LAS Kauno skyrius

DĖL LAS nario mokesčio

Mieli kolegos, Lietuvos architektų sąjungos nariai, 

artėjant XXII-ajam ataskaitiniam rinkiminiam suvažiavimui, šalia kitų svarbių klausimų kviečiame prisiminti – ar esate sumokėję nario mokestį? Jei taip – šaunu, jei ne – kviečiame nedelsti, o jei abejojate ar nepamenate – kreipkitės į LAS buhalteriją, viską išsiaiškinsime.

Lietuvos architektų sąjungos įstatų 24 punktas sako: „Už LAS įstatų, etikos normų pažeidimus, taip pat už nario mokesčio nesumokėjimą už du metus, LAS narys gali būti pašalintas iš LAS. Nario pašalinimo iš LAS klausimas priimamaas LAS Tarybos posėdyje atviru balsavimu 2/3 balsų dauguma“. Kol kas Tarybos posėdyje nutarta paviešinti pavardes narių, kurie nesumokės nario mokesčio iki suvažiavimo – žinoma, jei tokių bus.

Nuoroda: http://www.architektusajunga.lt/kiti/del-nario-mokescio/ 

Ačiū, ir gražaus savaitgalio!

Marius Dirgėla

LAS

Komentavimas baigtas.