LAS Kauno skyrius

Architektūros meno ir mokslo projektai

Pristatoma nauja, ilgai brandinta tinklalapio skiltis, kurioje šeimininkaus jauni, ambicingi ir kūrybingai rašantys kolegos, studijuojantys menų disciplinas. Idėja publikuoti įdomius studentų tekstus kilo eilę metų vadovaujant magistrantų moksliniams tiriamiesiems darbams.  Studentų sukurtuose tiriamuose moksliniuose darbuose apstu kūrybingų įžvalgų, eretiškų, tačiau naujai reiškiamų idėjų apie miesto teritorijas, kurios galbūt galėtų būti įdomios architektų bendruomenei. Todėl kartu su Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriumi 2015-aisiais metais buvo parengtas ir Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas, įgalinantis viešinti ir įprasminti kūrybingo studentų darbo rezultatus pristatant juos tikslinei auditorijai.

VDA Kauno fakulteto doc. dr. Vaida Almonaitytė-Navickienė

Komentavimas baigtas.