LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2007-02-28

GYVENAMAS RAJONAS ANTAKALNIO G., KAUNE

ĮVYKUSIO 2007-02-28 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR. 2

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorius Algimantas Kančas                                                                                                                                           

Recenzentas Alvydas Steponavičius

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Jonas Minkevičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius.

Kiti dalyviai:

Aleksoto seniūnijos seniūnė L.Navickienė, Aleksoto seniūnijos statinių architektūros vyr. specialistas J.Poniškaitis.

Architektai:

  1. Valatkevičius, A.Bružas, L.Byla, L.Savickas, L.Kazakevičiūtė.

Posėdžio pirmininkas : Gintaras Balčytis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

A.Karalius: Negalima svarstyti šio objekto, nepatvirtinus aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano. KAUET buvo pristatyta tik koncepcija.

N.Valatkevičius: Koncepcija ekspertų posėdyje buvo patvirtinta, o patobulintas aukštybinių pastatų išdėstymo specialusis planas nuo jos nesiskiria, tik aukštuminių pastatų nebėra geležinkelio stoties rajone, nes paveldo specialistai tokiam sprendimui nepritarė. Būtina kuo skubiau svarstyti specialųjį planą, nes tik po jo patvirtinimo galimas Sporto ir pramogų rūmų Nemuno saloje detalaus plano nagrinėjimas. Aukštybinių pastatų išdėstymo specialusis planas buvo pristatytas viešolo svarstymo su visuomene metu.

V.Stauskas: Ar negalima būtų A.Kančo projektuoto rajono detalaus plano svarstyti po aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo   planas pristatymo miesto tarybai?

N.Valatkevičius: Miesto tarybos posėdis buvo numatytas anksčiau, bet buvo nukeltas į kovo 1 dieną. Turėjo būti atvirkščiai.

G.Balčytis: Ar šio posėdžio nutarimas kaip nors įtakos rytdienos svarstymą?

N.Valatkevičius: Ne.

G.Balčytis: Kokia daugumos nuomonė – svarstome šiandien ar ne?

A.Karalius: Būtina suformuluoti kreipimąsi į miesto tarybą, kad svarsto projektą be KAUET išvadų.

G.Balčytis: Tai parašykime raštą savivaldybei, o A.Kančo projektą svarstykime.

G.Bernotienė: Kolega padarė darbą, reikia jį nagrinėti.

G.Balčytis: Posėdis pradedamas. Siūlomas laiko reglamentas: pristatymas – 15min., recenzija – 10min., pasisakymai – po 5.

A.Kančas pristatė projektą: Projektuojamas rajonas yra 10ha ploto, ankšiau buvusi šiltnamių teritorija, apsupta daugiabučių. Prie esamų gyvenamų zonų siūlomi 5-7 aukštų pastatai, arčiau šlaito – 9 arba 12 aukštų. Aukštingumą riboja žiedas aplink Kauno centrą. Mašinų stovėjimo aikštelės projektuojamos po žeme. Gyventojų turėtų būti apie 5 tūkstančius. Aukštieji daugiabučiai siūlomi skaidrūs, stikliniai, išmėtyti žalumoje. Centrinėje aikštėje numatytos visuomeninės paskirties patalpos. Siluete siekiama suformuoti architektūrinę kalvą, kuri pabrėžtų Daukanto gatvės– sporto rūmų – Aleksoto ašį, tuo lyg perkeldama patį miesto centrą į kitą Nemuno pusę.

L.Byla, „Kauno plano“ architektas: Pasiūlymas neatitinka Miesto bendrojo plano – aukštybinių pastatų grupės negali būti, ir dalis projektuojamo gyvenamo rajono skirta tik želdiniams.

N.Valatkevičius: Tai netiesa. Pats „Kauno planas“ parengė pakeitimus – buvusi želdinių teritorija pakeista į daugiabučių.         

A.Steponavičius recenzavo projektą : Iš tikrųjų bendrojo plano pakeitimas padarytas, o specialiojo yra derinamas dabar. Reikėtų užsiimti architektūra, o ne politika. Miestas gali tikėtis labai gerų rezultatų.

Kvartalas numatomas perspektyvioje vystymui miesto dalyje, netolimoje nuo miesto centro ir jo išvystymo Žemojoje Fredoje. Dabar tai viena svarbiausių Kauno teritorijų. Bendrajame miesto plane ši teritoruja paskirta žaliems plotams, daugiaaukštei gyvenamai statybai ir visuomeniniams statiniams. Gyvenimo sąlygas šiame rajone galima prognozuoti aukštais balais.

GENIUS LOCI (vietovės dvasia). Analizės aspektai: centro artuma, puikios miesto apžvalgos galimybės, esamas gausus apželdinimas, menkaverčiai esami statiniai, vietovės semantika – leidžia teigti, kad čia galėtų atsirasti labai specifiškas miesto objektas su prestizišku gyvenamuoju kompleksu. Vietovės dvasia – miesto centrinė dalis su gyvenamu kompleksu. Labai subalansuotas viešosios ir gyvenamosios erdvės santykis. Miesto centrinės dalies kompozicijos elementai ir ašys tai patvirtina.

MIESTOVAIZDŽIO ASPEKTAI

Miestas pagaliau turi aukštybinių pastatų išdėstymo planą su pagrindiniu tikslu: NO NONSERE (NEPAKENKTI). Pagal jį šioje vietoje negaloma statyti siūlomo komlplekso dėl atstumų tarp namų. Tiesa, plane palikta galimybė visapusiškos kraštovaizdžio analizės rezultatus pristatyti miesto ekspertų tarybos teismui. Tikslinga būtų prieš įsisavinant tokias teritorijas, turėti viso miesto centro (su išvystymu Ž. Fredoj) planą. Ž.Fredos arch. kompozicija turės derintis prie šio sprendimo.

Svarbiausi – miestovaizdžio aspektai. Tai būtų pirma architektūrinė kalva Kaune. Reikėtų suformuoti apžvalgos aikštelę, praretinti medžius, sustiprinti ryšį su apatine terasa. Aukštų pastatų plėtimasis į šonus siluete turėtų būti sustabdytas. Miestovaizdžio panoramos pokyčiai, įpiešiant aukštybinių pastatų kalvą, recenzento nuomone, netgi geidžiami. Ištirpstanti stiklo architektūra aukštybinių pastatų komplekse gali sukurti specifišką siluetą.

IŠVADA: Pritarti pateiktiems pasiūlymams su pastabomis. Komplekso sudėtis – svarbus specializuotas miesto viešasis centras su gyvenamu kompleksu. Tam tikslui reikia paruošti bendrą Ž.Fredos ir planuojamos teritorijos gretimybių projektą.

KLAUSIMAI

G.Prikockis: Kaip su transportu?

A.Steponavičius: Transporto schema yra. Aleksote gyvena 7% Kauno gyventojų. Tiesiamas Europos prospektas, gera Marvelės gatvė. Sunkumai su pravažiavimo gatvelėm.

J.Poniškaitis: Aleksote transporto problema jau dabar egzistuoja. Ypač prasta Antakalnio gatvelė, Lakūnų plentas neblogas. Problema sunki, bet išsprendžiama. Neužmiršti, kad gyventojų padaugės 0,2 dalimi. Siluetas geras.

L.Navickienė: Aleksote labai prasta infrastruktūra, didėjant gyventojų skaičiui, būtina kartu šias problemas spręsti.

A.Kančas: Yra numatytas vaikų darželis, visuomeninės priežiūros centras.

N.Blaževičienė: Kaip sprendžiamas parkavimas ir kiek reikia vietų?

A.Kančas: Parkavimas po žeme, vietų skaičius pagal normas.

G.Balčytis: Ar numatytas visuomeninis transportas? Koks ryšys su apatine terasa?

A.Kančas: Visuomeninis transportas nenumatytas. Veiverių gatve eina visuomeninis transportas, o nuo jos iki Antakalnio gatvės netoli. Ryšys su apatine terasa būtinas.

N.Valatkevičius: Kiek bus butų?

A.Kančas: Apie 1500.    

PASISAKYMAI

A.Karalius nepasisakė, protestuodamas išėjo iš posėdžio, paliko tik raštišką nuomonę:

Kadangi KAUET nebuvo pristatytas aukštybinių pastatų specialusis planas ir ekspertams nebuvo sudaryta galimybė su juo susipažinti – svarstyti lokalaus projekto Antakalnio gatvės rajone nėra nei prasmės, nei objektyvių sąlygų.

Svarstymą siūlau atidėti, kol ekspertai turės galimybę ir susipažins su Kauno miesto aukštybinių pastatų specialiuoju planu. Už sužlugdytą projekto svarstymą visa atsakomybė tenka miesto vyr. architektui N.Valatkevičiui. (A.Karaliaus kreipimosi į miesto tarybą projektas pridedamas prie raštiškų pasisakymų originalų.)

G.Bernotienė: Pirmiausia reikia suformuluoti KAUET pareiškimą dėl aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano tvirtinamo varijanto svarstymo ekspertų taryboje. Šis kvartalas ypatingai stipriai veikia perspektyvas iš centrinės miesto dalies, iš esmės keičia kairiojo Nemuno šlaito panoramą. Didelis statinių aukštis tampa ypač stipriu panoramos akcentu. Centro perkėlimas į kitą Nemuno pusę pateisinamas tuo atveju, jei ten atsiranda bendramiestinės svarbos objektų ir viešųjų erdvių. Prie šlaito neturėtų būti traukiami aukščiausi pastatai, geriau toliau nuo jo.

G.Prikockis: Aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano galutinio varijanto nemačiau.

Nemanau, kad čia tinkama vieta miesto centro plėtrai. Su kolegomis A.Karalium. R.Paliu, A.Prikockiene teigėme, kad perspektyviausia kryptis – Vilijampolė. Nuomonė nepasikeitė. Čia vieta lokaliniam centrui, miesto apžvalgos aikštelėms. Manau, kad projekto varijantas su žemesniais pastatais galėtų būti vystomas. Prognozuoju dideles transporto problemas. Sprendžiant kvartalo infrastruktūros socialines problemas – būtinai kompleksinis sprendimas.

Kvartalo vystytojai turi išspręsti visas socialines, transporto problemas( vaikų darželiai, mokyklos, sveikatos apsaugos įstaigos, parduotuvės, buitinis aptarnavimas, kitos paslaugos). Gatvių nutiesimas turi būti vykdomas vystytojo lėšomis.

L.Janušaitienė:
    1.Noriu paliudyti, jog mes, tarybos nariai „Aukstybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano“, kuris bus pristatytas tvirtinimui, nematėme ir nesvarstėme.
    2.Žiūrint į objektą lokaliai, Nemuno kairiojo kranto panoramoje- toks pasiūlymas lyg ir galėtų būti, netgi atrodo patraukliai, tačiau neturint „Aukstybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano“ sprendinių, sunku objektyviai vertinti bendrame miesto kontekste.Ar tai nebus vienisa architekturinė „krūvelė“?
    3.Deklaruojama architektūrine ašis, sutampanti su Daukanto g. ašimi, tėra tik „popieriuje“-formali, architektūriškai neišreikšta (vargu ar ją gali formuoti tik vienisa gyvenamų namų „kalva“).
    4.Įžvelgiu didelę transporto, ypač viešo, problemą po šio objekto įgyvendinimo.Tai dar labiau patvirtino raj. architektas.
    5.Manau, jog planuojant tokį kiekį naujo gyvenamo ploto, turėtų būti atlikti skaičiavimai (tyrimai?) visuomeninės funkcijos poreikiui nustatyti šioje teritorijoje ir tai numatyti projektiniuose sprendiniuose. T.y.- turi būti užtikrinta normali gyvenimo kokybė šiame objekte. Be to, manau, jog viešų pastatų    atsiradimas sustiprintų „ašies“ reikšmę.
    6.Sveikintina tai, jog vietiniam transportui numatyti požeminiai garažai.
    7.Apie architektūrą dar anksti kalbėti, bet labai gerai, jog jie numatomi „laibi“, ne masyvūs. Kritikuotina vienoda tiesmuka stiklinė estetika, kurios  vakaruose jau atsisakoma.

V.Adomavičius: Pritariu siūlymui svarstyti aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą taryboje.

Pritariu rajono kaip archit. kalvos vizijai. Manau, kad pateiktas Antakalnio gatvės kvartalo projektas atliktas profesionaliai. Pritariu kvartalo genplaniniam sprendimui. Architektūrinė statinių išraiška menkai akcentuota, bet tai yra tolimesnio etapo klausimas. Trūksta visuomeninių pastatų. Išvada: Pateikta architektūrinė urbanistinė kvartalo koncepcija bendrais bruožais priimtina. Reikalinga detalesnė sprendimų vizija tolimesniame darbo etape – tiek funkcinė, tiek estetinė.

V.Stauskas: Nemačiau galutinio aukštybinių pastatų išdėstymo specialiojo plano, dėl to neaišku, kurioje šio kvartalo vietoje gali būti aukštybiniai pastatai. Todėl mano nuomonė šiame posėdyje yra tik preliminari, eskizinė.

Teigiama idėja, kad naująjį kvartalą bus galima susieti pėsčiųjų ryšiu Aleksoto šlaitu su miesto centru, bet ji nėra pakankamai išryškinta. Vakarinės dalies užstatymas atrodo monotoniškas ir uždaras. Pateiktos aukštybinių pastatų formos nuobodokos. Siluete vertėtų įvairuoti aukštingumu. Abejočiau tokia didele stiklinių fasadų gausa. Techniniam projekte vertėtų paieškoti tapybiškesnių sprendimų. „Linijinė“ pastatų išdėstymo schema kvartalo rytinėje dalyje natūroje bus nuobodi ir socialiai nebendruomeniška. Abejočiau ir dėl jos mikroklimato sąlygų. Vieta labai svarbi. Manau, reikėtų padirbėti ir pateikti dar vieną varijantą svarstymui. Tada atsirastų galimybė palyginimui.

V.Kuliešius: Teigiami aspektai: impulsas Aleksoto vystymui, architektūrinės kalvos formavimas, ryšys su miesto centru (projektuojamas perspektyvoje), požeminiai parkingai.

Abejotini sprendimai: aukštuminių pastatų statymas arti šlaito, nejaukios kvartalo erdvės ( 7 ir 5 aukštų užstatyme), mažoki atstumai, langų į langus efektas. Siūlyčiau remtis modernios urbanistikos pavyzdžiais. Neišraiškingas siluetas, nuobodoki, vienodo skerspjūvio tūriai.

J.Kančienė: Jei projektas atitinka aukštybinių pastatų išdėstymo specialųjį planą, nematau reikalo nepriimti nutarimo. Čia svarbu siluetas, jo raiška. Įdomu būtų pamatyti ir kitą varijantą, Silueto aukštis virš šlaitų maksimalus. Galėtų būti mažesnis. Kvartalo ašis – jungtis su miestu – urbanistiškai neišspręsta. Kalbant apie socialines kvartalo funkcijas, reikėtų tyrimų , kokius poreikius turi 5 tūkst. žmonių bendrija, ir , atsakant į juos, projektuot pastatus.

Išvada: šioje vietoje galima projektuot tokio pobūdžio kvartalą. Bet architektūrinio sprendimo dar reikia ieškoti.

N.Blaževičienė: Pritariu teritorijos kaip miesto centro perspektyvos vystymui. Turi būti pateikti infrastruktūros pasiūlymai, besiremiantys sociologiniais tyrimais. Vystant projektą, pateikti kompozicines versijas, akcentuojant silueto aspektus. Aukštingumas galėtų kilti terasomis.

J.Minkevičius: Kvartalas yra miesto kultūrinio komplekso dalis. Būtina vertybių hierarchija. Plėtimasis į aukštį – pasenęs kosmopolitizmas. Neaiškus santykis su miesto kultūrine koncepcija – ar savitumas, ar aukštuminiai pastatai. Klausimas diskutuotinas iš principo. Tai architektūrinio savitumo klausimas. Be to ignoruojami bendramiestiniai interesai: nėra nei mokyklų, nei darželių. Vyrauja komercinis – merkantilinis požiūris.

G.Balčytis: Svarstomas kvartalas yra labai svarbioje Kaunui vietoje. Kadangi šis architektūrinis ir urbanistinis sprendimas pakeis susiformavusį miesto siluetą ir darys didelę įtaką, sprendimai turi būti daromi ypač atsakingai.

Pastabos:

-Neaiški juridinė sklypo pusė – kadangi vieni specialistai teigia viena, o kiti kitą – privalo būti pateikti galiojantys sklypo paskirtį nurodantys dokumentai ( det. planai ir pan.), kaip aukštybinių statinių specialusis planas įtakoja šią teritoriją.

-Neįtikinanti ir neišsami transporto srautų schema – kaip kvartalas susisieks ir įtakos aplinkinių rajonų transporto srautus.

-Nepasiūlyta socialinė kvartalo infrastruktūra – vaikų darželiai ir kt. – numatoma 5000gyv. apimtis turėtų sukurti šią infrastruktūrą, o ne palikti šią funkciją spręsti miestui.

-Nėra pakankamos kvartalo kompozicinės vizijos, kuri galėtų į autorių teigiamą naują miesto ašį nuo Savanorių pr. per naujamiestį, Nemuno salą, Ž.Fredą.

-Nepritariu statybai aukštybinės „architektūrinės kalvos“ ant Nemuno šlaitų. Jeigu tai bus statoma, manyčiau, kad būtina stumti aukštybinius pastatus toliau nuo šlaito.

-Siluetas gana monotoniškas ir iš kai kurių apžvalgos taškų gali susiprojektuoti į ištisą sieną. Manau, silueto reikėtų dar gerokai paieškoti, kaip ir viso kvartalo koncepcijos.

G.Balčytis: Ar yra ekspertų kvorumas, kad galima būtų balsuoti už nutarimą? Kiek liko KAUET narių?

J.Merkevičienė: Liko 9 ekspertai.

G.Balčytis: Balsavimas neįvyks. Nutarimo priimti negalime. Teks atsižvelgti į atskirų ekspertų nuomonę.

 

Gintaras Balčytis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.