LAS Kauno skyrius

Kauno krantinių atgimimasKauno krantinių atgimimas

Kauno miestas, įsikūręs dviejų upių santakoje, yra pakankamai retas ir unikalus reiškinys. Tačiau bėgant laikui, upės prarado reikšmingą vaidmenį miesto gyvenime. Įvertinus šiandieninį sociokultūrinį kontekstą bei krantinių tipologiją Kauno upės vėl galėtų tapti traukos objektu, o naujai formuojamos viešosios erdvės gali integruoti krantines į miesto audinį ir jo kontekstą.

Šiais metais Kauno miesto savivaldybės ir Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos iniciatyvos dėka yra rengiamas projektas „Kauno krantinių atgimimas“. Projekto tikslas yra parengti Kauno upių krantinių integravimo į miesto urbanistinį audinį scenarijus tam, kad upės atsivertų miestui ir miestiečiai galėtų jomis mėgautis, jausti, matyti, aktyviai jomis naudotis. Vietos tyrimų ir pasaulinių tendencijų pagrindu bus programuojama prasminga ir kryptinga pakrančių transformacija, stiprinant vietos charakterius ir identitetą.

Pagrindinis projekto rengėjas yra VILNIUS TECH Urbanistinės analizės laboratorija. Projektas bus atliekamas trimis etapais. I etapas – analitinis tyrimas, kurio metu inventorizuojama Kauno upių krantinių būklė ir inžineriniai statiniai, įvertinami įgyvendinti ir planuojami projektai, atliekama Kauno miesto upių slėnių ir krantinių urbanistinė architektūrinė analizė ir įvertinamas nagrinėjamų teritorijų vystymo potencialas. Šio etapo metu nustatomas urbanistinis krantinių kodas bei jų formavimo principai.  II etapas – kūrybinės dirbtuvės, kurių metu atliekamas meninis eksperimentas tam, kad vadovaujantis I etapo rezultatais būtų sugeneruotos urbanistinių scenarijų alternatyvos. III etapas – analitinio tyrimo ir kūrybinių dirbtuvių rezultatų apibendrinimas ir urbanistinių scenarijų išgryninimas. Projekto rezultatai galės pasitarnauti Kauno krantinių sutvarkymo specialiojo plano parengimui.

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybė
INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-2

Komentavimas baigtas.