LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2012-11-07

Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai.
Architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis. Užsakovas- UAB „Liūtukas“.

ĮVYKUSIO 2012-11-07 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.89

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Rytis Vieštautas.                                                                                                                                                

KAUET nariai: Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP vyriausia Specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP Vyr. Specialistės Vilija Skėrienė ir Irma Kiverytė, UAB Liūtukas atstovas Raimundas Marcinkevičius, UAB Projektų vystymo grupė Gintaras Kukučionis, architektai: Jūratė Platūkienė, Loreta Janušaitienė, Robertas Čerškus, Milda Jurėnaitė, Ernesta Matulytė.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“), Jūratė Anilionytė (LRT), Almantas Bružas (Pilotas.lt).           

Posėdžio pirmininkas: Gediminas Jurevičius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai. Architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis. Užsakovas- UAB „Liūtukas“.

G.Jurevičius: Perskaitysiu rekomendacijas, pareikštas per KAUET posėdį birželio 13d. :

 • Vizbaro pilaitė savo vertybinėmis savybėmis (neturinčiomis teisinės apsaugos) yra viena iš svarbiausių kultūrinių, semantinių, emocinių Kauno Naujamiesčio akcentų ( 13 ekspertai).

1.2 -Buvusios pilaitės vaizdinys yra labai stiprus net šiandien, kai pastato parktiškai nebėra ( 8 ekspertai).

1.3 -Vizbaro pilaitės materijos nebeliko, todėl vietoje jos galima statyti labai aukšto lygio naujos architektūros pastatą – ne butaforiją (8 ekspertai).

1.4 – Jei negalime sukurti lygiavertės kokybės, tai atstatykime Vizbaro vilą. Šiuo atveju įvaizdis svarbiau, negu autentiškumo lūkesčiai (6 ekspertai).

1.5 – Siūlom įpareigoti savininką:

statant naują namą prisilaikyti urbanistinės formantės principo,

       -laikytis Žaliakalnio morfologinės sandaros (aukštis, tūris),

-išsaugoti viešąją erdvę – naujamiesčio regyklą,

       -statant naują namą prioritetu laikyti viešąją funkciją (4 ekspertai).

1.6 – Naujasis pastatas turėtų būti nepaprastai aukšto architektūrinio lygio, gal būt galėtų išlikti pilaitės citata ( 4 ekspertai.)

1.7 – Tai miestovaizdžio vizualinė formantė, kurios hierarchiją aukštutinės terasos siluete būtina nustatyti (4 ekspertai).

1.8 – Pritartume atstatymui, jei būtų visa reikiama medžiaga, kad nereikėtų užsiimti imitacija ir kurti muliažo. (3 ekspertai).

1.9- Griovimo- išsaugojimo klausimas yra sudėtingas ir negalima skubėti, nes tai nėra tik architektų ir paveldo institucijų atsakomybė (3 ekspertai.)

1.10-Manome, kad KAUET sukurtas architektūriniams projektams svarstyti, griovimo klausimai ne mūsų kompetencijoje (3 ekspertai.)

 

R.Vieštautas: Užsakovas išsiėmė sąlygas DP. Bus formuojami 2 sklypai iš 4. Šalia esantys 3 gyvenamosios paskirties sklypai bus jungiami į vieną. Komercinės paskirties sklype numatoma 49 % gyvenamosios paskirties.

Rodikliai: aukštis – iki 16m, užstatymo tankis – 0,62, intensyvumas – 1,23 viename sklype, kitame – iki 12m aukštis, užstatymo tankis – 0,84, intensyvumas – 0,89.

Panagrinėjom aplinkinį užstatymą – aplink nemažai stambių pastatų: Prisikėlimo bažnyčia, Aušros gyvenamasis kvartalas, futbolo maniežas, biblioteka, kolegijos pastatai.

Manome, kad ant šlaito galėtų atsirasti stambesnis tūris, matomas miesto aplinkoje. Analizė rodo, kad siūlomi tankiai ir intensyvumai yra logiški. Buvo stengiamasi, kad komplekso aukštis nebūtų per didelis. 16m aukštis nežymiai viršija esamą užstatymą. Siūlomas laipsniškas kilimas aukštyn. Parkingą planuojame po visa zona.

Pirmame aukšte planuojame kavinę, komercinius plotus (apartamentus), SPA ir butus. Antrame- penktame – butus ir apartamentus. Kylant į viršų užstatymo plotas mažėja – norim išlaikyti laiptuotumą.

KLAUSIMAI

J.Kančienė: Kokios išduotos KPD sąlygos?

A.Karalius: Ar teko dalyvauti paskutiniame Vizbaro pilaitės likimo svarstyme birželio 7d.? Jei ne, ar susipažinot su išvadom ir kaip į jas atsižvelgėt?

R.Vieštautas: Atsižvelgėm į 1.3 ,1.7, 1.9 ir 1.10 punktus. Pirmame aukšte numatome regyklą.

L.Janušaitienė: KPD išduotose sąlygose nurodyta, kad DP sprendinius reikia derinti KPD KTP pasiūlymų stadijoje, sprendinius pateikiant Žaliakalnio 1-os teritorijos kontekste, su gretimų sklypų inventorinėm ribom, parodant istorinius ir esamus įvažiavimus, Kauko laiptus, laiptus Radastų gatvės tąsoje, apimant viršutinę ir apatinę terasas. “Prašome atkreipti dėmesį, kad sklype yra išlikę buv. Vizbaro pilaitės liekanos, rekonstruotos sovietmečiu pagal A.Sprindžio projektą. Taip pat yra išlikusi vieša erdvė kaip Naujamiesčio regykla. Numatant naujus sprendinius, prioritetu laikyti “viešąją” funkciją, laikytis šios teritorijos morfotipo gatvių ir sklypų apstatymo pobūdžio. “…Pateikti naujų sprendinių vertinimą kaip galimos naujamiesčio urbanistinės vertybės – vizualinės formantės.

Primenu, kad šiai teritorijai nėra parengtas reglamentas ir spec. planas, todėl akcentuotas kraštovaizdis, kontekstas ir t.t.

L.Tuleikis: Ką žinote apie projekto priešistorę- konkurso rezultatus?

R.Vieštautas: Mes atsižvelgėm į konkurso rezultatus. Laimėjo naujos architektūros pastatas, todėl ir mes tokį siūlom. Mūsų pasiūlymas neužkerta kelio techniniam projektui rengti architektūrinį konkursą.

L.Tuleikis: Parašau parodyti, kur esamos sienos.

R.Vieštautas: Po esamu pastatu nesirausiam- parkingą įrengiam šalia.

G.Prikockis: Kas sąlygojo tokią paskirtį – didelė komercinė, maža gyvenama?

R.Vieštautas: Tokios paskirties proporcijos yra jau dabar. Sunku būtų jas keisti, juo labiau, kad tokios buvo KAUETo rekomendacijos.

V.Merkevičius: Ar bandėte suskaičiuoti, kokio dydžio plotai bus tie 51 ir 49% raudonajame sklype?

R.Vieštautas: Viskas tilps.

G.Prikockis: Prašau planuose parodyti viešos paskirties, komercines patalpas.

R.Vieštautas: Tai komerciniai apartamentai.

A.Kančas: Ar parkingai tenkina visus poreikius?

R.Vieštautas: Taip.

R.Stanionis: Koks sklypo bendras plotas?

R.Vieštautas: Sklypo bendras plotas – 2800m2.

N.Blaževičienė: Ar bus užtikrinta reikiama insoliacija gyvenamoms patalpoms?

R.Vieštautas: Taip.

J.Minkevičius: Ar sklypai priklauso skirtingiems savininkams?

R.Vieštautas: Ne. Tie trys sklypai bus apjungti į vieną.

G.Prikockis: Kodėl toks keistas išorės kontūras – jis apriboja tolesnes architektūrines galimybes?

R.Vieštautas: Jis būtent toks, kad ateity architektams būtų palikta didesnė laisvė.

N.Blaževičienė: Ar jums atrodo, kas siūlomas tūris kurs norimą emociją?

R.Palys: Du sklypai suformuoti dėl juridinių dalykų ar bus apjungti į vieną?

R.Vieštautas: Ir dėl juridikos ir padeda formuoti architektūrą. Tokiu pačiu principu kaip posesijos senamiestyje.

PASISAKYMAI

 N.Blaževičienė: Sklypo naujo užstatymo pagrindimui pasitelkta iš esmės klaidinga situacijos interpretacija pernelyg plačiame Žaliakalnio kontekste. Pateiktuose pasiūlymuose nėra siekiama įvardinti pagrindinius duotos situacijos vizualinio, emocinio, semantinio formavimo akcentus (formantes), kurios pagrįstų abejones keliančius detaliojo plano sklypo bei statinių rodiklius. Manau, kad intensyvumas ir tankis per dideli – turėtų būti peršviečiamų vietų.

G.Bernotienė: Manau, pirmiausia reikėtų aptarti pagrindines taisykles, o jau po to vykdyti architektūros paieškas. Reikia išnagrinėti konkurso medžiagą ir idėjas, mastelio ir silueto klausimus.

Siūlomas variantas nepriimtinas, nes:

 • nėra siluetinio sprendimo,
 • labai būtinas ženkliškumas (atpažįstamas)
 • akcento- dominantės sampratos įgyvendinimas- istoriškai čia buvo liekna dominantė.

G.Jurevičius: Trūksta užstatymo tankio bei intensyvumo pagrindimo, šie rodikliai atrodo per dideli. 3D vaizdai labai schematiški. Akivaizdu, kad pastato tūris neformuoja lygiavertės kokybės silueto. Tūris iškrenta iš Žaliakalnio užstatymo mastelio, beveik atkartoja bibliotekos siluetą. Makete per medžius nesimato pastato. Sprendžiant iš planų, planinė struktūra galėtų būti, o architektūra – ne.

S.Juškys: Manau, DP rodikiai turėtų būti pakoreguoti, išskaičiavus viršutinio aukšto plotą. Pastato tūris per didelis – max altitudė – 12m, tą įrodo ir tūrio lyginimas su Prisikėlimo bažnyčia. Prisikėlimo bažnyčia, bendrabutis, biblioteka – objektai, skirtingai įtakojantys panoramą. Neįsivaizduoju šio namo tamsios spalvos. Planinis sprendimas galėtų būti, bet vizuali išraiška netenkina.

Pastato tūris ir aukštis turėtų būti kontekstualūs su Radastų gatvės ir Kauko al. išklotinėmis bei užstatymu.

A.Kančas: Tai neeilinė vieta ir visi norim, kad pastatas čia stovėtų neeilinis. Nesuprantama, kodėl nerealizuojamas konkurso nugalėtojų darbas, kuris buvo modernus ir kūrė formantę. Esminis dalykas buvo tai, kad jis turėjo įsimintiną, ženklišką siluetą ir galimybę tapti ženklu. O čia matome tik išdėstytus plotus. Todėl siūlau grįžti prie konkurso laimėtojo “karūnos” ir tinkamo mastelio.

J.Kančienė: Urbanistinė analizė dirbtinai pritempta, neatitinkanti tikrovės. Stambūs tūriai yra visai kitoje urbanistinėje situacijoje, be to, jie nėra matomi iš naujamiesčio. O šis matomas iš daugelio taškų.

Sklypas užstatomas pernelyg intensyviai. Penkiaaukštis dauiabutis tokioje mažoje teritorijoje neatitinka urbanistinio konteksto. Automobilių požeminė aikštelė visų poreikių nepatenkins, o gatvelės aplink biblioteką ir taip pilnos mašinų.

Nėra vizualinio ryšio su aplinka. Tūris galėtų būti terasinis, kad gyventojai galėtų mėgautis reginiais ne tik pro langus. Siūloma penktame aukšte įrengti “sultono” apatamentus. O viešam naudojimui bus prieinamas tik pirmas aukštas. Viršuje galėtų būti įrengta vieša regykla – kavinė su apžvalgos aikštele ar kas kito.

A.Karalius: Objektas Žaliakalnio morfotipo radikaliai neatitinka nei struktūra, nei masteliu, nei ritmika,

-objektas neturi nei vieno urbanistinės formantės požymio: nei silueto, nei darnos su kontekstu, nei formos, nei spalvos, nei ženkliškumo apskritai,

-projektas neapteikia santykio su kontekstu, vizualinės integracijos miesto panoramose,

– projektas pateiktas vizualiai nekorektiškai.

Projektui absoliučiai nepritariu.

V.Kuliešius: Per dideli DP rodikliai- sklypo užstatymo tankumas,intensyvumas. Pastato mastelis šiai vietai netinkamas -per stambus.

-Pastatas netampa urbanistine dominante, neformuoja silueto, kaip buvusio konkurso nugalėtojų siūlytame projekte. Siūlomo tūrio siluetas vizualizacijose susiprojektuoja į neaiškią dėmę.

-Nedera viešos erdvės ir apartamentų kaimynystė pirmame aukšte. Šiuo atveju prioritetas – viešoji erdvė.

-Pastatas stokoja architektūrinės urbanistinės idėjos -menkai reaguojama į šlaito kaimynystę bei esamo kvartalo užstatymą).

Pateiktiems architektūriniams projektiniams pasiūlymams ir DP rodikliams – sklypo užstatymo tankumui ir intensyvumui – nepritariu.

V.Merkevičius:

1.Projektiniai pasiūlymai nekuria urbanistinės formantės – siluetas neišraiškingas, tūris, nors ir skaidomas, perdaug masyvus.

 1. DP atliktas nekorektiškai – 51%komercinių patalpų nebus pasiekta, nes apartamentų negalima laikyti komercinėmis patalpomis.

3.Siūlyčiau DP rengti ne konkrečiam pastatui, o universalų (kas galima, ko ne ir t.t.)

4.Siūlau naudojantis proga, kad šiuo metu rengiamas miesto BP, sklypus apjungti į vieną ir pastatą spręsti vieningai ir lakoniškai.

J.Minkevičius: Tai bene vertingiausia vieta visame naujamiesty. Nebėra vilties atstatyti senąją kokybę, reikia kurti naują. Matyt, uždavinys autoriams ne pagal pečius. Konkurso rezultatai nepatenkino visuomenės plačiaja prasme. Pastato daugiafunkciškumas apsunkina sprendimą iš esmės. Bet iš estetinės meninės kokybės pusės – būtina išlaikyti buvusį lygį, siluetą – menišką, emocingą, įtaigų. Reikia aukščiausios architektūrinės kokybės.

Viešas interesas potencialiai neatspindėtas visai, “spiritus locus” nėra, projektas neatitinka jokių reikalavimų. Projektui nepritariu.

R.Palys: Esu kategoriškai prieš F.Vizbaro pilaitės griovimą. Pasiūlymams nepritariu iš esmės:

– neatsakyta į anksčiau vykusio posėdžio rekomendacijas,

– siūlomas 5 aukštų tūris per aukštas,

– tūris didžiulis ir grėsmingas – nedera su kvartalo morfologija,

– aplamai nesukurtas pakaitalas, vertas Vizbaro pilaitės.

Kiekvienas miestas saugo savo atmintį. Čia – aukščiausio lygio scena, čia bet kas netinka. Turi būti semantinis ženklas. Mūsų pragmatizmas, tradicijų, romantikos atsisakymas – labai negatyvus. Istorinių ženklų atsisakymas rodo kultūrologinę degradaciją.

Konkursą laimėjęs projektas turėjo gerą siluetą, o beveidžiams tūriams nepritariu.

G.Prikockis: “Buvusios pilaitės vaizdinys yra labai stiprus net šiandien, kai pastato parktiškai nebėra“- šis teiginys nusako mano jauseną. Ir dabar negaliu tvirtai pasakyti, ar reikia atkurti buvusią „pilaitę“ ar visiškai naujai formuoti naują simbolį- ikoną.

Visiškai pritariu prof. Minkevičiui, kad čia išskirtinė ir labai svarbi vieta. Manau, kad reikia naujo konkurso. Tai dar kartą sutelks pačias stipriausias architektų pajėgas.

Kalbant apie DP, manau, kad truputį per didelis tankumas, intensyvumas ir aukštingumas. Nepatinka 5-as aukštas. Labai svarbu, kad procesas būtų skaidrus – komercija turi būti aiškiai išreikšta, jei ji bus. Manau, nereikalinga teritoriją skirstyti į du sklypus – formuoti vieną reikiamos paskirties sklypą. Procedūriniai dalykai neatrodo labai grėsmingai. DP turėtų būti abstraktesnis.

N.Stanionis: Projektas svarstomas per anksti – koncepcijos stadijoj. Manau, kad šioje stadijoje DP reikia papildyti režimus šiais duomenimis:

 1. papildyti gretimybėmis, informacija apie kaimynius sklypus;
 2. nurodytas aukštis yra per didelis, o tankumas ir intensyvumas normalus;
 3. nurodyti preliminarią pastatų vietą;
 4. papildyti tūrio sudalinimo reikalavimu;
 5. paskirtis – gyvenamasis namas, 1-as aukštas turi būti skirtas naudotis šio namo gyventojams;
 6. didesnė, suteikianti daugiau laisvės, užstatymo zona.

L.Tuleikis: Kelis metus prie šio objekto dirbau. Mūsų biuras šiai vietai yra parengęs 3 projektus ir mano nuomonė gali pasirodyti kiek šališka.

Pristatytame projekte daug elementarių klaidų (aukštų planai neatitinka vizualizacijų, planuose nėra konstruktyvo, parkingas neatitinka virš jo esančio pastato struktūros), todėl kyla abejonės dėl pateiktos medžiagos tikrumo.

Nežiūrint šių neprofesionalumo apraiškų, nepristatyta medžiaga, kaip sprendiniai įsipaišo į miesto siluetą (iškreiptos kompiuterinės vizualizacijos to tikrai neparodo), nes vieta gerai matoma iš daugelio svarbių miesto taškų. Siūlymas kurti dėžinio profilio siluetą šiai vietai netinkamas, net semantiškai čia užkoduotas stipraus silueto sprendinys. Pasiūlyme nesimato jokios idėjos, derinimosi prie aplinkinio užstatymo. Plane matosi įdomių erdvių, bet bendra darna panaši į kratinį. Siūlomas architektūrinis kodas labai prastas – pasiūlymui sunku pritarti.

 

G.Jurevičius: Pasisakymai baigti, gal dar kas nors nori tarti žodį?

J.Kančienė: Noriu priminti, kad 1998m. kartu su A.Miškiniu ir N.Tolvaišiene atlikau šio sklypo ekspertizę. Buvo nuspręsta pritarti viešbučio įrengimui, tūrio už išlikusios pietinės dalies išplėtimui, Vizbaro pilaitės pietinio ir vakarinio fasadų atkūrimui bei vidaus pertvarkymui. Nors siuacija iš esmės pasikeitė, nutarus pritarti griovumui, bet sklypą savininkas įsigijo tuo metu, kai šios išvados galiojo.

A.Kančas: Aš nesuprantu, kodėl toliau nevystomas konkurą laimėjęs darbas.

G.Jurevičius: Gal užsakovas galėtų atsakyti?

R.Marcinkevičius: Nesam nusistatę nei prieš vieną darbą.

R.Čerškus: Nebeaiškios KAUETo funkcijos – gal mes tuščiai renkamės? Reikia iš principo skatinti kultūrologiją ir ideologiją. Kaune yra ne vienas memorialinis muziejus: J.Gruodžio muziejus yra F.Vizbaro projektuotame pastate, kaip ir A.Kačanausko. Dabar mums suteiktas unikalus šansas įamžinti unikalų kūrėją Feliksą Vizbarą – tai būtų paminklas architektūrai ir Kaunui.

J.Janušaitienė: Architektūrinė visuomenė konkurso metu lyg pritarė pilaitės nugriovimui. Tuo metu reikėjo ryžtingiau stabdyti griovimą. KPD sąlygose reikalaujama, kad ypatingose vietose DP turi būti pristatomas su architektūra ir vizualizacijomis. Čia tai yra privaloma, ką ir matom. Autorius savo matymą išreiškė makete – tūris kaip kumštis.

KPD sąlygose reikalaujama, kad dominantė būtų iš naujamiesčio pusės – reikia įtikinti šiuo aspektu. Turi būti numatytos viešos apžvalgos vietos ir su tuo surištas parkavimas.

R.Palys: Mano nuomone, vienintėlė sąlyga – regeneruoti rotondą, už jos galima plėsti naujus tūrius.

G.Jurevičius: Pagrindinės pastabos buvo dėl silueto, mastelio, užstatymo intensyvumo ir tankumo. Nutarime ekspertrų nuomonės bus pateiktos konkrečiau. Ačiū visiems.

NUTARIMAS

 1. Apsvarstę projektą Kauko al. 2 ir Radastų g. 1, 3, 3A detaliojo plano sprendiniai (architektai:  Rytis Vieštautas, Regina Tumpienė, Mindaugas Miliukštis, užsakovas- UAB „Liūtukas“),

rekomenduojame atsižvelgti į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1- Objektas neturi nei vieno urbanistinės formantės požymio: nei silueto, nei darnos su kontekstu, nei formos, nei spalvos, nei ženkliškumo apskritai (10 ekspertų)

1.2- Sklypas užstatomas pernelyg intensyviai – per didelis užstatymo tankis, intensyvumas (6 ekspertai)

1.3- Objektas Žaliakalnio morfotipo radikaliai neatitinka nei struktūra, nei masteliu, nei ritmika (6 ekspertai)

1.4- Pateiktam projektui iš esmės nepritariame (6 ekspertai)

1.5- Pristatytas pastatas stokoja architektūrinės – urbanistinės idėjos (5 ekspertai)

1.6- Penkiaaukštis daugiabutis tokioje mažoje teritorijoje neatitinka urbanistinio konteksto – aukštis per didelis (4 ekspertai)

1.7- Neatsižvegta į anksčiau atliktus darbus šia tema – ekspertizes, svarstymus, konkursus (4 ekspertai)

1.8- Projektas neapteikia santykio su kontekstu, vizualinės integracijos miesto panoramose (4 ekspertai)

1.9- Tokia planinio sprendimo struktūra galėtų būti, bet vizuali išraiška netenkina (3 ekspertai)

1.10- Tūris iškrenta iš Žaliakalnio užstatymo mastelio, siluetas vizualizacijose susiprojektuoja į dėžę (3 ekspertai)

1.11- Sklypo naujo užstatymo pagrindimui pasitelkta iš esmės klaidinga situacijos interpretacija pernelyg plačiame Žaliakalnio kontekste (2 ekspertai)

1.12- Nesuprantama, kodėl nerealizuojamas konkurso nugalėtojų darbas, kuris buvo ir modernus, ir kūrė formantę (2 ekspertai)

1.13- Viešos pirmo aukšto patalpos turėtų būti skirtos namo gyventojų naudojimui (2 ekspertai)

1.14- Siūlytume DP rengti ne konkrečiam pastatui, o universalų (2 ekspertai)

1.15- Siūlome naudojantis proga, kad šiuo metu rengiamas miesto BP, sklypus apjungti į vieną ir pastatą spręsti vieningai (2 ekspertai)

1.16- DP atliktas nekorektiškai – apartamentų negalima laikyti komercinėmis patalpomis. (V.Merkevičius)

1.17- Detalųjį planą reikia papildyti gretimybėmis, tūrio sudalinimo reikalavimu, nurodyti preliminarią pastatų vietą (N.Stanionis)

1.18- Esu kategoriškai prieš F.Vizbaro pilaitės griovimą. Istorinių ženklų atsisakymas rodo kultūrologinę degradaciją (R.Palys)

Gediminas Jurevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.