LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2012-02-29

  1. KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME KAUNE. (Projektiniai pasiūlymai) Projektuoja UAB „Šiltas namas“, PV-Robertas Gaurelis, architektai- Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas- Kauno m. savivaldybė.
2.  PASITARIMAS DĖL KONGRESŲ IR PARODŲ RŪMŲ URBANISTINIO KONKURSO RENGIMO.

ĮVYKUSIO 2012-02-29   KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.80

 POSĖDŽIO DALYVIAI:          

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gediminas Jurevičius, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Dalius Šarakauskas, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, savivaldybės Statybos skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius, Dariaus ir Girėno aerodromo direktorius Eugenijus Raubickas, PV Robertas Gaurelis, architektai Vladas Stauskas, Asta Kiaunienė ir Šarūnas Kiaunė.

Spaudos atstovai : Vereta Rupeikaitė („Kauno diena“).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME KAUNE. (Projektiniai pasiūlymai) Projektuoja UAB „Šiltas namas“, PV-Robertas Gaurelis, architektai- Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas- Kauno m. savivaldybė.

G.Prikockis: Projektas jau buvo pristatytas praeitą kartą, bet nebuvo svarstytas dėl planavimo dokumentų stokos. Prašau juos pristatyti.

N.Valatkevičius: A.Bulavo parengtas detalusis planas buvo derinamas 2005-2006 m. Jame buvo numatyta nauja 2 km kelių trasa, kur galėtų vykti kartingų žiedinės varžybos. Šis planas buvo su visais suderintas. Užstatymas buvo numatytas šiaurinėje pusėje.

Aerodromas įtrauktas į vertybių registrą. Koncervacinės paskirties objektai yra šiaurinėje dalyje, tai ir esami takai, keliai.

Įvažiavimas numatytas prie aviacijos muziejaus. Pietinėje dalyje numatyta komercinės paskirties zona. Detalusis planas patvirtintas 2006m. kovo 3d. miesto tarybos sprendimu. Šį planą pateikėme KVADui – jis rengia aerodromo specialųjį planą – paveldosauginį projektą (G.Filipavičienė).

BP plane matosi – prie Veiverių gatvės yra aviacijos gamykla “Helisota”. Ji užima apie 30ha. Dėl 10 ha dabar vyksta derybos su savininku J. Legenzovu. Šalia vienas kito esantys du aerodromai – per didelė prabanga. Todėl kai KOPui buvo pasiūlyta “Helisotos” teritorija, jie pasiūlė keisti į Dariaus ir Girėno aerodromą. Buvo svarstoma ir galimybė įsikurti Karmėlavos aerouoste, bet ji atmesta, nes ten daug tarptautinių skrydžių.

G.Prikockis: Gal galėtumėte paaiškinti sutartinius žymėjimus svarstomoje vietoje?

N.Valatkevičius: Užštrichuota teritorija skirta skrydžių centrui, angarams ir t.t. Nusileidimo takai jau įrengti.

L.Tuleikis: Kaip aerodromo teritorijoje buvo parinkta ši vieta? Ar dalyvavo architektai?

N.Valatkevičius: Suderinta su politikais, be architektų.

E.Raubickas: Architektų plenere buvo siūloma ši vieta.

G.Balčytis: Detaliajame palne pažymėtos užstatymo zonos. Šioje vietoje užstatymas nepažymėtas. Ką tai reiškia?

N.Valatkevičius: Bet plane parašyta, kad šioje zonoje galima statyba.

G.Prikockis: Koks užstatymo tankumas ir intensyvumas?

N.Valatkevičius: Infrastruktūros objektams nustatytas 15m aukštis, užstatymo tankumas- 10 %, intensyvumas- 50%. Kai skaičiuojami procentai, visos užstatymo zonos sudedamos į vieną. Bet koks objektas šioje vietoje turi būti svarstomas KAUETe.

Šie projektiniai pasiūlymai suderinti su KVADu- yra R.Gudienės parašas.

A.Steponavičius: O kaip atitinka A.Janulio, Petrausko planus?

N.Valatkevičius: Neatitinka, nes tuo metu čia buvo numatyti daugiabučių kvartalai.

A.Steponavičius :Malūnsparniai- didelio triukšmo šaltinis. Juos reikėtų iškelti už miesto. Seniūnija priešinsis jų atkėlimui.

N.Valatkevičius: Sovietiniais laikais čia vykdavo malūnsparnių bandymai- triukšmas drebindavo visą Aleksotą. Dabar numatomas tik 1 malūnsparnis, kitas priklauso “Kauno grūdams”. Būtų iš viso 2. Be to, nereikia užmiršti, kad šis aerodromas buvo įkurtas 1914m, gyventojai įsikūrė vėliau.

R.Miliukštis: Šitame DP yra nurodytos galimos statybos zonos. Vienas iš derintojų- visuomenė. Ar ruošiamasi jį pristatyti visuomenei?

N.Valatkevičius: Tiksliai atsakyti negaliu. Visi tarybos sprendimai talpinami interneto tinklapy. Matyt, be viešo paskelbimo leidimas nebus išduotas.

R.Miliukštis: Visuomenė turėtų būti supažindinta pradinėje stadijoje.

R.Gaurelis: Informuosime- seniūnijoje, savivaldybėje, interneto tinklapy.

D.Šarakauskas: Kas lėmė, kad malūnsparniai atsirastų čia?

N.Valatkevičius: Gelbėjimo procesai gali vykti tiek dieną, tiek naktį, o Karmėlavos aerouostas tarptautinis.

R.Palys: Tarptautiniame aerouoste pašalinis nekoordinuotas judesys netoleruojamas. Naudojimas numatomas epizodinis. Malūnsparniai bus naujos kartos, garsas slopinamas.

N.Valatkevičius: Karininkai gyvena mieste. Jiems patogiau arčiau važiuoti į darbą.

N.Stanionis: Ar nėra reikalavimo, kad ši zona būtų aptverta?

R.Gaurelis: Numatoma aptverti ažūrine tvora 2m aukščio.

N.Valatkevičius: Jau dabar aptverta.

G.Prikockis: Tai infrastruktūros teritorija. Ar bus formuojamas Krašto teritorijos apsaugos sklypas?

N.Valatkevičius: Tai nedaloma saugoma teritorija. Teritorijos dalis išskirta tik naudojimui. Pradžioje angarą statys savivaldybė, po to eis į Krašto apsaugos ministeriją keistis.

L.Tuleikis: Kokio lygio dokumentas yra tas mažas pakabintas genplanas?

N.Valatkevičius: Savivaldybėje prieš rengiant dokumentus, parengiamos schemos. Kai juos paremia miesto taryba- darbas vyksta toliau. Užstatymo zoną galima kažkiek keisti.

J.Minkevičius: Ar šis objektas bus pastovus ar laikinas?

N.Valatkevičius: Tai nėra laikinas pastatas.

G.Prikockis: Miesto vyr. architektas mums įrodė, kad užstatymas suderintas būtent šitoje vietoje. Praeitą kartą buvo kalbėta apie specialųjį planą.

N.Valatkevičius: KVADas dabar jį rengia. Ribos jau patvirtintos, toliau rengiamas paveldotvarkos projektas. Praeitais metais mums buvo pateikti 3 spec. plano variantai. Mes pateikėm savo variantą ir sutarėm, kad vystys mūsų pasiūlytą.

R.Miliukštis: Primenu, kad finansavimas nutrauktas.

A.Karalius: Atkreipiu dėmesį, kad mes dubliuojam ir savivaldybės, ir KPD dokumentų tikrintojų funkcijas.

G.Prikockis: Prašau pristatyti projektą.

R.Palys: Praeitą kartą nuodugniai pristačiau projektą, todėl dabar kalbėsiu tik apie tai, kas naujo.

Geležinkelį numatoma atrestauruoti. Tie trys takai yra istoriniai, todėl manau, prie jų užstatymas galima ir logiškas.

Kariškiams aerodinaminės formos tinka, svarbu aviacinis įvaizdis. Langai numatomi iš pleksiglaso, fasadą siūlau iš sidabro spalvos skardų žvynų formos. KOPui plokščias stogas nepageidaujamas, kaip ir parapetai, kuriuos gali nuplėšti vėjas. Įsikišimų fasade taip pat negali būti. Interjerei apvalūs langai, gofras.

L.Tuleikis: Turiu klausimą dėl teritorijos tvarkymo. Ar sklype bus numatomas garažas, apsaugos būdelė?

R.Palys: Numatoma stoginė 4 mašinoms.

G.Balčytis: Nematau genplano. Ar jis yra?

R.Palys: Atskiro nėra.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Objektas man atrodo pasimetęs laukuose. Planas keistokas. Dvi sujungtos formos gan skirtingos.

E.Barzdžiukas: Estetinė kryptis priimtina. Norėtųsi laukuose matyti vientisesnį tūrį- plastišką, apjungtą.

G.Jurevičius: Man atrodo, kad abi formos, iš kurių projektuojamas angaro tūris, tarpusavy nedera. Žemoji- vieno aukšto pastato dalis- neformuoja erdvės. Šioje vietoje labiau tiktų lakoniškesnis vientisas tūris.

S.Juškys: Vizualiai angaras teritorijoje atrodo pasimetęs- primena pamestą duslintuvą. Manyčiau, reikėtų užsiimti architektūra, o ne techninių detalių kopijavimu. Uždavinys taptų paprastesnis, jei administracija užimtų 2 aukštus.

Siūlau pagalvoti apie vieningesnį tūrį.

J.Kančienė: Estetinė kryptis teisinga- aliuzija į techninį dizainą. Nebūtina kopijuoti tradicinių 20a. trečiojo dešimtmečio angarų. Tikriausiai aplinkui neatsiras daugiau pastatų, todėl angaras gali būti savitos išraiškos. Pateiktas pasiūlymas man primena laukinį gyvūną. Deja, kompozicijai trūksta vientisumo- ji akivaizdžiai dirbtinai sukomponuota iš 3 atskirų dalių. Kompoziciją reikėtų tobulinti, gal siekti vientisumo.

Be spec. plano tolimesnis projektavimas neturi prasmės.

A.Karalius: Turint omeny mastelį, bet koks daiktas atrodys pasimetęs. Pastato architektūriniam pasiūlymui pritariu su pastaba, kad esant technologinei galimybei, pravartu būtų angarą komponuoti vieno tūrio. Vientisas tūris būtų universalesnis tolesnei plėtrai. Kitavertus, aerodrome pilna keistų mechanizmų- autorius turi teisę į kitokią estetiką. Tai sidabrinė oda, užtraukta ant planinio sprendimo.

Angaro dislokacijai pritariu, nes tai iš esmės lemia malūnsparnių nusileidimo aikštelės.

J.Merkevičienė: perskaitysiu V.Kuliešiaus paliktą vertinimą: “Angaro ir administracinės dalies tūriai nelabai dera tarpusavy, kompozicinis ryšys silpnas. Administracinės dalies architektūrinis sprendimas keistinas iš esmės. Siūlau tobulinti architektūrinę kompoziciją, kad statinys įgautų vieningą architektūrinį įvaizdį. Taip pat reikėtų pateikti aplinkotvarkos plano sprendinius. “

V.Merkevičius: Dislokacijai prie malūnsparnių pakilimo aikštelės pritariu, “mašininei” estetikai taip pat. Siūlyčiau pabandyti dvi, kad ir skirtingų funkcijų dalis- sujungti į vieną tūrį. Angaras padidėtų, pailgėtų ir geriau “jaustųsi” milžiniškoje aerodromo erdvėje.

J.Minkevičius: Objektas nedidelis, kryptis teisinga. Pagrindinis probleminis klausimas – paties pastato nevientisumas. Pati konfiguracija kelia abejonių. Reikėtų apjungti abi dalis, sukuriant vientisesnį, kad ir laiptuotą tūrį.

Vieta jau apspręsta dokumentais.

G.Prikockis: Man kilo abejonių dėl teritorijų planavimo, bet Nerijus tvirtina, kad viskas suderinta. Pritariu architektūros krypčiai. Tūris kompozicine prasme nėra vieningas – dalys sujungtos mechaniškai.

Nėra sklypo plano, teritorijos tvarkymas nelogiškas- neatsižvelgiama į esamą takų aplink aikšteles sistemą.

N.Stanionis: Pritariu architektūros krypčiai, bet siūlau ieškoti vientiso tūrio sprendimo. Pritariu siūlomos medžiagoms.

Nepritariu uždaroms krašto apsaugos teritorijoms mieste, manau, tokie objektai turi būti iškelti į užmiestį.

A.Steponavičius: Pasiūlymui nepritariu, nes:

-triukšmingoji aviacija turėtų būti iškelta iš Aleksoto į Karmėlavos aerouostą pagal Kauno Bendrąjį planą,

-neparuoštas ir neaiškus paveldinės aerodromo teritorijos panaudojimo projektas,

-kol to nėra, reikia susilaikyti nuo teritorijos panaudojimo mažais gabalais,

-architektūra, kur pastatas beatsirastų, galėtų būti vientisesnė,

-būtina projektinį pasiūlymą suderinti su Aleksoto gyventojais.

N.Valatkevičius: Jei angarai bus statomi Helisotos teritorijoje- ar prieštarausite?

A.Steponavičius: Manau, kad malūnsparniams ten ne vieta. Pritarčiau tik tada, jei jų keliamo triukšmo lygis prilygtų skraidyklės. Reikia pradėti nuo gyventojų.

D.Šarakauskas: Pasiūlymas neatitinka aerodromo dvasios- jis turi būti skirtas visuomenės poreikiams, o ne krašto apsaugai. Kokie kariškiai miesto centre?!

Jei helikopteriams tinka Aleksotas, tai viskas gerai. Aerodromiška estetika tinka, niekur pastato rišti nereikia. Arhitektūra gera, gal mažoji dalis kiek nupiepusi, bet nepiktina, primena sparną. Bet keistai stovi genplane- jei aikštelė yra vertybė, gal galima angarą patraukti nuo jos. Tie keli metrai nėra svarbūs teritorijoje.

L.Tuleikis: Nedalomas aerodromas, padalintas tvora- visiška prieštara.

Kategoriškai nesutinku, kad architektai nedalyvauja planavimo ir vietos parinkimo darbe. Nesutinku, kad architektai pakviečiami tik dekoruoti jau suprojektuotą pastatą. R.Palio siūloma estetika gera, visa kita padaryta blogai.

Nėra genplano. Neaišku, kodėl čia malūnsparniams geriausia vieta.

E.Raubickas: Vieta buvo svarstoma savivaldybėj- pasirinkta iš 5 pasiūlytų vietų, nes čia nėra vertingųjų savybių. Vertinga tik pati kompozicija ir geležinkelio linija. Plenere buvo numatyta eksploatuoti tas aikšteles, kuriant gelbėjimo postą. Geras susisiekimas su Veiverių gatve. Tai ne karinis dalinys- tai oro pajėgos. Iškėlus iš čia gelbėjimo postą, liks neaptarnaujama pietrytinė dalis. Ši vieta parinkta ne šiaip sau. Šį klausimą svarstom nuo 2004m. Karmėlavos oro uostas nesutiko priimti malūnsparnių. O miesto taryboje svarstant buvo kalbama tik apie miesto teritoriją.

G.Prikockis: Bandysiu apibendrinti. Iš tiesų detalusis planas manęs neįtikino. Visi vienbalsiai pritarė architektūrinei krypčiai. Kompoziciją, sklypo sprendinius kritikavo visi, išskyrus Karalių.

L.Tuleikis: Siūlau tokią formuluotę- pristatyta pastato estetika, jai pritarta. Vieta sukėlė abejonių.

A.Karalius: Siūlau balsuoti šiais punktais: dislokacija, architektūra, bendra kompozicija.

L.Tuleikis: Bet pristatyta buvo tik estetika.

A.Karalius: Siūlau balsuoti, kas pritaria architektūrai su pastabomis, ir kas ne.

J.Minkevičius: Gal pritarti technologinei- funkcinei krypčiai?

J.Merkevičienė: Gal tiesiog nutarime fiksuokime pastabas ir pasiūlymus, kaip dažnai elgiamės.

N.Valatkevičius: Daugiausia pastabų buvo, kad reikėtų siekti tūrio vientisumo. Mes siekiame, kad mieste liktų vienas aerodromas.

G.Prikockis: Manau, kad gal nebalsuokime, o pateikime savo pastabas. Taip bus objektyviausia.

NUTARIMAS

  1. Apsvarsčius projektinius pasiūlymus KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME KAUNE (Projektuoja UAB „Šiltas namas“, PV-Robertas Gaurelis, architektai- Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė, užsakovas- Kauno m. savivaldybė), ekspertai rekomenduoja tolimesniame darbe atsižvelgti į šias pastabas:

1.1 – Šioje vietoje labiau tiktų lakoniškesnis vientisas tūris, kuris būtų universalesnis tolesnei plėtrai (13 ekspertų).

1.2 – Estetinė kryptis teisinga- aerodromiškas įvaizdis tinkamas (7 ekspertai).

1.3 – Būtina pateikti aplinkotvarkos plano sprendinius, atsižvelgiant į esamą takų aplink aikšteles sistemą (5 ekspertų).

1.4 – Nepritariame uždaroms krašto apsaugos teritorijoms mieste – tokie objektai turi būti iškelti į užmiestį.

Triukšmingoji aviacija turėtų būti iškelta iš Aleksoto į Karmėlavos aerouostą pagal Kauno Bendrąjį planą.

( 3 ekspertai)

1.5 – Angaro dislokacijai aerodrome pritariame, nes tai iš esmės lemia malūnsparnių nusileidimo aikštelės (3 ekspertai).

1.6 – Neparuoštas ir neaiškus paveldinės aerodromo teritorijos panaudojimo projektas (2 ekspertai).

1.7 – Manome, kad autorius turi teisę į kitokią, netipišką estetiką (2 ekspertai).

1.8 – Kategoriškai nesutinku, kad architektai nedalyvauja planavimo ir vietos parinkimo darbe (L.Tuleikis).

1.9 – Būtina projektinį pasiūlymą suderinti su Aleksoto gyventojais (A.Steponavičius).

 PASITARIMAS DĖL KONGRESŲ IR PARODŲ RŪMŲ URBANISTINIO KONKURSO RENGIMO.

 N.Valatkevičius: Kauno miesto savivaldybės biudžete kongresų rūmų vietos paieškos konkursui šiais metais numatyta 50 tūkst. litų premijoms ir 15 tūkst litų konkurso organizavimui. Sąlygos šiam konkursui buvo pradėtos rengti 2008m., dabar reikia jas pakoreguoti. Pati Kauno savivaldybė neturi salės, kai reikia susirinkti 600 darbuotojų, salę tenka nuomoti. Greitai pakoregavus sąlygas, galima būtų konkursą paskelbti balandžio mėnesį. Kadangi architektai pageidauja daugiau laiko konkursams, galėtume duoti laiko dirbti iki lapkričio.

J.Merkevičienė: Rašte, kurį gavome iš savivaldybės, parašyta, kad tai bus Kongresų ir parodų rūmų urbanistinis konkursas, o 2008m. rengėme sąlygas Kongresų ir koncertų rūmų konkursui. Užsakovas turi apsispręsti dėl pavadinimo.

E.Barzdžiukas: Parengtose sąlygose kalbama apie 1500-3000 vietų salę. Šiandien tai vargiai realu. Matyt, reikėtų galvoti apie 700-1500 vietų salę. Savivaldybė turi apsispręsti dėl salės dydžio ir projekto sudėties ir pateikti programą KAUETui.

G.Prikockis: Užsakovas privalo pateikti konkrečią programą- jei bus parodų rūmai, kokie numatomi parodų plotai. Manau, kad Kaunui reikalinga moderni gera kongresų salė.

L.Tuleikis: Noriu aptarti etinį aspektą- patys rengiam sąlygas, patys dalyvaujam konkurse. Viešam etery apie tai buvo diskutuota, kai mūsų biuras dalyvavo Kauno piliavietės konkurse.

N.Valatkevičius: Tai tikrai problema – juk Gintaras Prikockis negalėjo dalyvauti konkurse, nes buvo rašoma, kad KAUET’ nariai sau prisitaikė sąlygas.

G.Prikockis: Ruošiuosi dalyvauti konkurse, todėl atsisakau pirmininkauti ir dalyvauti, kad nekiltų problemų. G.Prikockis išėjo iš svarstymo.

G.Balčytis: Man kyla klausimas, ar apskritai mes turim konkursų sąlygas svarstyti. Tegu pasamdytas rengėjas jas paruošia ir viskas.

J.Merkevičienė: Labai abejoju tokių sąlygų kokybe, nes net daug kartų svarstytos sąlygos kolegoms atrodo prastos. Tai ką kalbėti apie visai nesvarstytas?!

V.Stauskas: Nuodugniai perskaičiau 2008m. konkurso sąlygas ir turiu tokių pastabų. Įvade K.Zaleckis rašo apie visuomeninio branduolio komponavimą vienoje vietoje- tą reikėtų peržiūrėti. Gal branduoliu dabar galėtų būti Naujamiestis. Nebūtinai rūmai turėtų būti prie vandens, gal urbanistiniame karkase. Būtina patikslinti salių dydį- iš tiesų savivaldybė turi pateikti programą. Nebereikėtų siūlyti jungti kongresų rūmų su savivaldybe. Reikėtų būtinai pridėti Kauno viešųjų erdvių planą.

A.Steponavičius: Mano nuomone, kongresų rūmų atsiradimas Kaune dar nepribrendęs. Kauno vystymo koncepcija 25 metams visiškai priešinga – aišku, kad plėstis nebereikia, gyventojų mažėja. Reikia atmesti Yra daug svarbesnių darbų- remontuoti kelius, renovuoti daugiabučius ir t.t.

J.Merkevičienė: Norėčiau pasitarti- kaip manote, ar reikia sąlygose pateikti konkrečias vietas ar palikti tai autorių nuožiūrai?

A.Kiaunienė: Juk labai svarbu, ar tai bus privati teritorija, ar priklausanti miestui. Nuo to priklauso statybos kaštai.

N.Valatkevičius: Manau, neturėtume į tą atsižvelgti.

G.Balčytis: Mano manymu, vienintėlė tokio dydžio laisva teritorija yra Nemuno saloje.

A.Kiaunienė: neaiški nei konkurso vieta, nei objekto dydis, nei žiuri vertinimo kriterijai.

N.Valatkevičius: Jei salės dydis bus nuo 700 iki 1500 vietų, tai vietų, kuriose tokį objektą galima planuoti – nedaug. Reikia vadovautis bendruoju planu. Galima būtų sąlygose įrašyti, kad negali būti siūlomos privačios teritorijos.

A.Steponavičius: Gal būt, rūmai galėtų atsirasti vietoje Respublikos viešbučio…

L.Tuleikis: Manau, kad architektai neturėtų lįsti į politiką ir svarstyti, ar reikia kongresų rūmų, ar ne. Bet Kauno politikai turėtų pateikti programą konkursui.

N.Valatkevičius: Kaunas beveik nebeturi miesto žemės. Manau, kad šio konkurso tikslas būtų rasti optimaliausią kongresų rūmams vietą ir ją palikti šiam objektui. Nebūtina iš karto statyti, bet ruoštis reikia. Juk ir sporto rūmų vietos paieška prasidėjo 1996m.

A.Steponavičius: Koncertų rūmus galėtų pastatyti ir privatininkas.

R.Palys: Aš matau tris vietas, kur rūmai galėtų atsirasti.

E.Barzdžiukas: Manau, reikėtų parinkti 3-5 vietas ir jas analizuoti. Bus aiškesni vertinimo kriterijai. Savivaldybė galėtų jas pateikti.

N.Valatkevičius: Galiu dabar išvardinti: Europos pr. vietoj Helisotos gamyklos, Dainų slėnyje, Nemuno saloje, rekonstruoti sporto halę, nors ji inžinerinis paveldas, Minkovskių gatvėje šalia “Kauno grūdų”, Kalniečių parke.

E.Barzdžiukas: Tai galėtų būti rekomenduojamos vietos. Jei autoriai pasiūlys kitą gerą vietą- irgi neblogai.

L.Tuleikis: Kaip tokia įvairovė atsispindės, vertinant projektus?

A.Kiaunienė: Manau, gali būti visaip. Visgi, ekonominė dalis turėtų būti. Bet tuo atveju pastatas turėtų būti tiksliai suprojektuotas.

A.Karaliaus raštiška nuomonė: “Patikslinti (suformuluoti) principinę objekto sandarą ir programą”.

J.Merkevičienė: Aš irgi manau, kad rekomenduojamos vietos turėtų atsirasti. Šio pastabos bus perduotos sąlygų rengėjui Kęstučiui Zaleckiui – jis šiandien negalėjo atvykti. Taip pat perduosiu Vlado Stausko sąlygas su pataisymais ir Vaidoto Kuliešiaus atsiųstas pastabas. O svarbiausia – lauksime konkurso programos iš konkurso užsakovo – Kauno savivaldybės. Siūlau kreiptis į savivaldybę su prašymu:

KREIPIMASIS

Kauno savivaldybė įgaliojo viešąją įstaigą KAUET šiais metais surengti Kongresų ir parodų rūmų urbanistinį konkursą. Prašome užsakovo kuo skubiau pateikti programą, nurodant numatomų salių dydį ir paskirtį. Tik tuomet galėsime parengti konkurso sąlygas.

 Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.