LAS Kauno skyrius

Kvalifikacijos kursų programa 2021

ATNAUJINTAS 2021 METŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ GRAFIKAS

 

01.21. Austė Juozapaitytė. „Žaliųjų erdvių nauda ir tendencijos urbanizuotose teritorijose“

02.11. Viltė Lanušauskaitė. “Ankstyvoji pastatytojo paveldo (architektūros ir urbanistikos) apsaugos principų ir praktikų raida  iki XX a.“

02.18. Aušra Kargaudienė. „Viešųjų erdvių planavimas. Suinteresuotos visuomenės teisės ir galių ribos“

03.04. Irena Kliobavičiūtė. Kultūros paveldo apsauga bendrajame plane, apsaugos reikalavimų integravimo ypatumai (Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano pavyzdys)

03.18. Marija Nemunienė. “Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų pritaikymo problematika“

03.25. Kęstutis Gurkšnys, Tomas Gečys. „Medinių konstrukcijų medžiagos ir panaudojimo galimybės. Medinių konstrukcijų schemos ir detalės.“

04.08. Jonas Platelis.  „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas nuo 2020 m.“

04.22. Robertas Žilinskas. „Nekilnojamojo kulturos paveldo tvarkybos darbai“

05.13. Vaidas Petrulis. “Apsaugos valdymo planas“ kaip XX a. architektūrinio palikimo saugojimo strategija“

05.27. Martynas Marozas. „Kaip konstruoti viziją?“, „Paprastas ir suprantamas teritorijų tvarumo vertinimas“

06.10. Austė Juozapaitytė. „Miestų planavimo ir architektūros tendencijos: Klimato iššūkiams atsparūs miestai“

06.22. Irena Kliobavičiūtė. „Neringos tvarkymo planai – skirtumai ir panašumai tarp KNNP tvarkymo plano ir vietovių tvarkymo planų reikalavimų. Kaip suvokiamos paveldo vertingosios savybės saugomų teritorijų kontekste

07.08. Mindaugas Skrupskelis. „Kintančios projektavimo technologijos“

07.15.Martynas Mankus. „Valstybė ir architektūra: ideologija ir reprezentavimas 1944-1955 m. Lietuvos architektūroje. Vilniaus atvejis“

09.02. Asta Prikockienė. „Saugoti, perduoti, pažinti, naudoti (NKVAĮ tikslų taikymas praktikoje)“

09.16. Algis Vyšniūnas.  „Architektūra ir urbanistika. Sąvokos, sampratos, terminai“,“ Architektūros kokybės rodikliai ir vertinimo kriterijai. Tarp profesinio cecho savireguliacijos ir teisinio reglamentavimo

09.23. Tomas Grunskis. „Urbanistinių morfostruktūrų raida ir formavimas“

10.07. Algis Vyšniūnas.  „Meniniai urbanistikos principai. Urbanistinio projektavimo metodai ir jų įtaka pastatų architektūros kokybei.“, „Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija ir miesto vizualinis identitetas“

10.14. Mindaugas Skrupskelis.  „Esminis statinio reikalavimas. Tvarumas.“, „Kinija. Subjektyvioji Architektūra“.

10.21. Viltė Janušauskaitė.  „Pastatytojo paveldo (architektūros ir urbanistikos) apsaugos principai ir praktikos moderniojoje ir šiuolaikinėje paveldosaugoje“

10.28. Kęstutis Zaleckis.  „Erdvės sintaksė – vizualinio grafo analizė urbanistinėms struktūroms ir pastatams“

11.04. Mindaugas Pakalnis. „LR architektūros įstatyme nustatytų architektūros kokybės kriterijų taikymas Vilniuje, siekiant tvarios miesto plėtros“

11.11. Algis Vyšniūnas. „Lietuvos didžiųjų miestų pagrindinės aikštės. Komunalinis „viešųjų erdvių“ sutvarkymas ar urbanistinis formavimas?“, „Istorinės atminties „įpaminklinimo“ praktikos Lietuvoje. Tarp kultūrinės tradicijos ir šiuolaikinio meno“.

11.18. Kęstutis Zaleckis. „Erdvės sintaksė ir urbanistinės formos darnumo vertinimas“.

11.25. Dalia Dijokienė. „Meniškumo veiksnys urbanistikoje: identifikavimas ir modeliavimas“.

12.02. Marija Drėmaitė. „XX a. II pusės architektūrinis palikimas: tarp modernizmo ir socializmo“.

12.09. Vaidotas Kuliešius. “Architektūros įstatymo komentarai ir pasiūlymai jo tobulinimui“.

12.16. Peteris Blums. “Architektūros įstatymo komentarai ir pasiūlymai jo tobulinimui“.

Komentavimas baigtas.