LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2019-04-01

1. Dėl Karininkų ramovės istorinio pavadinimo atstatymo. 
Buvo išnagrinėtas Kauno Karininkų ramovės vedėjo prašymas pritarti istorinio pavadinimo atstatymui, kaip tiksliau atspindinčio Lietuvos kariuomenės istoriją bei pastato svarbą kultūros paveldo plotmėje. Pastato pavadinimas – Lietuvos karininkų ramovės Reprezentaciniai rūmai. Buvo parašytas LAS Kauno skyriaus valdybos pritarimo Dėl istorinio Karininkų ramovės pavadinimo sugrąžinimo

2.  Dėl patalpų III-me Architektų namų aukšte įteisinimo. Keletą metų vyko Architektų namų patalpų III-me aukšte avarinės būklės šalinimo darbai. Sutvarkius patalpas, juose įrengta vientisa erdvė, kuri gali būti naudojama viešoms kultūrinėms reikmėms. Tačiau ši ir kitos palėpės patalpos nėra atidalintos, bendros su kaimynais. Valdyba nusprendė tenkinti ilgametį kaimynų reikalavimą suteikti jiems priklausančią dalį savo naudojamų patalpų šalia jų buto mainais už atitinkamą dalį naujai sutvarkytų patalpų. Buvo aptarti nuomininkų mokėjimo ir įsiskolinimo klausimai.

 

Komentavimas baigtas.