LAS Kauno skyrius

LAS ks valdybos posėdis 2019-02-05

1. Dėl LAS KS dalyvavimo Susisiekimo ministerijos organizuojamame susitikime Kauno centrinio pašto klausimu
Aptarta, kokiu būdu LAS Kauno skyrius dalyvaus Susisiekimo ministerijos organizuojamame susitikime dėl Kauno centrinio pašto pastato išsaugojimo. Kalbėta, kad būtina rūpintis, jog būtų užtikrinta pašto pastato priežiūra, tinkamas jo saugojimas ir naudojimas, kad pirmas pastato aukštas, kuris Nekilnojamų kultūros vertybių registre įrašytas kaip kultūrinės funkcijos, būtų atvertas visuomenei, pritaikant viešai kultūrinei funkcijai.  Architektų sąjungos nuomonė turi būti paviešinta, į susitikimą deleguota A.Kiaunienė.
2. Klausimas dėl galimybių organizuoti architektų kvalifikacijos kursus.
Architektų rūmams atsisakus kursų organizavimo veiklos, kuri Konkurencijos tarybos buvo įvertinta kaip nesuteikianti galimybės lygiomis teisėmis konkuruoti visiems rinkos dalyviams, šią veiklos nišą užpildys kitos organizacijos. Valdybos nuomone, Kaune kvalifikacijos kėlimo kursus architektams turėtų organizuoti LAS KS arba KAUET.
3. Buvusios suvenyrų parduotuvės patalpų nuomos klausimas.
Patalpų nuomos klausimu, įvertinus trijų pretendentų į buvusios suvenyrų parduotuvės patalpų nuomininkus pasiūlymus, daugumos sprendimu patalpos išnuomotos UAB „Aramiso skrynia“.

Komentavimas baigtas.