LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2012-10-24

TERITORIJOS KARALIAUS MINDAUGO PR. 35, 37, 38 PRELIMINARŪS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI.
Pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB Natkevičius ir partneriai). Užsakovas – UAB KAUNO VERSLO RŪMAI.

ĮVYKUSIO 2012-10-24 KAUNO VERSLO RŪMUOSE

PROTOKOLAS NR.88

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Evaldas Barzdžiukas, Nerijus Stanionis, Gintas Natkevičius.                                                                   

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Jurgis Bučas, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Mero padėjėjas Aurimas Ramoška, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP specialistė Vilija Skėrienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Meilė Nistelytė, teisininkė Jurgita Gelažienė, architektai: Adomas Rimšelis, Aurimas Ramoška, Kęstas Vaikšnoras, S.Gudas.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“),

Posėdžio pirmininkas: Dalius Šarakauskas

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

TERITORIJOS KARALIAUS MINDAUGO PR. 35, 37, 38 PRELIMINARŪS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI. Pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB Natkevičius ir partneriai). Užsakovas – UAB KAUNO VERSLO RŪMAI.

J.Merkevičienė: Pirmiausia noriu padėkoti dalyvavusiems konkurse architektams už indėlį į Kauno centro analizę. Manau, konkursas pavyko.

Kolega Alvydas Steponavičius serga, todėl elektroniniu paštu atsiuntė savo pasiūlymą. Jis konstatuoja, kad šioje vietoje jau svarstėm tokios pačios programos objektą, kurį projektavo A.Kančas, o dabar šioje vietoje svarstysim kito autoriaus pasiūlymus. Interesų konfliktą siūlo pateikti etikos komisijai.

Klausimą spręsti perduodu posėdžio pirmininkui Daliui Šarakauskui.

D.Šarakauskas: Manau, kad dar ne kartą teks vertinti įvairius objektus tose pačiose vietose, pasikeitus sklypų savininkams, projektuotojams ar sprendiniams. Ar yra pritariančių Alvydo pasiūlymui? Nėra, todėl projektą svarstysim. Noriu atkreipti dėmesį, kad medžiaga pateikta pakankama apimtimi. Siūlau visu rimtumu žiūrėti į pateiktą detalųjį planą (toliau tekste DP), nes jis apibrėžia, kad vėliau sklype projektuojami tūriai galės būti tik tokie, kaip pasiūlyti Ginto Natkevičiaus pateiktame makete. Norint projektuoti kaip nors kitaip teks naujai rengti DP.

N.Stanionis: DP buvo patvirtintas 2006 m., nuo to laiko pasikeitė programa, sumažėjo apimtys. Teritoriją sudaro 3 sklypai- du priklauso UAB KAUNO VERSLO RŪMAI, vienas- UAB Fugetė.

UAB Fugetė priklausantis sklypas yra apie 3000 m2, jame planuojama 6000m2 bendro ploto. Pirmame aukšte numatomos kavnės ir parduotuvės, kituose – biurai. Intensyvumas – 2.

Vidurinis sklypas yra apie 4400m2, planuojama 8800 m2 bendro ploto. Intensyvumas apie 2. Funkcija tokia pati.

Trečiasis sklypas, kuriame jau stovi viešbutis Respublika, yra apie 8000 m2. Planuojama viešbutį rekonstruoti, išgriaunant vidurinę dalį, viename bokšte įrengti 120 kambarių viešbutį, kitame- 150 kambarių studentų bendrabutį- viso apie 21000m2 bendro ploto.

Su savivaldybe pasirašyta organizatoriaus teisių ir paslaugų perdavimo sutartis ir gautas planavimo sąlygų sąvadas. Šiuo metu vykdomas koncepcijos rengimo etapas. Todėl šis projektas svarstomas KAUETe.

E.Barzdžiukas: Pagrindiniai koncepcijos veiksniai:

 • atstatyti Spaustuvininkų gatvės tąsą,
 • respektuoti Karmelitų gatvės tąsą,
 • palikti esamą viešbučio aukštingumą,
 • Karmelitų gatvės perimetrinį užstatymą.

Algimanto Kančo projektas buvo kritikuojamas dėl ištisinės sienos, kurią sukūrė perimetrinis prospekto užstatymas. Mūsų siekis buvo įstrižą Karmelitų gatvės trąsą sukirsti su stačiakampe struktūra. Ta struktūra išeina į K.Mindaugo pr. ir dirbtinai nekuria prospekto perimetro. Tai mūsų pagrindinė koncepcija.

Eismo organizavimas. Transporto patekimas į sklypus vyktų iš prospekto per atstatytąją Spaustuvininkų gatvės tąsą. Dešinėn – į buv. Viešbučio kiemą per pandusą, kairėn – pandusu žemyn į požeminį parkingą. Antžeminės parkavimo vietos numatytos Karmelitų gatvėj.

Vizualinės apžvalgos taškai: nuo Aleksoto tilto, pėsčiųjų tilto į salą, nuo arenos, Čiurlionio tilto. Projektuojmai tūriai įstatyti į aplinką naujoje 3D programoje – matosi tikras naujų tūrių aukščių su miesto dominantėmis santykis.

G.Natkevičius: Kauno plano architektai rengia naują DP ir manęs paprašė panagrinėti išklotinę, nes aš esu parengęs Respublikos viešbučio rekonstrukcijos pasiūlymus. Ši vieta dviprasmiška, daug kartų nagrinėta, tam laikui buvo rastos architektūrinės sėkmės, bet dabar programa mažėja – reikia naujų sprendimų. Gal ir gerai, kad tie didieji pokyčiai neįvyko.

Išgriovus RESPUBLIKOS vidinį tūrį, lieka dvi “pastatytos knygos”. Tai palieka pramatymą iš miesto į krantinę. Pristatome 4 variantus :

 1. Ekstravagantiški tūriai- kokybiška kvartalo architektūra, per mažas apžvelgiamumas.
 2. Lieka dviprasmybė, siūlomi tūriai nesusikalba su likusiu kvartalu.
 3. Manom, kad pateiktas perimetrinis užstatymas yra neperspektyvus kelias.
 4. Tęsiam kvartalą stačiakampiais tūriais, yra pramatymo taškai – matosi smetoninė architektūra. Nuramintas genplanas. Tūrių kompozicija padeda neutralizuoti Respublikos viešbučio tūrį. Tūriai mažėja tokia seka ; arena, garažas, viešbutis, … Pero bokštas. Norisi, kad iki Daukanto gatvės užstatymas pažemėtų. Tai DP sprendiniai, fasadų architektūros nebandėm ieškoti. Tuos tūrius vėliau galės vystyti kiti architektai.

Buvo įdomu panagrinėti šią situaciją. Mums pasirodė, kad pats sklypas yra dviprasmiškas – prieina iki pat krantinės. Atrodė pozityvu, kad prieš pastatų tūrius atsiranda erdvės. Toks kelias neužkerta galimybės vystytis ir degalinei.

Pasiūlymus rodėm ir KPD – gavom pastabų dėl perimetrinio užstatymo nebuvimo. Tą galima būtų įvykdyti pirmo aukšto lygyje. Mažosios architektūros nerodėm, nes nėra net fasadų.

D.Šarakauskas: Ar programa yra aiški?

G.Natkevičius: Programa yra tik viešbučiui ir bendrabučiui. Kitur pirmame aukšte turėtų būti komercija, aukščiau – biurai. Patikslinimas įvyktų vėliau.

G.Bernotienė: Ar yra tų variantų rodikliai?

G.Natkevičius: Visų variantų rodikliai panašūs. Visi atitinka planavimo programą.

L.Tuleikis: Prašau parodyti DP užstatymo ribas. Gintui – kodėl neparodyti fasadų sprendiniai?

E.Barzdžiukas: (rodo ribas)

D.Šarakauskas: Negalima būtų pastatų blokuoti, jei priklausytų skirtingiems savininkams, dabar gi galima.

G.Natkevičius: Mūsų siūlomu atveju viskas gali vykti, nepriklausomai nuo kaimynų. Atsakymas Linui – kai nėra programos, kokie gali būti fasadai.

N.Valatkevičius: Techninio projekto stadijoje užstatymo zona gali keistis, bet negali keistis rodikliai. Ateityje tie tūriai galėtų ir blokuotis, įvertinus trečiųjų asmenų interesus. Tai leidžia daryti statybų įstatymas.

G.Balčytis: Ar galiojantis DP neleidžia daryti tokių sprendimų? Kodėl DP perdaromas?

E.Barzdžiukas: Dėl kelių priežasčių:

-sumažėjo apimtys,

-pasikeitė funkcija- išnyko gyvenamoji,

-dėl gyventojų protestų.

N.Valatkevičius: Dabar galiojančiame DP yra nurodyti klaidingi rodikliai, todėl juo sunku vadovautis, o parengti TP iš viso neįmanoma. Ištaisyti savo klaidas – garbės reikalas. Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl iš naujo rengiamas DP. Grafinė dalis teisinga, tekstinė – ne. Kitais būdais tą pataisyti nėra galimybės, tik rengiant naują DP. Gerai, kad sumažėjo apimtys.

G.Bernotienė: Ar yra parkavimo schema?

E.Barzdžiukas: Po dviejų sklypų užstatymu yra numatyti vieno aukšto parkingai, į kuriuos patenkama iš ūkio kiemo, išlaikant 15m nuo esamo užstatymo.

J.Bučas: Kokia programa galėtų būti Prabavimo rūmų vietoje?

E.Barzdžiukas: Jie jokių norų neturi ir atsisakė derinti blokavimą. Saulius Juškys prieš 20m. buvo pasiūlęs priimtiną Daukanto gatvės užstatymą.

A.Kančas: Sakėt, kad programa sumažėjo maždaug trečdaliu. Kiek konkrečiai?

E.Barzdžiukas: Fugetei priklausantis sklypas yra apie 3000 m2, jame planuojama 6000m2 bendro ploto. Intensyvumas-2.

Vidurinis sklypas yra apie 4400 m2, planuojama 8800 m2 bendro ploto. Intensyvumas – apie 2.

D.Šarakauskas: Koks aukštingumas?

E.Barzdžiukas: Visur 26 m, viešbučio aukštis – 40m. be antstato.

G.Natkevičius: Nuo pilonų antstatus norėčiau nuardyti.

G.Prikockis: Ar svarstėt galimybę sumažinti Respublikos viešbučio aukštį? Dabar KPD sugoma zona praplėsta. Kaip tai koreliuoja su Jūsų sprendiniais?

G.Natkevičius: Tame yra tam tikra dviprasmybė. Ar pastatų aukštis turi būti 26m, ar gali likti toks, koks yra? Užsakovas mažina programą, atsisako ploto prie gatvės. Ar galima jį dar spausti? Jei viešbučio pilonų aukštį mažinsim, bus bloga proporcija. Tada geriau visai nugriauti.

V.Skėrienė: Aukštybinių pastatų spec. plane nurodyta, kad projektuojamų pastatų aukščio ir pločio santykis turi būti 1/5.

N.Valatkevičius: Šis reikalavimas taikomas projektuojamiems, o ne esamiems pastatams.

G.Natkevičius: Britanikos viešbutyje šis klausimas dar aktualesnis – ten daugiau nenaudingo ploto.

A.Kančas: Ar abiejuose viešbučiuose aukšto aukštis panašus?

G.Natkevičius: Taip.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Mano supratimu geras toks DP, kuris leidžia architektui kurti įmanomai geresnę ir įdomesnę architektūrą. Šiuo atveju nurodomos užstatymo vietos labai apriboja architekto galimybes rasti tinkamą sprendimą.

Siūloma užstatymo koncepcija yra galima, tačiau matomai galimi ir kiti komponavimo variantai. Manau, Respublikos korpusas galėtų išlikti esamo aukščio. Bokštai, išgriovus vidurinę dalį, liktų kaip vietos aukštybinės dominantės. Kiti siūlomi pastatų tūriai kol kas nesubalansuoti, taigi vietos paieškoms dar yra.

Manau, reikalavimas atstatyti Karmelitų gatvę yra nepagrįstas ir netinkamas. Reikia žiūrėti į esminę šios vietos pertvarką urbanistine prasme, gal gatvelė galėtų būti traktuojama kitaip, nebūtinai ją atstatant…

G.Bernotienė: Pritariu planavimo programos sumažinimui, viešbučio išdalinimui į du blokus. Jų aukščio siūlyčiau nemažinti.

Dviejų naujų tūrių užstatymas proporciškai nedera su viešbučio tūriu, nerastas ir aukščių santykis. Abejoju, ar pavyks atstatyti ir respektuoti Karmelitų gatvelę. Visai nepagrįsta K.Mindaugo prospekto – skvero paskirtis, formali landšaftinė architektūra. Pritarčiau architektų užmanymui prikabinti pastatus prie miesto, bet prie laisvos teritorijos nerasta būdų prisijungti. Čia svarbiausia išspręsti erdvę prie prospekto. Šioje vietoje labai svarbi erdvės suvaldymo samprata.

J.Bučas: Pritariu prospekto išklotinės užstatymui žemėjančiais tūriais link Daukanto gatvės. Pritariu Karmelitų gatvelės eksponavimui ir ervės sukūrimui prieš projektuojamu tūrius, kas papildytų žaliuosius plotus ir susietų naująjį užstatymą su visa vizualiąją žaliąja naująja miesto erdve kaip su kraštovaizdžio architektūros nauju reiškiniu.

Šių statinių grupę reikėtų vertinti besiformuojančiame naujo centro kompoziciniame kontekste. Būtina ieškoti galimybės statinių architektūros kokybinei raiškai, susietai su kita salos ir prospekto bei Daukanto ir Mickevičiaus gatvių kampine mažaaukšte užstata.

S.Juškys: Pritariu G.Balčyčiui, kad DP turėtų būti laisvesnis ir suteiktų architektui daugiau galimybių. Pritariu Karmelitų gatvelės perimetriniam užstatymui – galėtų būti 6m. atstumais tarp užstatymo ribų, kas leistų pastatus sujungti stiklo jungtimis, jei atsirastų poreikis. Galėtų atsirasti jungtys trečio aukšto lygyje. Siūlomų statinių tūriai, nors ir žemesni, atrodo labai stambūs.

A.Kančas: Pozityvu, kad programa trečdaliu sumažėjo. Manau, kad tūrių komponavimo principas klaidingas. Jie išdėstyti taip, lyg stovėtų užmiestyje, pvz. prie Megos. Tūriai išdėstyti chaotiškai, tarpuose atsiveria naujamiesčio kiemai. Tai priemiesčių urbanizmas, o turėtų būti miesto. Iš principo nerastas užstatymo kodas.

Karmelitų gatvelės užstatymas galėtų būti raktas teritorijos sutvarkymui. Perimetrinis užstatymas galėtų būti kokių 5-6 aukštų, panašus į kampinį Pero namą. Manau, klaidingas vienos funkcijos pasirinkimas – biurų pastatai vakare ištuštėtų ir pastatai liktų tamsūs. Gyvenamoji funkcija suteiktų šiai teritorijai gyvybės.

Viešbučio vidinės dalies išgriovimas pozityvus- lieka du atskiri tūriai.

V.Merkevičius: Pritariu programos ( tankio ir intensyvumo ) sumažinimui, užstatymo ažūriškumui, viešbučio vidinio tūrio išardymui, viešbučio aukštingumui – 40m., komercinei (vienalytei) funkcijai. Abejoju dėl taškinio užstatymo pobūdžio ir aukštingumo.

Manau, kad DP turi būti universalus, neturi diktuoti architektūros, nurodant užstatymo pobūdį pagal vieną siūlomą užstatymo variantą. DP turi nurodyti, kur ir ko negalima, o ne apspręsti užstatymo pobūdį.

J.Minkevičius: Tai didžiausias pastarojo laiko ansamblis- ypatingos reikšmės ir atsakomybės objektas – naujas miesto centras. Architektūra turėtų būti kūrybiška, bet čia požymių dar nematau. Manau, kad nebėra prasmės gaivinti Karmelitų gatvę. Tai turėtų būti naujas kvartalas su naujom galimybėm – sprendinys turėtų kontrastuoti su naujamiesčiu. Naujas centras ir nauja kokybė.

G.Prikockis: Nepritariu monofunkcijai- čia reikėtų visuomeninių funkcijų. Gal būt valstybė galėtų išpirkti šį sklypą?

Gatvelės nebėra – ji išnyko su kepykla, bet jos respektavimas nuteikia optimistiškai. Tūrių skaidymas pozityvus- gražūs ryšiai su esama architektūra. Svarbus būtų centrinio tūrio suradimas.

Nuardžius viešbučio žemąjį tūrį iš Gedimino gatvės, viešbutis šioje gatvėje taps nekontekstualus mega tūris. Žemesnė dalis buvo pliusas. Bendrose panoramose dviejų vienodų viešbučio bokštų kompozicija kelia abejonių. Manyčiau, reikėtų palikti jų esamą aukštį- 46m.

Tai ypač aktuali vieta – reikia ieškoti bendro kodo ir spręsti mažąją architektūrą.

J.Merkevičienė: Perskaitysiu A.Steponavičiaus atsiųstą komentarą:

     “ –     D.P.apimtyje medžiaga pakankama svarstymui.

 • Ypač svarbios miesto kontakto su upe vietos svarstymui turėtų būti pateiktas  architektūrinis- urbanistinis projektas. Jame matytųsi, kas bus panaikinus degalinę, kaip miestelėnai prieis prie upės, ką jie ras prieigose, krantinėje, kanale? Ką matys atstatytos Karmelitų gatvės praeiviai?
 • Reikia dar kartą pranešti savivaldybei, jog litas įdėtas į miesto centro. architektūrinis- urbanistinio modelio sukūrimą atneš šimteriopą fondogrąžą. Didesnę, nei politinių akcijų : Parodos kalno rekonstrukcija , Brastos g. tilto, Kongresų rūmų ir t.p.

Pritarčiau D.P.pasiūlymams, jei prieš rengiant T.P.būtų atlikta ši analizė.”

D.Šarakauskas: Manau, kad Karmelitų gatvės respektavimas tik deklaratyvus. DP pririšimas prie mums pateikto varianto būtų įmanomas tik turint konkrečią programą. O dabar taip užkirsti kelią vystymui- negatyvu. Respublikos viešbutis savo tūriu negadina perspektyvų – nei aukštis, nei tūriai. Manau, kad monofunkcija yra blogai, tuo labiau, kad nėra programos. Labai opi problema – blokavimas. Būčiau perimetrinio užstatymo fanas, bet nemačiau įtikinamo pasiūlymo.

Reziume: Jei nėra aiškios programos, detalusis pernelyg kietas ir orientuotas į vieną variantą.

L.Tuleikis: Pristatyta medžiaga                            nelepina informacijos gausa, tad sunku kalbėti apie siūlomo kvartalo charakterį, apie jo santykį su Arena ir Akropolio kompleksu, apie jo santykį su žmogumi. Iš siūlomos tūrių kompozicijos sunku spręsti apie architektūrinių sprendinių kokybę, neperskaitoma užstatymo kompozicijos idėja, tik aišku, kad sprendiniai ignoruoja Karmelitų gatvelę ir paverčia ją pravažiavimu, o ne gatve. Siūlomi sprendiniai neparengia harmoningos senamiesčio jungties su sala bei Arenos kompleksu. Tokiam sprendimų keliui nepritariu. Pritariu tik Respublikos viešbučio rekonstrukcijos sprendiniams.

D.Šarakauskas: Daugiausia diskusijų sukėlė urbanistinis sprendimas – parengtas per kietas DP, reikia palikti daugiau galimybių architektų saviraiškai, kitokių varijantų paieškai. Nebuvo konstatuota, kad Respublikos viešbutis per stambus ar per aukštas. Bloga praktika taip fragmentiškai spręsti tokias svarbias vietas – metas rasti kitokį kelią.

N.Valatkevičius: Visuomeninė paskirtis – tai tik pastato, o ne žemės, naudojimo būdas. Galėtų būti tik tuo atveju, jei statoma privati gimnazija. Būtų lengva spręsti problemas, jei visa ši teritorija būtų savivaldybės. Bet visos šios teritorijos yra privačios – savivaldybė negali organizuoti konkursų privačiose teritorijose. Manau, čia labiau svarstoma idėja, kaip užstatyti šią teritoriją. Pastaba dėl žymėjimų- viduriniame sklype užstatymas parodytas neteisingai.

J.Gelažienė: Tai reali galimybė suformuoti teritoriją. Primesti kitiems savininkams reikalavimo rengti architektūrinį konkursą negalime.

L.Janušaitienė: DP turėtų būti kiek galima abstraktesnis, nurodant, ko negalima daryti. Autoriams sunku dirbti, nežinant, kas bus su degaline. Manau, kad šis projektas – žingsnis į priekį.

D.Šarakauskas: Pasisakė visi norintieji, išsakyta įvairių nuomonių. Lauksime protokolo.

NUTARIMAS

Apsvarstę projektą TERITORIJOS KARALIAUS MINDAUGO PR. 35, 37, 38 PRELIMINARŪS DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI ( Pristatė UAB „Miesto planas“ ir  Gintautas Natkevičius  (UAB Natkevičius ir partneriai), užsakovas – UAB KAUNO VERSLO RŪMAI), rekomenduojame:

1.1- Pritariame planavimo programos sumažinimui (8 ekspertai)

1.2- Pritariame Respublikos viešbučio rekonstrukcijos sprendiniams. Tūris turėtų išlikti esamo aukščio (7 ekspertai)

1.3- Detaliojo plano sprendiniai pernelyg kieti ir nepalieka laisvės architektams (5 ekspertai)

1.4- Nemanome, kad tikslinga atstatyti ir respektuoti Karmelitų gatvelę (4 ekspertai)

1.5- Karmelitų gatvelės respektavimas galėtų būti raktas teritorijos sutvarkymui (4 ekspertai)

1.6- Siūloma užstatymo koncepcija yra galima. Tūrių skaidymas pozityvus – gražūs ryšiai su esama architektūra (3 ekspertai)

1.7- Monofunkcija yra negatyvu, tuo labiau, kad nėra programos.(3 ekspertai)

 • Būtina  architektūrinė- urbanistinė analizė. (3 ekspertai)

1.9- Iš principo nerastas užstatymo kodas. (3 ekspertai)

1.10- Pritartume Karmelitų gatvelės perimetriniam užstatymui. (2 ekspertai)

1.11- Tai turėtų būti naujas kvartalas su naujom galimybėm – sprendinys turėtų kontrastuoti su naujamiesčiu. (J.Minkevičius)

1.12- Nuardžius viešbučio žemąjį tūrį iš Gedimino gatvės, viešbutis šioje gatvėje taps nekontekstualus (G.Prikockis)

Dalius Šarakauskas

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.