LAS Kauno skyrius

LAS eilinė ataskaitinė KONFERENCIJA kaune

Š. m. balandžio 5 dieną, penktadienį, 10.30 val. šaukiama eilinė ataskaitinė Lietuvos architektų sąjungos konferencija, kuri vyks Lietuvos architektų sąjungos patalpose Kaune, Vilniaus g. 22.
Konferencijos metu bus išklausytos ir tvirtinamos LAS pirmininko ir Tarybos veiklos ataskaita už ataskaitinius metus, Revizijos ir Etikos komisijų ataskaitos už 2023 m.
Taip pat bus pristatyta Audriaus Ambraso knyga „ Architektūra kaip galvosūkis“.

Po oficialios dalies bus organizuojama ekskursija, supažindinant su Kauno tarpukario architektūra. Registracija ekskursijai vyksta iki kovo 29 d.

Konferencijos dienotvarkės projektas.

Su pagarba
LAS pirmininkas Gintaras Balčytis

Komentavimas baigtas.