LAS Kauno skyrius

Socialistinis teisinis mąstymas architektūros srityje – istorija ar dabartis?

Architektūros kokybės vystymo asociacija kviečia į rengiamą seminarą-diskusiją, kurioje architektė teisininkė Daiva Bakšienė pristatys 2015 m. atliktą, Lietuvos kultūros tarybos finansuotą tyrimą „Sovietinio režimo rudimentai architektūros srityje“.

Kovo mėnesį Vilniuje surengtas pristatymas kartojamas KAUNE, KLAIPĖDOJE ir ŠIAULIUOSE.

Pristatomo tyrimo tikslas buvo išnagrinėti architektūros ir su ja susijusių teritorijų planavimo bei statybos sričių teisės aktus, jų pasiūlymus, programinius dokumentus, architektų asociacijų ir valstybės institucijų priimamus sprendimus ir nustatyti, ar šiose srityse nėra vis dar egzistuojančių ar net bandomų iš naujo įtvirtinti teisinių santykių, kurie, tęsdami socialistinės teisės tradiciją, dabartiniame kontekste nebegali būti veiksmingais arba net priešingai – stabdo architektūros raidą, daro neigiamą įtaką jos kokybei.

Nors tyrimo metu tokių pavyzdžių buvo surinkta nemažai, vis tik juos pristatant nepretenduojama į vienos neginčijamos tiesos pateikimą ar juo labiau – į „kaltųjų“ suradimą. Priešingai, siekiant išvengti tendencingo požiūrio, išryškinus esminius socialistinės teisės tradicijos bruožus, kviečiama kartu įvertinti surinktus pavyzdžius, pritarti jiems arba paneigti, galbūt papildyti kitais praeitį atspindinčiais pavyzdžiais, koncentruojantis į tai, ar mokėtume, norėtume, galėtume veikti kitaip?

Dalyvavimas renginiuose nemokamas.
Administracinis mokestis pažymėjimą gauti pageidaujantiems asmenims: 20 eurų*.

Registracija į renginį 2016-04-19, 10 val. Vilniaus g. 22, KAUNE: https://docs.google.com/forms/d/1dO1MRnPBalhZeKy8RE0yC9iM9i7mpCSLWUMtX_-xLhU/viewform

* Pristatoma tema yra sudėtinė architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų „Architekto profesinės veiklos organizavimo teisiniai aspektai“ dalis. Pageidaujantys dalyviai (atestuoti architektai) gali gauti 3 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki renginio užsiregistravę ir pervedę administracinį 20 eurų mokestį į šią sąskaitą:

Architektūros kokybės vystymo asociacija
Įmonės kodas 304104654
Sąskaitos Nr. LT36 7044 0600 0805 5397
Pavedimo paskirtis: „už kursus Kaune (Klaipėdoje, Šiauliuose)“ ir dalyvių vardai, pavardės

Architektūros kokybės vystymo asociacijos sudaryta Atestuotų architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa 2015 m. spalio 22 d. raštu Nr. (14-2)-D8-7790 yra suderinta su Aplinkos ministerija:

Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų programa: http://baksiene.lt/wp-content/uploads/2014/03/AKVA-kvalifikacijos-tobulinimo-kursų-programa.pdf

Aplinkos ministerijos raštas dėl programos suderinimo: http://baksiene.lt/wp-content/uploads/2014/03/AM-raštas-dėl-programos-suderinimo.pdf

Komentavimas baigtas.