LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2009-12-02

KAUNO MIESTO DVIRAČIŲ TAKO SPECIALUSIS PLANAS. Užsakovas- Kauno m. savivaldybės administracija, projektuotojas- VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas

ĮVYKUSIO 2009-12-02 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.56

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Nemunas Abukauskas, Rūta Skripkienė, Jūratė Venclauskaitė.                                                              

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vygintas Merkevičius, Rimvydas Palys, Ramūnas Raslavičius, Vladas Stauskas, Alvydas Steponavičius, Gediminas Šinkūnas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Rabačius, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, miesto tarybos narys Vytautas Vasilenko, architektas Nerijus Stanionis, Lietuvos dviračių bendrijos pirmininkas Linas Vainius, klubo „velomanai“ atstovai: Arūnas Rutkauskas, Paulius Bakutis ir kt., P.Vilimas, A. Lipskus.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

  1. Merkevičienė: Prieš svarstymą norėčiau pasitarti dėl Kačerginės miestelio bendrojo plano. Jau prieš metus į KAUETą kreipėsi Alternatyvios kultūros paveldo komisija su prašymu apsvarstyti Kačerginės bendrąjį planą. Aš raštu kreipiausi į užsakovą-Kauno rajono urbanistikos skyrių, prašydama pristatyti šį projektą. Gavau atsakymą žodžiu, kad jei užsakovas nuspręs, kad tikslinga pristatyti, tai ir pristatys. Buvau susitikusi su autoriumi, bet ir jis palaikė užsakovo poziciją- nematė prasmės pateikti KAUETui bendrąjį planą. Praėjus metams, Alternatyvios kultūros paveldo komisija, jau po viešojo svarstymo pakartotinai į mus kreipėsi. Aš informavau apie šį prašymą bendrojo plano autorių- jis vėl atsisakė pristatyti projektą. Kreipiausi į Bendrojo plano aplinkosauginės dalies architektę Liną Kareivaitę ir ji sutiko mums pristatyti savo parengtą dalį. Noriu su jumis pasitarti, nes tai beprecedentinis atvejis, ar galime svarstyti ne architektūrinę, o aplinkosauginę dalį. Apklausiau eilę ekspertų, visi sutiko svarstyti, išskyrus Gintarą Prikockį, kuris mano, kad be plano autoriaus svarstyti negalima. Kolega Bučas paliko savo nuomonę šiuo klausimu- jis mano, kad aptarti Kačerginės klausimą, kuris yra labai svarbus, dalyvaujant tik aplinkosauginės dalies atstovui- negerai. Klausimas turi būti sprendžiamas, nepamirštant nei gyvenvietės rekreacinės paskirties, nei aplinkosaugos.

E.Barzdžiukas: Ką apie tai sako mūsų įstatai?

J.Merkevičienė: Prašymą svarstyti gali pateikti ir visuomeninės organizacijos, ir privatūs asmenys.

E.Barzdžiukas: Aš manau, kad užsakovas su autoriumi elgiasi pagal įstatymą.

A.Karalius: Kalbame ne apie įstatymus. Labai keista, kad atsisakoma pristatyti tokį projektą, kuris turėtų būti labiausiai prieinamas ir viešinamas. Kyla minčių, kad yra ką slėpti. Manau, reikia svarstyti.

J.Merkevičienė: Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad svarstytume Kačerginės miestelio bendrojo plano aplinkosauginę dalį?

Balsavo: 9- „už“.

J.Merkevičienė: Kas prieš?

„Priešnebalsavo niekas.

J.Merkevičienė: Kas susilaikė?

Balsavo: 1 ekspertas.

J.Merkevičienė: Nutarta projektą svarstyti.

KAUNO MIESTO DVIRAČIŲ TAKO SPECIALUSIS PLANAS. Užsakovas- Kauno m. savivaldybės administracija, projektuotojas- VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas.

  1. Venclauskaitė: Transporto ir kelių tyrimo institutas šį darbą atliko kartu su VGTU mokslinio tyrimo institutu. Kauno savivaldybės Kultūros paveldo skyrius rekomendavo pateikti Kauno m. dviračių tako spec. planą KAUETui, o Urbanistikos skyrius jau pritarė mūsų SP (SP- specialusis planas).

Pagrindiniai uždaviniai:

-Esamus ir planuojamus dviračių takus suskirstyti į 5 bevariklio transporto trasų tipus:

     -žaliakeliai;

     -dvir. takai šalia gatvių;

     -dvir.takai važiuojamoje dalyje;

       -bevariklio transporto trasos gatvėse be juostų žymėjimo;

     -dvir. takai šaligatviuose, pėsčiųjų zonose, pėsčiųjų ir dvir. takuose.

-Planuojamus dvir.takus ir trasą sujungti į vientisą dvir. takų sistemos tinklą;

-Trumpiausiu atstumu sujungti traukos objektus- lankytinas vietas;

-Numatyti pažintines –turistines dvir. trasas prie paslaugų ir ir poilsio zonų, lankytinų vietų;

-Numatyti dvir. stovėjimo ir saugojimo aikšteles;

-Sudaryti prioritetinių dvir. takų įrengimo vietų sąrašą;

-Išskirti dvir.takus pagal jų paskirtį:

  • rekreaciniai takai,
  • rajoniniai takai,
  • magistraliniai takai;

-Rengiant spec. planą įvertinti perspektyvinių gatvių plėtros planus.

Norint išsiaiškinti gyventojų nuomonę apie bemotorį transportą, buvo atlikta apklausa- apklausti 738 gyventojai. Paaiškėjo, kad dviratį kasdieninėms kelionėms pasirenka 20% apklaustųjų. Patraukliausios trasos- Panemunė ir Laisvės alėja. Didžiausią traukos potencialą turi senamiestis, Panemunė, centras. Kaune šiuo metu yra apie 150 tūkst. dviračių. Važinėjimas dviračiais nepaplitęs, nes Kauno reljefas sudėtingas, nepakankamai išplėtotas trasų tinklas, nesaugu. Šiuo metu Kaune yra 47 km dvir. takų. Tai Kleboniškio šilas, Jonavos gatvė, dalis Baltų pr. ir t.t. Geriausia trasa- nuo Panemunės per Šančius, centrą, senamiestį.

Dvir. eismo plėtros strategija- toliau plėtoti gerai įrengtus, apšviestus, pažymėtus dvir. takus, poilsio aikšteles, rengti dvir. saugojimo ir laikymo vietas. Svarbiausios trasų kryptys- iš miesto dalių į centrą bei į rekreacines teritorijas.

Šio plano pagrindą sudaro senoji dviračių tako schema. Derinome jį su bendruoju miesto planu, daug bendravom su dviratininkais ir Kauno visuomene.

V.Merkevičius: Norėčiau patikslinimo, kokie takai magistraliniai, rajoniniai ir rekreaciniai.

R.Skripkienė: Magistraliniai takai jungia miesto rajonus su centru, rajoniai- vienus rajonus su kitais, rekreaciniai- miesto dalis su rekreacinėm teritorijom.

KLAUSIMAI

V.Vasilenko: Kaip atsižvelgta į mūsų komisijos pastabas? Kaip šie klausimai bus sprendžiami?

  1. Venclauskaitė: Mūsų užduotyje nebuvo nurodyta spręsti tokius konkrečius klausimus.

R.Skripkienė: Mes patys automobiliu važiavom tais dviračių takais. Neprojektavome takų per tuos tiltus, kur nėra pėsčiųjų eismo.

V.Vasilenko: Mes jums siūlėme dvir. takus projektuoti po Vilijampolės tiltu.

R.Skripkienė: Tokius pravažiavimus spręs techninis projektas- ar važiuoti tilto pakraščiu, ar po tiltu.

J.Kančienė: Ką reiškia dviračių takas bendroje trasoje su automobiliais?

R.Skripkienė: Pagal galiojančias normas D kategorijos juostose tai leistina.

A.Karalius: Kiek galios šis spec. planas?

R.Skripkienė: Kol nebus pakeitimų bendrajame plane.

A.Karalius: Kaip šis projektas susijęs su esamais Kauno urbanistiniais projektais? Ar atsižvelgta į būsimas statybas Brastos gatvės rajone?

R.Skripkienė: Dėl dirvožemio ypatybių nesiūlėme tako šalia vandens.

G.Šinkūnas: Prašau pakomentuoti tinklo koncepciją urbanistiniu- socialiniu požiūriu.

J.Venclauskaitė: Buvo analizuotas bendrasis planas su dviračių takų schema.

R.Palys: Prašau trumpai nupasakoti trasas.

R.Skripkienė: (parodė).

V.Stauskas: Ką siūlote naujo, ko nebuvo anksčiau? Ar esate susipažinę su Kauno rajono bendruoju planu ir kaip jūsų planas rišasi su rajono takais?

R.Skripkienė: Parke pasikeitė takų kryptys. Taip pat keitėsi kryptys Eigulių rajone, Aukštuosiuose Šančiuose.

E.Barzdžiukas: Ar kategorizacija respublikinė?

R.Skripkienė: Kaip buvo nurodyta užduotyje.

E.Barzdžiukas: Ar tos kategorijos darys įtaką kokybei?

N.Abukevičius: Praktiškai nesiskiria. Dviratininkui nereikia to žinoti.

E.Barzdžiukas: Skirstymas yra visiškai formalus. Užduoty buvo kalbama apie prioritetus. Kur parodyta esama padėtis? Kas padaryta, kad esamas dvir. takas optimaliau dirbtų?

R.Skripkienė: Apklausos duomenys parodė, kad reikia vystyti takus iš rajonų į miesto centrą. Mes juos ir vystėme, jungdami prie esamų.

V.Vasilenko: Ar yra numatyti trumpiausi keliai iš miegamųjų rajonų į centrą? Ar atsižvelgiama į socialinį aspektą?

R.Skripkienė: Mes analizavome šią galimybę.

N.Blaževičienė: Ar ši takų sistema yra kaip kraujotaka- ar galima nenulipant nuo dviračio apvažiuoti miestą? Ar tai vientisa sistema?

R.Skripkienė: Projektavome taip, kad kuo rečiau reikėtų pereiti gatvę. Viso miesto apimti nepavyko. A.Karalius: Kaip reikės pakilti radijo gamyklos laiptais?

R.Skripkienė: Galima funikulieriui pritaisyti „ragus“, ant kurių kabinami dviračiai.

R.Palys: Ar galima bus apvažiuoti viršutinės terasos pakriaušėmis ir gėrėtis apatine terasa?

R.Skripkienė: Ne.

V.Merkevičius: Kaune yra 9 fortai. Ar jie apjungti dvir. trasa?

R.Skripkienė: Prie visų fortų galima privažiuoti dviračiu, bet vientiso tinklo nėra.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Manau, kad gerai parengta užduotis- specialiojo plano pagrindas. Šiuo atveju tai savivaldybės problema. SP neišryškinti prioritetai, nėra įvardinti probleminiai taškai, pasirinkti neaiškūs sprendiniai. Reikėtų įvertinti esamą situaciją, pateikti DT (dviračių takų) įgyvendinimo etapiškumą. Siūlau daugiau DT vystyti upių pakrantėmis. Trūksta analizės, reikėtų patobulinti sprendinius.

G.Bernotienė: Specialiojo plano tikslai turi būti konkretesni, labiau apspręsti, reikia nustatyti prioritetus. Siūlau nustatyti raidos etapus ir tikslingai įgyvendinti kiekviename etape DT kaip sistemą. Reikėtų SP įvesti traukos taškus ir pažymėti problemines vietas- tiltus, keltuvus. Neaišku, ar atlikta poreikių analizė- studentai, darbuotojai, prekybos centrai, pakrantės, pliažai, miškai, senamiestis, centras. Manau, rekreacinės kelionės dviračiais turėtų būti pagrindinės. Keista, kad DT kelionės į darbą numatomos tik Veiverių plentu. Siūlau taisyti SP nuo užduoties iki produkto.

N.Blaževičienė: Neaišku, kodėl aplink miestą nėra radialinių žiedų, kuriais galima būtų apvažiuoti visą miestą. Reikėtų akcentuoti savaitgalinį ir socialinį aspektą. Turėtų būti įvardintos problemos ir sudėtingos vietos. Pasigendu priešprojektinio įdirbio- poreikių, galimybių, probleminių zonų studijos. Trūksta funkcinės visumos sprendimo, perspektyvinių galimybių įvardijimo.

S.Juškys: Dviračiai- transporto priemonė ne tik pramogai, bet ir kasdienybei. Abejonių kelia tinklas, kuris rodomas siauromis esamomis gatvelėmis, kur neužteks vietos. Labai svarbu ne tik trasos, bet ir jų įranga- vien nubrėžtos linijos nepakanka. Daug kur rodomos trasos, kurių dėl peraukštėjimo įveikti neįmanoma. Labai palaikau dviračių transporto idėją, išstumiant mikroautobusą.

J.Kančienė: Trūksta analizės ir motyvacijos. Darbas atrodo formalus. Nepakankamos susisiekimo tarp įvairių rajonų ir centro galimybės. DT takai staiga nutrūksta, kažkur dingsta dviratininkai…Neaiškus takas per tiltus, kalvas, laiptus. Labiausiai reikėtų turistinių maršrutų, žiedų, jungiančių įv. traukos objektus (istorinius, pvz. fortus), kad žmogus ar grupė galėtų leistis į vienos dienos žygį. Nesuprantu, kam reikalingas formalus skirstymas į magistralinius ir rajoninius takus, jei jie nesiskiria pagal įrangos kokybę ar kitus požymius.

A.Karalius: DT spec. planui nepritariu, nes jis nesprendžia jokių problemų ir nepateikia esamos padėties pagerinimo. Problemos neįvardintos ir nepasiūlyti sprendiniai. Prioritetai neįvardinti. Nenurodytas įvykdymo etapiškumas. Nedetalizuotos rekreacinės zonos. Auto ir dviračių konfliktinės trasos neišspręstos. Nenurodytos jungtys su Kauno rajono takais. Yra ir klaidų- DT nurodyta laiptais, neišnaudojamos ramaus transporto gatvelės.

R.Palys: Darbas jau atliktas, bet visada gerai pasitarti su specialistais. Siūlau autoriams geranoriškai vertinti mūsų pastabas. Siūlau išnaudoti gamtinio karkaso rekreacinę- estetinę- apžvalginę naudą (takų sistema viršutinės terasos pakraščiais su apžvalga). Reikia numatyti prioritetus (darbų eiliškumą, juos motyvuojant). Labiau panaudoti tvirtovės sistemą, paieškoti miestą pakraščiais juosiančios žiedinės sistemos. Siekti, kad kaip įmanoma toliau galima būtų nuvažiuoti, nenulipant nuo dviračio. Galima būtų paieškoti fortų sistemos jungties.

R.Raslavičius: Siūlau papildyti SP įgyvendinimo etapiškumo schemomis. Tokie sprendiniai turėtų užtikrinti takų tinklo optimalų funkcionavimą ir plėtrą.

V.Stausko nuomonę perskaitė V. Merkevičius:„ Siūlau ryškiau diferencijuoti socialinius ir rekreacinius takus. Reikėtų išryškinti įgyvendinimo etapus, ypač detaliai pagrindžiant 1-realiausią etapą. Atkreipti dėmesį į Kauno ir artimiausių priemiesčių DT ryšius pateiktoje medžiagoje.“

A.Steponavičius: Jaučiu, kad jauną kolektyvą žeidžia mūsų smulkinimasis. Pažiūrėkime plačiau- Hagoj, Hamburge pilna dviračių. Puiki transporto priemonė. Bet Kaune – dviejų terasų mieste tai sudėtinga. Manyčiau, reikėtų akcentuoti savaitgalines išvykas į upių slėnius. Neaiškus ryšys su EUROVELO planu, Lietuvos bendruoju planu, apskrities, rajono. EUROVELO trasa juk eina palei Nemuną iki marių- ji pereina ir per Kauną. Trūksta miesto dviračių transporto analizės ES kontekste. Migloti realizavimo prioritetai.

G.Šinkūnas: Kelionių dviračiu skatinimas- vienas iš pagrindinių miesto planavimo tikslų. Pateiktame SP neaiški tinklo koncepcija- nepagrįsta urbanistiniu- socialiniu požiūriu, nepagrįstas tinklo tankis ir struktūra. Nemanau, kad tikslinga skatinti keliones į darbą dviračiu, geriau orientuotis į rekreacines.

Nėra numatytos konkrečios priemonės konkrečioms vietoms. Siūlau koreguoti SP.

 

L.Vainius: Mes bendravome su SP rengėjais. Atsižvelgdami į ankstesnę schemą, pervažiavome dviračiais tuos takus ir pateikėme pastabas. Egzistuojančios trasos chaotiškos, dalis jų realiai neegzistuoja. Šiame plane nebus klaidų-trasa susidės iš gabalų, kurie bus etapiškai realizuoti. Manome, kad gatvelėse, kur eismas mažas, geriausia viską palikti taip, kaip yra.

R.Skripkienė: Aukštųjų Šančių bendruomenės atstovas klausė, kaip nuvažiuoti iš Aukštųjų Šančių iki pėsčiųjų tilto- šalia Verkių gatvės yra galimybė privažiuoti prie tilto.

A.Lipskus: Gerai, kad Laisvės alėjoje atsirado stovai dviračiams, bet baugu, kad dviratininkai nori išstumti iš alėjos pėsčiuosius.

R.Skripkienė: Mano nuomone pozityvu, kad Laisvės alėjoje DT yra atskirti žymėjimu.

L.Vainius: Dviračių transportas vystomas tikslu sumažinti automobilizmą, kelti sveikatingumą. Mums svarbiausia, kad šis planas būtų realiai įgyvendintas. Jau dabar DT į Kleboniškį yra įgyvendintas. Dviratininkui svarbu saugumas ir patogumas. Reikia įdiegti visą inžinerinę infrastruktūrą. Be to, ne visi rekreaciniai objektai patrauklūs dviratininkams. Svarbu išskirti prioritetus. Kuo tankesnis tinklas, tuo didesnė planavimo laisvė. Pagrindiniai takai jau yra. DT riboja upės, tinklai, tiltai. Išvažiavus iš miesto, galima pasukti Kačerginės link, kur egzistuojantį takelį galima būtų paversti DT, geras kelias Babtų kryptimi, link Viršužiglio.

V.Vasilenko: Svarstymas pavėluotas, srautai susiformavę.

V.Merkevičius: SP kaip ir kiti planavimo projektai- tai galimybių ir problemų matymas. Jei yra tiltas, jį reikėtų įvardinti kaip dviratininkams nepatogią vietą. Dauguma ekspertų palietė tas pačias problemas:

-prastai parengta užduotis,

-nenurodyti prioritetai,

-neišskirtos probleminės vietos,

-nėra ryšio su rajono ir Lietuvos DT,

-neišnaudojamas kraštovaizdis,

-reikėtų orientuotis labiau į rekreacines keliones.

Galėtų atsirasti papildomų schemų- apžvalginės trasos, fortų , kraštovaizdžio, istorinių vietų.

SP mums rekomenduotas peržiūrėti jau derinimo stadijoje, todėl KAUET pateiks tik savo pasiūlymus ir pastabas.

L.Vainius: Kai bus inžinerinė infrastruktūra, galima bus organizuoti įvairias diskusijas.

NUTARIMAS

Apsvarsčius pateiktą projektą KAUNO MIESTO DVIRAČIŲ TAKO SPECIALUSIS PLANAS (Užsakovas- Kauno m. savivaldybės administracija, projektuotojas- VĮ Transporto ir kelių tyrimo institutas), siūlome atsižvelgti į ekspertų pareikštas pastabas:

1.1-Siūlome SP papildyti įgyvendinimo etapiškumo schemomis (7 ekspertai).

1.2-Rekomenduojame labiau išryškinti rekreacines keliones dviračiu, daugiau orientuotis į kraštovaizdį (6 ekspertai).

1.3-Darbe ryški analizės, prioritetų stoka (6 ekspertai).

1.4-Reikėtų SP nurodyti traukos taškus ir pažymėti problemines vietas (6 ekspertai).

1.5-SP nesurištas su EUROVELO planu, Lietuvos, apskrities, rajono bendraisiais planais (3 ekspertai).

1.6-Reikėtų išryškinti turistinius maršrutus, jungiančius įvairius traukos objektus (pvz fortų sistemą) (2 ekspertai).

1.7-Siūlome paieškoti miestą pakraščiais juosiančios žiedinės sistemos (2 ekspertai).

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.