LAS Kauno skyrius

Kaunas 2022Archi/Textūra: nevizualios architektūros paviljonas

Archi/Textūra: nevizualios architektūros paviljonas
 
vieta: Kauno menininkų namai, Putvinskio g. 56
atidarymas: 2022 05 26, 18:30
paroda: 2022 05 26 – 2022 06 12
renginys IG
LT/
Interaktyvi paroda „Archi/Textūra” pristatys trejus metus vykdytus architektės Rasos Chmieliauskaitės ir menotyrininko dr. Justino Kalinausko tyrimus nevizualios patyriminės architektūros tema. Šiais, kartu su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomene, vykdytais tyrimais buvo ieškoma naujos architektūrinės erdvės organizavimo gramatikos, nukreiptos į nematomą dialogą su mus supančia aplinka ir atsiskleidžiantį per taktilinį, audialinį bei orientacinį santykius su architektūros fenomenu.
Parodoje pristatomame interaktyviame paviljone bus atskleidžiama nauja ir neįprasta architektūrinės erdvės pažinimo praktika, leisianti lankytojams nevizualiu būdu patirti neatrastas arba nuvertinamas organizuotos aplinkos kokybes, kurias galima pažinti tik panaikinus regos galimybę. Tokiu būdu parodos rengėjai kviečia atrasti papildomą gylį mus supančioje aplinkoje ir išmokti skaityti erdvę įvairiais žmonių turimais jutiminiais instrumentais.
1-asis parodos etapas prasidės Kauno menininkų namuose gegužės 26 d. 18:30 val. Paroda Kauno menininkų namuose veiks iki birželio 12 dienos. Sekančiais etapais paviljonas su atskira programa keliaus po kitas Kauno erdves.
 
Apie kuruotas ekskursijas su projekto komandos nariais (ir registracija į jas) bus paskelbta netrukus.
 
Parodos idėja: Rasa Chmieliauskaitė
Architektūra: Rasa Chmieliauskaitė, Justinas Kalinauskas
Tekstilinė konstrukcija: Gabrielė Julija Kupčinskaitė
Garsinis sprendimas: Arnas Mikalkėnas
Tyrimo metodologija: Justinas Kalinauskas
Konsultantai ir testuotojai: Irma Jokštytė, Ramutis Janšauskas, Paulius Lėveris, Vytautas Lėveris ir kiti LASS bendruomenės nariai
 
Projektą pristato: Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022
Projekto partneriai: Kauno menininkų namai, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius
 
Renginys Facebook platformoje: https://fb.me/e/1o1EtlCD8
 
EN/
The interactive exhibition “Archi/Textūra” will present three years of research on the topic of non-visual experiential architecture by architect Rasa Chmieliauskaitė and art theorist dr. Justinas Kalinauskas. These researches, carried out together with the Lithuanian Union of the Blind and Visually Impaired community, sought a new grammar of the organization of architectural space, aimed at invisible dialogue with the environment around us and revealed through tactile, auditory and orientational relations with the architectural phenomenon.
The interactive pavilion presented in the exhibition will reveal a new and unusual practice of cognition of architectural space, which will allow visitors to non visually experience undiscovered or underestimated qualities of the organized environment. In this way, the organizers of the exhibition invite you to discover additional depth in the environment around us and learn to read space with the various sensory instruments available to people.
The 1st stage of the exhibition will start at Kaunas Artists’ House on May 26, 6:30 p.m. The exhibition will run at Kaunas Artists’ House until June 12. In the next stages, the pavilion will travel to other areas of Kaunas with a separate program.
 
Guided tours with project team members and registration for it will be announced shortly.
 
The idea of the exhibition: Rasa Chmieliauskaitė
Architecture: Rasa Chmieliauskaitė, Justinas Kalinauskas
Textile construction: Gabrielė Julija Kupčinskaitė
Soundscape: Arnas Mikalkėnas
Research methodology: Justinas Kalinauskas
Consultants and testers: Irma Jokštytė, Ramutis Janšauskas, Paulius Lėveris, Vytautas Lėveris and other members of the LASS community
 
The project is presented by: Kaunas – European Capital of Culture 2022
Project partners: Kaunas Artists’ House, Lithuanian Union of the Blind and Visually Impaired, Kaunas Branch of the Lithuanian Union of Architects
 
Event on Facebook: https://fb.me/e/1o1EtlCD8
 

Komentavimas baigtas.