LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2012-02-15

 1. KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME KAUNE. (Projektiniai pasiūlymai) Projektuoja UAB „Šiltas namas“, PV-Robertas Gaurelis, architektai- Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas- Kauno m. savivaldybė.
 2. PREKYBOS CENTRO (PRISMA) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektuoja UAB Architektu biuras G.Natkevicius ir partneriai, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius. Užsakovas – UAB „Mūsų rezervas“.

ĮVYKUSIO 2012-02-15 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.79

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projektų autoriai: Rimvydas Palys, Gintas Natkevičius, Dovilė Bukauskaitė.                                                                      

KAUET nariai: Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Jonas Minkevičius, Rimvydas Palys, Gintaras Prikockis, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno m. plėtros, investicijų ir turizmo komiteto atstovė Ona Balžekienė, Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, PV Robertas Gaurelis, architektas Vladas Stauskas.

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Prikockis.

Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

1.KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖS PAIEŠKOS GELBĖJIMO POSTAS KAUNO S.DARIAUS IR S.GIRĖNO AERODROME KAUNE. (Projektiniai pasiūlymai) Projektuoja UAB „Šiltas namas“, PV-Robertas Gaurelis, architektai- Rimvydas Palys ir Ieva Veilandienė. Užsakovas- Kauno m. savivaldybė.

G. Prikockis: Žodis suteikiamas projekto vadovui Robertui Gaureliui.

R. Gaurelis: Šiam objektui išduotas sąlygų sąvadas. Pirminiai eskizai neatitiko KVAD lūkesčių, todėl kreipėmės į architektą Rimvydą Palį. Viena iš sąlygų buvo projektą derinti KAUETe.

R. Palys: Netiko ankstesnių eskizų architektūrinė išraiška- angaras priminė Norfą. Kadangi šia tema seniai domiuosi, architektūrą kurti pasiūlė man.

Vieta detaliojo plano lygmeny buvo išrinkta, dalyvaujant N.Valatkevičiui ir N.Steponaitytei. Pradžoje Steponaitytė siūlė vietą už geležinkelio, paskui sutiko perkelti.

Tai aviacinės paskirties objektas. Kiekvienas pastatas turi savo genezę. Aviacinis angaras turėtų būti panašus į aviacinį objektą. Aerodrome šalia geležinkelio yra trys malūnsparnių aikštelės, kurias planuoja panaudoti KOPas. Pagalbos malūnsparnis stovės angare, esant reikalui, jis pervažiuos į šalia esančią aikštelę ir pakils. Fasadą siūlau iš sidabro spalvos skardų žvynų formos. Angaro forma aptaki- artima aviacijai ir gamtai. KOPui plokščias stogas nepageidaujamas, kaip ir parapetai, kuriuos gali nuplėšti vėjas. Įsikišimų fasade taip pat negali būti. Interjerei apvalūs langai, gofras.

Planas, suderintas su KOPu, nekeistinas.

KLAUSIMAI

J. Kančienė: Ar bus daugiau pastatų?

R.Palys: Ne.

R.Miliukštis: Ar yra specialusis planas, kuriame numatyta ši vieta? Teko matyti, kad specialiojo plano koncepcijoje pažymėta kita užstatymo zona, negu čia rodoma.

R.Palys: Vieta yra suderinta.

R.Miliukštis: Ar yra tai patvirtinančių dokumentų?

L.Tuleikis: Kuo Palio projektas skiriasi nuo ankstesnių eskizų, kurie čia pateikti?

R.Gaurelis: Viskas detalizuota, išplanavime nieko keisti negalima.

V.Merkevičius: Iš kokių medžiagų bus statomas angaras?

R.Palys: Metaliniai rėmai, stačiakampiai profiliai, žvynai, buterbrodas.

A.Steponavičius: Kokia jūsų pozicija – kodėl malūnsparnių aikštelė projektuojama čia, o ne Karmėlavoj, kur numatyta malūnsparnių ateitis? Buvo nuspręsta, kad šiame aerodrome liks tik skraidyklės, nes Aleksoto gyventojai jau pavargo nuo triukšmo.

R.Gaurelis: Politinius sprendimus priima politikai ir savivaldybė. Aerodromas yra veikiantis, o gelbėjimo darbai vyks retai.

R.Palys: Jei aerodromo paskirtis aviacinė, tai kažkas turi vykti. Nemanau, kad bus didelis triukšmas.

L.Tuleikis: Koks vieno aukšto dalies denginys?

R.Palys: Analogiškas 2-ių aukštų.

L.Tuleikis: Prašau parodyti sklypo ribas.

R.Palys: Ribų nėra, aerodrome yra tik zonos.

R.Miliukštis: Visgi norėčiau sužinoti, ar yra patvirtintų planavimo dokumentų?

R.Gaurelis: Yra tik detalusis planas riboms.

N.Blaževičienė: Ar pats aerodromas toleruoja plėtrą?

R.Gaurelis: Taip.

G.Prikockis: Kas yra mūsų svarstymo objektas? Planavimo dokumentų reikia dabar arba susirinkime, kai juos turėsite.

G.Prikockis: Ar gali kas nors pakomentuoti situaciją?

R.Miliukštis: N.Steponaitytė ruošia spec. planą. Kalbėjau su ja šiandien. Planas dar rengiamas. Muziejaus įrengti aerodrome neleido, keista, kad leidžia angarą. Tikimės, kad plėtros komitetas padės.

O.Balžekienė: Bandom į biudžetą įtraukti 150 tūkst. aerodromo plėtrai. Manau, kad ši problema nugalės „stiklainio“ skandalą. Mano asmenine nuomone, KOPui ne vieta Dariaus ir Girėno aerodrome. Pats projektas man labai patiko, bet numatau dideles problemas.

N.Blaževičienė: Gal yra tyrimai, analizės- kokiu dažnumu jie skraidys?

R.Plays: Tai vienas malūnsparnis, skirtas gelbėjimo darbams.

E.Barzdžiukas: Sąlygose turėtų būti įrašyta, kad reikia poveikio vertinimo.

R.Gaurelis: Šiuo atveju jis neprivalomas. Reikės ruošti tik aplinkos apsaugos dalį.

G.Prikockis: Situacija keistoka. Reikėtų išsakyt nuomonę apie vietą, procedūrą.

G.Balčytis: Ar gerai, kad neturim galiojančių dokumentų?

R.Gaurelis: Gal galima pasisakyti apie architektūrą, o apie juridiką nuspręs kitos institucijos?

G.Prikockis: Kokie pasiūlymai?

G.Balčytis: Atidėti.

S.Juškys: Pritariu.

A.Steponavičius: Noriu pabrėžti, kad su aerodromu siejamos didelės miesto viltys. Čia pilna neaiškumų. Nė vienam bendrajam plane nėra numatyta malūnsparnių aikštelių. Projekto vadovas lieka atsakingas, nes nėra patvirtinto spec. plano su teritorijos išplanavimu.

E.Barzdžiukas: Spec plane parodyti du ruožai, numatyti urbanizuoti. O ši zona atsitiktinė. Tik iš didelės būtinybės tokioj atsitiktinėj vietoj gali atsirasti užstatymas. Kyla klausimas, kodėl būtent ši vieta pasirinkta.

G.Prikockis: Ar yra kitų pasiūlymų?

L.Tuleikis: Juridikai nėra argumentacijos. Turėtų būti arba urbanistinė, arba architektūrinė argumentacija. Manau, yra du keliai- nesvarstyti arba pasisakyti.

G.Prikockis: Balsuokime. Kas už tai, kad svarstymą atidėti, kol bus paruošti planavimo dokumentai?

Balsavo: “už“- 9 ekspertai.

G.Prikockis: Kas už tai, kad svarstyti dabar?

Balsavo:“už“- 1 ekspertas.

G.Prikockis: Mūsų pozicija aiški ir geranoriška. Manau, kad autorius ir PV surinks reikiamus dokumentus.

 1. PREKYBOS CENTRO (PRISMA) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS. Projektuoja UAB Architektu biuras G.Natkevičius ir partneriai, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius. Užsakovas – UAB „Mūsų rezervas“.

G. Natkevičius: Detalusis planas išnagrinėjo visas aptarnavimo, inžinerinių tinklų ir kitas problemas. Genplaniniai sprendiniai seka specialiojo detaliojo plano sprendiniais, atitinka užstatymo zoną. Mes dalyvavome LITUANIKOS konkurse- jau tada buvo aišku, kad ši vieta glaudžiai siejasi su senamiesčiu. Gal iki Kalpoko gatvės galėtų tęstis žmonių srautas. Mes „Drobės“ kompleksą, kuris užkerta srautams kelią, griauname.

Abipus projektuojamo objekto dideli pastatai- „Senukai“ ir „Undinė“, degalinė, garažai. Nagrinėjome įvairias alternatyvas. Jei pastatą smulkinam, jis kabinasi arba prie vieno šalia esančio, arba prie kito. Nusprendėm, kad tai turėtų būti didelis ramus tūris – kaip pauzė. Tai būtų kaip jungtis tarp „Senukų“ ir „Undinės“. Turėjom daug fasadų variantų, bet dauguma atrodė per daug agresyvūs. Norėjom stambios faktūros tinko- kad fasadas būtų minkštas, laužtų šviesą. Fasadų paįvairinimui siūlome plastiškas įėjimo nišas. Pastatas apžvalgos neturi, matosi tik iš Žaliakalnio. Svarbu, kad stogas būtų tvarkingas.

DP pristatymo metu „Miesto planas“ pristatė schemas- žmogaus ėjimo kryptimi ir Žaliakalnio- upės kryptimi. Siūlom padidinti žaliųjų koridorių skaičių. Tai leistų esamus pėsčiųjų takus praleisti pro sklypus, prijungiant senąją takų struktūrą.

Vidaus organizacija- numatoma vidinė pėsčiųjų gatvelė, esanti šalia Jonavos gatvės. Prie pat gatvės numatomi nuomojami plotai, kavinės, promenada. Rampos projektuojmaos vidinėje pusėje. Transformatorinę paliekame, kad pridengtų rampas nuo gyventojų.

KLAUSIMAI

L. Tuleikis: Man kyla klausimas, ar pakankamai korektiškai pristatyta medžiaga.

G. Prikockis: Kokia kitų nuomonė?

A.Steponavičius: Ar gali šiame komplekse atsirasti vertikalių dalykų?

G.Natkevičius: Užsakovas norėtų statyti standartinius vertikalius reklaminius stulpus. Bandom jį atkalbėti.

A.Steponavičius: Kaip su pėsčiaisiais iš anos gatvės pusės?

G.Natkevičius: Nebuvo iškelta jokių papildomų sąlygų.

N.Stanionis: Papildysiu – bus rekonstruojamas žiedas, per vidurį gali atsirasti reguliuojama sankryža.

G.Balčytis: Kaip atlikti kairį posūkį į senamiestį ar jis bus reguliuojamas?

G.Natkevičius: Liktų taip, kaip yra.

A.Steponavičius: Kiek numatoma parkavimo vietų?

 1. Bukauskaitė: Apie 500 vietų.
 2. Prikockis: Tai kaip dėl medžiagos pateikimo?

A. Karalius: Atrodo, kad viskas aišku.

E.Barzdžiukas: Detalusis planas pradėtas rengti prieš metus, jau suderintas.

G.Natkevičius: Nebuvo reikalaujama jį pristatyti.

G.Prikockis: Balsuokime dėl svarstymo. Kas už tai, kad projekto nesvarstyti dėl netinkamai pristatytos medžiagos?

Balsavo: „už“ – 1 ekspertas.

 1. Prikockis: Kas už tai, kad svarstyti dabar?
  Balsavo: „už“ – 9 ekspertai.

PASISAKYMAI

G.Balčytis: Sprendimas priimtinas, gal trūksta įdomesnės fasadų plastikos, nes tai – užmiesčio architektūra. Gaila, kad pradedam nuo tokių stambių tūrių. Bijau, kad pasiūlyta sienų medžiaga nesiskirs nuo paprastų plokščių. Vertėtų įvertinti, kad statinys yra šalia senamiesčio ir šlaitų. Reikėtų išspręsti transporto problemas, ypač kairiojo posūkio.

E.Barzdžiukas: Pritarčiau genplaniniam sprendimui bei lakoniškam Jonavos g. fasado sprendimui. Žalieji koridoriai ateityje galėtų tankėti. Detaliajame plane numatyta, kad pagal istorinės gatvelės perimetrą būtų sutankintas užstatymas. Labai profesionaliai pratęsta urbanistinė mintis. Gal kiek pasigendu architektūrinės raiškos. Pilnai pritariu pastato planiniam sprendimui.

N.Blaževičienė: Siūlomam sprendimui pritariu urbanistine prasme. Siūlyčiau šoninių fasadų plastikai bei stogo architektūrai skirti daugiau dėmesio ne tik dekoro, spalvos, bet ir formos prasme. Juk pagrindinis srautų judėjimas vyks iš parkingų, o pravažiuojant fasadas nėra toks svarbus. Nepritariu fasado dekoravimui reklaminiais atributais bei vertikaliom reklamos dominantėm. Trūksta detalių.

S.Juškys: Pritariu genplano, funkciniam- planiniam, minimalistiniam fasadų   sprendimui. Abejones kelia tik lankytojų patekimas į parduotuvę, jei jie važiuoja į senamiestį Jonavos gatve- turėtų atsirasti šviesoforas.

J. Kančienė: Pritariu Tuleikiui, kad trūksta medžiagos apie ryšį su senamiesčiu. Architektūra būdinga autostradoms ir priemiesčių laukams. Negalima teigti, kad ji disonuoja su su esamu Jonavos gatvės užstatymu, kuris iš tiesų primena pramoninį priemiestį. Funkciniu ir emociniu požiūriu vidinės erdvės vientisumas yra slegiantis. Minimalistinė architektūra galėtų būti, gal ji turės poveikį. Iš principo- pritariu.

A.Karalius: Pozityvu:

 • išlaikyta Jonavos g. užstatymo linija,
 • tarp pastatų suformuotos pauzės, atveriančios erdves į Žaliakalnio šlaitus,
 • priimtinas funkcinis sprendimas.

Negatyvu:

       –     architektūrinis sprendimas nėra pakankamai detalizuotas, kad jį galima būtų vertinti,

       –   užmiesčiui būdinga architektūra per arti braunasi prie miesto centro. Santykis su senamiesčiu pernelyg dramatiškas,

       –     industrinis architektūros charakteris sunkiai pritaikomas šiame kontekste, nebent būtų specialiai   estetizuotas. Deja, jis beveidis, o tam čia per gera vieta,

 • neparodyti pėsčiųjų ryšiai su Žaliakalnio šlaitais,
 • nedetalizuotas transporto reguliavimas ir judėjimas iš Jonavos gatvės,
 • nepateiktas reklamos sprendimas.

Tokiam projektui pritarti negaliu.

J. Merkevičienė: Perskaitysiu Kuliešiaus paliktą vertinimą: “Siūlau ieškoti įdomesnio centro scenarijaus. Nepateiktas statinio santykis su esamais šlaitais, senamiesčiu. Siūlau ieškoti nestandartinio įvaizdžio, išraiškingesnio architektūrinio sprendimo, labiau derančio su aplinka“.

V.Merkevičius: Iš principo pritariu užstatymo koncepcijai, tačiau norėtųsi mažiau pramoninio pastato įvaizdžio. Pastato funkcija- elementarus prekybos centras- standartinė. Nesinorėtų 120 m aklino Jonavos gatvės fasado- daugiau šviesos, ryšio su aplinka. Pritariu nuomonei- stogas neturi būti visiškai lygus, aklinas ir pilkas- reikia daugiau angų, spalvos ir t.t. Svarbūs transportiniai dalykai- turi būti šviesoforinis įsukimas.

J.Minkevičius: Hiperminimalistinis schematiškas sprendimas tęsia globalizacijos urbanistinę politiką, neturi nieko, kas rištų su artimu senamiesčiu. Čia slypi humanizacijos problema. Tokioje vietoje reikėtų sukurti objektą, turintį ir kultūrologinę estetinę reikšmę. Tai pasyvus pritarimas plikai komercializacijai. Nesutinku iš esmės. Vienintelis privalumas- neišsiskiria siluetu. Privalumas – lygus stogas, kurį galima būtų apželdinti ir išnaudoti rekreacijai. Aplamai tokia architektūra eina dehumanizacijos keliu. Komercija atkreipia dėmesį į save, o ne į architektūrą. Reikia aukščiau pakelti kartelę.

G.Prikockis: Detaliajame plane užduota schema aiškiai priimtina. Apželdintas parkingas priimtinas. Tipinis reklaminis stulpas kelia abejones – tai opi vieta senamiesčio panoramų atžvilgiu. Siūlyčiau atsisakyti vertikalių, reklama turėtų būti numatoma žmogaus ūgio lygmeny. Kelia abejonių balta spalva. Iš principo projektiniams sprendimams pritariu.

N.Stanionis: Idėja priimtina – monotoniškas fasadas pabrėžtų senamiesčio panoramas. Esamą Ievų taką reikėtų jungti su pėsčiųjų taku. Abejones kelia tik balta spalva, aplamai projektui pritariu.

A.Steponavičius: Pritariu kontrasto principu sukurtam sprendimui. Kyla abejonių dėl spalvos, bet tai autoriaus reikalas. Manau, būtinas reklamos sprendimas projekto sudėtyje, kad būtų aiški autorių pozicija.

L.Tuleikis: Šio klausimo, kaip ir pirmojo, medžiaga buvo pristatyta nekorektiškai- sunku įžiūrėti. Tokia stambi dėmė senamiesčio prieigose – abejotina. Jos tūris turėtų būti korektiškiau išreikštas. Neaiškus santykis su Žaliakalnio šlaitu- greičiausiai, labai grubus. Neaiškus transporto organizavimas, pėsčiųjų ryšys su senamiesčiu. Veikiau tai „tipinio Prizmos projekto“ pritaikymas šioje vietoje. Miestas turėtų kelti aukštesnius reikalavimus pastato architektūrai tokioje svarbioje vietoje. Nepritariu.

G.Natkevičius: Iš tiesų bandėm fasadams įvairias spalvas suteikti. Mums pasirodė, kad neutraliausia- balta. Pastabos geros, ypač dėl stogo minimalizmo. Be to, nieko tipinio projekte nėra – viską projektuojam mes patys.

L.Tuleikis: Aš siūlau paruošti raštą ir kreiptis į merą bei administracijos direktorių ir siūlyti, kad miestas turėtų aktyviau dalyvauti, keldamas kokybinius reikalavimus šiam objektui.

A.Karalius: Autorius pristatė variantą, kuriuo tiki. Siūlau balsuoti.

L.Tuleikis: Aš turėjau omeny ne Natkevičių konkrečiai, o architektą aplamai.

G.Balčytis: Gal ir gerai, kad tas prekybos centras neišraiškingas. Jei jis taptų tokiu kaip Akropolis- užmuštų senamiestį.

S.Juškys: Juk kalbam apie prekybos centrą, kuris stovi iš tiesų prie magistralės.

G.Prikockis: Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad pateiktam projektui pritarti?

Balsavo: „už“ – 8 ekspertai.

G.Prikockis: Kas už tai, kad pateiktam projektui nepritarti?

Balsavo: „už“ – 3 ekspertai.

G.Prikockis: Pateiktam projektui pritarta su pastabomis, kurios bus išdėstytos protokolo nutarime.

NUTARIMAS

 Pateiktam projektui PREKYBOS CENTRO (PRISMA) JONAVOS G. 60, KAUNE STATYBOS PROJEKTAS (projektuoja UAB architektu biuras G.Natkevicius ir partneriai, architektai: Dovilė Bukauskaitė, Adomas Rimšelis, Gintas Natkevičius, užsakovas – UAB „Mūsų rezervas“) pritarti. Tolimesniame darbe siūlome atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas.:

2.1 – Idėja priimtina- monotoniškas fasadas pabrėžtų senamiesčio panoramas (6 ekspertai).

2.2 – Pasigendame įdomesnės fasadų plastikos, nestandartinio įvaizdžio, išraiškingesnio architektūrinio sprendimo, labiau derančio su aplinka (5 ekspertai).

2.3 – Užmiesčiui būdinga architektūra per arti braunasi prie miesto centro. Industrinis architektūros charakteris sunkiai pritaikomas šiame kontekste, nebent būtų specialiai estetizuotas (5 ekspertai).

2.4 – Neišspręstas transporto ir pėsčiųjų judėjimas Jonavos gatve (5 ekspertai).

2.5 – Siūlytume skirti daugiau dėmesio šoninių fasadų plastikai bei stogo architektūrai ne tik dekoro, spalvos, bet ir formos prasme (3ekspertai).

2.6 – Nepritariame vertikalioms reklamos dominantėms- reklama turėtų būti numatoma žmogaus ūgio lygmeny. Reklamos sprendimas projekto sudėtyje būtinas, kad būtų aiški autorių pozicija (3 ekspertai).

2.7 – Miestas turėtų kelti aukštesnius reikalavimus pastato architektūrai tokioje svarbioje vietoje (3 ekspertai).

2.8 – Neparodyti pėsčiųjų ryšiai su Žaliakalnio šlaitais, senamiesčiu (3 ekspertai).

2.9 – Kelia abejonių balta spalva (3 ekspertai).

2.10 – Plokščią stogą galima būtų apželdinti ir išnaudoti rekreacijai (1ekspertas -J.Minkevičius)

Gintaras Prikockis

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.