Audrys Karalius –   pateikė rengėjams savo pastabas, tačiau į jas buvo menkai atsižvelgta.

Primenu, kad vertingąsias savybes gali keisti vertinimo taryba, o patvirtintą specialųjį planą gali keisti tik Kultūros ministras. Klausimas ekspertams – ar reikia ir kokiu būdu keisti vertingąsias savybes? Gal reikia sukurti darbo grupę? Gal paruošus rimtą raštą pasiųsti Kultūros ministrui?

Pacituosiu keletos ekspertų laiškų su siūlymais ištraukas: Vaidas Kuliešius- „…Manau, kad Naujamiesčio specplano svarstymas liks be rezultatų, jei nesikrepsime į Kultūros Ministrą ar net Premjerą…“, Gražina Janulytė Bernotienė – ”reikia skubiai surasti recenzentą“, Gintaras Balčytis – „…kiek pamenu Naujamiesčio planą, rengtą to paties centro svarstėm gal du kartus. Jam abu kartus nebuvo pritarta dėl įvairių perteklinių reikalavimų ( pvz. saugotinų gatvių išklotinių ir perspektyvų), kurie užkirs kelia bet kokiems projektams centre. Mano manymu būtini recenzentai, kurie turėtų įsigilinti į siūlomas koncepcijas ir jų užkoduojamus rezultatus ateities projektams. Šioje vietoje skubėjimas ir mūsų neatidumas problemoms gali būti labai skaudus ir, greičiausia, skausmingas visai Kauno centrinės dalies ateičiai, todėl svarstymui turi buti rimtai pasiruošta“, Gintaras Prikockis- „Gal galima pasikviesti L.Tuleikį, A.Karalių, J.Bučą Jie galėtų papasakoti, ką nuveikė, svarstant vertingasias Naujamiesčio savybes. Jei gerai pamenu, jie savanoriškai sutiko būti deleguoti nuo sąjungos į šio dokumento svarstymus.  Tai buvo labai svarbus etapas. Tam tikra prasme dabartinis ruošiamas planas yra iliustracija , grafinis paaiškinimas, elgsenos detalizavimas“.

Vertingų pasiūlymų pateikė KMSA Kultūros paveldo skyriaus edėjas Saulius Rimas.

Mano nuomone dabar reikia:

 1. Paskleisti patvirtintą Naujamiesčio specialiojo plano koncepciją (internetinę nuorodą) architektų sąjungos nariams, politikams ir verslininkams, prašant pateikti savo pastabas ir siūlymus.
 2. Kreiptis į Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą dėl vertingųjų savybių keitimo.
 3. Nutarti dėl eksperto ir ar reikia sudaryti darbo grupę, nuspręsti dėl rašto Kultūros ministrui.
 4. Nustatyti datą, kada kviesim specialiojo plano rengėją G.Filipavičienę pristatyti koncepciją.

Ar kas nors sutiktų būti recenzentu, kaip siūlė Gražina?

Niekas.

J.Merkevičienė: Gal tu, Rimgaudai?

R.Miliukštis: Galėčiau dirbti tik grupėje.

V.Skėrienė: Esu pažadėjusi kreiptis į vertinimo tarybą, galima būtų pabandyti keisti vertingąsias savybes.

R.Miliukštis: Jei vertinimo taryba nepritars mūsų prašymui dė vertingųjų savybių keitimo, rašysim ministrui. Rengėjai atsižvelgė į kelias mūsų pastabas.

L.Tuleikis: Apie koncepcijos rengėjus nesu tokios geros nuomonės kaip Rimgaudas. Jų pastangos buvo minimalizuojamos proporcingai užmokesčiui. Išklotinės pasirinktos atsitiktinai. Mes aiškinom, kad miesto centrą reikia tankinti, jų pozicija buvo priešinga. Koncepcijoje rašoma, kad naujos architektūros pastatas negali dominuoti nei išklotinėse, nei panoramose.

Tie bendriniai draudimai priimti tam, kad nereikėtų važiuoti į vietą ir tikrinti, tuo būdu niveliuojama visa teritorija.

J.Kančienė: Rengėjai visiškai nepažįsta miesto ir dirba pagal darbinį pavedimą. Dėl jų profesionalumo turiu abejonių.

L.Janušaitienė: Pagal šią koncepciją apgriuvę sandėliukai Naujamiesčio kiemuose negali būti rekonstruojami

R.Miliukštis: Pacituosiu vieną koncepcijos reikalavimą „…naujai įrengiami elementai turi derėti susiklosčiusioje aplinkoje; kontrasto principas netaikomas“.

L.Tuleikis: V.Putvinskio gatvėje paveldinių reikalavimų pakeitimas buvo didžiulė klaida. Gal reikėtų samdyti profesionalų recenzentą, kad su rengėjais galėtų bendrauti profesionaliam lygmeny?

J.Bučas: Per didelė meilė praeičiai trukdo matyti ateitį. Vertingosios savybės nustatomos tik per kokybinius požymius. Naudojimas – prasmė, saugojimas – pasekmė. Saugojimas- absurdiška dogma.

R.Palys: Turime nuspręsti, ar Naujamiestis baigtinis, ar jį vystom, ar tik prisitaikom?

G.Prikockis: Koncepcijos rengėjas Paveldo centras visiškai neatsižvelgė nei į vieną mūsų pastabą. Faktai tokie: Naujamiesčio ribos patvirtintos, vertingosios savybės patvirtintos, Naujamiesčio specplano koncepcija patvirtinta. Liko tik specplanas. Jei norim jį pakeisti- reikia dirbti.

R.Miliukštis: Kaip minėjau, vertingąsias Kauno Naujamiesčio savybes pakeisti gali tik vertinimo taryba.

L.Janušaitienė: Vertingosios savybės patvirtintos jau 2014m., rengiant specplaną turi būti suformuota miesto vystymo koncepcija. Galima teigti, kad jos nėra ir drastiškai stabdyti procesą.

R.Miliukštis: Į teiginį, kad nėra miesto vystymo koncepcijos galima atsakyti, kad yra galiojantis Kauno miesto bendrasis planas, strateginiai vystymosi planai.

Reikėtų balsuoti dėl šių klausimų:

 1. dėl darbo grupės – ar ji reikalinga?
 2. ar reikia kvestionuoti vertingąsias savybes ir kovoti, kad jos būtų pakeistos?

Kas mano, kad darbo grupė reikalinga?

Balsavo: „už“- 10 ekspertų.

R.Miliukštis: Ar reikia kvestionuoti vertingąsias savybes ir kovoti, kad jos būtų pakeistos?

Balsavo: „už“- 10 ekspertų.

G.Prikockis: Rengėjai visiškai ignoruoja sovietinės architektūros palikimą.

J.Kančienė: Prieš kviečiant G.Filipavičienę pristatyti koncepciją, mums patiems reikia pasiruošti.

R.Miliukštis: Ar iš karto kviečiam darbo grupę ar susirenkam visi?

V.Merkevičius: Tikslingiau būtų rinktis grupei, manyčiau.

R.Miliukštis: Ar galima būtų prašyti Rymantės parašyt recenziją- visi padėtume?

R.Gudienė: Galiu dirbti tik darbo grupėje.

L.Janušaitienė: Jei bus darbo grupė, lyderiai galėtų tapti recenzentais. Į grupę siūlau Rymantę Gudienę, Rimgaudą Miliukštį, Meilę Nistelytę, Gintarą Prikockį, Liną Tuleikį, Jolitą Kančienę.

G.Prikockis: Neturėsiu galimybių dirbti grupėje.

J.Kančienė: Aš kuruosiu tik tarpukario laikotarpį.

R.Miliukštis: Siūlau Vaidotą Kuliešių ir Joną Minkevičių.

Jei visi sutinka, darbo grupę sudarys: Rymantė Gudienė, Rimgaudas Miliukštis, Meilė Nistelytė, Gintaras Prikockis, Linas Tuleikis, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius ir Jonas Minkevičius.

Koks pastabų parengimo terminas?

J.Merkevičienė: Gal iki kito trečiadienio?

R.Miliukštis: Jei visi pritaria, pastabas siunčiam iki trečiadienio, susitinkam čia trečiadienį 15 val., o Jūratė išsiuntinėja Naujamiesčio koncepciją susipažinimui architektų sąjungos nariams, miesto valdžiai.

Nerijus Stanionis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.