LAS Kauno skyrius

LIEPOS 1_2022LIEPOS 1_kvietimas darbams

 Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius kviečia visus architektus teikti darbus parodai “Architektūra: Kaunas 2022“

Pateikti galima visus Kauno apskrityje realizuotus ir nerealizuotus objektus, konkursinius projektus, koncepcijas bei Kauno architektų sukurtus darbus nepriklausomai nuo jų vietos.

Darbų pateikimo terminas: iki 2022 06 24, prašome nevėluoti, nes reikia palikti laiko maketavimo ir spausdinimo darbams

Vieno autoriaus (autorių kolektyvo) pateikiamų darbų (objektų) skaičius neribojamas.

Parodos nominacijos

 • Geriausias gyvenamasis namas
 • Geriausias visuomeninės / komercinės paskirties pastatas
 • Geriausia viešoji erdvė
 • Geriausia koncepcija / projektas
 • Geriausias interjeras
 • Geriausias jaunojo architekto (iki 40 m.) kūrinys
 • „Metų architekto“ ir kitų architektūrinių titulų nominacijos

(* nominacijos gali keistis organizatorių arba darbų vertinimo komisijos sprendimu)

Reikalavimai darbų pateikimui

Autoriai pateikia šią medžiagą:

 • Pagrindinė medžiaga – fotonuotraukos arba vizualizacijos (nuotraukų arba vizualizacijų eiliškumas sunumeruojamos pagal svarbumą (pvz.: namas1, namas2, namas3, ….)
 • Pagalbinė medžiaga – planai, pjūviai, schemos, eskizai, kita medžiaga iliustruojanti projekto idėją (šios medžiagos pateikimas nėra būtinas, autorius sprendžia savo nuožiūra)

Visų skaitmeninių failų rezoliucija ne mažesnė kaip 300 dpi, skaitmeninis formatas – jpg arba pdf

Atskiru tekstiniu failu (word) pateikiama informacija apie projektą:

 • Objekto pavadinimas
 • Objekto adresas
 • Projekto autorius (-iai)
 • Konstruktorius (-iai)
 • Fotografijų autorius
 • Kokiai nominacijai priskiriamas objektas

Tekstinio failo pavadinimas turi atitikti eksponuojamą objektą

Maketavimas

Darbų maketavimu užsiima LAS Kauno skyrius (* autoriams planšetų maketuoti nereikia!)

Darbų spausdinimą ir eksponavimą organizuoja LAS Kauno skyrius.

Darbus vertins autoritetinga vertinimo komisija

Visiems projektams bus keliami kokybės reikalavimai, darbus gali atmesti organizatoriai arba vertinimo komisijos nariai.

Darbų pateikimas

Darbus siųsti elektroniniu paštu: info@laskaunas.lt , dėl patogumo persiunčiant didelius failus siūlome naudotis internetiniu puslapiu www.wetransfer.com

Esant klausimams skambinkite: +37065773311; +370868762302

Komentavimas baigtas.