LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2019-11-12

1. Palėpės patalpų atskyrimo nuo bendrasavininkų klausimas. Palėpės patalpų pasidalijimo su bendrasavininkais klausimas yra šiai dienai neišsprendžiamas. 2. LAS Kauno skyriaus valdybos nuomonės dėl Zapyškio projekto vertinimo formulavimas.  Daugelis architektų nepatenkinti viešoje erdvėje konkrečių asmenų formuojama visuomenės nuomone dėl Zapyškio šv. Jono Krikštytojo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto. LAS šiuo klausimu kviečia tarybos posėdį. Kultūros institucijų atstovų, politikų vieši pasisakymai mūsų organizacijas įpareigoja išsakyti nuomonę, buvo diskutuojama tik dėl pasisakymo formato. Konstatuota, kad skaudžiausia, jog impulsą vertinti nebaigtą projektą davė kolegos.  Jei manome, kad yra neetiška vertinti nebaigtą projektą, to negalime daryti ir mes, tačiau reikia atkreipti dėmesį į šį beprecedentį atvejį, kai, viešoje erdvėje pasirodžius tendencingai pateiktoms nuotraukoms, pasipylė nepamatuotų emocijų proveržis, įtraukęs politikus, kultūros institucijų atstovus, visuomenę. Viešąją nuomonę formuojantys specialistų išvadomis neparemti pasisakymai, bauginimo retorika griauna architektų luomo autoritetą ir yra netoleruotini. Juolab, keista tai girdėti iš autorines teises ginančių institucijų vadovų. Nutarta parašyti raštą Kultūros ministrui, KPD direktoriui, Seimo kultūros komiteto pirmininkui, LAR ir LAS pirmininkams. Laiškas pridedamas.
Dėl Zapyškio projekto vertinimo 

3. Rašto dėl Savivaldybės kultūros finansavimo politikos koregavimas. Klausimo svarstymas buvo atidėtas, nutarta parengtą raštą išsiuntinėti valdybos nariams el. paštu, kad jie raštu pateiktų pastabas.

Komentavimas baigtas.