LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2024-06-26

KVIEČIAME į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitą  „LR BP įgyvendinimas savivaldybių bendruosiuose planuose“. Lektorius –  Mindaugas Pakalnis, VšĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūra“  Urbanistikos padalinio vadovas.
Paskaitos metu bus apžvelgti neseniai patvirtinto  Lietuvos Respublikos bendrojo plano reikalavimai, keliami savivaldybių bei vietovės lygmens bendriesiems planams. Bus akcentuojama, į ką reikia atkreipti dėmesį, sprendžiant kompaktiškumo išsaugojimo, paslaugų efektyvinimo, infrastruktūros planavimo, savitumo, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimo uždavinius. Kokie reikalavimai bus keliami išduodant sąlygas ir derinant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius? Kokių tyrimų ir analizių reikės sprendimams pagrįsti? Kokiais duomenis bus galima remtis?  Paskaita  skirta pirmiausia teritorijų planavimo dokumentų rengėjams, savivaldybių specialistams bei kitiems teritorijų planavimu besidomintiems projektuotojams. 

KAUET rengiamos paskaitos nėra kartojamos.

Paskaita skirta statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.

Kursai vyks nuotoliniu vaizdo konferencijos būdu.  Renginio dalyviui užsiregistravus ir atlikus apmokėjimą, 2024-06-26 ryte bus atsiųsta aktuali prisijungimo nuoroda.

 REGISTRACIJA

Data: 2024 m.birželio 26 d. (trečiadienis ) 15.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Dalyvavimo mokestis – 25 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2024 m. birželio 25 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2024-06-26-KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2024 m. birželio 25 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 2 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu jurate.merkeviciene@kauet.lt, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu jurate.merkeviciene@kauet.lt, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt

8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu per 10 d.d.

Kursų programa, grafikas ir pranešimai apie kursus talpinami svetainėje www.laskaunas.lt 

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: jurate.merkeviciene@kauet.lt

 

Komentavimas baigtas.