LAS Kauno skyrius

Konkursas baigėsiSąjungos aikštės vizijos urbanistinio architektūrinio supaprastinto atviro projekto konkursas

Gruodžio 2 d. buvo atplėšti vokai su Sąjungos aikštės vizijos urbanistinio architektūrinio supaprastinto atviro projekto konkurso  dalyvių pavardėmis, paaiškėjo konkurso laimėtojai. Konkurso vertinimo komisija, kurią sudarė Jūratė Merkevičienė (pirmininkė), Andrius Kupčinskas, doc. dr. Dalia Dijokienė, doc. dr. Inesa Alistratovaitė-Kurtinaitienė, Gintaras Prikockis, Evaldas Barzdžiukas, Eduardas Lozuraitis ir Nerijus Valatkevičius, lapkričio 26 d. vykusiame posėdyje vertino pateiktus projektus ir susumavusi balus, sudarė projektų eilę. Komisija konstatavo, jog, faktas, kad iš 27 paėmusių sąlygas kolektyvų, darbus pristatė tik 6, akivaizdžiai parodo, kad Sąjungos aikštė – sudėtinga, kontraversiška teritorija.

Visus darbus konkurso vertinimo komisija padalino į 2 grupes: 1) vieni siūlo pastatus aikštės teritorijoje; 2) kiti pastatų nesiūlo ir palieka aikštę vientisą, sudalintą tik funkciškai. Žiuri nuomone neartikuliuota tokio dydžio lokali aikštė sunkiai įtikinama. Antroji projektų grupė silpniau atsako į pagrindinius vertinimo kriterijų reikalavimus – idėjos konceptualumo ir sprendinių kompleksiškumo bei urbanistinio  integralumo.  Atotrūkį tarp 1 ir 2 grupės darbų žiuri norėjo išreikšti neskirdama 3-osios vietos. Kadangi konkurso sąlygos tokios galimybės nenumato, buvo nuspręsta perskirstyti bendrą KMSA konkursui skiriamą 30 000 premijų fondą.

Visuose darbuose žiuri pasigedo tarpukariu suprojektuotos spindulinės aikštės atkūrimo pasiūlymų, nors konkurso programoje apie tai nebuvo kalbama. Akivaizdu, kad žiedinė sankryža čia nesunkiai įsirašytų  ir galėtų radikaliai pagerinti transporto judėjimo sąlygas. Į šią pastabą turėtų būti atsižvelgta tolesniame darbe. 

Projektas EXODUS

I vieta – projektui devizu “EXODUS”, kuris surinko 9,4 balų. Jam paskirta I-oji premija, kurios vertė – 13 000 litų Autoriai: architektas Matas Šiupšinskas, architektas Dominykas Kalmatavičius ir skulptorius Lukas Šiupšinskas. 

Žiuri nuomone, šis darbas geriausiai atsako į konkurso programoje iškeltus uždavinius: atsižvelgta į istorinę medžiagą, kvartalų struktūrą, tradicinį Kauno miesto aikštės mastelį. Šiame vieninteliame darbe atlikta Kauno aikščių palyginamoji analizė. Pateikta teritorijos urbanistinė analizė – ryšys su VII ir VIII fortais, P. Kalpoko gatve, kurios pradžią įrėmina du visuomeniniai pastatai, Prisikėlimo bažnyčios vertikale. Darbe aiški erdvių hierarchija – miestietiška erdvė-aikštė atskirta nuo parko erdvės. Įtikinama užstatymo galimybė. Tai galėtų būti bendruomenės namai su išplėstine kultūrine funkcija, jaunimo sporto mokykla, kuriai vietos šiuo metu ieškoma Kaune ar Vilijampolės bendruomenės centro “Veršva” siūlomas kultūrinis – edukacinis centras “Žaidimų akademija”. Naujai atsiradę viešos paskirties pastatai pagerintų bendruomenės gyvenimo kokybę. Žiuri nuomone, vienam iš tūrių priskirta gyvenamoji funkcija nėra tikslinga, ypač, įvertinus gretimų kvartalų užstatymo intensyvumo rodiklius sodybinio ir menko gyventojų tankumo morfologijoje. Autoriai pasiūlė egzistuojančią kalvą išsaugoti kaip buvusių kapinių atspindį, žalius šlaitus pritaikant gyventojų poilsiui ir atveriant Žaliakalnio ir Prisikėlimo bažnyčios panoramą. Struktūriškai logiška sujungti Neries krantus. Šiame vieninteliame darbe aiškiai struktūrizuojama Neries pakrantės parko programa. Žiuri nuomone, tai labiausiai įtikinanti teritorijos urbanistinio formavimo vizija.

Projektas AŠIS

II vieta – projektui devizu “AŠIS”, kuris surinko 8,4 balų. Jam paskirta II-oji premija, kurios vertė – 9 000 litų. Autoriai: Tautvilė Džiugytė, Julius Biliūnas, Algimantas Mačiulis, Paulius Kisielis, UAB „Metro architektūra“

Šiame darbe Sąjungos aikštė plačiausiai išnagrinėta miesto kontekste. Siūloma stiprinti Vilijampolės lokalius centrus, suformuota vientisa apibrėžta viešųjų urbanistinių erdvių sistema – urbanizuoto jungiamojo ruožo ašis. Tai labai konceptualus ir profesionalus darbas, pateikiantis plačią miesto struktūrinių ryšių analizę. Nagrinėjama teritorija aiškiai artikuliuojama – formuojamą miesto aikštę nuo skvero skiria visuomeninės paskirties pastatas, o skverą nuo pakrantės parko – intensyvus komercinės paskirties kompleksas. Krantinės parke numatomas sportinis kompleksas. Šis suskirstymas remiasi esama kvartaline sistema. Pabrėžiant ašį siūloma stiprinti užstatymą prie sankryžos. Šiame darbe siūlomas užstatymas motyvuotas, aiškus. Pozityvu, kad pateikta Vilijampolės panorama nuo Milikonių apžvalgos aikštelės. Taip kuriamas lokalus Vilijampolės centras su komerciniais pastatais, neatsižvelgiant į tai, kad Varnių gatvėje komercinis centras jau susiformavęs. Žiuri nuomone šis darbas nūdienos kontekste perdaug radikalus: didžiausią abejonę kelia nauja statyba buvusių kapinių vietoje. Neaišku, kaip Vilijampolės bendruomenė priimtų sprendimą visiškai pakeisti teritorijos reljefą, prie kurio jie prisirišę.

Projektas SĄJUNGA

III vieta – projektui devizu „SĄJUNGA“, kuris surinko 5,3 balų. Jam paskirta III-oji premija, kurios vertė – 4 000 litų. Autoriai: architektė Indrė Janiškaitė ir architektė Indrė Motiejūnaitė

Tai minimalistinis konceptualus savo idėja darbas. Sąjungos aikštės erdvė traktuojama kaip vientisa demokratiška erdvė, kurią galima kirsti bet kokiu norimu keliu. Norint pabrėžti gamtos persipynimą su miesto struktūra pasirinktas grafinis tirpsmo principas. Žiuri nuomone, pateikta formali tinklinė matrica, kurioje bandoma nugramzdinti funkcinę struktūrą. Projekte neidentifikuojamas Sąjungos aikštės statusas bendroje Kauno miesto erdvių sistemoje, neaiškus ryšys su Neris krantinės parku, nes jį nutraukia gatvė. Tekstinėje dalyje rašoma, kad panaudojama dalis memorialo reljefo, pritaikant jį visuomenei, bet grafinėje dalyje to nematyti. Žiuri nuomone teritorija per didelė pasrinktam tinkliniam sprendimui be kitų papildomų priemonių, trūksta platesnio urbanistinio konkteksto.

Projektas RAUDONA ŽALIA GELTONA

IV vieta – projektui devizu RAUDONA ŽALIA GELTONA, kuris surinko 4,5 balų. Jam paskirta paskatinamoji premija, kurios vertė – 2 000 litų. Autoriai: architektai Andrius Gabrys, Jonita Šyvokienė, Rūta Tamošaitytė, Rasa Balsevičienė, Laurynas Avyžius. UAB „J.ARCH“

Teritorijos erdvinė sandara suprantama kaip vietisas ir organiškas šių 3 elementų – reprezentacinės erdvės, memorialo erdvės ir parko bei Neries krantinės erdvės – derinys. Aikštėje priešais bažnyčią siūloma kavinė. Pateikta plati funkcinių galimybių skalė – didelis dėmesys skiriamas aplinkinei bendruomenei. Žiuri pažymėjo, kad projekto idėja pateikta grafiškai patraukliai, bet abejotinas ryšys su pakrantės parku – greta siūlomos dvi perėjos; aikštėje priešais bažnyčią ateityje numatomas konfliktas tarp gatvės ir šventoriaus. Pagrindinis trūkumas – nenagrinėjama aikštės svarba bendramiestiniu kontekstu, urbanistiniai ryšiai, nesprendžiami transporto klausimai. Atsitiktinis fragmentinis dekoravimas urbanistinių problemų neišprendžia.

Projektas DVASIA PROTAS KŪNAS

V vieta – projektui devizu DVASIA_PROTAS_KŪNAS, kuris surinko 4,5 balų. Jam paskirta paskatinamoji premija, kurios vertė – 2 000 litų. Autoriai: Jonas Jakaitis, Gediminas Ratavičius, Milda Aidukaitė (kraštovaizdžio architektė), Dalia Traškinaitė, Olga Runovič, Vytis Obolevičius, antropologas Mindaugas Ratavičius.

Visa planuojama teritorija diferencijuojama į 3 grupes – sakralinę, edukacinę ir sportinę. Siekiant vientisumo ir aiškios aikštės struktūros, uždaroma šiaurinė sąjungos aikštės gatvės atkarpa nuo Panerių g. iki esamų laidojimo namų įvažiavimo į kiemą. Žiuri konstatavo, kad pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į funkcinį aikštės zonavimą. Numatytas viadukas kuria glaudų aikštės ryšį su pakrantės parku. Deja, pasigendama platesnio urbanistinio konteksto, originalios urbanistinės idėjos.

Projektas VISIEMS

VI vieta – projektui devizu VISIEMS, kuris surinko 2,7 balų. Autoriai: architektas Laimis Kaziukonis.

Konceptuali idėja, bet rezultatas ginčytinas. Esamas gatves, ribojančias aikštę, pakeitus viena įstriža, suformuojamos dvi ištęstų trikampių aikštės. Didelė aikštė formuojama priešais bažnyčią, kita priskiriama gyventojams – žiuri nuomone, abejotinas sprendimas. Nėra aikštės analizės bendramiestiniu aspektu. Krantinės parkas neanalizuojamas, memorialas interpretuojamas nežymiai.

visiems_aiskinamasis_raštas

Komentavimas baigtas.