LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2018-12-11

Posėdyje galutinai suderinta architektų šventinio Trijų Karalių renginio programa, kuris kartu yra ir padėkos rėmėjams vakaras, sutarta su atlikėjais, aptarti techniniai klausimai. Diskutuota apie tai, kokia turi būti fizinė padėkos rėmėjams išraiška, kuri būtų ir meniška, ir pritaikoma, ir moderni. Pritarta V. Tamošiūno pasiūlytai vazos-dėžės idėjai, autorius įpareigotas parengti jos eskizą. Buvo diskutuojama dėl rėmėjų stendo įrengimo, sutarta, kad bus dedami nespalvoti jų logo variantai, o projektą parengs ir spausdinimu pasirūpins Dalius Šarakauskas.  Posėdyje dalyvavusi doc. dr. J.Tutlytė pristatė pagrindinį iš Kultūros sostinės projektų, valdybos nariai diskutavo dėl jo įgyvendinimo vietos bei dalyvių kandidatūrų. Taip pat buvo aptarti einamieji ūkiniai LAS Kauno skyriaus reikalai dėl sklypo plano rengimo,  dėl Vilniaus g. 22 patalpų įregistravimo, dėl šildymo sklendės atnaujinimo.

Komentavimas baigtas.