LAS Kauno skyrius

KAUET POSĖDIS 2019-11-26

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PASTATŲ H. IR  O. MINKOVSKIŲ G. 41B, KAUNE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

 Pristatė architektai: Rolandas Palekas, Ugnė Morkūnaitė (UAB „Paleko archstudija“)

 ĮVYKUSIO 2019-11-26  KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.139

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai:. Rolandas Palekas, Ugnė Morkūnaitė, PV Tomas Vaičiulis (UAB „Miesto planas“)                            

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Neringa Blaževičienė, Natalija Danielienė – Tsebrij, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KPD Kauno TP vyr. specialistė  Laura Marcinkutė, AB „YIT Kausta“ statybos vadovas Mindaugas Medelis, advokatas Karolis Vinciūnas, architektai : Vainius Šalomskas, Šarūnas Kiaunė, Rūta Gabrilavičienė.

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

PASTATŲ H. IR  O. MINKOVSKIŲ G. 41B, KAUNE PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PRISTATYMAS

 R.Palekas: Projektiniai pasiūlymai rengiami pagal UAB “S3 Invest” užsakymą.

Urbanistinė, istorinė, inžinerinė bei socialinė infrastruktūros analizė buvo ruošta 2018 metais kompleksinio urbanistinio tyrimo “Nemuno kairiojo kranto Kaune urbanistinė vizija“ metu ir pristatyta Kauno visuomenei.

Projektiniai pasiūlymai apima vieną didelį kvartalą, suskaidytą į 6 segmentus. Projektuojama teritorija baigiasi ties industriniu uostu. Šioje zonoje strategiškai numatyti 2 tiltai. Žemoji Freda tampa naujamiesčio, o ne Aleksoto dalimi.

Projekto teritorija yra tik dalinai užstatyta, pietinėje dalyje yra angarų, siloso bokštų, sandėlių. Industrinė

paskirtis yra svarbi šios teritorijos istorijos dalis. Vertingi objektai:  saugomas paveldo objektas – Aleksoto

malūno administracinis pastatas bei išskirtinis objektas – mūrinis buvęs vandens bokštas.

Pakrantėje numatome žaliuosius plotus, laivų uostelį. Mūsų urbanistinė vizija – gyvybingumo užtikrinimas – yra funkcijų įvairovė: ofisai ir gyvenamieji pastatai. Identiteto siekis – industrinės atmosferos ir uosto išsaugojimas. Svarbus viešųjų erdvių tęstinumas iki vandens. Mūsų tikslas – pratęsti miestą kairiajame Nemuno krante. Centre projektuojame  hibridinį pastatą. Sukurta dviejų gatvių, vedančių link upės, struktūra.

Detaliojo plano autorius – Nerijus Stanionis. Aukštingumas – 25m. Iki 50% fragmentų gali siekti iki 50 m aukščio.

Sklypo užstatymo intensyvumas – 90 %, užstatymo tankis – 21%.

Projektuojamas sklypas sudaro teritorijos išpjovą nuo H. ir O.Minkovskių gatvės iki upės. Mums buvo svarbu sukurti krantinės promenadą, tūrius pakelti ant stilobato, ant kurio kuriame apželdintų kiemų sistemą su lauko terasomis.

Riboto greičio vidinės kvartalo gatvelės yra skirtos vietiniam susiekimui ir aptarnavimui. Pėstieji su automobiliais dalinasi gatve viename lygyje, kuriame zonos atskiriamos tik stulpeliais ar kitokiais vizualiniais būdais. Jos yra santykinai siaurios, jaukios, apželdintos medžiais ir žemais krūmokšniais. Vienas pagrindinių artefaktų ir akcentų menančių buvusią teritorijos paskirtį yra išilgai krantinę esantys bėgiai. Atkuriami teritorijoje buvę traukinių bėgiai, jie įterpiami į dangą pagal viešosios erdvės tipą. Prie H. ir O.Minkovskių gatvės numatome biurų pastatą. Aplinkinis užstatymas hipotetinis. Prie būsimo tilto numatomas viešbutėlis.

Urbanistinėje koncepcijoje viskas buvo pateikta abstrakčiai, dabar sprendiniai individualizuoti, bandant ieškoti identiteto.

Orientacija šioje teritorijoje įnoringa – upė šiaurinėje pusėje. Pastatai link upės žemėja ir kyla klausimas dėl insoliacijos, ypač pirmuose aukštuose. Mūsų projekte insoliacija išbalansuota. Pateiktos maketo nuortaukos su tikru saulės apšvietimo kampu.

Nauja statyba numatoma ant ribos su vandeniu – pateikiame pjūvius. Numatome 5 gyvenamuosius pastatus: 6 ir 8 aukštų aukščio. Gyvenamieji tūriai pakelti ant žalių kolonų – taip gauname pietinį kiemą, gerą insoliaciją ir permatomumą. Tūriai konsoliškai pakabinti.

Pateikiame variantinių architektūros bei apdailos medžiagų paieškų eigą.  Pasirinkome atviresnius fasadus su keramine apdaila, administracinį tūrį – su betono apdaila. Šios medžiagos susijusios su uostu ir industrija. Labai laukčiau pasiūlymų šiuo klausimu.

Fasadų dalinimas pabrėžia vertikalumą, nes apžvalga tolima. Atsisakėm išsikišusių balkonų – ieškojom griežtesnės ir ramesnės architektūros.

Gatvės pjūvį sąlygoja tai, kad nenorėjom įvesti turėklų. Ties balkonais ir lodžijom projektuojami  ažūriniai fragmentai.

Yra rizikos, kad kartą per 10 m krantinė gali būti užlieta. Apsaugai nuo potvynio pirmuose krantinės užstatymo aukštuose rekomenduojama įrengti specialius apsauginius vartus.Taip pat norint užtikrinti nuolatinį žmonių judėjimą promenada, pirmieji aukštai, formuojantys krantinėsišklotinę, numatomi su viešosiomis ar komercinėmis patalpomis.

Mūsų siūloma išplanavimo struktūtra yra racionali, tikimės stogo dalį apželdinti ir įkurti bendrijos terasą.

Suprojektuota dviejų aukštų požeminė mašinų stovėjimo aukštelė, todėl gatvelės išlieka žmonėms.

Biurų pastato fasadas bus gamykloje pagamintas iš betono. Pastato architektūrą formuoja įtraukimai, kuriuose atsiranda terasos – tai suteikia tūriui skulptūriškumo. Pirmame aukšte numatyta komercija.

KLAUSIMAI

J.Kančienė: Kokia Jūsų projekto nulinė altitudė? Kaip Jūsų projektinis nulinis lygis koreliuoja su aplinkos paviršiais ir H.ir O. Minkovskių gatve?

R.Palekas: Esamas sklypo paviršius šalia gatvės kurį laiką yra lygus, paskui gana staigiai žemėja link upės. Vidinės gatvelės ideologija – kaip gatvelėje prie Vytauto bažnyčios- turi matytis vanduo.

L.Janušaitienė: Ar projektuodami 6 ir 8 aukštų pastatus jų aukštį lyginote su apaugusiu medžiais šlaitu ar ne? Kodėl pasirinkote tokį aukštingumą?

R.Palekas: Aukštingumo koncepcija atkeliavo iš urbanistinės koncepcijos – neviršyti Detaliajame plane numatytų altitudžių, neiškilti virš pusės šlaito aukščio – 50-60 m. Mūsų projektuojamas aukštingumas prie upės 25-30 m.

L.Janušaitienė: Ar jūsų projektuojamo stilobato lygis panašus į H.ir O. Minkovskių gatvės aukštį?

R.Palekas: Taip.

L.Janušaitienė: Dviračių takas yra numatytas palei upę – ar jis skirtas žmogui ar dviračiui?

R.Palekas: Negaliu atsakyti, pasitikslinsiu.

L.Janušaitienė: Vizualinės apsaugos pozonyje yra svarbi pražvalga iš už objekto, o ne priešingai. Ar patikrinote, kad stilobatas neužstos vaizdo į naujamiestį?

R.Palekas: Mūsų projekte yra tik viena tiesioginė pražvalga į upę. Mums nepasirodė, kad reikia dažnesnės pražvalgos.

V.Merkevičius: Koks santykis su būsimu tiltu? Ar sankirta bus vieno ar dviejų lygių?

R.Palekas: Altitudes  su tilto autoriais suderinom, bet paties tilto kompozicijos problemų bus. Stengsimės su jais kontaktuoti ir derintis.

A.Kiaunienė: Kur numatyti įvažiavimai į parkingus?

R.Palekas:  Numatyti nuo H.ir O. Minkovskių g. pusės. Mūsų mintis tokia, kad į kvartalo vidų gali įvažiuoti tik vietiniai ir aptarnaujantis personalas.

A.Kiaunienė: Suprantu, kad ta pati pagrindinė gatvelė viename lygyje skirta ir pėstiesiems ir transportui.

Tarp sklypo nr. 10 ir sekančio užstatymo numatytas didelis tarpas.

Gatvelės ir uostelis atrodo patraukliai.

R.Palekas:   Tą tarpą sąlygoja sklypo riba.

N.Stanionis: Norėčiau papildyti atsakymą, nes rengiau detalųjį planą. Gatvelė numatyta naudoti abiems sklypams – sklypo riba eina per gatvelės vidurį.

N.Danielienė- Tsebrij: Kvartalas dažnai pastatomas ir aptveriamas tvora. Kaip užtikrinti, kad to nebūtų?

Kaip dėl santykio su pėsčiųjų tiltu? Tarp planuojamo tilto ir sklypo ribos, atrodo, žymiai mažesnis tarpas, nei parodyta pristatyme. Mes koregavome Bendrąjį planą, kur numatėme kiek pakreipti tilto ašį, kad tiltas nesiremtų į privatų sklypą. Kada atsiras tiltas – nėra aišku. Žemės poėmis paprastai sudėtingas.

R.Palekas:  Mes projektavom pastatus – kvartalus. Aukščių perkritimas savaime atskiria kiemus. Dėl tvorų rizikos nematau – gali kelios ir atsirasti.

Dėl tilto – tarp tilto zonos ir viešbučio lieka daug erdvės.

N.Danielienė- Tsebrij: Siūlau tas koordinates dar pasitikrinti.

L.Marcinkutė: Buvot KVAD ui pateikę saugomus pastatus, dabar jų nesimato. Koncepcijoje genplane buvo buvo numatytas prvažiavimas, kurio nebeliko. Apskritai, tie pravažiavimai tampa neaiškūs.

R.Palekas:   Siauri pravažiavimai, bet dideli perkritimai, todėl pasirinkom normalų nuolydį.

L.Janušaitienė:  Ar nebus jūsų projektuojama teritorija uždara miestiečiui?

R.Palekas:  Visa, kas parodyta pilkos spalvos, bus pusiau kontroliuojama, kitur – normalios miesto gatvės.

R.Miliukštis: Manau, kad likusius geležinkelio bėgius reikia panaudot dabar, o ne palikt ateičiai. Kur jie nuvestų?

R.Palekas:  Vienas pagrindinių artefaktų ir akcentų menančių buvusią teritorijos paskirtį yra išilgai krantinę

esantys bėgiai. Atkuriami teritorijoje buvę traukinių bėgiai, jie įterpiami į dangą pagal viešosios erdvės tipą.

Š.Kiaunė: Kam reikalinga gatvelė šalia administracijos pastato?

R.Palekas: Parkavimui.

N.Stanionis:  Papildysiu- H.ir O.Minkovskių gatvė yra B1 kategorijos gatvė, todėl negalima rengti daug įvažiavimų. Todėl siūlėm miestui sumažinti gatvės kategoriją, kad užstatymą galima būtų projektuoti arčiau gatvės ribos. Būtina šiuo klausimu kreiptis pakartotinai.

R.Palekas:   Anksčiau projekte rodėm mažesnį užstatymo atsitraukimą nuo gatvės, dabar atitraukėm toliau.

N.Danielienė- Tsebrij: Iš patirties žinau, kad gatvės kategoriją pakeisti yra labai sunku. Savivaldybėje sudaryta komisija – gal spręs šiuos klausimus. Reikia būtinai kreiptis.

A.Kiaunienė: Su H.ir O.Minkovskių gatve daug problemų – pirmuose pastatų aukštuose prie gatvės gali atsirasti viešųjų erdvių. Ar tikrai ši gatvė liks tokia transportinė?

 R.Palekas:   Projekte esame numatę viešas erdves pirmuose aukštuose į H.ir O. Minkovskių gatvės pusę. Fasado tektonika nėra labai kviečainti, bet pastaba labai gera. Ta pusė turi būti gyvybingesnė ir kviečianti.

N.Stanionis:  Savivaldybei parengėme 4 eismo juostų H.ir O. Minkovskių gatvės projektinius pasiūlymus.

Š.Kiaunė: Ar gatvelės tęstųsi ir tarp 9 ir 10 sklypų?

R.Palekas: Taip.

Svarstėm, koks turėtų būti pirmas žingsnis prieinant prie H. ir O. Minkovskių gatvės.

Tikiu, kad čia bus ateityje bus ekonomiškai patraukli vieta.

PASISAKYMAI

V.Adomavičius: Projektiniai pasiūlymai atitinka tam tikrą šiuolaikinį tokio tipo statinių „standartą“, tačiau labai individualiais juos pavadinti sunku. Teisingai išanalizuoti ir spręsti gatvių, kiemų, praėjimų, krantinės klausimai. Tačiau architektūrinė išraiška kelia didelių abejonių, reikėtų gilesnės analizės, ieškant fasadų plastikos, spalvinio sprendimo ir pan. Nemanau, kad vizualus dviejų aukštų apjungimas į vieną yra sėkmingas.

N.Blaževičienė: Pastatų H. ir O. Minkovskių gatvėje  projektinių pasiūlymų koncepcija, iš esmės pradedanti   formuoti  būsimo kvartalo užstatymo idėją ir galimą raidos principą – tęstinumą – yra aplinkybė, labai įpareigojanti  projekto autorius ir neturėtų būti traktuojama kaip tiesiog  “pastatų projektiniai pasiūlymai”.

Autorių siekis kurti “miestietiško jausmo aplinką” pateikia labiau uždarų  kiemų aplinką, nei susisiejančią su miesto kontekstu. Toks įspūdis formuojasi dėl kompozicinės ašies akcentavimo Centrine alėja, lygiagrečia upei bei pagrindinei H. ir O. Minkovskių gatvei, ir gyvenamųjų pastatų išdėstymu, nevertinant perspektyvų iš abiejų Nemuno krantų. Visos vizualinės perspektyvos vertinamos ne iš išorės t. y. miesto, bet iš buvimo kvartalo viduje, todėl kyla klausimas ar neturėtų atsirasti aiškiai išreikštų perspektyvų – “langų”, kurios sujungtų abu Nemuno krantus, vandenį ir dangų, ir neleistų prarasti miesto slėnyje jausmo.

Gerosios  intensijos –   pastatus  pakelti į aukštesnį lygį, atlaisvinant pakrantės vaizdus ir teritorijas rekreacijai. Jos turėtų tapti  miesto, o ne uždarų kiemų teritorijom.

N.Danielienė- Tsebrij: Sprendimai iš principo priimtini su pastabom:

 1. Siūlyčiau patikslinti pėsčiųjų tilto vietą. Net pagal nagrinėtus duomenis jis nėra tiek daug nutolęs nuo sklypo ribos.
 2. Promenada projektuojama pačiame sklype, todėl nėra garantijos, kad ji bus viešai prieinama erdvė.
 3. Nr.7 pažymėta teritorija nėra projektuojama, todėl negalima įvertinti sąryšio su gretima teritorija (vakarų pusėje). Panašu, kad čia numatytas tūris per didelis.
 4. Užstatymo intensyvumas yra net dvigubai mažesnis už numatytą bendrajame plane, mastelis suvokiamas tiek iš arti, tiek iš toli.
 5. Skersinės gatvelės būtų teigiamas sprendimas, nes atveria perspektyvinį vaizdą į upę.

L.Janušaitienė: Siūlyčiau labiau išryškinti skersines gatves nuo H. ir O. Minkovskių gatvės iki pat vandens. Mano nuomone pastatų tūriai kiek per stambūs šlaito užstatymo atžvilgiu ir stilobatas, žiūrint nuo kranto, nėra gerai.

Siūlyčiau įrengti nusileidimą iki pat vandens vietoj ištisinių akmenų.

Neaiškus dviračių tako santykis su kvartalo rekreacine zona pakrantės pusėje.

J.Kančienė: Kauno kraštovaizdžio ypatumai- žali šlaitai ir smulkus sodybinis jų užstatymas. Kairiajame Nemuno krante užstatymo toną dalinai užduoda ir stambūs pramoniniai tūriai. Projektuojamas kvartalas man atrodo perdaug masyvus, uždengia šlaitus. Nulinė altitude pasirinkta kaip H. ir O.Minkovskių gatvės, tad pakrantės reljefas dirbtinai užaukštintas – kvartalas pasodintas ant aukštos platformos (pagal detalųjį planą leistinas aukštis – 25m, dabar – 28 m + stilobatas). Labai arti priartėta prie upės, kuri tarsi pajungiama tarnauti vien šio kvartalo, o ne viso miesto gyventojams.

Naujamiesčio vizualinės apsaugos pozonis reiškia, kad nuo Aleksoto nuokalnės ir  H. ir O.Minkovskių gatvės turi matytis naujamiestis, taip kaip iš naujamiesčio ir salos turi matytis Aleksoto šlaitai. Reikėtų daugiau skersinių gatvelių pramatomumui gerinti. Tai būdinga ir naujamiesčiui, ir senamiesčiui.

Mano nuomone viso komplekso medžiagiškumas turėtų būti vieningas.

A.Kiaunienė: Man trūksta gatvelių ritmo – pasigedau aiškumo ir struktūriškimo. Manau, kad H. ir O.Minkovskių gatvė taip pat turėtų turėti viešosios erdvės statusą. Krantinėje siūlyčiau atsisakyti akmenų dangos. Patiko administracinio pastato architektūra, abiejų tipų pastatų medžiagiškumas. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į viešos erdvės priešais  numatomą viešbutį santykį su viešbučio tūriu, erdvę praplečiant.

Sprendiniams pritariu, dėl aukštingumo abejonių neturiu, bet siūlyčiau koreguoti genplaną, ieškant aiškios gatvelių struktūros.

V.Kuliešius: Siūlau sklypą terasuoti- administracinis pastatas būtų H. ir O.Minkovskių gatvės lygyje, o gyvenamieji namai  – žemesniame lygyje.

Komplekso siluetas galėtų būti įsimintinesnis, nes jis matomas iš daugelio vietų, turi plačią apžvalgą.

Siūlau įrengti molus prie pakrantės – tai būtų  papildoma atrakcija gyventojams ir šios vietos lankytojams bei prieškario “špikdamių” reminiscencija. “Špikdamių” praktinė pusė – upės srovė mažiau ardytų krantą.

Gyvenamieji namai galėtų būti skirtingų fasadų ir aukščio.

V.Merkevičius: Pritarčiau pastatų aukštingumui (pusė Aleksoto šlaito aukščio) ir kvartalo užstatymo principui. Tačiau:

 • Būtina siekti vizualinio ryšio ir O.Minkovskių gatvė – Nemuno upė;
 • Siekti humaniškesnio ir O. Minkovskių gatvės užstatymo – gatvė turėtų būti miestinio, o ne magistralinio tipo.
 • Krantinė turėtų būti suformuota ne rieduliais. Turėtų būti galimybė prieiti prie vandens.
 • Svarbu suderinti krantinės ir projektuojamo pėsčiųjų tilto sprendinius (aukščiai, prieigos ir kt.).
 • Galbūt pastatus dėstyti ne “šachmatiškai”, o statmenomis į upę eilėmis – būtų didesnis pražvelgiamumas.
 • Siūlau pastatų estetiką derinti prie gretimo užstatymo ir rinktis pramoninį stilių.

R.Miliukštis: Išsamiai ir korektiškai pristatytas projektas, ieškota apdailos santykio su esamais pramoniniais pastatais. Mažai dėmesio krantinės įdarbinimui, privažiavimams. Man kvartalas atrodo uždaras, neprieinamas miestiečiams. Blogai, kad atsisakyta koncepcijoj numatytų skersinių gatvelių.

Pozityviai vertinu aukštų apjungimą fasade, vizualiai mažinant aukštų skaičių.

R.Palys: Turim progą sukurti kažką netipiško. Buriavimo uostelio dvasia turėtų vesti prie rezultato. Trūksta Kauno dvasios. Reikėtų derintis prie elevatoriaus, bokšto architektūros. Gal teritorijos fragmente sunku tą parodyti?

Keliai ir nuostatos teisingos, bet trūksta individualumo. Geros gatvelių vizualizacijos. Geležinkeliui įprasminti reikėtų traukinuko. Manau, kad vieša erdvė per didelė ir nejauki.

Administracinio pastato architektūra galėtų būti charakteringesnė, artimesnė pramoninei.

Pagrindinės gairės teisingos.

G.Prikockis: Projektas parengtas ir pristatytas labai profesionaliai. Sprendiniai mane įtikina. Pritariu Neringos pasiūlymui – išsaugoti kaunietiškumo ženklą – nuo upės gatvės kyla iki šlaitų. Turiu abejonių dėl krantinės dangos- žmonės mėgsta nusileisti iki vandens ir jį paliesti.

Projektui pritariu.

R.Raslavičius: Teigiamai vertinu užstatymo tūrių susmulkinimą pirmoje užstatymo linijoje nuo upės.

Išnaudotas maksimalus užstatymo aukštingumas galėtų būti mažinamas H. ir O. Minkovskių gatvės išklotinėje, paryškinant upės užstatymo išklotinės siluetą, išsaugant vietovaizdžio savitumą, t.y. maksimaliai atveriant Aleksoto šlaitą.

Reikalingas tęstinis krantinės sprendimas bei promenados jungtis su pėsčiųjų tilto prieigomis.

A.Ramanauskas: Sunku būti pirmam tokioje teritorijoje. Manau, kad bendra teritorijos struktūra turėtų būti smulkesnio mastelio – kitos koncepcijoje nagrinėtos dalies mastelis turėtų būti panašus į dabar projektuojamą. Aukštingumas galėtų būti 10 -20% mažesnis. Trūksta struktūros aiškumo – turėtų būti vienas pagrindinis lygis, kuris tęsiasi ir toliau kituose kvartaluose.  Todėl abejoju stilobato išryškinimu. Fasadų estetika kiek mechaniška, trys gyvenamieji tūriai galėtų būti šiek tiek skirtingi.

N.Stanionis: Džiaugiuosi, kad teko sudalyvauti kairiojo Nemuno kranto vystymo plenere, rengti detalųjį planą šios teritorijos. Dalyvavau nuo pradžių, todėl čia pasiūlyti sprendiniai man atrodo motyvuoti ir priimtini, dėl projektuojamų kvartalų struktūros, daugiafunkciškumo, taip pat dėl projektuojamos krantinės sprendimų.

V.Merkevičius: Korektiškai ir profesionaliai pateikta medžiaga džiugina.

Reziumuojant pasisakymus, tolimesniame darbe siūlyčiau, išlaikant užstatymo koncepciją, tobulinti kvartalo struktūrą, aukštingumą ir siluetą. Atkreipti dėmesį į ekspertų pastabas-siūlymus – stengtis H. Ir O. Minkovskių gatvės užstatymą  humanizuoti, didinti gatvės skersinį vizualinį ryšį su upe, krantinę pritaikyti bendramiestiniams poreikiams.

Manau, išreikšiu visų čia esančių nuomonę, jei pasakysiu, kad  būtina dėti pastangas, siekiant pakeisti esamą magistralinį H. ir O. Minkovskių gatvės tipą.

NUTARIMAS

 Apsvarsčius pristatytus PASTATŲ H. IR  O. MINKOVSKIŲ G. 41B, KAUNE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ( autoriai Rolandas Palekas, Ugnė Morkūnaitė (UAB „Paleko archstudija“) rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į KAUET ekspertų pastabas:

 

1.1. Siekti humaniškesnio H.ir O. Minkovskių gatvės užstatymo – gatvė turėtų būti miestinio, o ne magistralinio tipo B1 (bendra visų ekspertų nuomonė)

1.2. Siūlome ieškoti skersinų gatvelių ritmo, didinti jų skaičių, siekiant būdingų Kaunui pražvalgų nuo upės iki šlaito ir priešinga kryptim. Būtina siekti vizualinio ryšio H. ir O.Minkovskių gatvė – Nemuno upė ( 10 ekspertai)

1.3. Krantinė turėtų būti suformuota ne rieduliais. Turėtų būti galimybė prieiti prie vandens ( 4 ekspertai)

1.4. Užtikrinti, kad promenada taptų skirta miestiečiams ( 4 ekspertai)

1.5. Manome, kad komplekso architektūra galėtų būti charakteringesnė, artimesnė pramoninei ( 4 ekspertai)

1.6. Svarbu suderinti krantinės ir projektuojamo pėsčiųjų tilto sprendinius (aukščiai, prieigos ir kt.) ( 3 ekspertai)

1.7. Projektuojamas kvartalas atrodo perdaug masyvus, uždengia šlaitus ( 3 ekspertai)

1.8. Abejojame  stilobato tikslingumu (3 ekspertai)

1.9. Pastatus  pakeliant į aukštesnį lygį, pirmo aukšto lygyje atsiranda teritorijos rekreacijai  su pakrantės vaizdais. Jos turėtų tapti miesto, o ne uždarų kiemų teritorijom. (2 ekspertai)

 

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.