LAS Kauno skyrius

konkursas baigėsiSodininkų g. 2 Kaune konkurso rezultatai

2022 m. lapkričio 29 d. vertinimo komisija, vadovaujama Nerijaus Stanionio (nariai – Edgaras Neniškis, Gilma Teodora Gylytė, Asta Kiaunienė, Rymantė Gudienė, Nerijus Valatkevičius, Kęstutis Ščevinskas, Mindaugas Veselis, Ieva Meilutė) išanalizavo Teritorijos Sodininkų g. 2 Kaune urbanistinio ir architektūrinio konkurso projektus ir įvertino juos balais pagal konkurso sąlygų kriterijus.

Komisijos nuomone, nė vienam darbui nepavyko šiai vietai sukurti įtikinamai patrauklaus gyvenamojo kvartalo modelio, funkcinių sprendinių bei prie aplinkos derančios originalios meninės išraiškos architektūrinės ir urbanistinės idėjos. Suskaičiavus komisijos skirtus balus, paaiškėjo, kad nė vienas projektas nebuvo įvertintas aukščiausiu balų skaičiumi, todėl Komisijos sprendimu pirma vieta nebuvo paskirta. Daugiausiai balų surinkusiam projektui Komisija skyrė antrą vietą, o kitiems projektams buvo paskirtos dvi trečiosios vietos. Visiems dalyviams atlygis bus apmokamas pagal sutartyse numatytas sąlygas.

Teritorijos Sodininkų g. 2, Kaune urbanistinio ir architektūrinio projekto konkurso laimėtojais paskelbti:

II vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas SO DU. (UAB „Archas“; autoriai: Mantas Navalinskas, Tomas Kuleša, Neringa Sobeščukaitė, Irmantas Vienažindis, Junda Augustė Andriuškevičiūtė)

III vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas BOTANISTAS. (UAB „Kančo studija“; autoriai: Gustė Kančaitė, Mindaugas Bučas, Ieva Šalomskienė, Tomas Marcinkevičius, Karolis Vaikšnys, Linas Ulickas).

III vieta – projekto pasiūlymas, kurio devizas FREiDA. (UAB Studija „Archispektras“; autoriai: Aidas Kalinauskas, Evaldas Žurkus, Regina Tumpienė).

 

VERTINIMO KOMISIJOS PASTABOS IR REKOMENDACIJOS DALYVIAMS

Projektas devizu SO DU

Urbanistinio sprendimo prasme tai yra geriausias konkursui pateiktas darbas. Autoriai pasirinko tinkamiausią urbanistinės struktūros mastelį, leidžiantį suformuoti viešas, visiems prieinamas erdves. Trijų, keturių aukštų pastatų dalys dera prie aplinkinio užstatymo, kiemų erdvių ir pastatų santykis kuria tinkamą šio rajono aplinkai mastelį. Atlikta išsami kvartalo ryšių su aplinka, eismo organizavimo, insoliacijos analizė, pateikti etapiškumo sprendimai.

Pastatų architektūra dera su gretimu mažaaukščių gyvenamųjų namų su dominuojančiais šlaitiniais stogais užstatymu. Siekdami optinio pastatų tūrio sumažinimo, autoriai naudoja pastatų skaidymą skirtingomis medžiagomis. Teigiama ir tai, kad šiaurinėje sklypo dalyje projektuojama vieša erdvė urbanizuojama mažiausiai, nes vengiama intervencijos į šalia esančią saugomą kultūros paveldo vertybių teritoriją, tačiau ji pakankamai gerai išnaudojama pripildant visa eile skirtingų funkcijų.

Komisijos nuomone, trūkumas yra tai, kad projekte nenumatyta privačių, vien šio kvartalo gyventojams skirtų erdvių. Visi kiemai yra pereinami, turi ryšius su aplinka, kas leistų pašaliniams naudotis visa kvartalo teritorija. Komisija nemano, kad įkurdinti privačias erdves ant stogų yra geras sprendimas.

Komisijos nuomone, taip pat trūkumas yra tai, kad matoma galimybė mažinti programą, tuo pačiu ir mažinti pastatų aukštingumą. Šio rajono aplinka yra tik mažaaukščiai gyvenamieji namai, taip pat Botanikos sodas, todėl ypač svarbu neturėti per didelio kontrasto, per didelio aukštingumo.

Projektuojamas kvartalas turėtų turėti daugiau viešų, komercijai, socialinei infrastruktūrai skirtų patalpų ar pastatų dalių.

Komisijos nuomone, pravažiavimas vidaus kiemais, sujungiant jį su įvažiavimais į sklypą yra abejotinas sprendinys. Taip pat abejotinas yra kitas eismo organizavimo siūlymas – išvažiavimai iš požeminių stovėjimo aikštelių, kai automobiliams paliekama mažai ploto laukti ir manevruoti prieš sankryžas. Viduje kvartalo projektuojama vaikų žaidimų aikštelė yra per daug atvira ir nesaugi.

Projektas devizu BOTANISTAS

Projekto architektūriniai sprendimai šiuolaikiški, estetiški, autoriai architektūrinėmis priemonėmis bando prisitaikyti prie aplinkos. Gražus kvartalo įvaizdį kuriantis akcentas yra skulptūra. Didžiausias ir svarbiausias projekto trūkumas yra pastatų dydis ir pasirinktas  mastelis, kuris pernelyg kontrastuoja su aplinkinių teritorijų pastatais. Projektuojamų pastatų dydžiai ir tūriai, pusiau atviri kiemai kuria labiau modernistinio kvartalo, kurių nemažai yra Kaune, įvaizdį, o ne šiuolaikinio miesto principus atitinkančią struktūrą.

Išilgai J. Pabrėžos gatvės projektuojamos komercinės patalpos pirmuose aukštuose, suteikia kvartalui gyvybingumo, o visam rajonui – taip reikalingų aptarnavimo funkcijų. Jų galėtų būti ir daugiau.  

Geras sprendimas antžeminiu automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas perimetru, paliekant kiemus be parkavimo, tačiau autoriai projektuoja pravažiavimą, sujungiantį atskirus įvažiavimus ir  sudarantį galimybę važiuoti ratu.

Komisijos nuomone, projekte nėra viešų ir privačių erdvių atskirties, sklype numatyti pravažiavimai ir pėsčiųjų takai išilgai kiemų nesukurs privatumo ir saugumo. Kiemas su vaikų žaidimo aikštele turėtų būti saugi ir vien gyventojams skirta erdvė, tačiau jis projektuojamas praeinamas,  greta – pravažiavimas.

Vieša rekreacinė erdvė sklypo šiaurinėje dalyje patenka į saugomo kultūros paveldo objekto teritorijos ribas, todėl didelių plotų kietų dangų aikštelės, aptvertų sporto aikštynų sprendinys yra abejotinas, manoma neįgyvendinamas šioje dalyje.

Projektas devizu FREiDA

Komisijos nuomone, urbanistinė schema yra monotoniška, neatskirtos konkretaus namo bendruomenei priklausančios kiemų erdvės nuo viešų bendruomeninių. Nėra aiškios „pasyvios“ ir „aktyvios“ zonos, kurios šiame projekte turi tarnauti kaip unikalios vietokūros elementai. Nėra prekybinių, aptarnavimo, socialinės paskirties objektų. Projektuojamos erdvės atrodo vienodos, o pastatų mastelis gana didelis. Atviro tipo planas nekuria humaniškų erdvių gyventojams bei lankytojams. Urbanistiniai projekto sprendimai nėra tinkami realizavimui, juos reiktų iš esmės keisti, grupuojant pastatus į kvartalus ir diferencijuojant erdves. 

VERTINIMO KOMISIJOS TOLIMESNIO PROJEKTO PLĖTOJIMO REKOMENDACIJOS KONKURSO UŽSAKOVUI IR KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI

  1. Įvykęs konkursas atvėrė sudėtingų urbanistinių situacijų Kauno mieste sprendimo sutelktomis pajėgomis būtinybę. Tik geranoriškas visų suinteresuotų šalių mieste dialogas gali įtvirtinti šį precedentą ir praktiką, padėsiančią nustatyti gaires ir kitoms jautrioms miesto teritorijoms.
  2. Projektuojama teritorija Kauno miesto bendrajame plane yra nurodyta kaip šio rajono linijinis centras su aptarnavimo funkcijomis ir didesniu užstatymo intensyvumu. Kita vertus, mažaaukščių gyvenamųjų namų rajono, Botanikos sodo aplinka įpareigoja labai apmąstytų ir jautrių sprendimų paieškoms. Šioje teritorijoje reikia rasti tinkamą aukštingumo, tūrio ir santykio su aplinka mastelį, nemažinant reikalaujamo intensyvumo, kuris atliktų linijinio centro paskirtį. Vykdant Konkurso programą šią draugystę, tokį santykį privalu rasti.
  3. Teritorijoje kuriami komerciniai objektai, patalpos išilgai J.Pabrėžos, galimai, ir Sodininkų gatvių, suteiktų kvartalui ir visam rajonui pridėtinės vertės, būtų išvengta monofunkciškumo, didėtų gyvybingumas. Rajone trūksta įvairios paskirties komercinių, visuomeninių objektų, artimiausias paslaugų sektorius – Veiverių plente ir Europos prospekte. Kauno bendrajame plane numatytas linijinis centras projektuojamoje teritorijoje atveria galimybę šiems objektams atsirasti.
  4. Projektuojamame kvartale turi atsirasti diferencijuotų poreikių erdvės – viešo naudojimo, aptarnavimo, prekybos, galimai – perimetru, ir uždaros, skirtos tik šio kvartalo ar namų grupės gyventojams. Aiški erdvių struktūra sukurs privatumo jausmą ir užtikrins saugumą vaikų žaidimų vietoms.
  5. Projektuojamoje teritorijoje neturėtų būti gatvių su transporto judėjimu kvartalo viduje, vidines erdves tikslinga palikti tik pėsčiųjų judėjimui.
  6. Projektuojamas kvartalas turi tapti aplinkinių pėsčiųjų ir dviratininkų takų sistemos dalimi, funkciniais ryšiais sujungta su visu rajonu ir kitomis miesto teritorijomis.
  7. Pateikti projektai iki galo neišpildė konkurso užduoties, tačiau, tobulinant komisijos geriausiai įvertintą darbą, bus pasiektas kokybiškas rezultatas, tenkinantis visas suinteresuotas puses – Kauno miesto savivaldybę, Statytoją ir būsimus gyventojus. Vertinimo komisija yra pasirengusi konsultuoti konkurso dalyvius tolesnio projekto tobulinimo klausimais.

 

KONKURSO LAIMĖTOJŲ DARBAI

SO DU

 

BOTANISTAS
Aiškinamasis raštas BOTANISTAS_AR

FREiDA

Aiškinamasis raštas FREiDA_AR

Komentavimas baigtas.