LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-05-13

  1. ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A  DETALIOJO  PLANO SPRENDINIAI IR TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI.  Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ (arch. N. Tuleikienė), techninio projekto pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė( arch.A. ir Š. Kiaunės). Užsakovas -UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“. Pakartotinis svarstymas.
    2. MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6. TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Projektuoja UAB „Sava erdvė“ (arch. G.Stanislovaitis). Užsakovas-„Lietuvos     Kolpingo Fondas“. Pakartotinis svarstymas.

ĮVYKUSIO 2009-05-13 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.48

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Asta ir Šarūnas Kiaunės, Nijolė Tuleikienė, Gintautas ir Ignas Stanislovaičiai, Žilvinas Radvilavičius.                

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Rabačius, Kauno m. savivaldybės Kultūros paveldo sk. vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KVAD Kauno teritorinio padalinio vyr. specialistė Loreta Janušaitienė, „Lietuvos Kolpingo fondo“ atstovai Lina Kalibataitė ir Dainius Vaičiūnas, UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“ atstovas Giedrius Visockis, Vaidevutė Stanisovaitienė, Edmundas Jankus.

Spaudos atstovai : Almantas Bružas („Statybų pilotas“), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Algimantas Kančas.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A  DETALIOJO  PLANO SPRENDINIAI IR TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI.  Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ (arch. N.Tuleikienė), techninio projekto pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė ( arch. A. ir Š. Kiaunės). Užsakovas -UAB „Ąžuolyno sporto ir sveikatingumo centras“. Pakartotinis svarstymas.

A.Kančas: Projektas pristatytas pakartotinai, praėjusio svarstymo pastabas turi visi ekspertai.

A.Kiaunienė: Yra atliktas šių pasiūlymų vertinimas kultūros paveldo ir aplinkos urbanistinio formavimo požiūriu. Jo autorius- profesorius Algimantas Miškinis. Pacituosiu bendras pastabas: Projektuojamam namui skirtas sklypas “patenka į kultūros paveldo objekto Kauno miesto savivaldybės 1-ojo kultūrinio draustinio ( ) teritoriją “ ir “žymi kultūros paveldo objekto …ribą”. Sklypas yra Žaliakalinio draustinio šiaurės pakraštyje į vakarus nuo sporto ir sveikatingumo centro pastato ir į šiaurę nuo K.Petrausko g. sklypų nr. 33 ir 35. Šiaurės pusėje, priešais projektuojamą namą, už 50m nuo Vydūno alėjos, stovi triaukštis A. ir P. Galaunių namas. Nedidelis kvartalas, kuriame yra sklypas, tęsiasi iki Sporto gatvės. Kvartalas pradėjo formuotis dar 20 a. trečiojo dešimtmečio pradžioje….Sovietmečiu pastatų dar pagausėjo. Taip susidarė netvarkinga atsitiktinio plano ir erdvinės kompozicijos pastatų grupė…Blogiausiai atrodanti kvartalo dalis atsiveria į sankryžą.

Pateiksiu sutrumpintai išvadas ir pasiūlymus:

  • Namas gerai priderintas sklype, nedisonuoja su aplinka, atitinka paveldosaugos interesus.
  • 6 vietų vaikų žaidimo aikštelė- formalaus požiūrio išraiška konkretaus namo atžvilgiu, neįvertinant to, kad namas šalia didžiulio želdynų masyvo. Logiškiau būtų Ažuolyno viduryje esantį įrenginių kompleksą perkelti arčiau Galaunių namo.
  • Į šiaurę nuo projektuojamo namo iki lapuočių medžių eilės galima būtų sodinti spygliuočius, kad labiau pabrėžtų kvartalo kontūrą ir izoliuotų kiemą.

Tiek apie vertinimą. KVAD išduotose sąlygose nurodyta neviršyti aplinkinio užstatymo aukščio. Galaunių namo parapeto aukštis- 12m, iki kraigo – 16m. Manau, kad namo atsidimas šioje vietoje turi esminių urbanistinių privalumų.

Pristatome du variantus. Abiem atvejais uždaromas chaotiškai susiformavęs kvartalas. 1-me var. kvartalas uždaromas viena plokštuma, 2-me- laužytom plokštumomis. Pateikėme bevek perimetrinį užstatymą nuo sankryžos. Bandėm santūrios stilistikos fasaduose sužaisti ritmu. Abiem atvejais namo struktūra ta pati, įvažiavimas iš gatvelės, parkavimas po pastatu. Numatytos 6 parkavimo vietos, nes projektuojami 6 butai. Pagrindinis įėjimas iš Ąžuolyno pusės. Pastato altitudė- 11,5m.

A.Kančas: Prašau pristatyti techninius rodiklius.

A.Kiaunienė: Sklypo plotas- 550m2, užstatymo aukštis- 12m, užstatymo procentas- 0,38, intensyvumas- 1,2.

A.Kančas: Kokie pastato atstumai nuo sklypo ribų, vaikų žaidimų aikštelių?

A.Kiaunienė: Iki aikštelės išlaikyti norminiai atstumai. Iki sklypo ribų atstumai nustatyti, remiantis Apskrities viršininko sutikimu.

 KLAUSIMAI

L.Tuleikis: Paskutinė pastaba buvo tokia: ”Tokioje išskirtinėje vietoje turėtų būti išskirtinės architektūros pastatas”. Kokia Jūsų architektūrinė koncepcija?

Š.Kiaunė: Idėja – uždaryti kvartalą. Abiejų variantų rodikliai tokie patys. 1-me var. parkavimas paprastesnis, todėl siūlome konsolinį balkoną, kuris prailgintų fasadą. 2-me var. pasukę pastatą, praradome ilgį. Buvo ieškoma nuolydžio, švelninant siluetą.

Dabar pateikiame ir techninio projekto priešprojektinius sprendimus.

E.Barzdžiukas: Kuo pagrįstas parkavimo vietų skaičius?

Š.Kiaunė: Butų skaičiumi.

V.Merkevičius: Prašau patikslinti apdailos medžiagas ir spalvas.

Š.Kiaunė: Fasadą numatome tinkuoti arba formuoti iš pakabinamų plokščių. Apie spalvas dar negalvojome.

N.Blaževičienė: Kur namo kiemas?

A.Kiaunienė: Aplink namą.

A.Steponavičius: Apie formaliąją pusę- ar namas stovi ant Ąžuolyno ribos ar už jos?

A.Kiaunienė: Detaliojo plano brėžiny aiškiai užbrėžtos Ąžuolyno ribos. Sklypas tikrai į jas nepatenka.

L.Tuleikis: Ar planuojate sklypą aptverti tvora? Jei ne- kaip fiksuosite šį sprendimą, kad gyventojai vėliau neužsitvertų?

Š.Kiaunė: Galima įrašyti į detaliojo plano projektavimo sąlygas.

L.Tuleikis: Būtina tą padaryti.

R.Palys: Dabar pastatas yra 3 aukštų ir 2,5 m pakeltas virš žemės. KVAD reglamentas “neviršyti foninio aukščio” nenusako, kurių pastatų aukštis turimas omeny. Gal galima garažą nuleisti po žeme?

Š.Kiaunė: Sklype nėra vietos pandusui.

A.Kiaunienė: Buvo ieškoma galimybių, bet tuomet didėja užstatymo intensyvumas, ir nebetelpa komunikacijos.

J.Kančienė: Nesuprantu, kaip naujas tūris gali būti mažesnis už Galaunių namą?

Š.Kiaunė: Galaunių namo kraigo altitudė- 16m, mūsų – 11,5m.

R.Miliukštis: Šiomis dienomis savivaldybė turi pritarti Žaliakalnio draustiniui. Baigtis nenuspėjama. Manau, kad pagrindinis šio namo uždavinys- užbaigti kvartalą iš sankryžos pusės.

PASISAKYMAI

 E.Barzdžiukas: Pasiūlymai ganėtinai įtikinantys. Idėja suformuoti beveik perimetrinį užstatymą teisinga. Aukštingumas ir estetikinės vizijos pilnai įtikina. Siūlyčiau paieškoti daugiau estetinių sąsajų su Ąžuolyno sporto klubu. Pritariu 2 pasiūlymų varijantui.

N.Blaževičienė: Urbanistinis sklypo užstatymas galėtų būti tobulinamas, pratęsiant tūrį K.Petrausko gatvės link ir sukuriant labiau išreikštą kiemo erdvę. Pagrindinį įėjimą į gyvenamąjį namą gamtinėje aplinkoje derėtų planuoti iš kiemo pusės.

Pastato estetiniai sprendimai kontekstualūs šiai Žaliakalnio daliai. Galėtų būti mažiau monumentalios plokštumos išoriniame perimetre.

S.Juškys: Abejonių kelia pastato aukštingumas. Įėjimas iš kiemo pusės būtų ne toks oficialus. Pritarčiau 2 variantui, kuris labiau atliepia aplinkinei situacijai. Darbas įdomus- pritariu ir sveikinu.

J.Kančienė: Ir man norėtųsi žemesnio tūrio. Siūlyčiau pastatą traukti link K.Petrausko gatvės- orientuotis į esamų namų išdėstymą.

Estetinė kryptis priimtina, prioritetą atiduočiau 1 variantui, nes labiau dera prie Sporto komplekso. Siūlyčiau dar labiau derintis prie pastarojo- ieškoti ansambliškumo, siekti lengvumo- daugiau stiklo, šviesios spalvos.

O iš esmės esu prieš statybą šioje vietoje, o ypač gyvenamojo namo, apie ką kalbėjau ir pirmame svarstyme. Tačiau tai tik pilietinė deklaracija, nes visi leidimai jau išduoti.

V.Merkevičius: Pristatytam užstatymo tankumui ir aukštingumui pritariu- parametrai daug mažesni, nei 1-me pristatyme. Ieškant išraiškos, siūlau naudoti labiau apibendrintą kalbą. Siūlau architektūrinės “apgaulės” būdu mažinti cokolinę dalį, kad pastato ir žemės riba išnyktų (gal ažūrinis parkingas arba vejos pakėlimas cokoliui paslėpti). Man priimtinesnė 2 var. pastato konfigūracija, tik Vydūno alėjos plokštuma per trumpa. Siūlau naudoti daugiau stiklo. Manau, kad pastatas galėtų būti tamsios spalvos, išnykstantis žalumoje. Reikia imtis prevencinių priemonių prieš sklypo aptvėrimą tvora.

J.Minkevičius: Praeitą kartą buvau apskritai prieš šią statybą. Ir šiandien manau, kad čia neturėtų būti pastato, nes jis dar pablogina jungtį su Ąžuolynu. Bet leidimai jau išduoti…

Pats pastatas per aukštas, jo monumentali siena per daug dominuojanti, nors pats sprendimas šioje sudėtingoje situacijoje- kūrybiškas, originalus.

Bet paties sklypo užstatymui nepritariu iš principo.

A.Miškinis: Iš esmės sprendimui pritariu. Išskirčiau 2-ą variantą, nes jis labiau laužtas, apkabina kvartalą. Nors iš esmės namas per trumpas, kad suformuotų kvartalo galą. Fasadų esteika neatitinka namo paskirties. Galėtų atsirasti variantas, pagal kurį trečiasis aukštas būtų pastoginis. Manau, kad vaikų žaidimų aikštelė 6-iems butams- formalumas. Reikėtų naudotis aikštele, esančia Ąžuolyne, patraukus ją artyn gyvenamųjų namų.

R.Palys: Manau, kad į Ąžuolyną brautis nereikia. Siūloma pastato konfigūracija, dydis, jo pastatymo kryptis sudaro lyg “sąsmauką”, uždaro laisvą Ąžuolyno erdvės persiliejimą link gatvės ir į kitą jos pusę. Reikėtų tūrį pasukti kita kryptimi. Bendras aukštis per didelis, nereikia lygiuotis į Galaunių namą- tai atskiras “bokštas”, o foninis užstatymas yra 2-jų aukštų pastatai. Ilgųjų fasadų estetika nebūdinga gyvenamiesiems pastatams.

G.Prikockis: Vieta sudėtinga, bet pristatyta architektūra įrodo, kad ir komplikuotoje situacijoje gali būti gerų sprendimų. Aukštingumas įtikina. Matau konfliktą tarp gyvenamo namo ir įėjimo į bendramiestinį parką. Sklypo sutvarkymas reikalauja želdinių nuo sankryžos pusės. Siūlau įjungti želdinius, aiškiau suformuoti taką, kad nekiltų pagunda statyti dar vieną namą.

V.Stauskas: Labiau priimtina 2-o varianto laužyta konfigūracija. Šešėliai sušvelnins sienų ilgį, padės geriau įsikomponuoti į Ąžuolyno peizažą. Vis dar abejotinas pastato aukštis, kuris susijęs su komfortišku garažu cokoliname aukšte. Faktiškai pastatas yra ne 3, o 4 aukštų. Siūlau žeminti cokolį, gal net visą pakišti po žeme, įrengiant sklype pandusą. Siūlau baltą spalvą, kuri būdinga tradicinėms tarpukario viloms Žaliakalnio rajone. Pritarčiau didesniam stiklo naudojimui fasaduose.

Naujai pristatyta medžiaga yra kokybiškesnė.

A.Steponavičius: Vydūno al. 2a sklypo užstatymui kategoriškai nepritariu dėl faktinio Ąžuolyno teritorijos mažinimo ir ryšio tarp abiejų Ąžuolyno dalių naikinimo. Čia dar yra senųjų ąžuolų. Demontavus biblioteką, parkas bus grynesnis. Noriu, kad mano atskiroji nuomonė, kartu su R.Palio ir J.Minkevičiaus būtų užfiksuota.

L.Tuleikis: Pasisakyti negaliu, nes esu giminystės ryšiais susijęs su detaliojo plano rengėja. Noriu priminti, kad nutarime būtina pažymėti, kad projektavimo sąlygose būtina pažymėti, kad nevalia sklypo aptverti tvora, reikia ieškoti kitų sprendimų.

A.Kančas: Po pirmojo pristatymo labai pasikeitė įspūdis. Siūlomas tūris suformuoja užstatymo užbaigimą. Konfliktinės situacijos dėl vaikų žaidimų aikštelių iškyla gan dažnai. Dabar šis klausimas sprendžiamas optimaliai. Stiklinis erkeris 1- me variante pratęsia užstatymą. Pritariu Lino nuomonei dėl sklypo aptvėrimo tvora. Iš principo pasiūlymams pritariu.

Apibendrinsiu kolegų pasisakymus- dauguma ekspertų pritaria pateiktiems pasiūlymams su tam tikromis išlygomis. 4 ekspertai pasisako prieš statybą šiame sklype iš principo- tai J.Minkevičius, J.Kančienė, R.Palys, A.Steponavičius. Svarstyme dalyvauja 13 ekspertų, todėl 9, esantys “už” šį projektą, sudaro daugumą. Pateiksime sugrupuotas tarybos narių rekomendacijas tolimesniam darbui ir linkime sėkmės.

NUTARIMAS

1.Pateiktam projektui ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A  DETALIOJO  PLANO SPRENDINIAI IR TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI (  Detalųjį planą rengia UAB „Planuotojai“ arch. N.Tuleikienė, techninio projekto pasiūlymus- Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė ) po pakartotinio svarstymo pritarti. Rekomenduoti tolimesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1-Siūlome vystyti 2 variantą, kurio dėka laužytos konfigūracijos pastatas apkabina kvartalą (5 ekspertai)

1.2-Vydūno al. 2a sklypo užstatymui kategoriškai nepritariame dėl faktinio Ąžuolyno teritorijos mažinimo ir ryšio tarp abiejų Ąžuolyno dalių naikinimo (4 ekspertai)

1.3-Rekomenduojame projektavimo sąlygose pažymėti, kad nevalia sklypo aptverti tvora, reikia ieškoti kitų sprendimų, gal būt nuo sankryžos pusės atskirti želdiniais (3 ekspertai)

1.4-Urbanistinis sklypo užstatymas galėtų būti tobulinamas, pratęsiant tūrį K.Petrausko gatvės link (3 ekspertai)

1.5-Siūlome fasadų sprendiniuose naudoti daugiau stiklo (3 ekspertai)

1.6-Pagrindinį įėjimą į gyvenamąjį namą gamtinėje aplinkoje derėtų planuoti iš kiemo pusės

( 2 ekspertai)

1.7-Siūlome mažinti cokolinę dalį, kad pastato ir žemės riba išnyktų (gal optiškai- ažūrinis parkingas arba vejos pakėlimas cokoliui paslėpti) (2 ekspertai)

1.8-Prioritetą atiduodame 1 variantui, kuriame stiklinis erkeris pratęsia užstatymą ( 2 ekspertai)

2.MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6. TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Projektuoja UAB „Sava erdvė“ (arch. G.Stanislovaitis). Užsakovas-„Lietuvos Kolpingo Fondas“. Pakartotinis svarstymas.

A.Kančas: Perskaitysiu praeitos tarybos pastabas:

1.1-Siūlome peržiūrėti urbanistinius sprendimus, atsižvelgiant į PRPI atliktus istorinius- urbanistinius tyrimus. Reikėtų pagal galimybes stengtis atkurti senamiesčiui būdingą užstatymo audinį (vieningai)

1.2-Pritariame 1 var. estetinei krypčiai (8 ekspertai)

1.3-Rekomenduojame atsisakyti kampinio įėjimo bei stilistiškai svetimos mansardos iš kiemo pusės (8 ekspertai)

1.4-Manome, kad projektuojamas tūris per platus senamiesčio kontekste. Būtų gerai bent dalį

statinio susiaurinti iki buvusio pastato pločio(4 ekspertai)

1.5-Pastatas galėtų būti vientisesnis, tūrių atskyrimas – subtilesnis, ne toks tiesmukas (4 ekspertai)

1.6-Reikėtų vengti stambių, nebūdingų senamiesčiui tūrių (4 ekspertai)

1.7-Norėtųsi šiuolaikiškesnės, drąsesnės estetikos (3 ekspertai)

1.8 -Nerekomenduojame plytų estetikos, ji čia semantiškai svetima (3 ekspertai)

1.9-Siūlome pasitikrinti natūralaus patalpų  apšvietimo sprendinius (3 ekspertai).

tyrimus. Reikėtų pagal galimybes stengtis atkurti senamiesčiui būdingą užstatymo audinį (vieningai)

Ž.Radvilavičius: Esu projekto vadovas. Buvo paruošta eilė projekto variantų. Detalusis buvo įstrigęs ir patvirtintas 2004m. Darbas buvo labai problematiškas. Projektą pristatys autorius.

G.Stanislovaitis: Detalusis palnas buvo suderintas 2004m. Pristatysiu naują variantą, suderintą su KVAD.

Per pastarąjį laikotarpį buvo baigti kasinėjimai, atlikti A.Vaškelio archeologiniai tyrimai. Pradžioje šioje teritorijoje buvo 3-4 sklypai. 16a. posesijos buvo perdalintos į 3. Viena posesija skilo į 2 sklypus. Užstatymas keitėsi kas 30m. Šiuo metu atkastas 16a. rūsys. 19a. atsirado statinys A.Jakšto g. 6. 1-2 aukštų statinys buvo daug kartų perstatytas. Užstatymas buvo nukreiptas į Jakšto gatvę, kiemas – į Raguvos gatvę. Archeologinių kasinėjimų metu atkastas 16a. rūsys ir statinio, kurio statyba buvo nutraukta, pradžia. Nugriautasis pastatas Jakšto g. 6 nebuvo vertingas ir KVADas davė leidimą jį nugriauti. Detaliojo plano zona apima 2 sklypus ir dalį trečiojo.

Senus pamatus pabrėžiam atskiru pastatu ir pažymim nugriautą pastatą. Senasis rūsys bus restauruojamas. Pagrindinis patekimas į projektuojamą pastatą – iš kiemo, kitas – iš A.Jakšto gatvės, kad būtų lengviau eksploatuoti. 2-me aukšte projektuojami kabinetai, trečiame- salė ir keli gyvenamieji numeriai.

Tūriniai sprendiniai- atskiriam seno rūsio dalį ir pastatą A.Jakšto 6, ir daliname į du fasadus tam, kad pabrėžtume 2 posesijas. Atskyrimas stiklu parodo buvusio įėjimo vietą. Apdailos medžiagos- tinkas, stiklas, gelžbetoninės dekoratyvinės juostos.

Ž.Radvilavičius: Noriu pasidalinti informacija apie buvusį pastatą Jakšto g. 6. Pamatai buvo tokie blogi, kad juos galima buvo tik griauti, renovuoti neįmanoma. 19a. šioje vietoje stovėjęs pastatas buvo didesnis už paskutinįjį. Į Raguvos gatvę užstatymo nebuvo.

KLAUSIMAI

A.Miškinis: Ar nagrinėjote variantą, kai visi 3 pastatai stovi galu į Jakšto gatvę?

G.Stanislovaitis: Taip niekada nebuvo. 17a. čia stovėjo “chalupos” be pamatų. Žymių neišliko.

R.Miliukštis: Teigiama, kad fligelis buvo medinis.

G.Stanislovaitis: Ne, tai buvo 2 aukštų mūrinis fligelis.

J.Kančienė: Kuo motyvuotas fligelio iškišimas?

G.Stanislovaitis: Fligelį projektuojam ant senų pamatų ir ant nebaigtos statybos pamatų.

L.Tuleikis: Paaiškinkite, prašau, frontono atsiradimo A.Jakšto gatvėje motyvus istoriniu ar kompoziciniu požiūriu.

G.Stanislovaitis: Anksčiau čia stovėjo pastatas galu į gatvę. Yra duomenų, kad čia buvo karčiama.

N.Blaževičienė: Ar šiai kvartalo daliai būdingi tokie frontonai?

D.Vaičiūnas: Istorikės R.Rickevičienės darbe yra tokių duomenų.

R.Palys: Ar nagrinėjote galimybę sukurti Raguvos gatvės išklotinę?

G.Stanislovaitis: Raguvos gatvę siūlom respektuoti tvora, kad neužkirsti kelio perspektyviniam užstatymui.

Ž.Radvilavičius: Tuomet sklypo intensyvumas peržengtų leistinas ribas.

R.Miliukštis: Ta zona prie Raguvos gatvės visada buvo tokia.

N.Blaževičienė: Ar galėtumėt pateikti šios vietos viziją?

G.Stanislovaitis: Programos tam neturime, o savo pasiūlymu neužkertame kelio perspektyviniam užstatymui.

A.Steponavičius: Prašau patikslinti rūsio ir 1-o aukšto funkciją.

G.Stanislovaitis: Pirmame aukšte- administracija ir salė. Rūsyje – restauruojamas senas rūsys ir patalpos pagal užsakovų pageidavimą.

R.Palys: Kaip planuojate elgtis su seno rūsio liekanomis?

G.Stanislovaitis: Planuojame jį eksponuoti.

J.Kančienė: Ar buvo KVAD reikalavimas pažymėti frontoną?

G.Stanislovaitis: Taip.

Ž.Radvilavičius: Pagrindinis KVAD reikalavimas buvo parodyti, kad anksčiau pastatas stovėjo galu į gatvę.

R.Miliukštis: Ar yra rimtų argumentų, kad šis vienas pastatas stovėjo į gatvę galu, o kiti- ne?

G.Stanislovaitis: Išliko duomenų tik apie šį pastatą.

R.Palys: Klausimas KVAD atstovams. Kodėl KVAD nusprendė griauti autentišką namą Jakšto g. 6, kai daugiau autentikos aplinkui neišliko?

L.Janušaitienė: Motyvas- avarinė būklė.

A.Steponavičius: Klausimas R.Miliukščiui. Ar anksčiau nebuvo pasiūlymo, kad Jakšto gatvės išklotinė formuotų Kauno pilies erdvę?

R.Miliukštis: A.Jakučiūno pasiūlyme buvo siūloma nuimti 3-ią Žydų ligoninės aukštą.

D.Vaičiūnas: Noriu papildyti informaciją dėl pastato Jakšto g. 6 nugriovimo. Buvo atlikti ir konstruktyviniai, ir architektūriniai tyrimai. Dalis šio pastato net buvo be pamatų. Dėl to buvo išduotas leidimas nugriauti.

R.Rabačius: Noriu atkreipti dėmesį, kad yra pagrindas paskubėti. Jei dar ilgiau neapsispręsim, liepos mėnesį finansavimas bus perkeltas. Todėl labai prašau konstruktyviai spręsti šį klausimą.

R.Miliukštis: Anksčiau esu išreiškęs nuomonę, kad geriau būtų palikti pastatą Jakšto g.6, o nugriauti Žydų ligoninę, nes ji sumūryta iš pilies liekanų.

 PASISAKYMAI

 L.Tuleikis: Tai viešos paskirties objektas, kurį reikia remti- jo atsiradimas padidintų trauką į senamiestį. Abejones kelia tai, kad autoriai neturi aiškios pozicijos, ką respektuoti. Dėl to bendra išraiška susmulkėjusi. 6 fasadų motyvai- aiškiai per daug, ypač ilgo ligoninės fasado fone. Manau, 3 temų visiškai užtektų. Frontono atsiradimas Jakšto gatvėje nepakankamai motyvuotas, o kieme fligelio atsiradimas priimtinas tiek erdviškai, tiek istoriniu aspektu.

Pritariu tokio objekto atsiradimui ir pažymėdamas pozityvią projektavimo eigą, nepritariu frontono atsiradimui Jakšto gatvėje ir per dideliam komplekso susmulkinimui. Bendram tūrio sprendimui pritariu. Leiskime projektą į gyvenimą su sąlyga, kad autoriai atsižvelgs į ekspertų rekomendacijas.

A.Steponavičius: Manau, kad autoriai galėtų projektuoti žymiai laisviau, nes nėra tikslios istorinės medžiagos. Šimtu procentų pasisakyti už pateiktą sprendimą negaliu.

V.Stauskas: Pakartotinai pristatytas projektas žymiai kokybiškesnis už ankstesnįjį. Bet į vieną pastabą autoriai visgi neatsižvelgė- sudalinimas per smulkus, ypač svetima vertikalaus dalinimo estetika. Gal užtektų posesijas atžymėti tik fasade? Reikėtų drąsesnių elementų. Galėtų būti du tūriai- horizontalus ir vertikalus. Daugiau pastabų neturiu.

G.Prikockis: Lyginant su pirmuoju svarstymu, tai- žingsnis į priekį ir tam tikra prasme žingsnis atgal. Pozityvus fligelio iškišimas į kiemą. Aplink- ramūs ilgi tūriai, o pristatyto pastato estetika- daugiakalbė ir nervinga. Nepriimtinas fasado skaidymas, ypač todėl, kad požiūris į senamiestį turėtų būti išskirtinis. Apie estetiką dar reikėtų pagalvoti. O funkcija nekelia jokių abejonių.

R.Palys: Esu labai nusivyklęs, kad pastatą Jakšto g. 6 leista nugriauti, nepakankamai visapusiškai jį įvertinus. Jis buvo toje teritorijoje vienintelis autentiškas, semantiškas. Pristatyta medžiaga geresnė, negu pirmąkąrt, bet estetika perdaug įmantri. Urbanistiškai būtų tikslinga pamąstyti apie Raguvos gatvės arba bent Žvejų tako išryškinimą. Siūlau konceptualiau pažvelgti į 16a. rūsio eksponavimą.

A.Miškinis: Vienas svarbiausių dalykų senamiestyje- posesija. Ji atkuria senamiesčio įvaizdį. Turėtų būti akcentuojamos 3 posesijos, 3 čia stovėję nami. Tokią užstatymo struktūrą reikia respektuoti ir naujoje pastato kompozicijoje. Fasado dalijimas per formalus. Svarbu tinkamai pritaikyti istorinių tyrimų medžiagą. Kiemo erdvę reikia formuoti dabar.

J.Minkevičius: Pastato funkcinis ir tūrinis sprendimas priimtinas. Fasadus dar reikėtų kūrybiškai tobulinti. Vieta prie Kauno pilies įpareigoja ir kelia itin aukštus reikalavimus. Siūlau pritarti tolesnei eigai, kartu tobulinant fasadus.

V.Merkevičius: Posesijų eksponavimas atskira architektūrine kalba, medžiaga, tūriu, manau, yra klaidingas. Pastatas turi būti suvokiamas kaip vienas, o posesijos pabrėžiamos santūriai. Atsisakyčiau „piliastrinės“ kalbos fasaduose, nes ji labai svetima senamiesčiui. Stogo medžiaga neturėtų būti skirtinga, užtenka spalvos, langų ritmikos.

Frontonas yra abejotinas, juolab, kad nėra tvirtų istorinių patvirtinimų. Manau, kad prieš jį turėtų būti aikštė, o ne siena. Frontonas kieme priimtinesnis, bet nebūtinai stiklinis- gal atsiras užstatymas ateityje.

Manau, kad reikėtų tobulinti atkasto rūsio eksponavimą taip pat ir planinėj struktūroj.

J.Kančienė: Jei neformuojama bendra kiemo erdvė, fligelio iškišimas į kiemą nepriimtinas ir urbanistiškai nepateisinamas. Estetika per daug daugiakalbė. Pastatas vienas, tad jo fasado skaidymas – grynai butaforinė dekoracija, suskaidyta perdaug kontrastingai. Siūlau ieškoti bendros kompozicinės dalių dermės. Iš principo tokio statinio atsiradimui pritariu, iš dalies dėl to, kad reikia įsisavinti lėšas.

S.Juškys: Manau, kad Raguvos gatvė galėtų būti užstatyta perimetriškai. Bet, gal jau šaukštai po pietų? Siūlau atsisakyti frontono, ypač su stiklo užpildu. Gelžbetonio panaudojimas ir atitiražuoto langų pamėtymo principas labai abejotinas. Reikėtų ieškoti šviežesnės estetikos.

N.Blaževičienė: Manau, kad būtinas viso sklypo urbanizavimo vizijos pateikimas bei, kaip vienos iš vertingųjų savybių, šios kvartalo ir gatvės dalies išraiškos atkūrimas. Fasadų estetikos modeliavimą siūlau vystyti “atmetimo“ principu, siūlant ir kitų fasadų plokštumų grafinių variantų. Manau, fasadas turėtų būti lakoniškas, santūrus, neišsišokti išklotinėje.

E.Barzdžiukas: Siūlyčiau vientisesnį sprendimą, mažiau išryškinant atskiras posesijas. Reikėtų taikytis prie bendro A.Jakšto gatvės užstatymo mastelio ir pateikti kiemo erdvės sutvarkymo koncepciją.

 

L.Janušaitienė: Rūsys išlenda už gatvės ribos. 3 posesijos buvo gotikinio charakterio, gal būt žiūrėjo į gatvę. Medinis užstatymas tikrai buvo orientuotas į Jakšto gatvę, kitu istoriniu periodu buvo perimetrinis užstatymas. Manau, nebūtų klaida išlaikyti perimetrinį užstatymą, išlaikant rūsį. Nežinau, ar reikia išdrįsti formuoti užstatymą prie Raguvos gatvės? Istoriškai ten buvo tik mediniai tvarteliai.

Tikiuosi aukštesnio lygio architektūros. Frontonas- fomalus dalykas. Gal būt, namą galima formuoti ne pagal rūsį? Rūsys galėtų likti tik po žeme. Galėtų būti simbiozė gotikinio ir 19a. perimetrinio užstatymo.

A.Kančas: Sunku apibendrinti. Pasiūlysiu keletą versijų. Nereikia užmiršti, kas statybai skirtos lėšos atkeliauja iš Vokietijos ir būtų gerai, kad jos liktų Lietuvoje. Buvo išsakyta daug pastabų. Bet detalusis planas jau suderintas, keičiant užstatymo vietą, detalųjį reikėtų derinti dar kartą. Siūlau du variantus balsavimui:

  1. Kas už tai, kad šiam techniniam projektui pritarti su sąlyga, kad fasadai ir sklypo raidos programa bus pristatyti KAUETui darbo eigoje?
  2. Kas už tai, kad šiam techniniam projektui nepritarti ir prašyti pristatyti svarstymui dar kartą?

L.Kalibataitė: Prie šio projekto dirbam jau 6 metus. Tiek laiko jį ir derinam. Mes esame didelės tarptautinės organizacijos dalis. Pinigai laikomi, jie mažėja. Jei per birželį negausime leidimo ir nepradėsime judėti į priekį, lėšos nuplauks. Mūsų užsienio kolegos ir taip nesupranta, kodėl mes tiek laiko tūpčiojam vietoje.

E.Barzdžiukas: Siūlau pritarti statinio technoekonominiams rodikliams, kad darbai galėtų vykti toliau. Ir prašykime parodyti Jakšto gatvės išklotinę pakartotinai KAUETe.

R.Miliukštis: Yra lėšos statyboms, stabdyti darbų nereikėtų. Bet fasadus parodyti dar kartą reikėtų.

A.Kančas: Siūlau tokią pirmo varianto formuluotę: „Kas už tai, kad užstatymui pritarti su sąlyga, kad fasadai bus pristatyti KAUETui darbo eigoje?“

Antras variantas: Kas už tai, kad šiam techniniam projektui nepritarti ir prašyti pristatyti svarstymui dar kartą?

R.Palys: Mes su derinimais nesusiję ir Jūsų projekto nestabdėme. Turime būti sąžiningi ir sakyti tai, ką galvojame.

A.Kančas: Balsuokime. Kas už pirmą nutarimo variantą?

Balsavo: „už“ – 10 ekspertų.

A.Kančas: Kas prieš?

Balsavo: „prieš“ – 1 ekspertas (A.Steponavičius).

A.Kančas: Kas susilaikė?

Balsavo: Susilaikė – 1 ekspertas (R.Palys).

 NUTARIMAS

2.1MOKYMO PASKIRTIES PASTATO A. JAKŠTO G. 6. TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAMS ( Projektuoja UAB „Sava erdvė“, arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas-„Lietuvos Kolpingo Fondas“.) pritarti su sąlyga, kad darbo eigoje KAUETui bus papildomai pristatyti fasadų sprendimai. Siūlome tolimesniame darbe atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:

 2.1-Rekomenduojame pasirinkti vientisesnį, lakoniškesnį estetinį sprendimą, mažiau išryškinant atskiras posesijas, taikantis prie bendro A.Jakšto gatvės užstatymo (11ekspertų)

2.2-Manome, kad frontono atsiradimas Jakšto gatvėje nepakankamai motyvuotas (4 ekspertai)

2.3-Siūlome pateikti kiemo erdvės sutvarkymo koncepciją (3 ekspertai)

2.4-Rekomenduojame konceptualiau pažvelgti į 16a. rūsio eksponavimą, tobulinant ir planinę struktūrą (2 ekspertai)

2.5- Siūlome atkreipti dėmesį į Raguvos gatvės arba bent Žvejų tako išryškinimą (2 ekspertai)

 Algimantas Kančas

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.