LAS Kauno skyrius

KAUET POSĖDIS 2020-07-08

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (BIBLIOTEKA 1C8p) RADASTŲ G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS.

Architektai: Boleslovas Zabulionis (Projekto autorius), Raimundas Labutis, Ramūnas Grubinskas, Laura Amankavičiūtė, Roma Bernadišienė. Interjeras: Paulius Paskačimas, Aistė Galaunytė.

ĮVYKUSIO 2020-07-08 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.144

4

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Boleslovas Zabulionis (Projekto autorius), Raimundas Labutis, Ramūnas Grubinskas, Laura Amankavičiūtė, Roma Bernadišienė. Aistė Galaunytė.

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Natalija Danielienė-Tsebriy, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Aurimas Ramanauskas, Dalius Šarakauskas.

Kiti dalyviai:

Spaudos atstovė Austėja Masiokaitė- Liubinienė („BNS“)

Užsakovai: Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Edita Urbonavičienė, dir. pavaduotojas Edvardas Liakas.

Architektai: Audrys Karalius, Meilė Nistelytė, Jūratė Juozaitienė, Audra Kaušpėdienė, Audra Kaušinienė, Liuda Perevičienė, Vainius Šalomskas.

Posėdžio pirmininkas: Dalius Šarakauskas

Posėdžio sekretorius:  Jūratė Merkevičienė.

KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (BIBLIOTEKA 1C8p) RADASTŲ G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

D.Šarakauskas: Perskaitę apie Boleslovo Zabulionio bibliotekos rekonstrukciją spaudoje kreipėmės į savivaldybę su prašymu grąžinti bibliotekai ženkliškumą. Mūsų iniciatyva buvo palaikyta. Pakoreguotas  projektas pristatomas svarstymui.

R.Labutis: Pristatysiu mūsų autorių kolektyvą: Boleslovas Zabulionis (projekto autorius), Ramūnas Grubinskas, Laura Amankavičiūtė, Roma Bernadišienė ir aš. Interjeras: Paulius Paskačimas, Aistė Galaunytė.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos centrinio pastato projektas parengtas dar 1977m. architekto Boleslovo Zabulionio (konstr. A.Kazlauskas). Statybos metai- 1982-1987m. Biblioteka per metus gali aptarnauti apie 300 000 žmonių, jos fonduose telpa apie 1.8 mln knygų.

Pagrindinio pastato kompozicija asimetriška, jos pagrindinis akcentas – laiptai su dviem lenktais tūriais, kontrastuojančiais su stačiakampėmis šio pastato formomis, pabrėžta portalinė dalis.

Pagrindinis bibliotekos pastato tūris keturių aukštų, fasadų kompozicija grįsta pasikartojančiu langų ir taptlangių ritmu. Radastų gatvės fasade į pagrindinį tūrį harmoningai įjungta vertikalioji pastato dalis – dvylikos aukštų saugyklos korpusas. Saugyklų korpusas svarbus dar ir dėl to, kad jis kartu su Prisikėlimo bažnyčios bei kitais ryškesniais Žaliakalnio pastatais dominuoja miesto silueto linijoje, tai pat ir  žvelgiant iš miesto centro, ir Aleksoto šlaitų.

Bibliotekos architektūroje juntami postmodernizmo ženklai, besireiškiantys aliuzija į viduramžių gynybinio pastato architektūrą.

Mūsų pateikiamas projektas kontraversiškas, nes buvo labai skubėta pateikti paraišką finansavimui. Gavę pastabas bandėm pasiūlymus taisyti. Ieškojom tinkamų medžiagų, norėjom subtiliai paryškinti pirmines autoriaus idėjas.

Sklypas nedidelis, jis bus tvarkomas kitu projektu miesto lėšomis. Miestas žadėjo padėti spręsti ir parkavimo problemas. Funkciją bandėm išlaikyti pastato rėmuose. Norėjom išlaikyti esamo fasado idėją, pabrėžti medžiagiškumą, o interjere respektuoti esamas medžiagas, bet spręsti moderniai ir šviesiom spalvom.

Lyginant su senuoju išplanavimu, mūsų projekte atsiranda medijų patalpos, šeimos centrai. Erdvės kiek įmanoma išvalomos nuo pertvarų, siekiama erdvių permatomumo.

Bus rekonstruojamos visos inžinerinės dalys, rūsyje projektuojama moderni gesinimo sistema vandens rūku,  kitos techninės patalpos, ventkameros,

Pirmame aukšte – amfiteatrinė salė, kur numatoma nauja apdaila ir akustiniai sprendimai. Ji galės veikti atskirai nuo bibliotekos dalies.

Trečiame aukšte bus įrengta garso įrašų studija, skaitykla, mokymų salės.

Ketvirtame aukšte – meno kūrinių galerija su atriumu, administracinės patalpos.

3-4 aukštuose numatyta retų knygų skaitykla.

Ant eksploatuojamo stogo dalies bus įrengta vasaros kavinė. Esami stoglangiai paliekami.  8 aukštuose projektuojami knygų fondai.

Fasadų apdailai norime panaudoti plytai artimą medžiagą. Tai smėlio ir mineralų pagrindu sukurta plytos imitacija – nuskenuotas ir atkurtas esamas plytų atspalvis. Siūlome naudoti trijų atspalvių naująsias plytas, kad įspūdis būtų artimesnis natūraliam mūrui.

Ankstesnė tinko apdaila buvo pasirinkta skubotai.

Pateikiame 2 fasadų variantus – pirmame visas fasadas vienodai raudonas, neišskiriant nišų. Antrame- nišų vietose numatyti tamsiai rudi tinko intarpai.

Interjero vizualizacijose matyti, kad išlaikom esamas teraco grindis ir marmurą, paliekamas parketo klojimo principas. Taip pat paliekam didįjį šviestuvą.

A.Galaunytė: Interjere stengėmės dirbti nuosaikiai, su pagarba esamiems sprendiniams. Kiek įmanoma išsaugom grindų medžiagas, keičiam recepcijos vietą – ji tampa apeinama, jos išdėstymas susietas su atriumo vieta. Išsaugom šiltą žalią, pilką koloritą. Baldai parinkti nuosaikūs, šiltų atspalvių.

R.Labutis: Panaikinus pertvaras, atsirado daug erdvės. Maksimaliai išgriovėm viską, kas nereikalinga- toks pagrindinis interjero principas.

A.Galaunytė: 3 a. atsirado teminės literatūros skaitykla su poilsio oazėm. Čia išlaikomas ir grindų, ir sienų, ir kolonų medžiagiškumas.

4a. pakeitimai mažiausi- tik atveriama erdvė parodoms.

R.Labutis: Naudojam stiklo pertvaras. Esamos angos išlieka,  naujų  neprojektuojam.

B.Zabulionis: Objektas didelis ir sudėtingas, todėl buvo projektuojamas ilgai ir sudėtinga i- buvo svarstomas eilėje architektūrinių tarybų. Statybos vieta pasirinkta vietoje buvusio šokių paviljono. Dėl vietos buvo daug pasiūlymų – netgi statyti kvartalo viduje, kas būtų didžiulė klaida. Normatyvų tokioms bibliotekoms tais laikais nebuvo, tai normatyvus teko nusirašyti nuo ruošiamo išleisti SNIPo. Ruošdamiesi projektavimui apvažiavome visas naujas sąjungos bibliotekas.  Tais laikais skaitykloms buvo naudojami transporteriai, įrengiami mini liftai (sukabintos grandine kabinos).Pasirinkom tokį knygų saugyklos tipą, kur galima būtų knygas pasirinkti greitai, pneumopašto buvo atsisakyta taupymo sumetimais. Statybai buvo skirta 3 mln rublių. Projektas lentynoj išgulėjo 8 m.,  pajudėjo tuo metu, kai Mykolas Žilinskas padovanojo savo kolekciją Kaunui su sąlyga, kad ekspozicija bus įrengta specialiame tam pritaikytame naujame pastate.  A. Steponavičiaus idėja buvo šalia bibliotekos suprojektuot galeriją, o iš centro galima būtų pasikelti eskalatoriumi Lydos gatvės tąsoje.

Bibliotekos pastatas labai ekonomiškas, visos konstrukcijos turėjo būti surenkamos. Stoglangių apdaila buvo suprojektuota iš asbofaneros, kad nereikėtų įrengti rabico tinklo. Asbofanerą buvo sunku sujungti su pakabinamom lubom, visur reikėjo individualių detalių. Dabar dalis švieslangių tapo nereikalingi.

Norėčiau, kad išliktų raudona apdailos spalva, pasirinkta medžiaga mane tenkina.

Lėšos, skirtos rekonstrukcijai, nedidelės. Norėčiau, kad išliktų didysis šviestuvas, kurį nukpijavau nuo G. Baravyko Santuokų rūmų.

Džiaugiuosi, kad pasikeitė požiūris į funkciją- erdves galima atidaryti ir kitaip panaudoti.

Esu patenkintas kolegomis ir bendradarbiavimu, vykdant šį projektą. Tikiuosi, kad pasiūlyti sprendiniai tinka ir bibliotekos administracijai.

KLAUSIMAI

 N.DanielienėTsebriy: Kas jums, kaip pirminio projekto autoriui, nepatinka naujame projekte?

B.Zabulionis: Rekonstrukcijoje sprendiniai turėtų būti geresni už buvusius. Svarbu išsaugoti pirminį įvaizdį. Man labiau priimtinas variantas su tamsesniais intarpais.

V.Kuliešius: Kokia bus pastato energetinė klasė?

R.Labutis: „C“ klasė.

A.Karalius: Impozantiški lauko laiptai į antrą aukštą žiemą tampa labai nefunkcionalūs. Ar nebuvo diskusijų apie laiptų reorganizavimą?

B.Zabulionis: Natūroje toje vietoje buvo kalvelė,  nuo kurios ir suprojektuoti laiptai. Laiptų apdaila buvo poliruotas granitas – dabar tos dangos nebeliks. Aš esu už tai, kad laiptus palikti, kitaip reikėtų nuimti kalvelę.  Pirmo aukšto salytę galima naudot atskirai ir patekti tiesiai į pirmą aukštą po laiptais.

D.Šarakauskas: Ar tikrai toks mažas finansavimas?

R.Labutis: Naujos direktorės pastangomis buvo gautos lėšos- apie 11.5 mln eurų iš Kultūros ministerijos.

N.Danielienė-Tsebriy: Kurie iš darbų laikytini rekonstrukcija?

R.Labutis: Kavinė ant stogo. Pirmo aukšto salė išliko esama, dėl naujų technologijų sumažėjo pertvarų. Ant stogo įrengiamas stiklinis tambūras.

R.Miliukštis: Prašyčiau pakomentuoti esminius funkcinius pakeitimus aukštuose.

E.Urbonavičienė: Pastato koncepcija – ėjimas nuo triukšmingiausios iki tyliausios zonos. Pagrindinis patekimas per antrą aukštą. Pirmame aukšte projektuojama vaikų ir jaunimo erdvė su atskira  modernia erdve, kavinė, naujai įrengiamas garažas.

Vienas iš pagrindinių rekonstrukcijos tikslų- apšiltinti pastatą ir perkelti veiklas iš K. Donelaičio gatvės bibliotekos.

Bibliotekoje kaupiame antrąjį egzempliorių – tam sukurtos specialios saugojimo sąlygos su klimato kontrole. Numatoma knygryšykla ir restauravimo centras.

Antrame aukšte numatomas pagrindinis lankytojų srautas per registratūrą. Naujai projektuojama kamerinė salė su garso izoliacija, individualaus darbo kabinos – tai dabar paasulyje labai populiaru, kavinė, mokymų klasė, vietoj skaityklos numatoma didelė konferencijų salė.

Antrasis aukštas  – triukšminga erdvė, kur renginiai prieinami ir po bibliotekos darbo laiko.

Trečiame aukšte – teminės literatūros skaitykla, individualaus darbo kabinos. Mūsų prioritetas – gražiausios vietos prie langų skiriamos lankytojams. Naujiena – garso įrašų studija mėgėjams, kur bus galima kurti vaizdo klipus, mokytis montuoti ir t.t.,  numatoma foto studija su visa reikalinga profesionalia įranga, perklausų erdvė, video montažinė. Kitose erdvėse – administracinės patalpos.

Lėšas gauname iš dviejų ministerijų- Kultūros ir Energetikos. Pagrindinis mūsų tikslas- 30 % padidinti lankytojų skaičių

Ketvirtame aukšte išlieka didžioji erdvė – norėjome išlaikyti maksimalią erdvę meno kūriniams eksponuoti. Buvusiame balkone sukūrėm įstiklintą poilsio oazę. Po stoglangiais bus įrengtos individualaus darbo vietos ir kabinos. Kitose pusėse – adminstracinės patalpos. Bus įrengtas senų retų spaudinių ( nuo 15 a.) fondas, skaitmeninimo centras, senų knygų ekspozicija (su atskira ventiliacijso sistema).

Ketvirtas aukštas skirtas mokslininkams, tyrinėtojams, menininkams ir studentams.

Terasa ant stogo – mūsų penkių metų svajonė. Liftas kels iki palėpės. Maisto ruošimas ant stogo nenumatytas, bus įrengti tik sanmazgai.

V.Merkevičius: Ar pasikeitė knygų gabenimo sistema?

E.Urbonavičienė: Prieš 12m. knygos reikėjo laukti 20 min., dabar – apie 13 min.

G.Prikockis: Prašyčiau pakomentuoti interjero sprendinius – tada ir dabar. Kodėl tada buvo pasirinktos būtent tokios medžiagos?

B.Zabulionis: Interjero pakeitimai man priimtini.

A.Ramanauskas: Gal nebūtina šiltinti visų sienų, norint pasiekti C klasę? Ar svarstėt variantą nešiltinti sienų?

R.Labutis: Manau, kad toks variantas nebūtų pakankamai efektyvus.

A.Ramanauskas: Prašau papasakoti apie Jūsų siūlomą apdailos medžiagą.

R.Labutis: Medžiagos pagrindas – kvarcinis smėlis su pigmentu – jis klijuojamas ant tinko po plytelę, kampai lenkiasi.

A.Karalius: Ar yra su tokia apdaila įvykdytų objektų?

R.Labutis: Pastatas Vilniuje Vilties gatvėje.

I.Kaušinienė: Kai buvo pasiūlymų laikas, kas antras žmogus siūlė kavinę iš gatvės, o ne su kavos puodeliu rankoj keltis liftu. Prieš pastatą yra fontanas, prie jo rinktųsi daug žmonių, jei jis veiktų-  jie mielai aplankytų kavinę.  Man labiau patrauklus fasadas buvo su baltom nišom.

R.Labutis: Numatytos 2 kavinės: viena viduje, kita – ant stogo.

I.Kaušinienė: Būtų gerai įėjimas į vidų betarpiškai nuo vaikų žadimų aikštelių.

E.Urbonavičienė: Tikiu, kad rasim kavinės ant stogo nuomotoją, kuris norės terasoj virti kavą. Yra dvi rimtos problemos: parkavimas ir nesutvarkytas mažasis Ąžuolynas. Meras žadėjo padėti spręsti parkavimo klausimus.

G.Balčytis: Ant stogo numatoma tik vasaros kavinė. Kaip laiptais į antrą aukštą pakils neįgalieiji? Ar neieškojot kito sprendimo?

R.Labutis: Neįgalieji galės patekti per pirmą aukštą, laiptų apkarstyti nenorėjom.

N.Danielienė-Tsebriy: Ar nebandėt ieškoti varianto apšiltinant pastatą iš vidaus?

R.Labutis: Bandėm, galvojom, gal visai nešiltint, bet labai daug šalčio tiltų. Tuomet bokštas ir pastatas būtų su skirtinga apdaila.

A.Kiaunienė: Ar nėra kitų būdų C klasei pasiekti be sienų šiltinimo? Juk apklijuot visus fasadus bus didžiulės investicijos?

R.Labutis: Netikiu, kad praeitume ekspertizę, neapšiltinę sienų.

R.Miliukštis: Klausimas Zabulioniui- ar manot, kad plastikiniai langai ir plytų imitacija yra tinkami šiam pastatui?

B.Zabulionis: Manau, kad tinkami.

D.Šarakauskas: Kas bus bibliotekos K.Donelaičio gatvėje vietoje?

E.Urbonavičienė: Muziejus.

PASISAKYMAI

 G.Balčytis: Rekonstruojamo pastato planas ir funkcija numatyta logiškai ir tinkamai. Atveriamos naujos viešos erdvės suteiks didesnes galimybes lankytojams ir didesniam erdviniam komfortui pasiekti. Galimybes funkciškai laikinai atskirti ar sujungti patalpas vertinu labai teigiamai. Tačiau pirmas pastato aukštas galėtų būti atvertas aplinkai. Lieka klausimas dėl žmonių su negalia patekimo pagrindiniu įėjimu į pastatą. Dabar tendencijos tokios, kad ŽN turėtų galimybes naudotis visais esamais įėjimais į pastatus, tuo labiau pagrindiniu.

Fasado apdaila man kelia abejonių, bet suprantu, kad apšiltinus fasadus, norint išlaikyti esamą pastato įvaizdį, tikriausiai reikia rinktis kompromisinį variantą. Kadangi projekto autorius Boleslovas Zabulionis pritaria šiam sprendimui, manau, kad toks sprendimas gali būti. Pritarčiau variantui su tamsiomis juostomis. Tačiau kviesčiau dar paieškoti  alternatyvų, nes imitaciniai sprendimai prastina architektūrinį rezultatą.

N.Danielienė-Tsebriy: Projektas priimtinas, ženkliškumas išliko. Abu pasiūlyti fasadų variantai priimtini, variantas su tamsesniais tarplangiais kiek tinkamesnis, fundamentalesnis, tuo labiau, kad jam pritaria autorius. Manau, kad šiltinant iš vidaus, įmanoma pasiekti C energinę klasę. Kyla abejonių dėl lifto dydžio, bet išgirdau, kad bus didinamas. Interjero klausimais pastabų neturiu. Gražus ir sektinas  bendradarbiavimo pavyzdys su pastato autoriumi!

A.Kiaunienė: Siūlyčiau pasitikrinti sprendinius dėl energetinės klasės. Manau, kad galima surasti sprendinius, atitinkančius C klasę nekeičiant esamos fasado klinkerio medžiagos.

Siūlyčiau paieškoti geresnių stogo, langų energetinių inžinerinių sprendimų, kurie leistų išsaugoti esamus fasadus, jei plytų būklė nėra itin prasta.

Pritarčiau 2- jam  iš pasiūlytų variantų.

Manau, patekimas į pirmo aukšto kavinę turėtų būti tiesiogai iš lauko, o ne per biblioteką.

V.Kuliešius: 1.Pritariu 2 variantui, kuris labiau respektuoja esamo pastato architektūrą.

2.Pagirtinas rekonstrukcijos projekto rengėjų bendradarbiavimas su pastato architektūros autoriumi architektu B.Zabulioniu.

3.Siūlau kuo mažiau keisti pastato architektūrą, kuri yra savo laikmečio ženklas, todėl nepritariu kolegų siūlymams panaikinti laiptus, vedančius į pagrindinį bibliotekos įėjimą. Pagrindiniai laiptai yra svarbus pastato architektūrinės kompozicijos elementas – kaip ir Kauno pašto, Karininkų ramovės pastato, Lietuvos Banko pastato Maironio gatvėje Kaune ar G. Baravyko  projektuotų Santuokų rūmų Vilniuje. Universalaus dizaino principais rekonstruoti laiptai, įrengus keltuvą bus tinkami ir  žmonių su negalia patekimui į pastatą.

  1. Pritariu interjero idėjai – išsaugoti kuo daugiau esamo interjero elementų. Grindų teraco ir medžio parketo išsaugojimas išsaugo ir tradiciją – juk ir  daugelyje prieškario Kauno modernistinės architektūros pastatuose yra teraco  ir parketo grindys.
  2. Taip pat pritariu naujai pastato apdailai – kvarcinio smėlio su pigmentu fasadinėms plytelėms, savo įvaizdžiu, spalva, ilgiu ir aukščiu identiškoms esamoms apdailinėms plytoms.
  3. Kavinę siūlau įrengti pirmajame bibliotekos aukšte su patekimu tiesiai iš lauko.

V.Merkevičius: Vidaus perplanavimo sprendiniams – apjungti erdves, išryškinant pastato struktūrą – pritariu. Išvalius pertvaras atsirastų vizualus ryšys su aplinka – Ąžuolynu.

„ Plytinei“ spalvai pritariu. Ženkliškumas svarbus, bet imitacijai nepritariu. Siūlau pabandyti C klasę pasiekti stogo šiltinimu ir pastato sandarinimu. Kitas variantas – jei bus šiltinamos lauko sienos, nenaudoti imitacijos, geriau jau lygus tinkas  (gal ir plytų spalvos).

Kavinė penktame aukšte galėtų dirbti ištisus metus, kad pritrauktų daugiau lankytojų.

R.Miliukštis: Pageidautina, kad kavinė ant stogo būtų su vaizdu į miestą ir su aptarnavimu.

Jei finansavimas skurdokas, galima būtų statybą vykdyt etapais. Pradžioj siūlau vykdyt vidaus rekonstrukcijos darbus, pakeist langus (ne plastikiniais) sutvarkyt stogo apšiltinimą. Gal pavyktų išsaugoti ir autentišką fasadų apdailą. Apdailos imitacija solidiems pastatams netinka, o biblioteka be abejonės tokia ir yra.  Reikėtų patikrinti energetinius skaičiavimus.

Vidaus darbams pritariu, tik nebūtina keisti teraco grindų, kai atsiranda pertvarų demontavimo žymės – galima jas užpildyti kitos spalvos mozaikiniu betonu.

R.Palys: Išlaikytam ženkliškumui pritariu. Interjere trūksta vieningos idėjos, vientisumo, per daug baltos spalvos.

Kavinė ant stogo bus košiama vėjo. Siūlyčiau nuo saugyklų nuimti „kepurę“.

Dėl apdailos medžiagų – manau, kad įspūdis gali būti pasiektas ir kitom medžiagom, svarbu spalva ir įspūdis – pritariu antrajam variantui. Mūrą siūlyčiau nuleisti iki žemės.

Reikėtų spręsti neįgaliųjų patekimo klausimą – reorganizuoti pagrindinius laiptus.

G.Prikockis: Smagu, kad mūsų raštas davė rezultatų – esminiams projekto sprendiniams pritariu. Pritariu autoriaus B.Zabulionio pasirinkimui- fasadų var. Nr.2.

Šiek tiek padriki interjero sprendiniai, mažai konceptualūs, dvelkia pigumu- tą reikėtų paslėpti. Siūlyčiau projekto vadovui pasitikrinti žmonių srautus- kyla abejonės dėl liftų skaičiaus.

A.Ramanauskas: Iki galo nesupratau interjero koncepcijos, vizualizacijos neįtikina. Neaiški interjero idėja.

Sprendžiant apdailą buvo nueita lengviausiu keliu. Siūlyčiau palikti pagrindinės dalies esamą plytų mūrą, o viršuj saugyklas galima ir aplipinti. Kelia abejones plastikiniai langai ir fasadų apdailos imitacija.

R.Raslavičius: Pritariu fasadų spalviniam sprendimui- pastato estetika iš esmės lieka nepakitusi. Pritariu 2- am fasadų variantui.

Siūlau ieškoti galimybių energetiniams rodikliams pasiekti apsiribojant langų, durų, stogo kostrukcijos pakeitimais, tarpaukštinių fasadų fragmentų efektyviu apšiltinimu.

Abejones kelia fasadų apdailos medžiaga, jos ilgaamžiškumas bei PVC profilių langų gaminiai.

D.Šarakauskas: Raudonos spalvos išsaugojimas – puiku. Kelia abejones apdailos medžiaga. Reikėtų nepagailėti 350 e energetiniams skaičiavimams. Pritariu  Balčyčio pastaboms dėl neįgaliųjų.

Pritariu Prikockiui dėl interjero idėjos – trūksta optimizmo ir teigimo, ne vien išsaugojimo. Interjero medžiagos išsaugotos kiek dirbtinai.

Jei projekto autorius B.Zabulionis pritaria 2 variantui, palaikau jo pasirinkimą.

Neįtikina kavinės vieta ant stogo.

A.Karalius: Liaudis vadina biblioteką „Bastilija“ – knygų tvirtove, bet pavadinimas nėra kviečiantis. Tas lipimas lauko laiptais į antrą aukštą – žmogaus pažeminimas. Turėtų būti stiprinamas ryšys su Ąžuolynu pirmo aukšto lygyje, o lauko laiptai gali tapti balkonu. Taip galima būtų pasiekti tuos 30%. Siūlomi „sausainiai“ apdailai neįtikina. Gal tuos 4 pagrindinius aukštus palikt su mūro apdaila, o šiltint tik bokštą? Geriau būtų imitacijos nenaudoti.

A.Kaušpėdienė: Klausimas B.Zabulioniui- ar paliktumėt tą teraco ir marmuro derinį interjere, jei projektuotumėt iš naujo? Ar šios medžiagos atrodo saugotinos kaip ženklas – ar reikia jas saugoti?

B.Zabulionis: Teracas atliktas labai kokybiškai, norėčiau gabalėlį išsaugoti.

D.Šarakauskas: Projektas labiau pavyko, negu nepavyko. Mes džiaugiamės rezultatu.

Tikiuosi, kad autoriai dar apdirbės mūro klausimu.

E.Urbonavičienė: Norėčiau visiems padėkoti už klausimus ir įžvalgas. Ačiū už pasiūlymus apdailai.  Labai tiksliai pateiktos pastabos dėl interjero – ir mums atrodė, kad kiek trūksta koncepcijos.

Tikimės, kad mūsų projektas pavyks. Ačiū visiems.

 

NUTARIMAS

Apsvarstę pristatytą KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO (BIBLIOTEKA 1C8p) RADASTŲ G. 2, KAUNE, REKONSTRAVIMO projektą, rekomenduojame tolesniame darbe atsižvelgti į KAUET ekspertų pastabas:

1.1 – Išlaikytam ženkliškumui pritariame (9 ekspertai).

1.2 – Pritariame antrajam lauko apdailos variantui – fasadams su su tamsiomis nišomis (8 ekspertai).

1.3 – Siūlome pasitikrinti energinės klasės skaičiavumus – pabandyti ”C“ klasę pasiekti stogo šiltinimu ir pastato sandarinimu, nekeičiant esamo fasado mūro (7 ekspertai).

1.4 – Apdailos imitacija solidiems pastatams netinka, o biblioteka be abejonės tokia ir yra (6 ekspertai).

1.5 – Palaikydami projekto autoriaus Boleslovo Zabulionio nuomonę dėl siūlomos lauko apdailos – kvarcinio smėlio su pigmentu plokščių – sprendimui pritariame (4 ekspertai).

1.6 – Reikia spręsti neįgaliųjų pagrindinio patekimo į biblioteką  klausimą, gal būt  reorganizuoti pagrindinius laiptus (4 ekspertai).

1.7 – Interjero projekte pasigendame vieningos idėjos (4 ekspertai).

1.8 –  Kyla abejonės dėl stogo kavinės vietos, aptarnavimo, sezoninio darbo (4 ekspertai).

1.9 – Pirmas pastato aukštas galėtų būti atvertas aplinkai, patekimas į kavinę tiesiai iš lauko (3 ekspertai).

1.10 – Siūlytume  palikti esamą plytų mūrą pagrindiniame tūryje, o saugyklas galima ir „aplipinti“ (2 ekspertai).

1.11 – Jei finansavimas skurdokas, galima būtų statybą vykdyt etapais (R.Miliukštis).

Posėdžio sekretorė Jūratė Merkevičienė

 

Komentavimas baigtas.