LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2010-04-21

1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“ (autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla), užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė. Šį objektą pirmą kartą 2008.09.17d. KAUETe pristatė  architektas Egidijus Vilčinskas.
  1. INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS „SANTAKA“. Techninio projekto pasiūlymai.  Užsakovas- KTU administracija, projektuoja „Gražinos Janulytės- Bernotienės studija“ (autoriai- Gražina Janulytė- Bernotienė, Rimantė Lydytė, A. Dlugoborskytė). Pristatomas pakartotinai.

ĮVYKUSIO 2010-04-21 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE,

PROTOKOLAS NR.60

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, Gražina Bernotienė, Rimantė Lydytė.                                

KAUET nariai: Evaldas Barzdžiukas, Gražina Bernotienė, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Gediminas Šinkūnas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno m. savivaldybės administarcijos direktoriaus pavaduotojas Romualdas Rabačius, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, architektė Ramunė Dambrauskienė.

Spaudos atstovai : Almantas Bružas („Statybų pilotas“), Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Audrys Karalius.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE. Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“ (autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla), užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė. Šį objektą pirmą kartą 2008.09.17d. KAUETe pristatė  architektas Egidijus Vilčinskas.

A.Karalius: Šis objektas KAUETe buvo pristatytas prieš pusantrų metų. Tada buvo nuspręsta projekto nesvarstyti dėl medžiagos trūkumo. Rekomenduota objektą pristatyti pakartotinai, papildžius medžiagą funkciniais ir vizualiais ryšiais su gretimais pastatais (ypač buvusio „Lietuvos“ viešbučio vietoje neseniai pastatytu daugiabučiu), gyvenimo scenarijumi (maketo nuotraukomis, vizualizacijomis iš įvairių taškų). Tikiuosi, naujas autorių kolektyvas susipažinęs su šia medžiaga. Prašome pristatyti projektą.

Ž.Radvilavičius: Sąlygų sąvadas išduotas, sklypas suformuotas. Tarp gyvenamųjų namų Mickevičiaus gatvėje liko tuščias sklypas. Projektuojamas pastatas užima didelę sklypo dalį su įvaža 1-me aukšte, tuo pačiu – įvažiavimu į Laisvės alėjos nr. 35 gyvenamąjį namą. Transportas judės pro tą pačią bromą ir pro Laisvės alėjos 35 nr. rūsio įvažiavimą patenka į projektuojamo namo rūsį. Tai vienintelis ryšys su gyvenamuoju namu Laisvės alėjos 35 nr.Vizualaus ryšio su šiuo pastatu nėra, nes apžvalgos arba iš Mickevičiaus g., arba iš Laisvės alėjos.

Pristatome 5 aukštų gyvenamąjį namą. Mūsų koncepcija- siūlome išlaikyti esamą užstatymą, esamą karnizo liniją ir konteksto stilistiką. Tai priešpaskutinis pastatas prieš sankryžą su Laisvės alėja, manome, kad kampinis tūris turėtų būti aukštesnis. Pateikiame 4 variantus. Tai du principiniai pasiūlymai- 5 aukštas su šlaitiniu stogu arba atitrauktas nuo užstatymo linijos.

Estetika irgi 2 krypčių- arba greta esančių pastatų estetikos atkartojimas arba – kontrastas su gretimybėmis.

1-me aukšte projektuojamos komercinės patalpos, 2-5 me aukštuose- gyvenamos patalpos.

V.Daugėla: Patekimas į komercines patalpas projektuojamas iš Mickevičiaus gatvės.

J.Kančienė: Kur pats sklypas?

Ž.Radvilavičius: Lieka tik pravažiavimas.

A.Karalius: Kokie rodikliai?

Ž.Radvilavičius: Atitinka detaliojo plano ir sąlygų sąvadą- aukštis-17,5m, užstatymo intensyvumas-4,5%, paskirtis- gyvenamoji.

N.Valatkevičius: Detalusis buvo aptvirtintas 2008m. pavasarį.

KLAUSIMAI

V.Kuliešius: Ar buvo daryti insoliacijios skaičiavimai?

Ž.Radvilavičius: Nebuvo.

N.Valatkevičius: Pakomentuokite, prašau, savo požiūrį į esamą kampinį Mickevičiaus- Laisvės alėjos pastatą. Ar paliekate ugniasienę, manydami, kad šis pastatas nebebus saugomas?

Ž.Radvilavičius: Mūsų prioritetas- perimetrinis užstatymas.

N.Valatkevičius: Broma yra 5m. pločio. Ar jūs tokį atstumą ir paliekate? Juk čia yra ir įvažiavimas į viešbutį. Kaip jį sprendžiate?

Ž.Radvilavičius: Mūsų projektuojamas pandusas žemėja nežymiai, todėl eismui netrukdys.

A.Karalius: Jei šiame name kils gaisras, kaip privažiuos gaisrinė?

Ž.Radvilavičius: Tai nėra vienintelis privažiavimas prie gyvenamojo namo Laisvės alėjoje nr. 35.

V.Kuliešius: Nėra nei kvartalo schemos, nei priešgaisrinio privažiavimo schemos.

L.Tuleikis: Kokie santykiai su pirmuoju šio pastato autoriumi? Ar nėra konflikto?

Ž.Radvilavičius: Nėra.

L.Tuleikis: Kur sklype žalioji zona, vaikų žaidimo aikštelės ir šiukšlių laikymas?

Ž.Radvilavičius: Vaikų žaidimo aikštelių nėra numatyta.

N.Valatkevičius: Detaliajame palne numatyta, kad vaikų žaidimo aikštelės ir poilsio zonos bus ant stogo.

Ž.Radvilavičius: Sklypas mažas, todėl reglamentinių atstumų išlaikyti neįmanoma. Šiukšlių išvežimas numatomas šalia panduso.

V.Merkevičius: Koks numatomas butų skaičius ir parkavimo vietų skaičius?

Ž.Radvilavičius: Numatomi 28 butai (gyv. plotas-1138m2), komercinis plotas- apie 550m2. Parkavimui suprojektuota 34 vietos per du parkingo aukštus su pakėlimu kiekvienai vietai (stelažinė sistema).

E.Barzdžiukas: Šiukšlių laikymo vieta pagal normas turi būti ne arčiau, kaip 10m nuo pastato, žaidimo aikštelės taip pat.

Ž.Radvilavičius: Tai miesto centras, be to, jau užstatytose zonose neįmanoma laikytis visų reglamentų.

E.Barzdžiukas: Yra kompensacinis mechanizmas tik dėl parkavimo vietų skaičiaus.

N.Valatkevičius: Šioje vietoje užstatymas reikalingas ir privalomas. Visa Laisvės alėja neatitinka nei priešgaisrinių, nei gyvenamųjų normų. Senamiestyje kultūros vertybių teritorijoje STR-ai negalioja, taip pat ir naujamiestyje. O pastato čia būtinai reikia. Yra galimybė 20%parkavimo vietų nukelti 200m spinduliu. Be to, detaliojo plano rodikliai yra maksimalūs, nebūtina juos pasiekti- techniniai rodikliai gali būti mažesni. Pastato aukštis susietas su Karininkų Ramovės aukščiu- karnizo aukštis18m. Manau, tai normalus aukštis. Bet, žiūrint iš Laisvės alėjos, projektuojamo tūrio santykis su mažu saugomu kampiniu nameliu yra problematiškas. Insoliacijos normos galioja visur, jas reikia spręsti. Trūksta apie 40 parkvietų, tą reikėtų parodyti.

A.Karalius: Kokia padėtis su gyvenamuoju namu Laisvės alėjoje nr.35?

N.Valatkevičius: Pastatas pripažintas tinkamu naudoti, uždėti areštai tik pirkimui- pardavimui.

Ž.Radvilavičius: Dėl konteinerių- susiderinam su įmone „Švara“ ir šiuos klausimus išsprendžiam.

N.Valatkevičius: Pasikeitė Miesto tarybos požiūris į sklypus centre, jie noriai derinami, nes atneša dideles lėšas. Bet turi būti tiksliai laikomasi servitutų, įvažiavimų į kitus objektus.

A.Karalius: Norėčiau tiksliau išgirsti apie projektavimo normų negaliojimą istoriniame kontekste.

L.Tuleikis: Įstatymai leidžia tam tikrose vietose Miesto tarybos sprendimu priimti normatyvų korektūras.

N.Valatkevičius: Normatyvų gale yra sakinys- “Istorinėse teritorijose šios normos negalioja”. Leidžiamos išimtys su kompensacinėmis priemonėmis.

G.Šinkūnas: Kokią matote problematiką? Kokie įvaizdžio tikslai?

Ž.Radvilavičius: Pasirinkome 2 sprendimo variantus: arba prisitaikyti prie esamos situacijos, arba konfrontuoti su ja. Mūsų tikslas- neviršyti Karininkų Ramovės aukščio ir nekontrastuoti su ja.

J.Kančienė: Ar keramika pereina į stogą?

Ž.Radvilavičius: Siūlome lakštinio aliuminio plokštes, 3 ir 4 variante- tinką.

N.Blaževičienė: Kokia cokolinio aukšto apdaila?

Ž.Radvilavičius: Ištisinis stiklas.

A.Karalius: Kodėl gretimybės yra skirtingų spalvų skirtinguose variantuose?

Ž.Radvilavičius: Siūlome perdažyti šalia esančius fasadus.

A.Karalius: Ar jums neatrodo, kad analizė stogų lygyje padėtų?

Ž.Radvilavičius: Manau, tai matosi maketuose.

J.Kančienė: Koks numatomas aukšto aukštis?

Ž.Radvilavičius: 2,5m šviesoje.

L.Tuleikis: Kuris variantas patiems autoriams labiausiai patinka?

Ž.Radvilavičius: 4-as variantas su atitrauktu 5-u aukštu.

V.Daugėla: Urbanistiniu aspektu, manau, geriau su šlaitiniu stogu.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Manau, kad iš Laisvės alėjos pusės turi būti palikta ugniasienė, nes statyba bus vykdoma ant sklypo ribos. Priešingu atveju bus užkirstas kelias galimai kampinio namo statybai. 5m pločio įvažiavimas per bromą yra vienintelis įvažiavimas į šį kvartalą, todėl turėtų būti numatyti minimalūs šaligatviai iš abiejų pusių. Neišlaikoma eilė normatyvų: parkvietų skaičius, želdinių plotas, vaikų žaidimo aikštelės, šiukšlių surinkimo vieta, insoliaciniai atstumai. Siūlau su viešbučiu pasirašyti sutartį dėl konteinerių statymo ir vaikų žaidimo aikštelių.

Užstatymui ir aukštingumui pritariu, iškirčiau 1 variantą (su penthauzu).

G.Bernotienė: Būna situacijų, kai normatyvų išlaikyti neįmanoma, tuomet reikia naudotis kompensacinėmis priemonėmis. Pritarčiau variantui su penthauzu.

N.Blaževičienė: Siūlau vystant projektą, įvertinti reglamentuojamas pozicijas- gaisrinės saugos, higienos ir t.t. Insoliaciją galima būtų pagerinti, projektuojant didesnius butus. Pritariu 1 varianto kompoziciniam siūlymui be šlaitinio stogo. Siūlyčiau fasadui naudoti natūralias, kokybiškas su kontekstu derančias medžiagas.

S.Juškys: Manau, teisingos kolegos pastabos dėl ugniasienės būtinumo. Kiemo insoliacija- pati problematiškiausia, be to, nėra žalių plotų, vaikų žaidimo aikštelių, sudėtingas ir abejotinas patekimas į požeminį parkingą bei gaisrinių mašinų patekimas prie kieme esančių butų.

Labiausiai priimtinas man 2 variantas, kiti labiau kasdieniški. Per mažas aukšto aukštis- turėtų būti bent 3m šviesoje. Todėl siūlau mažinti aukštų skaičių.

A.Kančas: Manau, įvažiavimas į kiemą turi būti platesnis, su šaligatviais iš abiejų pusių, panduso būti negali. Insoliacijos normas čia bus sunku įgyvendinti, bet vaikų žaidimo aikšteles numatyti būtina. Nelogiškas gyventojų patekimas į pastatą iš ūkinio kiemo ir be holo. Neutralesnės estetikos kelias- 4 variantas be rustikos, nors iš 2-jo galima būtų sukurti šiuolaikiškesnę architektūrą. Reikėtų platesnės Mickevičiaus gatvės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis ir pravažiavimas į gretimus kiemus. Bendram aukščiui iki karnizo pritariu, bet reikėtų sumažinti aukštų skaičių, didinant aukšto aukštį.

J.Kančienė: Reikėtų plačiau pateiktos medžiagos- kvartalo urbanistinės schemos, kur matytųsi funkciniai- vizualiniai pastatų ryšiai, didesnės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis. Geriausiai projektuojamas tūris matysis iš Laisvės alėjos, matysis jo sąveika su Laisvės alėjos 35 pastatu, todėl reikia ieškoti sąsajų ir su juo. Todėl, manau, labiau tiktų plokščias 5-o aukšto stogas- variantas 1.

Ši sankryža reliktinė, esamas kampinis namelis- paveldo objektas, vienas seniausių namų Laisvės alėjoje. Naujo pastato ugniasiene reikėtų formuoti foną šiam reliktui. Autorių požiūris į šį pastatą neaiškus.

Argi galima maksimaliai užstatyti visą sklypą, neatsižvelgiant nei į insoliaciją, nei į gyvenimo komfortą, nei į galimus ekstremalius atvejus- gaisrą? Butų aukštis aiškiai per mažas.

V.Kuliešius: Būtina pateikti butų insoliacijos skaičiavimus. Siūlau keisti butų struktūrą, juos didinant, siaurinti pastato tūrį arba pasirinkti galerijinio namo tipą- taip būtų sumažintas „langų į langus“ efektas. Svarbu užtikrinti viešąjį interesą- nepabloginti įvažiavimo į kvartalą sąlygų ir gyvenimo sąlygų. Projektuojamas pastatas galėtų būti individualesnės išraiškos, šiuolaikiškesnis.

V.Merkevičius: Projekte matau šiuos trūkumus:

-Per mažai parkavimo vietų. Siūlau dviejų aukštų parkingą su liftu. Stelažinė parkavimo sistema bus per brangi ir neįgyvendinama.

-Esant tokiam planavimui, neišsprendžiami evakuaciniai ir insoliaciniai tiek esamo pastato (Laisvės alėja 35), tiek projektuojamo pastato reikalavimai.

-Komplikuotas patekimas į gyvenamąją pastato dalį (iš bromos, be holo).

-Koridorinis butų išplanavimas yra prastas- butai maži, nėra komforto, nėra lifto (5 aukštų pastate jis privalomas).

-Siūlau didinti aukšto aukštį, mažinant aukštų skaičių, nes dabar du smetoninius namo aukštus atitinka trys siūlomo. Pastatas atrodo kito mastelio.

Manau, reikėtų vystyti 1 variantą.

J.Minkevičius: Svarbiausias principas- nepabloginti gyvenimo kokybės – neišlaikytas. Planinis ir urbanistinis sprendimai neoptimalūs. Kadangi istoriniame kontekste leidžiamos išimtys, pritariu aukštingumui ir 1 variantui arba 2 su švelnesniu siluetu. Trūkumas, kad nėra galimybės derintis su kampiniu pastatu. Maksimalus užstatymo plotas prieštarauja normaliems funkciniams sprendimams.

G.Šinkūnas: Eksponuojamos medžiagos apimtis per maža, atitinkamai sprendiniai architektūriškai nepagrįsti, todėl nuo komentarų ir vertinimų susilaikau. Siūlau pagrįsti sprendimus.

L.Tuleikis: Pastatas per didelis, nelieka vietos tenkinti pagrindiniams gyventojų poreikiams- žalios zonos, vaikų žaidimo aikštelių, insoliacijos užtikrinimui. Aukšto aukštis per mažas- disonuoja su gretimais smetoniškais namais. Tokio aukščio aukšte neįmanoma gerai išspręsti grindų garso izoliacijos ir sudėti šildymo vamzdynų. Tokio aukščio pastate reikalingi liftai, neišspręsta evakuacija. Nepritarčiau metalo kasečių naudojimui fasaduose. Manau, geresni fasadų sprendiniai su penthauzu.

A.Karalius: Manau, kad gyvenamojo namo Laisvės alėjoj 35 viršutinio aukšto nulaiptavimas yra negatyvus. Mieste jau turime panašių negatyvių atvejų. Pritariu kolegoms, kad aukšto aukštis yra akivaizdžiai per mažas. Per šiurkštus pastato kontrastavimas su gretimais. Reikėtų skaitytis ir su šalia stovinčiu cariniu nameliu- jei projektuojame pastate į Laisvės alėjos pusę atsirastų langai – tai būtų savotiška jo apsaugos priemonė. Manau, kad pastato kontekstualesnis sprendimas būtų į naudą. Būtina parodyti poilsio ir žaidimo zonas kieme. Reikia kvartalo schemos, kad paaiškėtų gyvenimo scenarijus kvartale ir kiemo erdvėdara. Nemanau, kad būtina pasiekti maksimalius detaliojo plano rodiklius, kas akivaizdu iš pateiktų varijantų.

 

R.Miliukštis: Šioje vietoje trys cariniai namai sudaro kompleksą. Manau, kad ugniasienė nereikalinga, kampinis namelis išliks saugomas. Pritariu, kad nereikėtų nuo užstatymo linijos atitraukti viršutinio aukšto.

R.Rabačius: Norėtųsi, kad pastatas pavyktų. Manau, reikėtų vieno gyvenamojo aukšto atsisakyti, o gal komercijos.

A.Karalius: Sveikinu Žilviną Radvilavičių su bandymu įveikti vieną sudėtingiausių užduočių, bet pastabų gauta nemažai.

Todėl prašome, įvertinus ekspertų pastabas, dar kartą parodyti projektą KAUETe.

NUTARIMAS

1.Pateiktam projektui 1.DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS SU PREKYBINĖMIS PATALPOMIS MICKEVIČIAUS G. 34, KAUNE (Projektiniai pasiūlymai. Projektuoja „Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras“, autoriai- Žilvinas Radvilavičius, Vitalijus Daugėla, užsakovai- L.Baranauskienė, B.Jablonskienė) nepritarti. Rekomenduoti projektą pristatyti svarstymui dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pareiktas pastabas:

1.1-Projektuojamu pastatu pabloginamos kvartalo kokybinės charakteristikos (8 ekspertai)

1.2-Stogo sprendimai neįtikinantys. Trūksta informacijos, nepateikta konteksto analizė. (ekspertų nuomonės pasidalino)

1.3-Neišlaikoma eilė normatyvų: parkvietų skaičius, želdinių plotas, vaikų žaidimo aikštelės, šiukšlių surinkimo vieta (7 ekspertai)

1.4-Pastato planinis sprendimas nepatenkinamas: aukšto aukštis per mažas dėl žmogiškųjų ir techniškų aspektų, maži butai, nepakankama insoliacija, netinkama, tamsi koridorinė sistema, nėra lifto, nėra įėjimo vestibiulio, įėjimo vieta perdėm ūkiška, neišspręsta evakuacija (8 ekspertai)

1.5-Trūksta kvartalo urbanistinės schemos, kur matytųsi funkciniai erdviniai pastatų ryšiai ir proporcijos. Reikia didesnės išklotinės, kad matytųsi „Danielos“ viešbutis (4 ekspertai)

1.6-Iš Laisvės alėjos pusės neturi būti ugniasienės, kad išsaugoti kampinį carinį pastatą esamų parametrų (3 ekspertai)

1.7-Įvažiavimas per bromą yra vienintelis įvažiavimas į kvartalą, todėl turėtų būti numatyti atitinkami šaligatviai iš abiejų pusių (3 ekspertai).

1.7-Projektuojamo tūrio santykis su mažu saugomu kampiniu nameliu sankryžoje, žiūrint iš Laisvės alėjos, yra problematiškas (3 ekspertai).

1.8-Architektūriniams sprendiniams trūksta individualumo ir apsisprendimo dėl fasado (5 ekspertai)

1.9-Projekto medžiaga pateikta nekorektškai: nėra kvartalo ir kiemo planų, nėra pjūvių per pastatą ir gretimus namus, nėra informacijos apie stogų architektūrą ir kontekstą, vizualizacijos tamsios, konteksto spalvinė informacija nekokybiška, rodikliai nesurašyti ir pan.

  1. INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS „SANTAKA“. Techninio projekto pasiūlymai.  Užsakovas- KTU administracija, projektuoja „Gražinos Janulytės- Bernotienės studija“

(autoriai- Gražina Janulytė- Bernotienė, Rimantė Lydytė, A. Dlugoborskytė). Pristatomas pakartotinai.

G.Bernotienė: Po ekspertų pastabų nusprendėme grįžti prie griežtesnės kompozicinės struktūros. Statinį sudarys du tūriai- mokslo ir verslo, sujungti vienu vestibiuliu. Pateikiame ir perspektyvinį užstatymą Baršausko gatvėje, ir pagrindinių gatvių išklotines. Pagrindinis esamų fakultetų tūrių aukštis- 5 aukštai, ir mes siūlome tokio paties aukščio tūrį. Pastato kompozicija taip pat artima kitiems miestelio ansambliams. Studentų gatvė baigiasi po projektuojamo centro konsole kuriama aikšte. Kitoje pusėje- poilsio aikštė su želdiniais. Pagal detalųjį planą prie projektuojamo centro numatyta viešojo transporto stotelė. Kompleksas kompoziciškai surištas ir su Studentų, ir su Baršausko gatve. Šalia numatomas požeminis parkingas, kuris susideda iš 1 požeminio aukšto ir viršžeminės mašinų stovėjimo aikštelės. Vertikalų tūrį , sekdami KAUET rekomendacijomis, paaukštinom iki 35m.

Paruošėme kelis variantus. Kokursinį variantą dar labiau supaprastinome. Pasukimas suformavo prieaikštį, apjungė abi aikštes. Vertikali dalis – simbolinė. Fasadus sprendėme, turėdami omeny, kad būtina apsisaugoti nuo tiesioginės saulės. Konsolę laiko santvara.

 KLAUSIMAI

G.Šinkūnas: Ar planuojamas parkvietų skaičius atitinka normatyvus?

G.Bernotienė: Taip. Pagal normas reikia 135 parkvietų.

R.Rabačius: Jau patvirtinta 4 eismo juostų gatvė iki kavinės “Kolegos”. KTU vadovybė siekia, kad Studentų gatvėje mašinų eismo nebūtų iš viso.

L.Tuleikis: Ar dviaukštis parkingas to paties etapo objektas?

G.Bernotienė: Taip.

A.Kančas: Ar konsolė tebėra paremta ant kolonų?

G.Bernotienė: Nebe.

PASISAKYMAI

 L.Tuleikis: Pritariu 1-am variantui su racionaliais, funkciškais fasadais. Nepritariu betiksliam fasado dekoravimui, manieringam laužymui. Gaila, kad nepanaudotos šiuolaikinės technologijos.

G.Šinkūnas: Pasiūlymams pritariu su pastabomis:

-per mažas parkvietų skaičius,

-įvažiavimas į parkingą turėtų būti planuojamas iš Slėnio gatvės, išvažiavimas – į Baršausko gatvę.

-pagrindinė dominantė turėtų pabrėžti sankryžą,

-nepritariu perspektyviniam aukštam užstatymui degalinės vietoje, nes užstatymo kontekstas šalia- žemas.

J.Minkevičius: Sveikinu faktą, kad šis kampas bus užstatytas. Siūloma architektūra visumoje tęsia KTU komplekso funkcionalistinę stilistiką, nors tūrių kompozicija nėra optimali. Perspektyviniai tūriai Baršausko gatvėje per daug mechaniškai suformuoti. Architektūra galėtų būti revoliucingesnė, galėtų būti panaudotos spalvos. Gaila, kad pastatas neatspindi naujų technologijų.

V.Merkevičius: Sprendiniai pagerėjo, įvertinus pastabas. Gal reikėtų paieškoti horizontalaus ir vertikalaus tūrio santykio, jie galėtų skirtis medžiaga ir spalva- labiau kontrastuoti. Būtų gerai, kad detaliajame palne netoli projektuojamo pastato numatytas parkingas nebūtų aukštas.

V.Kuliešius: Pateiktam projektui pritariu, bet perspektyvinį užstatymą reikėtų tobulinti. Iš principo Studentų gatvė iki Baršausko gatvės galėtų būti tunelyje.

A.Karalius: Džiaugiuosi genplaniu. Man siūlomas perspektyvinis užstatymas patinka, gal tik aukštis per didelis- konkuruoja su projektuojamu pastatu. Priimtina rami kampo kompozicija. Konsolė turėtų išlikti neparemta. Įvaža iš Baršausko gatvės blogai. Reikia naudotis Slėnio gatve. Manau, kad kompleksas turėtų būti baltas, koloristines ambicijas galima įgyvendinti interjere.

J.Kančienė: Visi KTU miestelio pastatai yra funkcionalistinės minimalistinės architektūros pavyzdžiai, bet atspindi savo epochą. Projektuojamas centras tos pačios estetinės krypties, bet šiuolaikinio veido neturi. Galėtų būti abu siūlomi variantai, bet nei vienas nepraturtins architektūros istorijos. Perspektyviniai tūriai mechaniški, kyla abejonės dėl jų reikalingumo.

A.Kančas: Trūksta novatoriškos formos, idėjos, neatspindi naujų technologijų. Tačiau pažanga akivaizdi- architektūra tapo logiškesnė, monumentalesnė. Tik reikėtų numatyti maksimalų parkvietų kiekį, nes kitos vietos nėra. Projektui pritariu.

S.Juškys: Studentų miestelio išklotinė nuvylė, nes suardyta 5a. išilginių pastatų kompozicija- urabnizmui nepritariu. Pačių pastatų kompozicija apvalyta, tačiau norėtųsi veidrodinio varianto, kai aukštasis tūris atsirastų Baršausko gatvės pusėje, Studentų gatvėje projektuojant 5a.laboratorijų korpusą. Šiuolaikinės technologijos turėtų atsispindėti fasaduose.

N.Blaževičienė: Baršausko gatvės išklotinė neatspindi lūkesčių, norėtųsi perspektyvesnių kompozicijų. Kompozicija susitvarkė, dekoras bus išreikštas technologijomis. Trūksta novatoriškos idėjos.

E.Barzdžiukas: Pritariu tūrinei kompozicijai, rekreacinei aikštei tarp projektuojamo pastato ir Dizaino fakulteto.Nepritariu įvažiavimui iš Baršausko gatvės dėl transporto eismo pabloginimo Baršausko gatvėje, neįtikina perspektyvinio užstatymo kompozicija. Iš principo projektui pritariu.

  1. Karalius: Tai sveikiname autorių kolektyvą, įvertinusį praėjusio svarstymo pastabas ir akivaizdžiai patobulinus projektą. Beveik visi ekspertai, išskyrus vieną, pateiktam projektui pritarė, išsakydami rekomendacijas. Linkime sėkmingai tęsti projektavimą.

NUTARIMAS

  1. Pateiktam projektui INTEGRUOTAS MOKSLO, STUDIJŲ IR VERSLO CENTRAS „SANTAKA“( Techninio projekto pasiūlymai.  Užsakovas- KTU administracija, projektuoja „Gražinos Janulytės- Bernotienės studija“, autoriai- Gražina Janulytė- Bernotienė, Rimantė Lydytė, A. Dlugoborskytė. Pristatomas pakartotinai.) pritarti. Siūlome tolimesniame darbe atsižvelgti į pareikštas rekomendacijas:

 

2.1-Trūksta novatoriškos idėjos, pastatas neatspindi naujų technologijų (6 ekspertai)

2.2-Nepritariame perspektyviniam užstatymui Baršausko gatvėje degalinės vietoje, nes jis per daug mechaniškas ir per aukštas (5 ekspertai)

2.3-Įvažiavimas į parkingą turėtų būti planuojamas iš Slėnio gatvės, išvažiavimas – į Baršausko gatvę (3 ekspertai)

2.4-Per mažas parkvietų skaičius (2 ekspertai).

Audrys Karalius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.