LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2007-01-31

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS IŠPLĖSTINIO POSĖDŽIO

KAUNO M. SPORTO IR PRAMOGŲ RŪMAI NEMUNO SALOJE

ĮVYKUSIO 2007-01-31 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.1

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorius Mišelis Reženbalis ir prancūzų derybinės grupės nariai

Projekto bendraautoris Gintautas Natkevičius

Recenzentas Saulius Mikštas

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Algimantas Kančas, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Algimantas Miškinis, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Vladas Stauskas, Algimantas Sprindys, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis.

Aplinkos ministerijos ekspertų tarybos nariai:

Gintautas Tiškus, Danas Ruseckas, E.Stasiulis.

Architektai:

 1. Valatkevičius, M.Nistelytė, R.Gudienė, S.Pūtvis, A.Bružas, E.Pavalkienė, S.Juškys, G.Gabrilavičius, V.Merkevičius, T.Kriaučiūnas.

Kauno m. Tarybos nariai: A.Garbaravičius, R.Stanionis.

Posėdžio pirmininkas : Algimantas Miškinis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

 

M.Reženbalis prisatė pakoreguotą projektą, pabrėždamas, kad pagrindinis pakeitimas –tai rūmų apsukimas 180 laipsnių kampu, pagrindinį įėjimą orientuojant į senamiestį. Dabar arena stovi ant stačiakampės platformos, kurioje bus įrengtos viešos erdvės. Atsižvelgiant į ankstesnio posėdžio pastabas dėl ryšio su Akropoliu nebuvimo, dabar rūmai patraukti artyn Karaliaus Mindaugo prospekto ir orientuoti lygiagrečiai garažui. Sukurta nauja viešoji erdvė tarp dviejų tiltų, iš principo nauja gerbūvio koncepcija.

G.Natkevičius akcentavo, kad rūmų aukštis sumažėjo platformos dėka (dabar Arenos aukštis yra 37m) ir rastas dialogas su Akropoliu.

S.Mikštas perskaitė recenziją, kuri pridedama prie protokolo (priedas nr.1).

A.Miškinis: Pasisakymuose prašau nagrinėti tik ankstesniame ekspertų posėdyje pareikštų pastabų įgyvendinimą naujame varijante.

G.Tiškus: Situacija paradoksali, nes prie didelio Akropolio tūrio (kas nebūdinga Kauno centrui) bandomas prijungti dar vienas didelis tūris – Arenos. Kultūrinės paskirties pastatas pajungiamas prekybos centrui. Būtini fotopanoraminiai vaizdai.

E.Stasiulis: Rūmų tūris didelis, o forma susmulkinta, neišraiškinga. Nesijaučia ryšio tarp Arenos eksterjero ir interjero, neįtikina glaudi kompozicija su Akropoliu.

D.Ruseckas: Teko susipažinti su tokios pat funkcijos salėmis Kanadoje, Amerikoje. Tai didžiulė dovana miestui, duosianti gyvybingumą ir pelną ir Kauno centrui, ir senamiesčiui. Tik būtinas projekto autorių bendradarbiavimas su centro ir senamiesčio planavimo skyriais. O to pakol kas nesimato. Svarbu urbanistinė kokybė. Dydžio sąvoka neegzistuoja. Šiuo atveju ir pastato dydis, ir funkcija yra išspręsti gerai. Tik dabar Lietuvoje reikėtų maksimalios salės, kad tilptų 15tūkst. žiūrovų.

V.Adomavičius: Tinkamas rūmų pastatymo genplaninis sprendimas.Gerai, kad jie komplekse su Akropoliu.Teisingas įėjimo vietos parinkimas. Gerai organizuoti transporto ir pėsčiųjų srautai, paprasta ir aiški schema. Tinkamas tūrio sumažinimas. Reikėtų patobulinti platformos architektūrinę išraišką. Spręstinas amfiteatrinio-ūkinio kiemo funkcijų junginys. Reikėtų paties pastato architektūrinės išraiškos studijų.

G.Balčytis: Pastabos sklypo genplanui:

 • Nepateiktas detalus transporto judėjimo ir parkavimo vietų brėžinys, todėl neaišku, kur parkuosis autobusai. Neaišku, kur organizuojamos viešojo miesto transporto stotelės, taksi vietos, didelių gabaritų Areną aptarnaujantis transportas.
 • Esamas sklypo plano pasiūlymas yra geriausias iš iki šiol pristatytų , bet nėra patenkinamas. Siūlau Areną traukti į salos gilumą, kad ji nebūtų vizualiai suvokiama kaip kompleksas su Akropoliu ir garažu. Rūmai turi būti savarankiški ir išskirtiniai saloje.

Pastabos pastatui:

 • Planai ir fasadai nepasikeitė.
 • Didelių abejonių kelia transformuojamos tribūnos salės gale (scenos vietoje). Neaiški nei jų konstrukcija, nei įrengimo galimybė, nei kaina. Siūlau jų sąskaita padidinti vietų skaičių Arenoje.
 • Neįtikinami pagrindinių tribūnų nuolydžiai, nes jie visiškai nepritaikyti renginių ant ledo stebėjimui. Autoriai arba turėtų pagrįsti savo sprendimą, arba perprojektuoti Arenos taurę. Kad visiems renginiams būtų užtikrintas maksimalus matomumas.
 • Reikia mažinti per didelį pagalbinį plotą ir tuo pačiu tūrį, tuo mažinant kainą.

G.Bernotienė: Pastabos, į kurias reaguota, keisti sprendimai:

 • Apsuktas pagrindinis rūmų įėjimas
 • Atskirti (saloje) pėsčiųjų ir transporto judėjimo lygiai; siekiama mažinti automobilių skaičių saloje
 • Moduliuojamas salos reljefas, tuo sumažinant didelių aukščių įspūdį salos perspektyvose

Kelia klausimus šie sprendimai:

 • Ar pilnai ir visapusiškai modeliuojami įėjimo srautai iš centro (iš kitos Nemuno pusės)
 • Plato (aikštė) ant kurios stovi pastatas (lazanka) labai kieta, atraminė į Nemuno vagos pusę labai aukšta
 • Trikampė (lanšaftinė pietų pusės aikštė) erdvė tarp punktyru nužymėtų ašių Nemuno pusėje nepakankamai motyvuota, kieta, trūksta urbanistinės ir lanšaftinės erdvės persiliejimo platikos.
 • Dėl Akropolio garažų uždarius miesto centro gatvių perspektyvas į Nemuną, reikėtų rasti architektūrines priemones ištraukti rūmų prieigas Mickevičiaus gatvės perspektyvoje
 • Sekančioje taryboje norėtųsi matyti statinio architektūrinius sprendimus (fasadai, perspektyvos, pjūviai, interjeras

 

N.Blaževičienė: Nederėtų Sporto ir pramogų rūmų, projektuojamų unikalioje situacijoje, sieti su greta esančiais,         ,       kontekstualumo kriterijus ignoruojančiais statiniais.

– Siekiamybė turetų būti tai ,kad būsimas ,regis stambiausias ,salos statinys ir visas kompleksas,taptų salos urbanistinio vystymo, perspektyvinio užstatymo kodu, o ne vien mažos jos dalies įsisavinimu.

– Manau ,kad bandymas mechaniškai prisirišti prie milžiniško ir plokščio parkingo tūrio yra siejamas su autorių užsiduota arenos pastato stačiakampe forma,,kur geometrija „minkštinama“ laužytomis   plokštumomis, tačiau, iš tiesu minkštesnes formos pastatas (ovalas ar apskritimas,gal but dalinis) rastų daugiau galimybių būti deramai įrašytas plastiškoje salos ir Nemuno aplinkoje

– Įvertinus tūrio dominavima šioje miesto dalyje,ansambliškumo derėtų ieškoti miesto vizualinių perspektyvų aspektu( Mickevičiaus,Daukanto gt.perspektyvos) o ne su gretimybėmis.

– Nederėtų projektuoti vizualiai matomo ir su pesčiųjų srautais susikertančio transporto judejimo tarp rūmu pastato ir kanalo,juo labiau ,kad nera aiski pakrančių koncepcija.

– Teisingas pastato orientavimas ir prieigų sprendimas.

L.Janušaitienė: 1 .Pagrindinis įėjimas teisingai atsuktas i pėsčiųjų tilto pusę.

       2.Labai gerai, jog transportas, atkeliaujantis prie rūmų, maksimaliai nukreipiamas po 0,00 lygiu,o įėjimo plokštumoje jo paliekama minimaliai.

       3.Sveikintina idėja rūmus „perkirsti“ bendrą plokstumą, tačiau amfiteatras, atsirades salos smaigalyje, užstoja puikią perspektyvą i Žaliojo tilto pusę.
       4.Vėl nesprendžiama viešojo ir privataus transporto rūmų renginiu metu parkavimo problema.
       5. Savivaldybės specialistai privalo bendradarbiauti su autoriais siuo klausimu, o mineti sprendiniai turi buti pristatyti su rūmų projekto aptarimu.
       6.Nepristatyti pastato patikslinti architektūriniai sprendiniai. Būtina juos pateikti sekančiame posedyje.
       7.Pastato funkcija praktiškai nekoreguota. Būtina atsižvelgti i recenzento pateiktas pastabas.
       8.Projektuojamas objektas   Nemuno vagos atžvilgiu, ypac garažo   įkomponuotas nesėkmingai.
       Išvada: beveik stačiakampio plano statinys šioje urbanistineje situacijoje neišvengiamai disonuos bet kuriuo atveju su jau naujai suformuota architektūrine aplinka.
       Išeitis: pirmiausia surasti  urbanistini „dialogą“ su garažu, Nemuno vaga, salos atzvilgiu, ir tik po to formuoti kontekstualią architektūrą. Būtina: pataisytą urbanistinį sprendimą pateikti su naujai projektuojamais ryšiais tarp abiejų Nemuno krantų ne tik plane, bet ir pjūviuose.

A.Kančas: Pritariu pataisymams, kad pagrindinis Arenos įėjimas atsuktas į Daukanto gatvės ašį ir rūmai sukomponuoti, atsižvelgiant į Akropolio kaiminystę.

I.Kančienė: Apsukta Arena – pozityvu, bet taisyklinga – griežta platforma atsieta nuo salos. Nepateisinami siauri apėjimai aplink, ypač Nemuno pusėje, kur pakibęs 6m. aukštyje virš salos reljefo. Kitoje pastato pusėje vyksiantys spektakliai taip pat sunkiai įsivaizduojami. Arena pastatyta lygiagrečiai parkingui neturės jokių apžvalgos taškų, važiuojant link senamiesčio (nei prieš parkingą, nei po juo).Tam, kad šį trūkumą ištaisyti, reikia Areną šiek tiek patraukti link Daukanto gatvės ašies. Būtina pateikti vizualizacijas iš įvairių galimų apžvalgos taškų. Gal būt reikėtų Areną orientuoti lygiagrečiai upės vagai? Neatsižvelgta į pastabas dėl estetikos. Pastato planas neracionalus, todėl būtinai taisytinas.

A.Karalius: __Rūmų pastato pagrindinis – įėjimo – fasadas atsuktas į Senamiesčio pusę. Sprendimas priimtinas.

__Priešais pagrindinį fasadą formuojama viešoji erdvė, ji jungiama su esama ( ir būsima ) pėsčiųjų infrastruktūra, tiltais bei žaliuoju salos masyvu. Sprendimas priimtinas.

__Aplink Rūmus suprojektuota 6m aukščio platforma funkciniu požiūriu priimtina, tačiau jos pernelyg didelis, kietas stačiakampiškas tūris ir lygiagreti „Akropolio“ garažui dislokacija pratesia negatyvią „Akropolio“ didžiagabaritę kompoziciją ir dar labiau pablogina urbanistinės ir gamtinės struktūros sąveiką. Sprendimas nepriimtinas.

__Tarp Rūmų ir „Akropolio“ suformuojama negatyvi, rekreacijai absoliučiai netinkama erdvė nei parametrais, nei masteliu, nei architektūrinėmis formomis. Sprendimas nepriimtinas.

__Nei Rūmų teritorijoje, nei gretimybėse nenumatytas parkavimas žiūrovų autobusams. Tai sukels negatyvias komplikacijas gretimuose kvartaluose. Sprendimas nepriimtinas.

__Urbanistinės ir architektūrinės dermės su „Akropolio“ kompleksu, krantinėmis ir sala pasiekti nepavyko, taigi, vienas svarbiausių urbanistinių uždavinių nepasiektas.

Projektą tobulinti, pateikti svarstyti pakartotinai.

__Nepateikti pagal pastabas patobulinti fasado sprendimai. Nepateikta vizuali informacija apie Rūmų įkomponavimą Nemuno slėnyje. Nepateikta argumentų dėl pasirinktos mažiau ekonomiškos „U“ plano schemos.

Projektą tobulinti, pateikti svarstyti pakartotinai.

V.Kuliešius: Teigiama nauja pastato orientacija (įėjimo, ūkinio kiemo vieta). Deja, išlieka silueto problema, nepateikti fasado sprendiniai, brubus platformos sprendimas – kieta, stačiakampė geometrija, aukštos atraminės sienos. Iš pateiktos medžiagos neaišku, ar pažemintas absoliutus Arenos aukštis. Neišvystytas „penkto fasado“ sprendinys. Nepriimtinas naujos erdvės tarp rūmų ir Akropolio parkingo sprendimas – siaura ir gili erdvė nelabai tinka rekreacijai.

J.Minkevičius: Urbanistinė situacija iš esmės nepakito, tik pastatas pastumtas nuo salos galo ir stovi lygiagrečiai Akropolio kompleksui, tuo būdu jį dar labiau apsunkindamas. Sustambinamas ir taip neproporcingai didelis centras. Rūmų architektūra taip pat nepakito – išliko aštrių statmenų sienų ir plokščio aštraus stogo susikirtimo problema, tolima gamtinei aplinkai. Pagrindinis prieštaravimas – natūrali salos izoliacija ir sporto ir pramogų rūmų atviruma funkcija – negali būti išspręstas iš principo. Iš to kyla visos kitos problemos, tame tarpe ir transporto.

A.Miškinis: Ta salos dalis, kurioje projektuojami rūmai, yra jiems per ankšta. Jie be reikalo derinami prie garažo ir tampa Akropolio – garažo tąsa. Esplanada priešais rūmus kompoziciškai neišspręsta. Siūlau šioje vietoje numatyti erdvę Lietuvos vardo tūkstantmečio paminklui. Architektūra galėtų būti raiškesnė.

R.Palys: Negerai, kad rūmų dislokacija ir aplinka sprendžiama, neturint Centro ir Salos bendros urbanistinės koncepcijos. Jei ši vieta jau yra neginčijama, tai siūlau arba Areną tampriau surišti su Akropoliu ir kanalu, pakeičiant rūmų formą, arba pastatą traktuoti erdvėje laisviau, atsiejant nuo Akropolio, jungiant su ašimi „Centras – Žemoji Freda“. Minkščiau spręsti aplinką. Manau, kad „aizbergo“ idėja gera , bet reikalauja daugiau erdvės. Pastato siluetas turėtų būti laisvesnio pobūdžio, be asociacijų su „dėže“, nes rūmai bus matomi daugiausia iš didelio atstumo.

A.Sprindys: Kadangi pirmame Arenos svarstyme nedalyvavau, norėčiau pateikti asmeninę nuomonę – manau, kad E.Miliūno grupės suprojektuota skritulio formos plane Arena yra daugeliu požiūrių pranašesnė už šiandieną svarstomą: organiškai įsirašė į salos smaigalį, buvo architektūriškai atsieta nuo Akropolio komplekso, nebuvo susieta nei su išilgine, nei su skersine ašimi, todėl laisvesnė sklype. Kelia abejonių kietai nužymėta planuojama teritorija, tuo tarpu salos kontūrai labai tapybiški. Būtini detalūs projektiniai likusios salos dalies pasiūlymai, gal būt konkurso keliu. Manau, kad Sporto ir pramogų rūmų projektavimas turėtų artėti į finišą. Tikiu, kad abiejų šalių architektai susivieniję išspręs šią sunkią užduotį.

V.Stauskas: Teigiami poslinkiai:

 • Pagrindinis įėjimas atsuktas į Daukanto gatvės ašį,
 • Atsisakyta aukštos platformos, ko pasėkoje sumažėjo pastato aukštis.

Neigiamos pusės:

 • Atsukus įėjimą į Daukanto gatvę, nenumatytas pėsčiųjų tilto praplatinimas.
 • Nematyti pastangų susieti pastatą ir jo artimos aplinkos struktūrą su likusia salos dalimi.Nėra net užuominų į koncepciją.
 • Nepriimtinas Arenos sugretinimas su Akropolio gražu.Taip pat svetima salos plastikai geometrizuota stačiakampė pastato platforma. Arena turi stovėti erdvėje laisviau, labiau įvertinant jos vizualinį ryšį su Nemunu, one kanalu.
 • Pastato tūris turėtų būti plastiškesnis, skulptūriškesnis. Taip pat ir stogo formų plastika. Ypač slegianti ir monotoniška siena iš Karmelitų pusės.
 • Viduje verta sumažinti VIP vietų skaičių.Tai leistų tame pačiame tūryje turėti daugiau vietų.

Reziumuojant, pateiktas Arenos pastatas yra per kuklios architektūros tokiai reprezentacinei ir unikaliai vietai kaip sala miesto centre. Projektą, ypač fasadų ir formų estetiką bei arenos patalpinimą saloje reikėtų pateikti ekspertams dar kartą. Siūlau lygiagrečiai su Arenos projektu organizuoti salos koncepcijos idėjų konkursą kartu su kraštovaizdžio architektais ir rezultatus aptarti sekančiame posėdyje.

A.Steponavičius: Siūlau pritarti kuo didesniam komforto lygiui salėje ir jos universalumui. “U“ formos planas yra tinkamas šiam tikslui. Pozityvus pagrindinio įėjimo atsukimas į Daukanto gatvės ašį. Nepritariu kanalo sprendimui ir panaudojimui, taip pat ir transporto sprendimui. Prognozuoju šiam projektui didelę sėkmę, jis atgaivins Kauno centro gyvenimą.

L.Tuleikis: Manau, kad projekto pranašumai yra šie: gera prieigų organizacija, sėkmingas pagrindinio įėjimo įjungimas į parką, patogūs vidiniai ryšiai, išskyrus krovinių patekimą bei sandėliavimo zonas. Neigiamos pusės: konfliktiška kompozicija su Akropolio kompleksu, nėra rytinio salos smaigalio sprendimo, per didelis pastato aukštis, neracionalus patalpų išplanavimas, didinantis tūrį ir eksploatacijos kaštus.

A.Miškinis: Pasisakymai baigti. Siūlau balsuoti už atskirus teiginius.Kas už?

18 ekspertų nubalsavo už šį pasiūlymą.

A.Miškinis: Kas už tai, kad pateiktas projekte pastato tūris yra priimtinas?

13 balsavo „už“, 1 – „prieš“, 4 susilaikė.

A.Miškinis: Kas už tai, kad pagrindinis patekimas iš senamiesčio pusės yra tinkamas?

18 balsavo „už“.                                                                                                                                                                                 

A.Miškinis: Kas už tai, kad būtina pakeisti rūmų dislokaciją, nes ji netinkama ryšyje su Akropolio kompleksu (turėtų stovėti laisviau)?

13 balsavo „už“, 2– „prieš“, 3 susilaikė.

A.Miškinis: Kas už tai, kad nereikia svarstyti klausimo dėl pastato formos, o palikti tai autoriams?

14 balsavo „už“,1– „prieš“, 3 susilaikė.

A.Miškinis: Kas už tai, kad Arenos fasadų architektūrą reikia papildomai pateikti svarstyti ekspertų tarybai?

13 balsavo „už“, 5 susilaikė.

A.Miškinis: Kas už tai, kad autoriai turi atkreipti dėmesį į recenzento pastabas dėl vidaus išplanavimo?

14 balsavo „už“, 3– „prieš“, 1 susilaikė.

A.Miškinis: Kas už tai, kad būtina surengti varijantinį salos išplanavimo konkursą, siekiant pastato ir aplinkos sąveikos?

15 balsavo „už“, 3 susilaikė.

A.Miškinis: Siūlau priimti tokį nutarimą:

BENDROSIOS IŠVADOS

1.Pritarti sumažinto tūrio rūmų funkciniam – architektūriniam sprendimui su šiomis pastabomis:

 • pateikti ekspertų tarybai papildomus fasadų estetikos pasiūlymus
 • atsižvelgti į recenzento pastabas dėl arenos vidaus organizavimo (recenzija pridedama).

2. Pritarti Arenos orientacijos pakeitimui, atsukant pagrindinį įėjimą į vakarus.

3. Pakeisti rūmų dislokaciją, nes nepriimtinas jų ryšys su Akropolio kompleksu. Komponuoti laisviau.

4. Rūmų aplinką planuoti, derinant su visos salos funkcinio urbanistinio kraštovaizdinio formavimo siūlymais ir atsižvelgus į savivaldybėje ruošiamą detalųjį planą.

 

Algimantas Miškinis

Jūratė Merkevičienė

Priedai prie prokolo:

 1. VGTU docento architekto Sauliaus Mikšto recenzija.

 

Algimantas Miškinis

Jūratė Merkevičienė

Priedai prie prokolo:

 1. VGTU docento architekto Sauliaus Mikšto recenzija.

Įrašo navigacija

Komentavimas baigtas.