LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2018-11-28

LAS KS valdyba aptarė Kalėdinės Trijų Karalių vakarėlio ir padėkos palėpės rėmėjams šventės organizavimo reikalus, numatė renginio datą 2019 m. sausio 9 d. 18 val. Teatro salėje, kur vyks spektaklis dalyvaujant R.Rastauskui ir G.Gotesmanui. Antroji dalis – padėkos rėmėjams, muzika ir vaišės palėpės patalpoje. 

Svarstant kandidatūrų teikimo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos ir Kauno MKA premijai, nutarta siūlyti atitinkamai –  Gintauto Natkevčiaus ir Astos ir Gintaro Prikockių kandidatūras. Posėdyje Taip pat nagrinėti buvusio nuomoninko UAB „Santakos architektūros studija“ direktoriaus pateikti statybos išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir patenkintas jo  prašymas panaikinti įsiskolinimą už patalpų nuomą, užskaitant minėtų patalpų remonto išlaidas. 

Komentavimas baigtas.