LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2016-06-15

ADMINISTRACINIO PASTATO SAVANORIŲ PR. 239 PROJEKTAS. Statinio autoriai: Simonas Klezys, Žydrūnė Dudėnė, Dalia Jackevičiūtė (UAB „DIZAINO AMBASADA“, Vilnius). Užsakovas: UAB „Windowsa“

ĮVYKUSIO 2016-06-15  KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.131

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Simonas Klezys, Žydrūnė Dūdėnė.                                                                                                                                        

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Gintaras Prikockis, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Posėdžio pirmininkas: Aurimas Ramanauskas.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

 

ADMINISTRACINIO PASTATO SAVANORIŲ PR. 239 PROJEKTAS. Statinio autoriai: Simonas Klezys, Žydrūnė Dudėnė, Dalia Jackevičiūtė (UAB „DIZAINO AMBASADA“, Vilnius). Užsakovas: UAB „Windowsa“.

S.Klezys: Nagrinėti situaciją pradėjom iš toli. Savanorių prospektas išbyrėjęs, netvarkingai užstatytas. Artėjant prie centro atsiranda tvarkingas perimetrinis užstatymas – nuo K.Petrausko gatvės prospektas tampa panašus į miestišką. Projektuodami naują tūrį, stengėmės išlaikyti aukštingumą ir ritmiką. Dabar šioje vietoje stovi medinis dviejų aukštų pastatėlis. Šalia jo esančiame sklype- vieno aukšto medinukas, išlindęs į priekį. Stengėmės išlaikyti gatvės liniją.

Įvažiavimas į mūsų projektuojamą požeminį parkingą numatytas iš kiemo.

Pirmame aukšte numatome komercines patalpas, aukščiau- administraciją ir ofisus. Parkingas nedidelis, reikalingas parkavimo vietų skaičius sunkiai pasiektas.

Fasadai kiek įmanoma kontekstualūs. Bandėm projektuot stiklo fasadus, bet jie kontekste atrodė labai svetimi. Pabrėžėm pirmo aukšto liniją. Išklotinėje stengėmės išlaikyti ritmiką ir aukštingumą. Apdaila plytų- stengėmės pasiekti solidaus klinkerio mūro įspūdį.

KLAUSIMAI

V. Kuliešius: Kaip sprendžiat gatvės lygyje parkuojamų automobilių atstumus nuo langų?

S. Klezys: Langai nebus varstomi- tuomet reglamentas leidžia statyt arčiau.

J. Kančienė: Kas apsprendė pastato dydį?

S.Klezys: Detaliojo plano nėra, dydį apsprendė urbanistika ir parkavimas. Dėl aukštingumo abejonių neturėjom- manom, kad siūlomas aukštingumas optimalus.

V.Merkevičius: Koks žemės naudojimo būdas?

S.Klezys: Komercinis.

G.Prikockis: Kokį atstumą išlaikot iki šalia esančio medinio namo? Kokie priešgaisriniai atstumai?

S.Klezys: Atstumas iki gretimo medinio namo – 8 m. Mūsų užsakovas nori pirkti ir šalia esantį sklypą. Mediniame name yra 7 butai. Tada galima būtų pratęsti pastatą.

V.Merkevičius: Atstumas tarp jūsų ir esamo šalia medinuko turėtų būti 10m.

L.Janušaitienė: Anksčiau abu šie sklypai sudarė vieną. Gal reikėjo ir architektūrą spręsti abiejų kartu?

Ar nesiūlėt užsakovui pabandyti?

S.Klezys: Tik prieš savaitę sužinojom, kad užsakovas jau nupirko kelis medinuko butus.

L.Janušaitienė: Ar bus paliktos galimybės šalia būsiančam pastatui vystytis?

S.Klezys: Reikėtų perprojektuot įvažiavimą į požeminį garažą.

A.Steponavičius: Ar matėte Ginto Natkevičiaus kompanijos projektuojamą pastatą prie Macdonaldo?

S.Klezys: Ne.

A.Steponavičius: Pastatų estetika labai panaši.

V.Merkevičius: Yra miesto tarybos potvarkis, pagal kurį centre ir senamiestyje parkavimo vietų skaičių galima mažinti. Žaliakalnio tai tikriausiai neliečia.

A.Ramanauskas: Kiek papildomai automobilių reikėtų, pridėjus dar vieną aukštą?

S.Klezys: Apie 7.

A.Ramanauskas: Kiek dabar numatyta parkavimo vietų?

S.Klezys: Viso 26, iš jų 11 rūsyje.

J.Kančienė: Kokio dydžio šalia esantis sklypas?

S.Klezys: Panašaus dydžio kaip mūsų.

V.Merkevičius: Ar už jūsų sklypo yra gatvė ar pravažiavimas?

S.Klezys: Gatvė.

PASISAKYMAI

V.Adomavičius: Pateiktam projektui pritariu. Pagirtinas autorių pastangos ieškoti architektūrinio sprendimo, atsisakant stiklinės dėžės įvaizdžio. Tikėtina, kad tai bus vienu iš teigiamų impulsų tolimesnei Savanorių pr. administracinių objektų architektūrai. Dvejonių turiu tik dėl langų ritmikos.

N.Blaževičienė: Gaila, kad pasiūlymai apima tik vieną sklypą. Paties pastato estetikai vertinti būtų naudingiau pateikti keletą fasadų grafikos sprendimų.

Tikiu, kad darbo eigoje bus surasta dermė tarp tūrio, detalių, mastelio ir proporcijų. Pasiūlymai priimtini.

L.Janušaitienė: Architektūrinei išraiškai iš esmės pritariu. Apdailai rekomenduočiau betoną. Būtų gerai pamatyti išklotines ir perspektyvas be medžių.

Skatinčiau ieškoti galimybių apjungti sklypus į vieną, idant naujas tūris būtų stambesnis ir kontekstualesnis.

Pritariu V.Merkevičiaus pasiūlymui užbaigti projektuojamą pastatą ugniasiene į medinuko pusę.

J.Kančienė: Pristatomas projektas dar kartą įrodo, kad Savanorių prospekto architektūrinis- urbanistinis charakteris niekad nepasikeis – statomi vis nauji “pabarstukai”, nedarantys jokio poveikio miesto architektūrinio veido tobulėjimui. Tikrai geros architektūros nepastebėta. Pristatomas objektas priskirtinas prie neblogų.

Gaila, kad pristatomas tik vienas variantas. Reikėtų apsvarstyti galimybę įsisavinti gretimą sklypą- parengti perspektyvinę viziją.

Šiam pastatui nekenktų aukštesnis ir solidesnis pirmas aukštas, kaip smetoniniuose statiniuose.

V.Kuliešius: Manau, kad architektūriniam sprendimui trūksta meninės idėjos. Fasado skaidymas per stambus- primena technologinę schemą. Siūlau pateikti perspektyvinius sprendinius, prijungus gretimą sklypą- būtų aiškus scenarijus.

V.Merkevičius: Projektiniams pasiūlymams iš principo pritariu. Siūlau išnagrinėti projektuojamo pastato jungties su gretimo sklypo užstatymu galimybes. Siūlau panaudoti ugniasienę kaip sprendimą pasiekti gaisriniams atstumams ir tūrių apjungimui. Šitoje zonoje pastatai masyvesni, statydami tokį nedidelį tūrį užkoduojat dar vieną tokį šalia. Prie ugniasienės galėtumėt kitą tūrį blokuoti ir jungti ties sklypo riba.

Pakabinamo mūro siūlyčiau nenaudoti- atrodys pigiai ir nesolidžiai. Žymiai geriau būtų betonas.

R.Miliukštis: Teigiamai vertinu Savanorių pr. analizę ir pristatymą. Vertėjo parodyt gretimą perspektyvinį užstatymą vietoje medinio namo. Manau, tūris galėtų būti aukštesnis. Vertėtų atsisakyti sudėtingo ir neracionalaus požeminio parkavimo, papildomą parkavimą įrengiant panduso vietoje ir kompensacijos būdu miesto žemėje. Manau, kad natūroje pastatas atrodys dar geriau, negu projekte.

G.Prikockis: Labai gaila, kad Savanorių prospekte statomas toks mažas pastatėlis, bet matyt tokios gyvenimo realijos.

Pastato projektiniams pasiūlymams pritariu. Šioje vietoje tūris galėtų būti didesnis plane ir aukštesnis.

Siūlau rengiant techninį projektą konstruktyvą projektuoti taip, kad pastatą galima būtų aukštinti ir ilginti.

Architektūrinis sprendimas galėtų vystytis toliau.

N.Stanionis: Pritariu projektiniams pasiūlymams. Manau, kad numatytas tūris yra optimalaus dydžio, išlaikyta užstatymo linija.

Siūlyčiau panagrinėti galimybę nestatyti požeminio garažo- tokio dydžio ir su pandusu jis labai neekonomiškas.  Būtų optimalu pasirašyti sutartį su miestu dėl parkavimo miesto žemėje. Reikėtų panagrinėti galimybes apsisaugoti nuo saulės kaitinimo.

A.Steponavičius: Architektūriniam sprendimui pritariu.

Pastabos:

1.Pateiktame pasiūlyme neišlaikomi atstumai iki kaimyninio namo- reikės gyventojų sutikimo.

2.Požeminiame parkinge neišlaikomi norminiai atstumai. Komplikuotas automobilių manevravimas, džipų manevravimas neįmanomas. Reikia keisti karkaso tinklą arba įvesti 12 m ilgio sijas.

Realiai šiame rajone parkuoti mašinas gatvėse įmanoma.

J.Merkevičienė: Meilė Nistelytė perdavė, kad pasiūlymams pritaria, tik turi abejonių dėl požeminio parkingo.

A.Ramanauskas: Pateiktam projektui iš esmės pritarė visi. Kartu daugelis pasisakė už tai kad reikėtų  ieškoti galimybės gretimo sklypo prijungimui ir formuoti stambesnį tūrį. Buvo pastabų dėl fasadų detalių ir tūrio proporcijų, požeminio parkingo sprendimo efektyvumo, apdailos medžiagų.

Aš asmeniškai pasiūlymams pritariu. Siūlau pirmą aukštą pabrėžti, didinant jo aukštį, o ne įtraukiant. Tada ir atrodytų solidžiau, dabar labiau atrodo kaip pagalbinės patalpos.

J.Kančienė: Pavyzdžiu reikėtų imti smetoninius namus.

NUTARIMAS

1.Pateiktam ADMINISTRACINIO PASTATO SAVANORIŲ PR. 239 PROJEKTUI (Statinio autoriai: Simonas Klezys, Žydrūnė Dudėnė, Dalia Jackevičiūtė -UAB „DIZAINO AMBASADA“, Vilnius. Užsakovas: UAB „Windowsa“) pritarti. Tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į pareikštas rekomendacijas:

1.1-Siūlome išnagrinėti projektuojamo pastato jungties su gretimo sklypo užstatymu galimybes. (7 ekspertai)

1.2- Šioje vietoje tūris galėtų būti didesnis plane ir aukštesnis. (3ekspertai)

1.3- Reikėtų toliau ieškoti dermės tarp detalių ir tūrio. (3 ekspertai)

1.4- Siūlome panagrinėti galimybę nestatyti požeminio garažo – tokio dydžio ir su pandusu jis labai neekonomiškas, neišlaikomi norminiai atstumai. Būtų optimalu pasirašyti sutartį su miestu dėl parkavimo miesto žemėje. (3 ekspertai)

1.5- Siūlome užbaigti projektuojamą pastatą ugniasiene į medinuko pusę. Prie ugniasienės galima būtų  kitą tūrį blokuoti ir jungti ties sklypo riba. Dabar gi neišlaikomas norminis atstumas iki gretimo namo. (2 ekspertai)

1.6- Pastato apdailai rekomenduotume betoną. (2 ekspertai)

1.7- Šiam pastatui nekenktų aukštesnis ir solidesnis pirmas aukštas, kaip smetoniniuose statiniuose. (2 ekspertai)

1.8 -Siūlau rengiant techninį projektą, konstruktyvą projektuoti taip, kad pastatą galima būtų aukštinti ir ilginti. (G.Prikockis)

Aurimas Ramanauskas

Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.