LAS Kauno skyrius

Lietuviškoji architektūra Amerikoje

Sausio 25 d., 18.00 architektų ketvirtadienio klube, Vilniaus g. 22-1A, Kaune, vyks Vaido Petrulio paskaita „Lietuviškoji architektūra Amerikoje“. Kviečiame!

 

Remiant Baltic American Freedom Foundation, Vaidas Petrulis pusę metų praleido JAV tyrinėdamas lietuviškąjį architektūrinį palikimą. Susitikime bus papasakota, ką pavyko aptikti Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, Lituanistikos tyrimo ir studijų centre bei kituose archyvuose ir kelionių metų.
 
01

 Kristaus atsimainymo bažnyčia, Maspeth, Queens, New York City, 1962, architektas Jonas Mulokas, iš Mulokų šeimos archyvo.

Komentavimas baigtas.