LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2023-10-25

KVIEČIAME į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitą  GYVENAMOJI ARCHITEKTŪRA LIETUVOJE 1940-1990 METAIS. Lektorė – MARIJA DRĖMAITĖ, VU Istorijos fakulteto profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, VU Istorijos fakulteto Paveldosaugos magistro studijų komiteto pirmininkė.

Paskaitoje nagrinėjama gyvenamoji architektūra sovietų okupuotoje Lietuvoje. Dėmesys kreipiamas ne į architektūros stilių istoriją, o į žmonių troškimą turėti (gauti) būstą ir jo pasirinkimo galimybes. Nors dėmesio centre yra butas ir jo planas, paskaitoje aiškinamasi kaip politinis projektas paveikė gyvenamąją aplinką ir kokių rezultatų pasiekė. Aptariamos ne tik gyvenamosios aplinkos standartizavimo idėjos, bet ir joms oponuojantys žmonių siekiai individualizuoti ir pagražinti savo gyvenamąją aplinką masinės statybos būsto standartizavimo kontekste

 PASKAITA VYKS ARCHITEKTŲ NAMUOSE, VILNIAUS G. 22-1A, KAUNE

KAUET rengiamos paskaitos nėra kartojamos.

Paskaita skirta statybos techninės veiklos pagrindinių sričių  ir teritorijų planavimo vadovams.

Data: 2023 m. spalio 25 d. (trečiadienis) 15.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Renginio dalyviui būtina užsiregistruoti (registracija žemiau) ir atlikti mokėjimą.

Dalyvavimo mokestis – 20 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2023 m. spalio 23 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2023-10-25-KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2023 m. spalio 23 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 2 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu jurate.merkeviciene@kauet.lt, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu jurate.merkeviciene@kauet.lt, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt

8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu.

    REGISTRACIJA

Kursų programa, grafikas ir pranešimai apie kursus talpinami svetainėje www.laskaunas.lt 

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: jurate.merkeviciene@kauet.lt

 

Komentavimas baigtas.