LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-06-10

 1. MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6.  FASADŲ PASIŪLYMAI. Techninio projekto stadija.  Projektuoja UAB „Sava erdvė“, arch. G. Stanislovaitis. Užsakovas – „Lietuvos Kolpingo Fondas“. Pakartotinis svarstymas.
 2. PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS PRAMONĖS PR. 6. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB “ Jungtinės architektų dirbtuvės“, architektai – T. Paulauskas, D. Čepurna. Užsakovas – UAB „SSPC – Pramonė“

 ĮVYKUSIO 2009-06-10 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.50

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Gintautas Stanislovaitis, Tauras Paulauskas, Dainius Čepurna.                                                              

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Algimantas Miškinis, Ramūnas Raslavičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, KPD Kauno TP specialistė Loreta Janušaitienė, Lietuvos Kolpingo Fondo atstovas Dainius Vaičiūnas, UAB „SSPC-Pramonė“ atstovai Paulius Medzevičius ir Artūras Kliukevičius, architektas Žilvinas Radvilavičius.

Spaudos atstovas Almantas Bružas („Statybų pilotas“).

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.
1. MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6.  FASADŲ PASIŪLYMAI. Techninio projekto stadija.  Projektuoja UAB „Sava erdvė“, arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas-„Lietuvos Kolpingo Fondas“. Pakartotinis svarstymas.

 V.Merkevičius: Medžiaga pristatoma trečią kartą, praeito svarstymo pastabas visi turite. Pirmiausia noriu paklausti, ar ekspertus tenkina pateikta medžiaga.

L.Tuleikis: Gaila, kad nesimato kūrybiškesnių paieškų, fasadų temos liko tos pačios.

V.Merkevičius: Iš esmės pristatyti labai panašūs variantai, tik su frontonu ar be, skirtinga langų ritmika. Rekomendacijose buvo siūlyta pasirinkti vientisesnį, lakoniškesnį estetinį sprendimą ir išreikštos abejonės dėl frontono A.Jakšto gatvėje. Siūlau autoriams pristatyti savo kūrybinių paieškų kelią, o ekspertams pasisakyti už kurį nors vieną iš pateiktų variantų.

G.Stanislovaitis: Pristatome 5 variantus su pora motyvų. Manome, kad frontonas reikalingas, nes pabrėžia pastato pastatymą galu į gatvę. Stengėmės savo ieškojimuose įvykdyti ekspertų rekomendacijas. Rezultatas prieš jus.

L.Tuleikis: Kuris iš pateiktų variantų labiausiai priimtinas Jūsų kolektyvui? Norėčiau plačiau sužinoti apie fasadų apdailą.

G.Stanislovaitis: Išskiriame 1-ą variantą. Šiame variante fasadų apdailai siūlomas stiklas ir tinkas, stogui – arba skarda, arba čerpės. Niuansuojame spalva. Siūlome stiklą užlenkti į stogo plokštumą. Galimi ir kiti variantai.

J.Kančienė: Ar kiemo frontonas 1-me variante aklinas?

G.Stanislovaitis: Pirmame aukšte projektuojame holą, todėl numatome galimybę prie jo blokuotis, aukščiau- aklina siena. Noriu pabrėžti, kad atsižvelgėme į rekomendaciją konceptualiau pažvelgti į rūsio eksponavimą- dabar iš gatvės per stiklą matosi visas rūsys.

L.Tuleikis: Kokia bus vandens nuvedimo sistema lango lūžyje?

G.Stanislovaitis: Vidinė.

G.Šinkūnas: Kas turėtų būti siektina, formuojant gatvės įvaizdį?

G.Stanislovaitis: Pabrėžiamas aukštingumas, medžiagiškumas, langų skaidymas, tūris virš buvusio rūsio. Jokio dominavimo.

G.Balčytis: Rekomendacijose buvo siūloma mažiau išryškinti posesijas, pristatytame darbe to nematau.

G.Stanislovaitis: Mūsų nuomone, posesija yra vertybė, ją pabrėžti būtina.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Praeitame svarstyme nedalyvavau, bet manau, kad už pagrindą reikėtų priimti 1-ą variantą, jį supaprastinus ir patobulinus fasado koncepciją. Frontonas, mano manymu, yra nereikalingas.

E.Barzdžiukas: Pristatytas darbas yra be aiškios koncepcijos, todėl aiškios nuomonės neturiu. Manau, kad reikėtų atsisakyti frontono vidiniame kieme ir žaismingiau spręsti kiemo erdvę.

N.Blaževičienė: Akivaizdu, kas autoriams stinga naujų idėjų. Pateikti variantai primena ankstyvesnius, tik motyvų sumažėjo. Iš pateiktų kompozicijų priimtiniausias yra pirmas, tačiau fasado plastikai dar labai trūksta dvasios ir subtilesnių detalių. Manau, pastatas turėtų būti pakankamai santūrus. Manau, kad ugniasienė nereikalinga, nes blokuojamas pastatas priklausys tai pačiai kompanijai.

S.Juškys: Pritarčiau pirmam variantui- be frontono. Abejotinas stogo ir sienos jungties sprendimas, slepiant lietaus nuvedimą. Nepritariu fasadų sprendimui, atskirus elementus tik padažant skirtinga spalva. Siūlyčiau nebijoti šiuolaikiškesnių medžiagų, o ne siekti suvienodinimo su 19a. aplinkiniais statiniais. Spalvinis fasadų sprendimas niūrus.

A.Kančas: Pasisakau už pirmo varianto vystymą. Lango plokštumos lūžio sprendimo pavojai aktualūs, reikėtų atkreipti dėmesį. Manau, kad iš kiemo pusės esantis frontonas galėtų būti stiklinis.

J.Kančienė: Visais atvejais šiandien pristatytas projektas su 4 variacijomis atrodo ženkliai geresnis už ankstesnįjį- labiau apibendrintas. Natūroje tai visai nedidelis pastatėlis, todėl niuansinis skaidymas priimtinas, tačiau atskirti vien tinko spalva nesiūlyčiau. Jei stogo medžiaga bus kitokia, negu sienų- nebus monolito, kuris pateiktas vizualizacijose. Jei bus rengiamas parapetas, lango užlinkimas į stogą nebus grynas. Pirmo varianto vystymui pritariu todėl, kad gatvės fasade nėra frontono. Bet nereikėtų kiemo fligelyje projektuoti ugniasienės. Pristatytas pastatas kontekstualiai įsijungia į supančią aplinką.

V.Kuliešius: Siūlau atsisakyti frontono Jakšto gatvėje, atsisakyti pilkos spalvos, keičiant ją į šviesesnę ir šiltesnę. Vietoje tinko rekomenduočiau rinktis išraiškingesnę medžiagą, gal klinkerį. Reiktų atkreipti dėmesį į į lūžio tarp sienos ir stogo sprendimą. Linkiu ieškoti geresnių proporcijų, siekti tūrio, spalvos ir faktūros vienovės.

J.Minkevičius: Visuose pateiktuose variantuose įžvelgiu koncepcijos stygių. Siūlyčiau vystyti pirmą variantą su labiau optimistine apdaila ir šviesesnėmis faktūromis. Didelių abejonių kelia langų užlenkimas į stogą, siūlau atsisakyti.

A.Miškinis: Nepaisant praeito svarstymo rekomendacijų, laikausi nuomonės, kad posesijų struktūra suteikia raktą pastato kompozicijai ir ja senamiestyje nepasinaudoti reikštų ignoruoti senamiesčio formavimo abėcėlę. Kai kurie iš pateiktų variantų priartėja prie pageidaujamo sprendimo, bet nei vienas be atitinkamos korektūros negalėtų būti priimtas.

R.Raslavičius: Negaliu išskirti vieno varianto. Siūlau vystyti variantus be frontono.

G.Šinkūnas: Pritariu kolegų nuomonei dėl frontono ir posesijų. Pasiūlytuose variantuose pastatas nepraturtina gatvės ir nesukuria naujos vertės. Manau, kad reikėtų vystyti pirmą variantą, tobulinant angų išdėstymą, ypač pirmame aukšte, suteikiant daugiau žaismingumo. Ne visai tinkamas niūrus spalvinis sprendimas.

L.Tuleikis: Fasadų sprendimo kelias artimiausias pirmame variante. Nebijočiau svetimų elementų, nes reikia ženkliškumo. Labiausiai abejotinas medžiagų pasirinkimas. Spalvinio tonavimo sprendimas priimtinas. Frontono kieme sprendimas keistas, jei įstiklintas tik pirmas aukštas- jis neturėtų baigtis ugniasiene, nes su perspektyviniu pastatu turi turėti vizualinę jungtį. Juk pastatas bus to paties savininko. Langų ritmika galėtų apeiti aplink pastatą. Langų lūžis stoge būtų neblogai, bet šiuo atveju langų pratęsimo kaina bus didoka.

V.Merkevičius: Pastatą svarstome jau trečią kartą ir ekspertų pasisakymuose girdžiu nusivylimą, kad nėra naujo sprendimo. Manau, nebegalim kolegų kankinti, siūlau pritarti pirmo varianto tolimesniam vystymui.Autoriams ruošiant techninį projektą, siūlau atkreipti dėmesį į šias problemas:

-vandens nuvedimo nuo stogo ir su tuo susijusių fasadų sprendimų,

-paieškoti drąsesnio spalvinio sprendimo,

-atsisakyti frontono A.Jakšto gatvėje,

-ieškoti išraiškingesnės langų ritmikos.

Kokie bus ekspertų pasiūlymai?

J.Kančienė: Manau, kad gal būt patys autoriai norės KAUETe dar kartą pasitarti dėl pastato išraiškos…

G.Šinkūnas: Manau, reikia balsuoti.

N.Blaževičienė: Siūlau išvadoje pateikti nuomonę, kad reikėtų orientuotis į kitas formas.

V.Merkevičius: Yra dvi nuomonės:

 1. Pritarti pirmo varianto vystymui, atsižvelgiant į pareikštas pastabas.
 2. Nepritarti pristatytam projektui, rekomenduoti pristatyti svarstymui pakartotinai.

Kas už tai, kad pritarti pirmo varianto vystymui?

Balsavo: “už”- 8 ekspertai.

V.Merkevičius: Kas prieš?

Balsavo: “prieš”- 3 ekspertai.

V.Merkevičius: Ekspertai balsų dauguma pritarė pirmo varianto vystymui. Linkime tolimesniame darbe sėkmės ir atsižvelgti į mūsų pasiūlymus.

NUTARIMAS

 1.Pritarti pateikto projekto MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6.  FASADŲ PASIŪLYMAI. (Techninio projekto stadija.  Projektuoja UAB „Sava erdvė“, arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas-„Lietuvos Kolpingo Fondas“. Pakartotinis svarstymas.) pirmo varianto vystymui. Atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1-Siūlome atsisakyti frontono Jakšto gatvėje (6 ekspertai)

1.2-Manome, kad ugniasienė nereikalinga, nes projektuojamas pastatas su perspektyviniu privalo turėti vizualinę jungtį (4 ekspertai)

1.3-Spalvinis sprendimas per niūrus (4 ekspertai)

1.4-Abejotinas stogo ir sienos jungties sprendimas, slepiant lietaus nuvedimą (3 ekspertai)

1.5-Rekomenduojame naudoti šiuolaikiškesnes medžiagas (3 ekspertai)

1.6- Siūlome tobulinti angų išdėstymą fasaduose (2 ekspertai)

1.7- Pastatas turėtų būti pakankamai santūrus (2 ekspertai)

 1. PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS PRAMONĖS PR. 6. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB “ Jungtinės architektų dirbtuvės“, architektai- T.Paulauskas, D.Čepurna. Užsakovas- UAB „SSPC-Pramonė“.

 

T.Paulauskas: Pristatome šį objektą ekspertų tarybai, nes norime keisti Pramonės prospekto užstatymo liniją. Egzistuoja subyrėjusi užstatymo linija, jos nauja vieta patvirtinta vienu objektu. Chaotiška veikla suardė šios buvusios pramoninės miesto dalies išklotinę. Vystome komercinę teritoriją, kurioje galėtų atsirasti prekybos paskirties pastatų kompleksas kuriam tarptautiškai naudojamas terminas – retail park.

Sklype Pramonės pr. 6 Kaune šiuo metu yra logistikos centras su sandėlių paskirties ir administraciniais pastatais. Bendras esamų patalpų plotas apie 40.300 m2, t.sk. administracinės paskirties patalpų plotas apie 5.900 m2. Sklype Draugystės g. 8c yra UAB „Senukai“ prekybos centras. Abiejuose sklypuose įrengta statiniams naudoti reikalinga infrastruktūra, užtikrinanti statinių aprūpinimą reikiamais energetiniais resursais, įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.

Projektuojamas prekybos parkas plėtojamas trimis etapais:

 1. Vietoj logistikos centro statomas prekybos paskirties pastatas su pagrindiniu maisto operatoriumi.
 2. Naujas prekybos centras ir esamas Senukų prekybos centras naujomis komercinėmis patalpomis apjungiami į vientisą prekybos parką.
 • Pakoregavus šiuo metu galiojantį detalųjį planą, planuojama aukštybinio pastato statyba prie Pramonės pr.

 

Šiuo metu lygiagrečiai rengiami trys prekybos parko architektūrinės išraiškos variantai, kurie ir yra pristatomi KAUET. Šie variantai grafinėje pristatymo dalyje žymimi kaip A, B ir C. Juose skirtingomis priemonėmis plėtojami tie patys urbanistiniai teritorijos užstatymo principai:

 • Pramonės pr. užstatymo išklotinės formavimas.
 • Prekybinio pastato tūrio skaidymas ir mastelio humanizavimas.
 • Sąryšis su būsimu vizualiniu akcentu – aukštybiniu pastatu.

Projektuojamo statinio aprašymas (I etapas)

Šiuo metu buvęs pramoninis rajonas po truputį virsta komerciniu. Gamyklų vystymo metu suformuota Pramonės prospekto užstatymo linija, pastačius prekybos paskirties pastatą NIC, degalinę ir, patvirtinus detalųjį planą grąžintoje žemėje prieš ”Dirbtinio pluošto” gamyklą, tapo suardyta. Šiuo projektu siekiama, atsižvelgiant į esamą padėtį, suformuoti naują prospekto šiaurinės pusės užstatymą.

Pastatas integruojamas į jau susiformavusį sklypą, stengiantis išlaikyti užstatymo vientisumą. Formuojami tūriai lakoniški, naudojami architektūriniai elementai, apjungiantys esamus ir projektuojamus tūrius. I etape numatoma įrengti 840 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Sutvarkius Pramonės ir Draugystės gatvių sankryžą, numatoma įrengti šviesoforą prie planuojamo naujo įvažiavimo į teritoriją Pramonės pr., pagerinant privažiavimą ir matomumą iš pagrindinių miesto gatvių.

Planuojama nugriauti dalį esamo sandėlio, paliekant dalį esamų kolonų, panaudojant jas naujo pastato karkasui. Planuojamo pastato aukštis perimetru – apie 12,0m iki parapeto viršaus.

Pastate numatomos pagrindinio maisto operatoriaus patalpos, kitos parduotuvės. Pastato planinė- funkcinė struktūra tokia: pirkėjai ar lankytojai, patekę į prekybos centrą iš pagrindinės galerijos, pasiskirsto į atskiras parduotuves. Bendroje zonoje yra numatyti lankytojų sanitariniai mazgai, II etape galerija apjungs abiejų etapų parduotuves. I etape inžinerinės patalpos dislokuojamos taip, kad reikalui esant, būtų galymybė jas panaudoti ir II etapo pastatų reikmėms.

Projektuojamo statinio aprašymas (II etapas)

II etape toliau tęsiamas pagrindinės prekybos centro išklotinės formavimas. Likęs tuščias tarpas tarp I etapo prekybos centro pastato ir Senukų prekybos centro užstatomas nauju pastatu, apjungiančiu tuos du pastatus į vientisą tūrį bei pratęsiamas komplekso jungiamasis elementas – stogelis. Numatyta, kad pastate įsikurs atskiri nuomininkai – parduotuvės bei Senukų prekybos centro sandėliai. Taip pat šiame pastate turėtų būti numatytos techninės patalpos, reikalingos pastatui funkcionuoti. Kitoje Senukų prekybos centro pastato pusėje, nugriovus žiemos sodo patalpas, bei iškėlus lauko prekybos zoną, naujai projektuojamas”Statybų duono” sandėlių priestatas; dengta lauko prekybos stoginė; išlieka žiemos sodas. Demontuojama esama rampos stoginė.

Planuojamo Prekybos centro sklype esantis trijų aukštų administracinis pastatas II etape rekonstruojamas, įrengiant jame B klasės biurų pastatą.

Projektuojamo statinio aprašymas (III etapas)

“Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas” numato pavienių aukštybinių pastatų išdėstymo galimybę teritorijoje palei Pramonės pr. Rengiant naują sklypų Pramonės pr. 6 ir Draugystės g. 8c detalų planą į tai planuojama atsižvelgti ir pakoreguoti galiojančius užstatymo reglamentus.

Aukštybinis 50 m aukščio pastatas būtų planuojamas prie Pramonės pr. Jo architektūra turėtų derėti su prekybos parko fasadais ir atitikti vertikalios komplekso dominantės vaidmenį.

Projekto techniniai duomenys / rodikliai:

Bendras teritorijos plotas apie 103 990 kv.m

Bendras naujo prekybos centro plotas- I-as etapas*: apie 16 300 kv.m

Papildomos PC ir DIY prekybinis plotas- II-as etapas*: apie 7 350 kv.m

*- preliminarus plotas.

V.Merkevičius: Norėčiau sužinoti parkavimo rodiklius.

T.Paulauskas: Dabar yra 600 parkavimo vietų, bus 1200 vietų.

E.Barzdžiukas: Kokie plotai numatomi prekybiniame pastate?

T.Paulauskas: Bendras – 12 000m2, prekybinis plotas- nuo 10 000 iki 11 000m2.

G.Balčytis: Koks pastatas paliktas viduryje sklypo?

T.Paulauskas: Tai senasis “Senukų” ofisas, jo griauti neketinama.

G.Šinkūnas: Ko tikitės iš ekspertų tarybos? Kam turėtume pritarti ?

T.Paulauskas: Atėjome čia dėl Pramonės pr. užstatymo linijos. Patvirtintas detalusis planas su užstatymo zona kitoje vietoje. Miesto savivaldybėje iškilo abejonių.

A.Kančas: Rodoma, kad ant esamų “Senukų” pastatų užstatomi kiti tūriai. Ar “Senukai” apie tai informuoti?

T.Paulauskas: Šiuo metu mums svarbi ekspertų nuomonė.

A.Kančas: Yra grąžinti keli sklypai tarp Pramonės pr. ir Jūsų planuojamos teritorijos. Kas ten bus?

T.Paulauskas: Tarp buvusio “Dirbtinio pluošto” ir užstatymo linijos liko žemės ruožas, jį iš privačių savininkų supirko komercinė firma. Plotis- 20m.

N.Blaževičienė: Praeitais metais KAUET posėdyje buvo pristatytas komercinis objektas kitoje prospekto pusėje. Jūsų masyvus tūris ir kitoje pusėje planuojamas aukštybinis pastatas gali vizualiai susiaurinti gatvę.

T.Paulauskas: Mums tos medžiagos niekas nepateikė, ji niekur nefigūruoja, yra nepatvirtinta.

L.Tuleikis: Ar jūsų siūloma užstatymo linija sutampa su mažųjų komercinių namelių linija?

T.Paulauskas: 8 m. skiriasi dėl magistralinio vandentiekio.

E.Barzdžiukas: Šiuo metu yra rengiamas šios teritorijos specialusis planas. Pagal ankstesnįjį šioje vietoje buvo numatyti specializuoti prekybos objektai. Dabar jūs siūlote universalų prekybos centrą. Tai keičia trauką ir parkavimo vietų skaičių. Kaip vertinate galimus pokyčius, rengiant specialųjį planą?

T.Paulauskas: Yra užsakovo pateikti pasiūlymai dėl spec. plano pakeitimų. Tai bus maisto parduotuvė su nuoma, atskirom parduotuvėlėm.

E.Barzdžiukas: Yra juridinis termino “universalus prekybos centras” įvertinimas- tai 90% prekių iš Kinjos ir kitų šalių. Specializuotas prekybinis centras yra visai kitas dalykas. Šie dalykai turi būti aiškiai apibrėžti.

T.Paulauskas: Čia pristatomos kelios fazės: pradžioje- “Hipermarketas”, paliekant “Senukus”, vėliau tikimės, kad pasikeis įstatymai.

V.Merkevičius: Noriu G.Šinkūno, kaip “Kauno plano” atstovo, paklausti apie bendrojo plano perspektyvas Pramonės pr. ir Draugystės gatvės sankryžoje?

G.Šinkūnas: Dviejų lygių sankryža šioje vietoje artimiausiu metu nėra numatyta, dar nėra detalizuota sankryžos techninė konfigūracija. Noriu paklausti autoriaus, kokiais argumentais remiatės, siaurindami Pramonės pr, o Draugystės gatvę palikdami tokią, kokia ji yra?

T.Paulauskas: Apie tai jau buvo kalbėta. Pramonės prospekto erdvė formuota asimetriškai. Atsiradus užstatymui, reikia ją sisteminti- projektuoti simetrišką.

L.Tuleikis: Norėčiau išgirsti komentarą apie transporto organizavimą- išvažiavimus, įvažiavimus, judėjimą viduje.

T.Paulauskas: Pradėjome bendrauti su miesto transporto specialistais. Įvažiavimą siūlome nukelti toliau nuo sankryžos, įrengti papildomą juostą. Planuojami du nauji įvažiavimai į 840 vietų mašinų stovėjimo aikštelę. Išvažiavimai bus du: į Pramonės pr. ir Draugystės gatvę. Antrame etape įvažiavimai ir išvažiavimai tie patys, numatomos dvi vidinės gatvės, kuriomis galima žiedu apvažiuoti aplinkui. Abipus vidinių gatvių bus išdėstytos parkavimo vietos.

G.Balčytis: Kurį sklypą ir kurį objektą dabar svarstome?

T.Paulauskas: Svarstome užstatymo liniją. Pradedam nuo galutinio tikslo ir grįžtam prie vieno statinio.

E.Barzdžiukas: Pramonės pr. dabar yra 2 išvažiavimai ir įvažiavimai iki sankryžos. Jei įrengsite nuovažą, atsiras nepalankus momentas persirikiavimui. Ar derinote savo perspektyvinius sprendimus su kelių policija?

T.Paulauskas: Dar ne.

V.Merkevičius: Siūlau pradėti svarstymą. Pasisakymuose reiketų akcentuoti tai, ko iš mūsų laukiama, ar tikrai Draugystės gatvė liks be užstatymo, kaip dėl perspektyvinio aukštybinio pastato, “Senukų” senojo ofiso.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Manau, kad transporto schemą reiktų peržiūrėti iš esmės. Siūlomą užstatymo liniją galima artinti prie gatvės, bet ne tiek, kiek siūloma projekte. Gal būt, užstatymo liniją reiktų lygiuoti su NIC pastatu. Reikėtų ieškoti konceptualios idėjos teritorijos tvarkymui. Manau, “Senukų” biurą galima rekonstruoti ir įjungti į bendrą kompoziciją. Parkavimo aikštelės neturėtų užimti ir formuoti sankryžos erdvės, nes atsiranda dykros.

Pristatytos architektūrinės idėjos nelabai realistiškos, galima būtų tobulinti. Aukštybinis pastatas galėtų būti.

N.Blaževičienė: Nepritariu prekybinio pastato tūrio dislokavimui, artinant prie Pramonės pr., kur ateityje neišvengiama sankryžos mazgo rekonstrukcija. Aukštybinio statinio dislokavimui siūlyčiau rinktis platesnės vizualinės perspektyvos vietą- statyti šalia Draugystės gatvės, kur pagrindinis atvykstančiųjų srautas. Taip būtų formuojamas sankryžos užstatymas ir panaudojamas senasis ofisas. Geriau būtų vystyti užstatymą prie Draugystės gatvės, o parkavimą numatyti teritorijos viduje. Pristatyta architektūra gera, rinkčiausi santūresnį variantą.

S.Juškys: Abejonių kelia didelė prekybos objektų koncentracija vienos sankryžos zonoje. Tai sukels transporto problemas. Nepritariu prekybos objekto atsiradimui taip arti Pramonės pr., siūlau palikti užstatymo zoną “Dirbtinio pluošto” pastato tęsinyje.

Esamą “Senukų” administracinį pastatą rekonstruojant ar perstatant, atsiradęs aukštuminis pastatas atsirastų puikioje vietoje. Tuo būdu būtų suformuotas visas kompleksas ir pasiektas geras parkingo sprendimas.

Jei komplekso prekybinė dalis yra tik maisto prekių parduotuvė su prekybinio ploto nuoma įvairiems prekeiviams- turime dar vieną “Urmo” bazę. Tuomet pateikta estetika yra per aukšto lygio, pretenduoja į kito statuso prekybos centrą.

A.Kančas: Urbanistinė situacija labai sudėtinga. Daugelyje miestų yra tokių vietų- ne viską įmanoma kardinaliai sutvarkyti, reikia ieškoti kompromisų. Grąžinti tokioje vietoje sklypai ardo miesto audinį. Siūlau užstatymo liniją formuoti ne pagal grąžintinus sklypus, o pagal NIC pastato liniją. Aukštuminiam pastatui geriausia vieta būtų prie sankryžos, gal būt rekonstruojant senąjį “Senukų” ofisą. Visų pateiktų variantų fasadų sprendimai priimtini.

J.Kančienė: Šiame rajone vyrauja urbanistinis chaosas. Grąžintini sklypai šioje vietoje- didelis nesusipratimas. Pritariu, kad reikia kardinaliai spręsti sankryžą, šalia jos statyti aukštybinį pastatą. Užstatymo linijos patraukimui į Pramonės pr. pusę nepritariu, geriau ją tapatinti su NIC prekybinio pastato užstatymu. Visi estetiniai pasiūlymai priimtini.

V.Kuliešius: Siūlau aukštybinį pastatą su raiškiu siluetu statyti arčiau sankryžos, parkingas galėtų būti požeminis. Manau, kad netikslinga siaurinti Pramonės pr. šioje atkarpoje. Visi pateikti variantai estetiški ir įdomūs, ypač “C”.

J.Minkevičius: Nežiūrint racionalaus išplanavimo, reikėtų kardinaliai keisti parkavimo struktūrą ir pastatų išdėstymą, traukiant juos į sankryžos pusę, akcentuojant kampą. Pritariu aukštybinio pastato atsiradimui, manau, kad pasiūlymai turi būti labai drąsūs. Priimtiniausias atrodo “C” variantas.

R.Raslavičius: Rekomenduoju laikytis užstatymo linijos iš Pramonės pr. pusės. Reikėtų atlikti nuodugnią transporto schemos, esamos Pramonės pr.- Draugystės g. sankryžos analizę. Urbanistiškai teisingesnis sprendimas būtų aukštybinį pastatą traukti arčiau sankryžos. Pritarčiau 3-iam tūriniam variantui.

G.Šinkūnas: Prospektui siaurinti turi būti pasitelkti labai rimti argumentai. Keli grąžinti sklypai neturėtų įtakoti tokių rimtų sprendimų. Atsižvelgiant į miesto erdvių kompoziciją, reikėtų stengtis išlaikyti esamą Pramonės prospekto erdvę. Įvažiavimai planuojami per arti. Bendrajame plane numatoma Draugystės gatvę sujungti su Ateities plentu. Aukštybinio pastato vieta turėtų būti prie sankryžos. Linkiu padirbėti su sprendinių argumentacija, palikti esamą prospekto erdvę.

L.Tuleikis: Kategoriškai nepritariu užstatymo linijos formavimui pagal inžinerinius tinklus. Užstatymo linija turi būti formuojama pagal bendrą statinių kompoziciją. Reikia atkreipti dėmesį į transporto organizavimą- labai problematiški įvažiavimai ir išvažiavimai. Juos įgyvendinus, šios miesto vietos transporto eismas smarkiai pablogėtų. Taip pat reikėtų pagalvoti apie vidinį transporto judėjimą tarp parkingų, kad jis būtų aiškesnis. Turėtų būti formuojmas ir Draugystės gatvės užstatymas. Pasisakyčiau prieš “A” varianto estetiką.

V.Merkevičius: Užstatymo atsitraukimą nuo Pramonės pr. turėtų sąlygoti gatvės pralaidumo transportiniai skaičiavimai. Palaikau idėją projektuojamo pastato užstatymo liniją lygiuoti su netoliese esančio prekybinio “NIC” pastato. Pritariu užstatymo artinimui prie Pramonės pr. ir Draugystės gatvių sankryžos. Reikėtų pagalvoti apie Draugystės gatvės užstatymo linijos formavimą, ten galėtų atsirasti nedideli kelių lygių parkingai. Pritariu aukštybiniam pastatui, bet patariu pasidomėti kitapus Pramonės pr. projektuojamu aukštuminiu statiniu, gal reikėtų paieškoti abiejų statinių bendros kompozicijos.

Reziumuosiu kolegų pasisakymus. 8 ekspertai nepritaria pastato pritraukimui prie Pramonės pr., siūlo išlaikyti magistralinės gatvės erdvę. Didelis projekto trūkumas – nėra aiškios transportinės schemos, ir transporto srautų skaičiavimų. Tokie dideli transporto srautai sunkiai išsprendžiami. Galėtų būti ir tuneliniai įvažiavimai. Reikėtų numatyti ir gatvės, ir sankryžos perspektyvą. Pateikti architektūriniai sprendimai geri. Aukštybinio pastato idėjai vieningai pritarta, tik siūlome jį dislokuoti arčiau sankryžos.

Šitą darbą vertinu kaip žvalgybinį, matyt autoriams trūksta informacijos apie transporto problemas šioje teritorijoje.

T.Paulauskas: Parodėme savo šios teritorijos viziją. Matome, kad artėjimas prie Pramonės pr. kelia abejonių, yra pasiūlymas lygiuotis į NIC pastatą.

NUTARIMAS

 1. PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS PRAMONĖS PR. 6 (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja UAB “ Jungtinės architektų dirbtuvės“, architektai- T.Paulauskas, D.Čepurna. Užsakovas- UAB „SSPC-Pramonė“).

Nepritarti siūlomai naujai užstatymo linijai, priartintai prie Pramonės prospekto. Užstatymo linija galėtų būti formuojama, atsižvelgiant į magistralinės gatvės transporto srautus, pralaidumo parametrus, perspektyvinį sankryžos sprendimą, aplinkinį užstatymą (galėtų būti išlaikoma pradėta formuoti prekybos centro „NIC“ užstatymo linija). Pritarti siūlomiems architektūriniams sprendiniams, prioritetiniu laikant trečią variantą. Rekomenduoti tolimesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pareikštas pastabas:

 2.1-Rekomenduojame stengtis išlaikyti Pramonės prospekto erdvę, nesivadovauti naujai formuojama užstatymo linija pagal neseniai patvirtintą detalųjį planą Pramonės 4d (8 ekspertai).

2.2-Aukštybinio pastato vieta turėtų būti arčiau Pramonės pr. ir Draugystės gatvės sankryžos (7 ekspertai).

2.3-Siūlome iš esmės peržiūrėti transporto schemą, atlikti transporto srautų analizę (5 ekspertai).

2.4- Rekomenduojme užstatymo liniją lygiuoti su NIC pastatu (4 ekspertai).

2.5-„Senukų” biurą siūlome perstatyti į aukštybinį statinį (4 ekspertai).

2.6-Reikėtų pagalvoti apie Draugystės gatvės užstatymo linijos formavimą (3 ekspertai).

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.