LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2021-10-21

   KVIEČIAME Į VILTĖS JANUŠAUSKAITĖS PASKAITĄ

Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba kviečia į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitąPastatytojo paveldo (architektūros ir urbanistikos) apsaugos principai ir praktikos moderniojoje ir šiuolaikinėje paveldosaugoje“. Paskaitą skaitys Viltė Janušauskaitė, architektė, VU istorijos ir archeologijos mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja VU Istorijos fakultete.

Paskaitoje numatoma atskleisti pastatytojo paveldo (architektūros ir urbanistikos) sampratos ir apsaugos principų kaitą bei praktikų taikymą moderniojoje paveldosaugoje, pradedant moksline restauracija, apžvelgiant pokario atstatymus, tarptautinių organizacijų tinklo ir tarptautinės paveldosaugos atsiradimą. Pristatomos pagrindinės XX a. II p.  teorinės paveldosaugos kryptys, praktiniai intervencijų pavyzdžiai ir atskleidžiamos įvairios tų pačių sąvokų ir dokumentų interpretacijos praktikoje. Tema baigiama aptariant šiuolaikinės pastatytojo paveldo apsaugos ir integravimo į dabartinį gyvenimą principus ir jų taikymo iššūkius

Seminaras skirtas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.   

Data: 2021 m. spalio 21 d.(ketvirtadienis) 14.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Kursai vyks nuotoliniu būdu.

Dalyvavimo mokestis – 20 Eur

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2021 m. spalio 19 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą: 

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2021-10-21  KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2021 m. spalio 19 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. 

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu vsikauet@gmail.com, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu vsikauet@gmail.com, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt

8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu.

   REGISTRACIJA

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: vsikauet@gmail.com

Komentavimas baigtas.