LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2023-06-29

KVIEČIAME į kvalifikacijos  tobulinimo kursų seminarą nuotoliniu būdu  „Vaikštomumas: kas tai, kaip jis matuojamas ir vaikštomumo palyginimas įvairiuose miestuose naudojant erdvės sintaksės modelius“. Lektorius – Kęstutis Zaleckis, KTU statybos ir architektūros fakulteto profesorius, KTU mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas.

Mokymų metu bus pristatomos 15 minučių miesto ir su ja susijusi  miesto patrauklumo vaikščiojimui pėsčiomis (walkability) koncepcijos. Apžvelgus vaikštomumui darančius įtaką urbanistinius veiksnius bus nagrinėjama kokias galimybes modeliuoti vaikštomumą atveria GIS technologijos ir pristatomas  originalus erdvės sintaksės skaičiavimais besiremiantis vaikštomumo modelis panaudotas tyrimams Kaune, Vilniuje, Rygoje, Taline, Gdanske, Liubline, Baltstogėje, Malmėje ir Detroite – mieste kuris įvardinamas kaip etaloninis orientacijos į automobilį pavyzdys. Bus parodyta kaip sukurtas vaikštomumo kompasas gali būti naudojamas tiek viso miesto, tiek jo dalių analizei ir urbanistiniam planavimui.

KAUET rengiamos paskaitos nėra kartojamos.

Paskaita skirta statybos techninės veiklos pagrindinių sričių  ir teritorijų planavimo vadovams.

Kursai vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu. Renginio dalyviui, užsiregistravus ir atlikus apmokėjimą, 2023-06-29 ryte bus atsiųsta aktuali prisijungimo nuoroda.

Data: 2023 m. birželio 29 d. (ketvirtadienis) 14.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Renginio dalyviui būtina užsiregistruoti (registracija žemiau) ir atlikti mokėjimą.

Dalyvavimo mokestis – 25 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2023 m. birželio 28 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2023-06-29-KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2023 m. birželio 28 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

  1. Kursus išklausę architektai gaus 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.
  2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.
  3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.
  4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.
  5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu vsikauet@gmail.com, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu vsikauet@gmail.com, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.
  6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.
  7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt
  8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu.

    REGISTRACIJA

Kursų programa, grafikas ir pranešimai apie kursus talpinami svetainėje www.laskaunas.lt 

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: jurate.merkeviciene@kauet.lt

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.