LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-02-18

 1. KAUNO NAUJAMIESČIO URBANISTINIO MODELIO PAIEŠKOS. Pristato akad. Algimantas Miškinis.
  2. VIEŠBUČIO KĘSTUČIO G. 26 KONVERSIJA Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ. DETALIOJO  PLANO PASIŪLYMUS pristato UAB „Miesto planas“(architektas Evaldas Barzdžiukas) . TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMUS  pristato UAB  „Dviejų grupė“( PDV – Linas Tuleikis). Užsakovas – UAB „Britanika“.
  3. KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATŲ KĘSTUČIO G. 30 IR 32 DETALIŲJŲ PLANŲ PASIŪLYMAI. Projektuoja UAB Architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai, užsakovas – UAB „Ave – Matrox“.

ĮVYKUSIO 2009-02-18 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.42

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Gintautas Natkevičius, Kęstas Vaikšnoras.

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Gintaras Prikockis, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis. KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

KVAD Kauno teritorinio padalinio vedėja Irena Vaškelienė, KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Meilė Nistelytė, urbanistikos skyriaus atstovas Algis Buraitis, Kauno paminklų restauravimo projektavimo instituto archeologas Aleksandras Vaškelis, architektai: Rasa Mizaraitė, Aurimas Ramanauskas, Vytas Miliūnas.

Spaudos atstovai : Almantas Bružas („Statytbų pilotas“), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“). Birutė Mačienė („ELTA Politikos skyrius), Vida Savičiūnaitė ( www.kamane.lt), Jūratė Anilionytė (LRT PANORAMA).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.KAUNO NAUJAMIESČIO URBANISTINIO MODELIO PAIEŠKOS. Pristato akad. Algimantas Miškinis.

A.Miškinis: Šis darbas nėra baigtinis. Ieškome vieningo sprendimo, naudingo Kaunui.

N.Valatkevičius: Šiuo metu rengiama aukštybinių pastatų specialiojo plano korektūra. Ją viešųjų pirkimų keliu rengia UAB „Miesto planas“. Ši studija galėtų būti sudėtine specialiojo plano dalimi.

A.Miškinis: Tai urbanistinio pobūdžio studija. Klausimų negalima spręsti atitrauktai nuo centro perspektyvos. Kauno urbanistinis modelis nebuvo formuojamas. Tarpukariu buvo apspręstas pastatų aukštis- buvo ribojamas ir minimalus, ir maksimalus aukštis. Po karo pradėta formuoti nauja naujamiesčio formavimo tendencija- tam didelę įtaką darė prof. Kazys Šešelgis. Buvo nuspręsta, kad Naujamiesčio aukštingumas neturėtų didėti. Laikui bėgant, prof. Šešelgiui išvažiavus į Vilnių, atsirado disonuojantys pastatai- „Miestprojektas“, „Pramprojektas“…Šiandien esame subrendę pirmenybę teikti viešam, ne asmeniniam interesui.

Siūlau prie Naujamiesčio teritorijos prijungti potencialią zoną prie Laisvės alėjos, apimančią Aušros gimnaziją ir apygardos teismą. Taip pat siūlau prijungti Kaunakiemio ir Šiaulių gatves. Kaunakiemio gatvė – labai sena, joje buvo kas keletą mylių išdėstytos karčiamos.

Prielaidos: 1. Reglamente aptariama teritorija – ne visas naujamiestis.

2.Savanorių pr.- tik lokalus centras.

3.Naujamiesčio reglamentas nekvestionuojamas, tik savaip interpretuojamas.

 1. Nesiūloma griauti darkančius Naujamiestį pastatus, tik tinkamai juos įkomponuoti.
 2. Pastatus, kurių aukštis iki 30m, privaloma sieti su jų aplinkos kompozicija.
 3. Minimaliai kvestionuojama Prisikėlimo bažnyčios ir naujų pastatų sąveika.

Yra 3 darbo dalys:

 1. Esamų pastatų aukščio nustatymas ir įvertinima (šį darbą atliko „Dviejų grupės“ architektai).
 2. Reglamento nuostatos naujai statybai.
 3. Pateiktos medžiagos apibendrinimas.

Naujamiesčio pastatai pagal aukštį skirstomi į grupes:

 1. Iki 15m
 2. 1-2 aukštų.
 3. 3-4 aukštų.
 4. 5-6 aukštų.
 5. Aukštesni.

Po šios analizės matosi, kokios neišnaudotos Naujamiesčio teritorijos. Pagal KVAD reglamentą Naujamiesty yra virš 1000 pastatų, iš kurių virš 500 disonuoja su aplinka. Reglamente taip pat nenusakytas foninis aukštis. Viso centro foninis aukštis kvartalų viduje- 4-9m, palei gatves- 14m.

Teritorija prie Kaunakiemio gatvės yra nevertinga, todėl tinka naujai statybai. Paruošėme schemas, kuriose spalvomis išskirtos įvairios zonos: žaliai pažymėtose zonose nėra kontakto su paveldu, pagal reglamentą aukštesni, nei 7 aukštų pastatai- disonuojantys, pažymėti violetine spalva. Akivaizdu, kad Karaliaus Mindaugo ir Kaunakiemio gatvių zoną galima beatodairiškai naudoti naujai statybai.

Naujamiesty tebestovi du nebaigti statyti aukšti viešbučiai. Ar buvusį „Respublikos“ viešbutį įkomponuoti į panašių pastatų grupę ar priešingai? Manau, kad kontekstualiau atrodytų grupė. Savanorių prospekto nelaikau centro dalimi, nes jis išeina į miesto pakraštį, be to jame nėra centrui būdingų pastatų. O prie Kaunakiemio gatvės galima būtų projektuoti miesto centrą, kitą dalį perkeliant už upės. Kreipiausi į hidrologus su klausimu, ar ne per platus Nemuno pakraštys. Atsakymas buvo teigiamas, siūloma sumažinti atstumą tarp vagos kraštų. Todėl siūlau prie buvusio „Respublikos“ viešbučio leisti statyti aukštybinius pastatus iki 35m, nes viešbučio aukštis- 40m.

Paruošiau tokią schemą:

 1. Oranžine spalva pažymėti namai prie šlaito ir Būgos gatvėje. Putvinskio gatvėje pastatų aukštis gali būti iki 10m, K. Būgos- iki 6-7m.
 2. Aplink Karmelitų bažnyčią projektuojamų naujų pastatų aukštis ne didesnis už centrinės navos.
 3. Teritorijoje aplink Įgulos bažnyčią- ne aukštesni už pagrindinės navos aukštį, kad nepaskęstų pagrindinė dominantė.
 4. Viso centro foninis aukštis kvartalų viduje- 4-9m, palei gatves- 14m.
 5. Atsižvelgiant į kompozicinius veiksnius, nauji pastatai gali būti iki 30m aukščio.
 6. Prie Nemuno naujų pastatų aukštis gali būti iki 35m.

Ne visi sovietmečiu projektuoti pastatai disonuojantys- „Politinio švietimo namai“ (B.Zabulionis) kontekstualūs.

KLAUSIMAI

E.Barzdžiukas: Kokiu pagrindu fragmentuojamas K.Mindaugo krantinės aukštingumas?

A.Miškinis: Tarpas tarp aukštų pastatų susidaro dėl Karmelitų bažnyčios. Aukštesnių pastatų grupes siūlau tam, kad nesusidarytų ištisinė aukšta siena.

A.Karalius: Patikslinkite žemėlapio verčių nustatymą.

A.Miškinis: Tai Naujamiesčio reglamento brėžinys su pridėta teritorija.

A.Karalius: Ar tai oficialus galiojantis reglamentas?

A.Miškinis: Taip. Aš reglamento nekvestionuoju, bet manau, kad jį galima detalizuoti, pastatus suskirstyti į grupes- sukurti individualius modelius.

N.Valatkevičius: Ar siūlote kvartalų viduje, o ne prie gatvės statyti aukštus pastatus?

G.Prikockis: Norėčiau sužinoti apie senąją kvartalų struktūrą.

A.Miškinis: Siūlau statyti kvartalo viduje, nes ten yra laisvų teritorijų. Statant aukštesnius tūrius prie gatvės, keičiame gatvės erdvės proporciją. Tai tyrimo objektas, kuris turi būti mūsų dienotvarkėje. Aukštas „Merkurijaus“ pastatas prieš „Pieno centrą“- nėra geras sprendimas. Gal liepas, kurios užgožia visą Laisvės alėją, reikėtų atnaujinti kaip Vilniuje Gedimino prospekte? O senąją struktūrą nustato reglamentas.

G.Balčytis: Ar neatrodo, kad reikėtų nustatyti ir minimalų aukštingumą?

A.Miškinis: Žinoma.

A.Vaškelis: Reglamentą sudaro apie 20 brėžinių. Tai saugotinų objektų sąrašas. Iš tiesų „Pramprojekto“ ir „Miestprojekto“ pastatai veikia disonuojančiai. Pusė iš 1100 pastatų turi kultūros vertybių požymių. Galima būtų pervarkyti miestą- nuimti kultūros vertybių statusą, t.y. nelaikyti viso centro vertybe. Tuomet būtų galima laisvesnė nauja statyba.

N.Valatkevičius: Kas turi teisę išimti objektą iš kultūros paveldo statuso?

I.Vaškelienė: Jokie objektai neišimami, teritorija nustatyta tam objektui.

A.Miškinis: Aš nekvestionuoju KVAD reglamento, tik manau, kad tuos 500 pastataų reikia skirstyti į grupes, detalizuoti. Kad projektuotojams būtų aišku, ką galima daryti, ko- ne.

I.Vaškelienė: Tie 500 pastatų yra sugrupuoti ir įvertinti. Yra 5 grupės pastatų.

A.Miškinis: Galimi ir kitokie variantai.

I.Vaškelienė: Kuo vadovavotės, teigdamas, kad krantinėje pastatai gali būti aukštesni? Ar buvo nagrinėjami vaizdai iš tolimų taškų?

A.Miškinis: Ne. Siūlau gelbėti „Respublikos“ viešbutį. Krantinė- potenciali vieta centro raidai.

I.Vaškelienė: Ar čia jau galutinis rezultatas?

A.Miškinis: Tai tik miesto centro formavimo paieškos.

L.Janušaitienė: Esamų pastatų aukštis kvartalo viduje iki 30m. Koks jūsų požiūris?

A.Miškinis: Reikia ieškoti kompromiso, sprendžiant tų dviejų viešbučių problemas- maksimaliai mažinti disonansą.

A.Vaškelis: Kodėl siūlote praplėsti Naujamiesčio ribas?

A.Miškinis: Nes tai potenciali miesto centro vieta- be paveldo ir problemų.

N.Valatkevičius: Kodėl paminėjot tik 2 objektus, aukštesnius nei 30m?

A.Miškinis: Nes kiti neturi to neigiamo poveikio. Nesiūlau griauti esamų pastatų.

A.Karalius: Ar neįžvelgiat priešpriešos tame, kad tokiame plačiame Nemuno slėnyje būtent Pero namai ir „Respublikos“ viešbutis atitinka miesto mastelį?

A.Miškinis: Nelaikau 5a. Pero namų nevertingais, bet jei čia galimas centras, tai reikėtų juos sustiprinti aukštesniais pastatais.

I.Vaškelienė: Parengta ir suderinta koncepcija Naujamiesčio reglamentas su naujomis ribomis.

G.Prikockis: Kokia jūsų pozicija dėl salos?

A.Miškinis: Hidrologai teigia, kad salą galima padidinti. Tie klausimai turi būti sprendžiami kompleksiškai ir tai turi daryti grupė žmonių.

G.Prikockis: Yra du pasiūlymai. Prašysime pristatyti ekspertams Naujamiesčio reglamentą. Yra pasiūlymas A. Miškinio urbanistinio modelio paieškų klausimą svarstyti kartu su reglamentu. Kitas pasiūlymas- svarstyti dabar.

G.Prikockis: Kas už už 1 pasiūlymą?

Balsavo: „už“ balsavo 10 ekspertų.  

G.Prikockis: Kas už tai, kad svarstyti dabar?

Balsavo: „už“ balsavo 4 ekspertai.

G.Prikockis: Nuspręsta- šį klausimą aptarsime kartu su Naujamiesčio reglamentu.

NUTARIMAS

 1. Pateiktą darbą KAUNO NAUJAMIESČIO URBANISTINIO MODELIO PAIEŠKOS (parengė Algimantas Miškinis) svarstyti kartu su Kauno Naujamiesčio reglamentu.

 

2.VIEŠBUČIO KĘSTUČIO G. 26 KONVERSIJA Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ. DETALIOJO   PLANO PASIŪLYMUS pristato UAB „Miesto planas“(architektas Evaldas Barzdžiukas) . TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMUS  pristato UAB  „Dviejų grupė“( PDV- Linas Tuleikis).Užsakovas – UAB „Britanika“.

G.Prikockis: Objektai Kęstučio g. 26, 30 ir 32 yra šalia vienas kito. Yra pasiūlymas objektus pristatyti kartu. Ar yra kitaip galvojančių? Jei ne- kviečiame Evaldą Barzdžiuką pristatyti detaliuosius planus.

E.Barzdžiukas: Lino Tuleikio sprendinius mes kiek įtakojome transporto požiūriu. Šio objekto dokumentai nėra baigti tvarkyti- juridiškai nepatvirtintas servitutas. Anksčiau projektuoto Alfredo Paulausko viešbučio teritorija siekė Mickevičiaus gatvę. Šioje zonoje buvo numatytas restoranas. Dabar ši teritorija priklauso „Danielos“ viešbučiui, o likusio ploto viešbučiui nepakanka. Pristatoma viešbučio konversija į daugiabutį gyvenamą namą.

Svarstysime tris sklypus- Kęstučio g. 26, 30 ir 32. Tai Naujamiesčio teritorija. 1976m. A.Steponavičiaus ir J.Zagorsko parengtame miesto centrinės dalies plane buvo ieškoma skersinių Laisvės alėjai krypčių, kurios dabar šiame sklype respektuojamos krautuvėlių zona, į kurią galima patekti per bromą iš Laisvės alėjos. Į šią zoną išlikę trys privažiavimai, išvažiavimai planuojami į Donelaičio ir Mickevičiaus gatves. Namo gyventojams projektuojamas 2-jų aukštų požeminis parkingas, virš kurio planuojams kiemas su žaidimų ir poilsio platforma, kuri ilgą kiemą vizualiai suskaidys.

Pastato aukštis- 45.50m

Užstatymo intensyvumas- 330%.

Užstatymo tankumas- 30.7%

Butų skaičius- 186 vnt.

Mašinų stovėjimo aikštelė- 202 vietų (poreikis- 166).

Pastate Kęstučio g. 32 šalia komercinės paskirties patalpų dar likę butų, o Kęstučio g. 30 visos patalpos komercinės. Savininkai nori išplėsti komercinius plotus. Egzistuoja dvi aiškios ugniasienės, laisvą zoną Mickevičiaus gatvėje reikėtų užstatyti. Abiems pastatams nustatytos griežtos KVAD sąlygos- “be pakeitimų”. Tarp pastatų Kęstučio gatvės išklotinėje didelis aukščių skirtumas. Abu sklypai Ginto Natkevičiaus pasiūlyme bus užstatomi 90 ir 95%. Yra problemų dėl insoliacijos. Parkingai planuojami bendri su daugiabučiu gyvenamu namu.

L.Tuleikis: Generalinis projektuotojas yra UAB “Ardynas”, UAB “Dviejų grupė” projektuoja tik architektūrinę dalį.

Nuo esamo viešbučio stogo atsiveria puikios Kauno panoramos. Gyventi tokioje vietoje- unikali galimybė. Mūsų tikslas- esamą pastatą humanizuoti, bet neišprievartauti, atstatyti kiek galima daugiau tiesos. Siūlome nugriauti esamą 8 aukštų pastatą Kęstučio gatvėje ir projektuojame naują, išsaugant perimetrinį užstatymą. Pateikėme du pasiūlymus:

 1. Išlaikyti pagrindinio tūrio siluetą ir ir pratęsti tūrį prie Kęstučio gatvės.
 2. Projektuoti prie Kęstučio gatvės kontrastingą tūrį. Nuo pagrindinio tūrio nuardyti du viršutinius aukštus ir vietoje jų silueto suminkštinimui siūlome tris rotondinius fragmentus.

Pastato struktūra neleidžia jo pjaustyti vertikaliai. Pirmi du aukštai skirti komercijai, kiti – butams. Senajame tūryje bus koridorinė sistema, naujame- sekcijinė. Nors koridorinė sistema mūsuose nepopuliari, bet esamą pastatą kitaip panaudoti sunku. Koridorius ruošiamės humanizuoti, pabrėžiant grindų pakraščius ir įėjimus apšvietimu, kiliminėmis dangomis. Platforma skirta vaikams ir seneliams, prie “Danielos” siūlome sporto aikštelę. Viršutinių aukštų “tabletėse” projektuojame apartamentus per du aukštus. Taip atsižvelgėme į paveldosaugos reikalavimą “suformuoti stogo sprendimą”.

Projektuojama stogo altitudė –45,50m, esama- 48,70m. Pagrindiniam korpusui siūlome tamsią spalvą, negiliais balkonėliais suteikti žaismingumo fasadui. Išsaugome apvalius laiptinių langus.

Paruošėme vizualizacijas iš šių taškų: nuo Pelėdų kalno, Mickevičiaus gatvės, Prisikėlimo bažnyčios terasos, Soboro, Parodos kalno, Aleksoto tilto ir t.t. Manome, kad siūlomas horizontalus tūris su Soboro dominanate ypatingai nedisonuoja.

Rodikliai jau buvo pristatyti. Papildysiu:

Sklypo plotas- 5384 m2, bendras pastato plotas- 27 150 m2, aukštų- 14.

KLAUSIMAI

A.Karalius: Prašau plačiau pristatyti fasadų apdailą.

L.Tuleikis: Norėjom išlaikyti betono nuotaiką pagrindinio tūrio fasaduose. Siūlom lakštinių medžiagų apdailą su betono imitacija, tamsų klinkerį, balintą betoną- naujam tūriui. Tai nebus “falš-fasadas”, kai kur bus langai, kai kur- terasos.

A.Steponavičius: Kuris variantas priimtinesnis Jums?

L.Tuleikis: Nenoriu atsakyti.

V.Stauskas: Kokie kontaktai įvyko su viešbučio autoriumi Alfredu Paulausku?

L.Tuleikis: Šį objektą pradėjom projektuoti prieš metus. Tuomet skambinau autoriui, bet jis susitikti nenorėjo. Prieš svarstymą siūliau Paulauskui susipažinti su mūsų sprendiniais, atrodė, kad norės kartu dirbti, žadėjo pateikti svarstymui ir savo sprendinius. Apie mūsų pasiūlymus atsiliepė, kad jie nėra blogi, bet tobulintini. Deja, pasiūlymų nepateikė.

G.Prikockis: Prašau pasisakyti objektų Kęstučio 30 ir 32 autorių.

G.Natkevičius: Du sklypeliai po 400m2 atsiduria sankryžoje, kurią norėtųsi akcentuoti. Mūsų galimybės ribotos, nes paveldo požiūriu pastatai vertingi. Pastate Kęstučio g.32 butai išliko tik viršutiniuose aukštuose, bet ir juos savininkas nori pakeisti į komercines patalpas.

Pastatas Kęstučio g. 30 yra mažiau vertingas, viduje jau rekonstruotas. Pirma idėja buvo šį namą griauti, palikom po diskusijų su KVADu. Kęstučio gatvėj dideli aukščių pokyčiai, fasadų faktūrų kaita. Mūsų idėja buvo sukurti foninį tūrį, atspindintį smetoninius pastatus. Ploto ir erdvės architektūriams bandymams nėra. Svarstėme galimybę prisiblokuoti prie viešbučio korpuso, bet nuo jo atsitraukėme. Visiškai užstatome tarpą Mickevičiaus gatvėje. Nors sklypų užstatymo procentas didelis, priešgaisrines problemas išspręsti įmanoma. Siūlome projektuojamo tūrio fasadą aprengti smulkiu metalo tinklu, kad angos neįtakotų fasadų architektūros. Bet naktį turėtų išryškėti “kitokio kūno” įvaizdis. Mickevičiaus gatvėje projektuojame 6 aukštų vertikalę. Patekimas numatomas iš Mickevičiaus gatvės ir iš liftų į požeminius garažus. Turime 43 parkavimo vietas, trūksta 20.

Kęstučio g. 30 rodikliai:

Sklypo plotas –390.00m2

Užstatymo intensyvumas- 280 %

Užstatymo tankumas- 87%

Bendras pastato plotas prieš rekonstrukciją- 284.80m2

Bendras pastato plotas po rekonstrukcijos- apie 960.00m2

Kęstučio g. 32 rodikliai:

Sklypo plotas –399.00m2

Užstatymo intensyvumas- 450 %

Užstatymo tankumas- 95 %

Bendras pastato plotas prieš rekonstrukciją- 843.52 m2

Bendras pastato plotas po rekonstrukcijos- apie 1760.00 m2

KLAUSIMAI

J.Kančienė: Kokio pločio tarpai tarp pastatų ir kam jie naudojami?

G.Natkevičius: 2 metrai tarpas, kad nesiblokuoti prie ažūrinio fasado.

G.Janulytė: Kaip su priešgaisriniais reikalavimais?

G.Natkevičius: Šiuo aspektu yra daug sudėtingų problemų, bet, manau, tai sekančio etapo problemos.

G.Šinkūnas: Kokioje būklėje yra detalieji planai? Kokią įtaką jūsų sprendiniai darys Naujamiesčiui?

G.Natkevičius: Tai medžiaga detaliesiems planams rengti.

L.Tuleikis: Architektūrinės sąlygos neišduotos. Užsakovas savo rizika inicijuoja darbus, tikėdamasis , kad iš miesto pusės nebus trukdymų. Sklypo ribos dar neįregistruotos.

G.Prikockis: Kokia KVAD atstovų nuomonė?

I.Vaškelienė: KVAD sąlygos nesuformuotos ir neišduotos. Prašysime urbanistinio pagrindimo. 3 m. pločio plyšys užstatyme- senas įvažiavimas į kiemą. Prašysime jį išsaugoti. Mūsų prašymas- kuo mažesnis aukštingumas. Turėsite parengti šio pasiūlymo poveikio aplinkai ekspertizę.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Kęstučio g. 26. Dėl viešbučio konversijos pasisakyti negaliu, nes šis projektas atliekamas su manim susijusioje įmonėje.

Kęstučio g. 30 ir 32. Manau, autoriams reikėtų peržiūrėti užstatymo motyvacijas, nes siūlomas tūris nėra korektiškas esamo kampinio užstatymo atžvilgiu. Gal būt tūris Mickevičiaus gatvės išklotinėje galėtų sužemėti iki kaimyninio viešbučio aukščio? Lakoniškas tūris yra gerai, bet čia svarbiau nesunaikinti ir nesumenkinti esamo kampinio užstatymo. Pasiūlymo grafika man patinka, bet reiktų vengti urbanistinio chaoso.

G.Bernotienė: Kęstučio g. 26. Gerai, kad namas- vaiduoklis galų gale taps realiu namu. Viešbučio pagrindinio tūrio formavimas galimas. Pozityvu, kad pagrindinis monolitinis tūris tamsus, stogo apvalūs elementai randa bendrą kalbą su Įgulos bažnyčios bokštais. Tūris prie Kęstučio gatvės perdaug aktyvus ir aukštas. Dviprasmiškas dialogas su Natkevičiaus projektuojamų objektų detaliojo siūlymais.

Kęstučio g. 30 ir 32. Sklypų sprendimai labai komplikuoti. Abejones kelia esamų statinių verčių išsaugojimas. Išėjimas naujais statiniais į Kęstučio gatvę urbanistiškai sunkiai motyvuotas. Iš Mickevičiaus gatvės galimas ir aukštesnis tūris.

 1. Janušaitienė: Kęstučio g. 26. A.Paulauskui projektuojant viešbutį, buvo pažeista sklypų struktūra, todėl apgailestauju, kad jo negalima nugriauti. Esamas pastatas turi savo gelžbetoninį charakterį. Manau, kad esama dviejų tūrių jungtis atrodo vieningiau, negu siūloma. Pozityvu, kad siūloma pilka spalva ir “tabletės” ant stogo, demontuojant du viršutinius aukštus. Naujas priestatas pozityvus tiek, kiek formuoja Kęstučio gatvę. “Baltasis” korpusas galėtų gyvuoti atskirai, bet kaip priestatas nesėkmingas. Manau, kad Kęstučio gatvės išklotinėje priestatas galėtų būti asimetriškas. Pritariu apatinių aukštų komercinei funkcijai. Tamsi spalva tik padidina esamo tūrio dominavimą.

Kęstučio g. 30 ir 32. Labai nedėkinga situacija- kampas žemesnis už aplinkinį užstatymą. Abejoju dėl viršutinės altitudės, nes naujas aukštesnis užstatymas nedėkingai atsiduria labia arti kampinio tarpukario architektūros pastato, kuris tarsi sumenkinamas, užspaudžiamas.

Įsiterpimas į užlenktų fasadų ratą Kęstučio gatvėje netinkamas. Kompoziciškai kampe prastai atrodo du įvažiavimai vienas šalia kito, todėl pakabintas tūris atrodo nevykusiai. Pritariu apibendrintai pastato architektūrai ir ramiam tūriui.

A.Kančas: Kęstučio g. 26. Pritariu variantui su baltu priestatu ir ”tabletėmis”. Baltas priestatas lyg amortizuoja pagrindinio tūrio aukštį. Manau, kad A.Miškinio pasiūlymas dėl dalinimo vertikaliom zonom gali būti priimtinas. Reikėtų urbanistiškai aiškiai išreikšti ašį į Laisvės alėją. Pritariu užstatymui prie Kęstučio gatvės ir tamsiai spalvai. Reikėtų užfiksuoti abu pagrindinio korpuso aukščius (stogo ir apartamentų), kad apsisaugoti nuo netikėtumų. Gyventojų skaičiui kompensuoti, siūlau daugiau dėmesio skirti aplinkai, jos humanizavimui.

Kęstučio g. 30 ir 32. Pritariu užstatymui tik iš Mickevičiaus gatvės. Kęstučio gatvėje turėtų būti išsaugomi smetoniniai namai ir tarpas. Siūlau spręsti parkavimo problemas.

J.Kančienė: Kęstučio g. 26. Gerai, kad viešbučio monolitas skaidomas į du tūrius. Kęstučio gatvės išklotinėje būtų naudinga sumažinti priestato aukštį. Neįtikino tamsios spalvos parinkimas pagrindiniam korpusui- aplink visi statiniai šviesūs, tamsus bus dominantė. Reikėtų neutralesnės spalvos.

Kęstučio g. 30 ir 32. Maksimalus sklypo užpildymas prieštarauja Naujamiesčio užstatymo tradicijoms, bet smetoniški namai iš Kęstučio gatvės įgauna neblogą foną. Geriau fonas, o ne pakeistas statinio siluetas. Tarpas tarp Kęstučio g. 30 ir viešbučio privalo išlikti- tai namo kiemas. Ką rodo 1m. pločio plyšiai? Beje, šio namo architektūrinė vertė be reiklo menkinama – tai profesionalus, elegantiškas pastatas. Nesurastas santykis tarp rekonstruojamo viešbučio korpuso ir Kęstučio g. 30 ir 32 pastatų.

A.Karalius: Kęstučio g. 26. Ieškojimų kelias teisingas. Tamsi spalva ir 3 penthauzai- teigiamas urbanistinis metodas. Išskaidymas į 2 korpusus priimtinas, tik Kęstučio g. korpuso aukštis galėtų mažėti iki 6 aukštų. Priestatas bus sunkiai pritaikomas gyvenamam būstui dėl komufliažinio audinio. Plyšį tarp pastatų būtina palikti įeigai į kiemą tarp buv. viešbučio ir kampinių sklypų. Abejones kelia jaunimo platforma kieme. Nereikia pagrindinio tūrio skaidyti spalvomis.

Kęstučio g. 30 ir 32. Stinga kompozicinės harmonijos ir pagarbos kampiniams smetoniniams namams. Priestatai per dideli, derėtų sutilpti iki kampinio namo karnizo Mickevičiaus gatvėje. Reikėtų mažinti priestatų programą.

Abu projektus verta svarstyti dar kartą, įvertinant ir parametrus, ir konteksto svarbą.

V.Kuliešius: Kęstučio 26. Kompozicija su nauju priestatu netinkama. Siūlau korpusą žeminti. Pastato silueto paieškas reikėtų tęsti, pasiūlymą tobulinti.

Kęstučio g. 30 ir 32. Nepateikta esamos padėties fotofiksacija. Per dideli tankio ir intensyvumo rodikliai. Priestato architektūra neišraiškinga. Tūris per daug dominuoja esamo kampinio pastato atžvilgiu.

V.Merkevičius: Kęstučio 26. Pritariu viršutinių aukštų nuardymui ir penhazų, pagyvinančių siluetą, įrengimui. Palaikau tamsią spalvą. Kęstučio gatvės tūrį siūlyčiau žemesnį ir artimesnės estetikos pagrindiniam tūriui. Kelia abejonių gyvenimo kokybė šiame name- koridorinė sistema neparanki. Gal įrengti atskirai stovinčias laiptines ir panoraminius liftus? Trūksta gyvenimo kokybės, todėl reikėtų daugiau dėmesio apželdinimui, žaidimų aikštelėms, vaikų priežiūros patalpų ir pan.

Reikėtų patikrinti evakuacinius reikalavimus pastatams virš 30m aukščio. Kelia abejonių pastato funkcijos pakeitimas- viešbutis ar studentų namai čia tiktų labiau. Pritariu kolegoms, kad reikėtų užfiksuoti pastatų aukštingumo altitudes.

Kęstučio g. 30 ir 32. Pritariu pagrindiniam tūriui kaip fonui tarpukario pastatams. Nepalaikau tūrio nuo Kęstučio gatvės su plyšiais. Siūlau jo visai atsisakyti. Būtina spręsti parkavimą, be jo administracinės patalpos yra komerciškai nepatrauklios.

J.Minkevičius: Kęstučio g. 26. Tendencijos įvairios, bet išskyrus viešbučio aukščio sumažinimą, reikšmingas architektūrinio lygio sprendinys nepasiektas. Pozityvu- įvairesnis siluetas, bet modernus priestatas neatitinka reikalavimų. Manau, kad ir korpuso prie Kęstučio gatvės nereikėtų griauti, vis tiek pagrindinis korpusas atstovauja sovietinę architektūrą. Esminės kokybės pasiekti, maskuojant to laiko architektūros savybes, neįmanoma. Paliekant esamą korpusą iš Kęstučio gatvės, reikėtų nuimti viršutinius aukštus ir pakeisti apdailą. Esu prieš tamsią spalvą- tik šviesi neutralizuoja pastatą.

Kęstučio g. 30 ir 32. Iš Mickevičiaus gatvės užstatymui pritarčiau, iš Kęstučio g.- ne.

A.Miškinis: Kęstučio g. 26. Privalumą matau tame, kad abu pastato korpusai skirtingos architektūros. Trūkumai:

-Pagrindinis tūris perdaug vientisas, gal jį reikėtų pabandyti dalinti kontrastingomis spalvomis vertikaliai.

-Korpusas prie Kęstučio gatvės neturėtų viršyti 5aukštų (geriau būtų 4). Siūlau aukštį mažinti.

G.Prikockis: Kęstučio g. 26. Šis viešbutis man visada atrodė per didelis. Gaila, kad jo bendras tūris nesumažėjo. Nors paieškų kryptis, manau, teisinga. Gyvenamojo namo funkcija kelia gero barako nuojautą. Kompleksas bus didelis, daug gyventojų, todėl autoriai turėtų stengtis sutvarkymo metodais humanizuoti aplinką (ne tik įrengdami laisvalaikio platformą). Pritariu abiejų korpusų ir antstato altitudžių fiksavimui detaliojo plano sprendiniuose.

Beje,įdomu būtų pamatyti Alfredo Paulausko konversijos variantą.

Kęstučio g. 30 ir 32. Pateiktas pasiūlymas puikus kaip architektūrinė kompozicija- proporcijos, faktūros. Tūrių komponavimui neturiu priekaištų. Labai jautrus sprendimas. Priekaištų turiu dėl parkavimo vietų trūkumo.

R.Raslavičius: Kęstučio g. 26. Pasiūlymui pritariu su pastabomis:

Detaliojo plano sprendiniuose siūlau fiksuoti pastatų aukštingumo altitudes- antstato, pagrindinio ir Kęstučio gatvės korpusų.

– Kęstučio gatvės korpuso aukštį siūlau žeminti iki 6-7 aukštų. Išklotinė atrodys korektiškiau.

– Kelia abejonių pagrindinio ir Kęstučio gatvės korpuso jungtis.

Pritariu spalviniam sprendimui.

Kęstučio g. 30 ir 32. Reikėtų mažinti užstatymo aukštingumą ir intensyvumą, atsisakant priestato dalies iš Kęstučio gatvės. Būtina spręsti parkavimo problemą. O makroflekso idėja įdomi, gaila tik, kad išspiria smetoninį pastatą į sankryžos centrą.

V.Stauskas: Kęstučio g. 26. Viešbučio gabaritai daug metų žeidė Kauno centro visumą. Manau, kad pagrindinį korpusą reikėtų pora aukštų pažeminti. Baltasis priestatas iškrenta iš bendros kompozicijos. Nereikėtų griauti žemojo viešbučio korpuso, o jį renovuoti- būtų logiškiau. Manau, kad iš Kęstučio gatvės galėtų likti žalias plotelis. Projektuojamas pastatas turėtų būti neutralaus silueto. Pozityvi tamsi spalva.

Kęstučio g. 30 ir 32. Abejoju, ar tie du nameliai yra didelė kultūrinė vertybė. Juos nugriovus, galima būtų suformuoti tvarkingą Kęstučio gatvės išklotinę.

Manau, kad šiuos sprendinius reikia tobulinti, pateikta medžiaga neįtikina. Tikiu, kad dvi stiprios architektų firmos ras galimybių padirbėti ir priimti gerus sprendimus.

A.Steponavičius: Kęstučio g. 26. Siūlau išnagrinėti galimybę pakeisti pastato funkciją į reikalingesnę miesto centrui- studentų butai, viešbutis ir pan. Viešbučio architektūrai priekaištų neturiu, tik trys antstato formos galėtų būti skirtingos. Kęstučio gatvės korpusas- per aukštas, reikėtų žeminti. Pati šio korpuso architektūra randa bendrą kalbą su Kęstučio gatvės gale stovinčiu Ginto Natkevičiaus projektuotu daugiabučiu.

O patys projektavimo principai labai patrauklūs, pristatymas puikus.

Kęstučio g. 30 ir 32. Siūlomas pagrindinis korpusas per aukštas, neturėtų viršyti aplinkinio užstatymo. Negalima užstatyti 3 m tarpo Kęstučio gatvėje.

G.Šinkūnas: Kęstučio g. 26. Architektai pasirinko kelią- didinti pastato dominavimą. Tai miesto vertės problema. Yra tikimybė, kad projektas pakibs ore. Žaidimo aikštelių nėra, eismui sąlygos nepalankios. Abiems variantams nepritariu dėl per didelio aukščio, intensyvumo ir tankio. Sprendiniams siūlau panaudoti kitus architektūrinius metodus.

 

G.Prikockis: Gal KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė norėtų pasisakyti? Gal Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja Meilė Nistelytė?

M.Nistelytė: Labai džiaugiamės, kad šie keli objektai projektuojami vienu metu. Pritariu Alvydo Steponavičiaus nuomonei, kad vaikų žaidimo aikštelės ant platformos yra nerealios. Pristatyta Kęstučio – Mickevičiaus sankryžos užstatymo kompozicija neįtikina.

G.Prikockis: Atėjo laikas reziumuoti. Svarstyti klausimai buvo labai sudėtingi, išsakyta daug skirtingų nuomonių. Daug kas kritikavo pastatų sandūrą Kęstučio gatvėje, aukštingumą, funkciją. Ar balsuosime? Kokie pasiūlymai?

G.Šinkūnas: Kadangi planavimo sąlygos dar neišduotos, neturime kriterijų. Gal suformuluokime tokį nutarimą ” Siūlome pasinaudoti KAUET narių pastabomis, išduodant sąlygas projektavimui”?

G.Balčytis: Manau, Gedimino pasiūlymas geras.

A.Kančas: Būtų puiku, jei viešbutį galima būtų paversti bendrabučiu.

L.Tuleikis: Prieš 3 m. ši idėja buvo nagrinėta savivaldybėje, bet jos atsisakyta dėl ekonominių motyvų.

G.Prikockis: Funkcijos klausimai pasisakymuose nebuvo dominuojantys.

G.Natkevičius: Pritariu Šinkūno pasiūlymui.

G.Prikockis: Jei Šinkūno pasiūlymas priimtinas, gal už jį pirmiausia balsuokime? Kas už tokį nutarimą “pasinaudoti KAUET narių pastabomis, išduodant sąlygų sąvadą”?

Balsavo: “už” – 9 ekspertai.

G.Prikockis: Kadangi balsavimo metu buvo 14 ekspertų (trys išėjo prieš balsavimą), nutarimo formuluotė priimta.

NUTARIMAS

 1. Siūlome pasinaudoti šiomis KAUET narių pastabomis ir rekomendacijomis, išduodant sąlygų sąvadą objektui VIEŠBUČIO KĘSTUČIO G. 26 KONVERSIJA Į DAUGIABUTĮ GYVENAMĄJĮ NAMĄ (architektai- UAB  „Dviejų grupė“, PDV- Linas Tuleikis, detaliuosius planus rengia UAB „Miesto planas”, užsakovas – UAB „Britanika“:

2.1.- Manome, kad projektuojamas naujas gyvenamojo namo tūris (seno priestato vietoje) prie Kęstučio gatvės yra perdaug aukštas (7 ekspertai).

2.2- Pritariame pagrindinio tūrio viršutinių dviejų aukštų nuardymui ir “penthauzų”, pagyvinančių siluetą, įrengimui (6 ekspertai).

2.3- Pozityvu, kad pagrindinis monolitinis tūris tamsus (6 ekspertai).

2.4- Naujas modernus priestatas prie Kęstučio gatvės “iškrenta” iš bendros kompozicijos (6 ekspertai).

2.5 – Siūlome daugiau dėmesio skirti aplinkos humanizavimui (ne tik poilsio platformos įengimui), nes komplekse numatomas didelis gyventojų skaičius (5 ekspertai).

2.6- Kelia abejonių pastato funkcijos pakeitimas- viešbutis ar studentų namai būtų labiau priimtini (4 ekspertai).

2.7- Detaliojo plano sprendiniuose siūlome fiksuoti pastatų aukštingumo altitudes- antstato, pagrindinio ir Kęstučio gatvės korpusų (4 ekspertai).

3.Siūlome pasinaudoti šiomis KAUET narių pastabomis ir rekomendacijomis, išduodant sąlygų sąvadą objektui KOMERCINĖS PASKIRTIES PASTATAMS KĘSTUČIO G. 30 IR 32 (projektuoja UAB “Architektų biuras G.Natkevičius ir partneriai”, architektas Gintautas Natkevičius, užsakovas- UAB „Ave- Matrox“)

3.1- Nesurastas santykis tarp rekonstruojamo viešbučio korpuso ir Kęstučio g. 30 ir 32 pastatų. Plyšį tarp pastatų būtina palikti. (7 ekspertai).

3.2- Projektuojamas tūris Mickevičiaus gatvės išklotinėje galėtų sužemėti iki kaimyninio viešbučio aukščio (7 ekspertai).

3.3- Projektuojamas tūris per daug dominuoja esamo kampinio užstatymo atžvilgiu (6 ekspertai).

3.4- Pritariame užstatymui iš Mickevičiaus gatvės, iš Kęstučio – ne (5ekspertai).

3.5- Reikėtų mažinti užstatymo intensyvumą (5ekspertai).

3.6- Būtina spręsti parkavimo problemą, nes be parkavimo administracinės patalpos yra komerciškai nepatrauklios (4 ekspertai).

 Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.