LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2014-07-16

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

1. ADMINISTRACINIO PASTATO SU KOMERCINEMIS PATALPOMIS NEMUNO G. 3 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio architektas: Rimas Adomaitis. Projektuotojas: UAB „Rastudija“. Istorine pažyma: Raimonda Rickevičienė. Statytojas:  Saulius Vaičaitis

2. SĄJUNGOS AIKŠTĖS KAUNE VIZIJOS URBANISTINIO KONKURSO SĄLYGŲ METMENŲ APTARIMAS

(Pristatys prof.Algis Vyšniūnas)

ĮVYKUSIO 2014-07-16  KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.111

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Statinio architektas: Rimas Adomaitis.

KAUET nariai: Gražina Janulytė- Bernotienė, Saulius Juškys, Jolita Kančienė, Audrys Karalius,  Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Aurimas Ramanauskas, Gintaras Prikockis, Linas Tuleikis, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: KPD Kauno TP vyriausia specialistė  Rymantė Gudienė, Urbanistikos skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius,  Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Rimgaudas Miliukštis, LAR KS arsakingoji sekretorė Snieguolė Surblienė, užsakovas Saulius Vaičaitis, architektė Loreta Janušaitienė, fotografė Dominyka Gurskaitė.

Spaudos atstovai: Jurgita Šakienė , Tomas Ragina. („Kauno diena“).
Posėdžio pirmininkas: Linas Tuleikis.
Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.

ADMINISTRACINIO PASTATO SU KOMERCINEMIS PATALPOMIS NEMUNO G. 3 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Statinio architektas: Rimas Adomaitis.
Projektuotojas: UAB „Rastudija“.
Istorine pažyma: Raimonda Rickevičienė.
Statytojas:  Saulius Vaičaitis

Prezentacija_papildyta_1
Prezentacija_papildyta_2
Prezentacija_papildyta_3

L.Tuleikis: Projektuojamo objekto vieta atsakinga, šalia E.A.Fryko projektuotos gaisrinės. Prieš 3,5 m VDA studentai šioje vietoje rengė kursinį projektą, todėl su šia vieta esu susipažinęs. Kai pamačiau atsiųstą medžiagą, pasirodė, kad ji nepakankamai informatyvi. Ar medžiagą papildėte?

R.Adomaitis: Ne.

A.Karalius: Matyt, autorius mano, kad pateikta medžiaga pakankama.

L.Tuleikis: Vakar gautose vizualizacijose pateiktas netikras vieno iš dviejų variantų aukštis, – 8 aukštų projektuojamojo pastato. Dabar autorius teigia, kad varianatų altitudės bus 16 ir 26 m. Tai patikslina duomenis ir kiek švelnina padėtį, bet melavimas vizualizacijose visvien išlieka ryškus.

L.Adomaitis: Vaizdas pateiktas iš šio taško (rodo makete). Makete tą galima aiškiai pamatyti. Mes neturime tikslo prastumti vieną ar kitą variantą. Visos vizualizacijos rengtos 3D programa, jų išreipti neįmanoma. Tiesiog projektuojamas tūris yra žymiai toliau nuo apžvalgos taško, negu gaisrinė. Perspektyvos logika tokia, kad antrame plane tūris atrodo mažesnis. Pirmasis variantas – žemas, neviršijantis gaisrinės bokštelio aukščio. Kituose variantuose siūlome aukštesnį tūrį. Manome, kad svarbiausia – kvartalo logika. Į kitą tarybą galime pristatyti 3D modelį. Makete galima maža paklaida. Viskas tiksliai pateikta išklotinėse. Jei visgi kyla abejonės- atsiųsim 3D modelį.

L.Tuleikis: Aš kalbu apie dvi vizualizacijas iš pateiktų taškų. Sunku tai vadinti klaida. Taryba ne pirmą kartą susiduria su tokiu nekorektišku pateikimu. Būtinas visos krantinės užstatymo siluetas, kuris padėtų vertinti projektuojamą tūrį. Trūksta apžvelgiamumo iš tolimesnių taškų. Noriu pasitarti su kitais ekspertais – kaip manote, ar užtenka medžiagos svarstymui?

A.Karalius: Manau, didelis trūkumas tai, kad išklotinėse nenurodytos altitudės. Čia turime vandens fronto išklotinę – reikia platesnės panoramos. Dėl perspektyvų sutinku, bet jei būtų pateiktos išklotinės su altitudėmis, galima būtų orientuotis. Labai trūksta upės išklotinės. Manau, medžiagą reikėtų papildyti ir patikslinti.

J.Kančienė: Manau, kad ypač senamiestyje labai svarbus vizualinio poveikio aspektas, o analizės nėra Nesu nusiteikusi prieš projektą, bet akivaizdžiai trūksta aplinkinio konteksto. Svarbu, kaip kinta perspektyvos, važiuojant krantine. Variantas 01 aukštis pateiktas apgaulingai – neva bokštas vos aukštesnis už gaisrinę… Kelios pastabos apie istorinę medžiagą. R.Rickevičienė pateikė 1925m medžiagą. Siūlyčiau pasidomėti, 1935m. medžiaga – ryšliu kampiniu užstatymu. Manau, kad aikštė buvo numatyta tik prieš gaisrinę, o projektuojamas pastatas neturėtų būti atitrauktas nuo kampo.

G.Prikockis: Trūksta informacijos apie techninius pastato parametrus: aplinkinių aukštų aukščiai, projektuojamų pastatų aukščiai. Projektuojant aštuonių aukštų pastatą Kauno senamiestyje tikėtina, kad jis turės įtaką visai panoramai. Mano nuomone, reiktų pateikti foto montažus su projektuojamu pastatu  iš apžvalgos taškų ( Aleksoto, Fredos, salos, K.Mindaugo prospekto). K.Mindaugo prospekto išklotinės brėžinys, su tikrais pastatų dydžiais, leistų suvokti realų projektuojamo pastato santykį su Senamiesčio aplinka. Neatskleisti vaizdai ir iš Nemuno gatvės. Man trūko informacijos apie pastato aukšto aukštį. Manau, būtų korektiška patikslinti ir papildyti medžiagą, nes pateikta medžiaga neatsako į visus klausimus.

V.Merkevičius: Manau, autoriams būtų tikslinga panagrinėti K.Mindaugo prospekto vertikales – kaip pulsuoja siluetas. Gaila, kad išklotinės neapima J.Pero bokšto – būtų aišku, koks tūris čia galėtų būti.

A.Karalius: Vandens išklotinė svarbi ne tik iš žmogaus aukščio, bet ir nuo viršutinės terasos.

S.Juškys: Kompiuterinis darbas atliktas, bet išklotinės atspaustos per mažos – jos neinformatyvios.

L.Tuleikis: Maketai pristatyti taip pat labai mažame mastelyje – nėra prasmės tokio mastelio maketą nešti į tarybą. Kadangi Rimas Palys negali dalyvauti posėdyje ir atsiuntė savo nuomonę raštu bei paprašę ją pagarsinti posėdyje, tai perskaitysiu R, Palio nuomonę apie pateiktą projektą:

“Iš Adomaičio laukiau kažko nestandartinio ir gero. Abu pasiūlymai tūrių kompozicija, estetika bei formomis labai jau ,,sovietiški“,  standartiniai. Vargšė  Nemuno dešinioji krantinė MŪSŲ PAČIŲ gerokai nuasmeninta, suprimityvinta, buvę negausūs istoriniai  ženklai išnaikinti, pasipūtėliškai statant ,,teisingai“  PAGAL VIENODUS KANONUS. Ir ankstesni pasiūlymai ties pėsčiųjų tiltu ir upe aukštyn taip pat patenka į tą pačią kategoriją. Supraskit, mieli Kolegos, mane teisingai – visa tai, ką mes statėme, projektavome ir projektuojame dabar – GALI BŪTI, tačiau tik iš didelės bėdos. Tokį miesto centrinės krantinės apstatymo pobūdį galim rasti bet kuriame Rusijos mieste, pradedant septintuoju dešimtmečiu. Ar tai atitinka Laikinosios sostinės prie Nemuno dvasią? Manau, kad tikrai ne.Todėl iš esmės nepritariu apskritai ne tik čia, bet ir mano minėtos krantinės formavimo politikai, tiksliau jos nebuvimui. Norėtume, kad apie tai plačiai kalbėtume ir diskutuotume, apie tai dažnai rašau ir pasisakau, tačiau atsako jokio. Tai turėtų būti diskusija, suvokiant pačią esmę.

Mielas Kolega, buvęs studente Rimai, pakapstyk giliau, neik lengviausiu keliu, kaip toj dainoj: „Atsisėsk ant akmens, pagalvok, kas esi.“

Gal tas akmuo guli kitame krante, iš ten puikiai viską pamatysi.

Tavim tikintis Tavo buvęs dėstytojas J.R.Palys.”

Ar yra ekspertų, kurie mano, jog pristatyta medžiaga pakankama, kad projektinius pasiūlymus svarstyti šiandien? Kas taip manote, prašau pakelti ranką.

Tokių nėra, todėl prašome papildyti medžiagą, atsižvelgus į ekspertų pastabas ir pilnai atskleisti ir parodyti naujų statinių poveikį kontekstui.

Jei kils klausimų, kreipkitės – patarsim.

R.Gudienė: Reikia išklotinės ir nuo Karmelitų bažnyčios kartu su senamiesčio siluetu.

R.Miliukštis: Manyčiau, kad greta paveldinių objektų reikėtų elgtis labai jautriai. Pasiūlymus reikia derinti ir su Kultūros paveldo skyriumi.

NUTARIMAS

1.Pateikto projekto ADMINISTRACINIO PASTATO SU KOMERCINEMIS PATALPOMIS NEMUNO G. 3 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (Statinio architektas: Rimas Adomaitis. Projektuotojas: UAB „Rastudija“. Istorine pažyma: Raimonda Rickevičienė. Statytojas:  Saulius Vaičaitis) nesvarstyti. Rekomenduoti pristatyti projektą pakartotinai, papildžius medžiagą, atsižvelgiant į ekspertų pastabas:

1.1-Vizualizacijose pateiktas netikras, sumažintas pastato dydis, – 8 aukštų projektuojamojo pastato.

1.2-Būtinas visos krantinės užstatymo siluetas, kuris padėtų vertinti projektuojamo tūrio poveikį aplinkos kontekstui. Trūksta apžvelgiamumo iš tolimesnių taškų. Reikėtų pateikti foto montažus su projektuojamu pastatu  iš apžvalgos taškų ( Aleksoto, Fredos, salos, K.Mindaugo prospekto). Trūksta išklotinės  nuo Karmelitų bažnyčios kartu su senamiesčio siluetu.

1.3-Didelis trūkumas tai, kad išklotinėse nenurodytos altitudės. Trūksta informacijos apie techninius pastato parametrus: aplinkinių aukštų aukščiai, projektuojamų pastatų aukščiai, pastato pjūvis.

1.4-Čia turime vandens fronto išklotinę – reikia platesnės panoramos. Vandens išklotinė svarbi ne tik iš žmogaus aukščio, bet ir nuo viršutinės terasos.

1.5 Išklotinės atspaustos per mažos – jos neinformatyvios. Maketai pristatyti per mažame mastelyje.

1.6- Projektuojant greta paveldinių objektų reikėtų elgtis labai jautriai.

1.7- Matyt, aikštė buvo numatyta tik prieš gaisrinę, o projektuojamas pastatas neturėtų būti atitrauktas nuo kampo. (J.Kančienė)


 

SĄJUNGOS AIKŠTĖS KAUNE VIZIJOS URBANISTINIO KONKURSO SĄLYGŲ METMENŲ APTARIMAS.

Pristato prof.Algis Vyšniūnas

 

sajungos_aikstes_konkurso_pristatymasA.Vyšniūnas:

Parengiau trumpą pristatymą apie konkurso galimybes:

• Sąjungos aikštės Kaune sutvarkymo architektūrinis konkursas- (ūkinis uždavinys).

• Sąjungos aikštės ir gretimybių Kaune architektūrinis-urbanistinis konkursas- (architektūrinis-urbanistinis uždavinys).

• Sąjungos aikšės su Neries krantinės parku urbanistinės plėtros projektinių pasiūlymų konkursas-

(sisteminis urbanistinės plėtros uždavinys).

• Buvusio memorialo komplekso architektūrinis konkursas- (meninis uždavinys).

• Aikštės vizija- (politinis uždavinys, viešieji ryšiai).

Reikia atsakyti į šiuos klausimus:

• Viena aikštė ar dvi nominalios erdvės?

• Aikštė ar skveras?

• Ką veikti su G.Baravyko ir V.Vieliaus kūrinio liekanomis?

• Sąjungos aikštė – miesto ar aplinkinių gyv. namų gyventojų?

• Ar gali būti statomi objektai aikštėje?

• Ar turi būti ryšys su Neries krantinės parku ir upe?

Objektas, rezultatas, priemonės. Kokios sąlygos – toks ir atsakymas. Svarbu nenukrypti į socialinių programų kūrimą arba landšafto architektūrą.

Yra du vystymo keliai: sutvarkymo arba urbanistinis konkursas. Urbanistinis – tai struktūrinis- sisteminis konkursas.  Aikštė gali būti apjungta su krantinės parku, neužmirštant memorialo liekanų.

Svarbu nuspręsti, ar tai miesto aikštė, ar skveras. Galutinis rezultatas priklauso nuo iškelto uždavinio.

Jei kalbėsim apie aikštę – tai bus miesto rango urbanistinė erdvė. Viešųjų erdvių kriterijai- Vilijampolės užstatytų ir neužstatytų erdvių santykis.

Siūlau konkurso pavadinimą: Sąjungos aikštės su Neries krantinės parku urbanistinės plėtros projektinių pasiūlymų konkursas. Svarbus ir maketo klausimas.

Presentation_KAUNAS_2014

KLAUSIMAI

A.Karalius: Ką siūlote daryti su G.Baravyko – V.Vieliaus kūrinio liekanomis?

A.Vyšniūnas: Paminklo jau nebėra, liko tik žemės grafika. Galima ją ir išlyginti, galima traktuoti kaip aktyvų mazgą.

A.Karalius: Ar sąlygose bus apspręsta, kaip elgtis su paminklo liekanomis, ar sprendimas bus paliekamas konkurso dalyviams?

A.Vyšniūnas: Bus paliekama dalyvių nuožiūrai.

R.Miliukštis:  Jų funkcija taip pat bus nenurodyta?

A.Vyšniūnas: Ne. Funkcija – susitarimo reikalas.

J.Kančienė: Aš manyčiau, kad visgi funkcija nulemia formą.

A.Vyšniūnas: Mano nuomone, aikštės paskirtis- bendramiestinė erdvė.

V.Kuliešius: Ar esate susipažinęs su KAUET ekspertų nuomone dėl G.Baravyko ir V.Vieliaus kūrinio fragmentų panaudojimo, išdėstyta praeitame KAUET posėdyje?

A.Vyšniūnas: Taip, esu susipažinęs.

V.Merkevičius: Kodėl siūloma į maketą įjungti ir kitą Neries krantą?

A.Vyšniūnas: Kad upė neatrodytų jūra.

G.Prikockis: Kodėl neparodyta buvusi žvaigždinė aikštė?

A.Vyšniūnas: Tas mazgas tiesiog nedetalizuotas.

L.Tuleikis: Man pasirodė, kad užsakovas pageidauja rajoninės aikštės, o ne bendramiestinės.

A.Vyšniūnas: Suprantama, kad bendruomenė nori elgtis kaip savo kieme. Aš matau aukštesnį tikslą.

A.Karalius: Ar neatrodo, kad socialinis vektorius gali būti per platus?

A.Vyšniūnas: Neatrodo. Juk laimi aktyviausias. Manyčiau, kad reikia vengti konkrečių socialinių programų. Parodžius naujas urbanistines galimybes, atsiras ir naujos socialinės programos.

A.Ramanauskas: Ar reikėtų užstatymo išklotinių?

A.Vyšniūnas: Reikia erdvinį modelį įstatyti į miesto modelį.

G.Janulytė-Bernotienė: Koks konkurso tikslas? Ar gausime norimą rezultatą?

A.Vyšniūnas: Tik konkursantas į šiuos klausimus atsakys.

L.Tuleikis: Ar konkursas netaps per daug sudėtingas, jei keliami globalūs uždaviniai?

A.Vyšniūnas: Manau, kad ne.

A.Karalius: Ar galimas pastatų atsiradimas aikštėje?

A.Vyšniūnas: Memorialo liekanos ir yra tūrinis objektas- kompozicinis mazgas. Reikėtų pasiūlyti gerą funkciją.

L.Tuleikis: Diskusija su Vilijampolės bendruomene buvo gana vangi. Jie čia norėtų matyti bendruomenės susirinkimo vietą.

A.Karalius: Matau koliziją: A.Vyšniūnas čia mato bendramiestinį darinį, miestas nori aikštės sutvarkymo konkurso.

G.Prikockis: Matau metodišką Algio pasiruošią stambiam konkursui, kurio miestui nereikia.

L.Tuleikis: Palikčiau urbanistinį konkursą, bet nejungčiau su upe. Siūlau nespręsti to, ko galima nespręsti. Norėčiau paklausti urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjo – ar tai turėtų būti platus urbanistinis konkursas ar lokalus?

N.Valatkevičius: Konkretūs pasiūlymai išsitęstų laike, nes viskas susiję su privačia nuosavybe. Teritorinio planavimo dokumentų keisti nereikia. Šitoje teritorijoje gyvena daugiausia pagyvenę žmonės. Neries krantinės parkas fiksuotas. Gintaras Prikockis siūlė atstatyti žiedus, statyti viešos paskirties pastatą. Konkursas gali likti akademinis. Nepadoru G.Baravyko memorialą palikti tokiame stovyje. Judėjimas už šios aikštės konkursą prasidėjo prieš 3 m., labai aktyvi seniūnija.

L.Tuleikis: Ar konkursas vyksta tik dėl seniūnijos iniciatyvos?

R.Miliukštis: Gal geriau būtų idėjinis  konkursas, kad ir neįgyvendintas?

L.Tuleikis: Galim formuluoti balsavimui du konkurso variantus: urbanistinis konkursas, apimantis tik aikštės erdvę su prieigom ir Algio Vyšniūno siūlomas Sąjungos aikštės su Neries krantinės parku urbanistinės plėtros projektinių pasiūlymų konkursas.

N.Valatkevičius: Reikia elgtis taip, kad neatsitiktų kaip su Kauno konferencijų, kongresų ir koncertų rūmais.

A.Vyšniūnas: Šitos vietos galimybės daug didesnės, negu lokalios. Krantinės parko darbe galima ir nespręsti, tai – įtakojantis veiksnys. Manau, maketas turėtų būti privalomas.

G.Janulytė-Bernotienė: Man gail architektų, kurie aukoja savo laiką neįvykdomiems uždaviniams.

L.Janušaitienė: Svarbu, kas yra tikrasis užsakovas. Jeigu tai savivaldybė, lygmuo turi būti aukštesnis, konkurso tikslas – skleisti žinią per architektūrinę kalbą. Esu už idėją su pozicija miesto atžvilgiu. Spindulinė sankryža – šios teritorijos identitetas su istorione atmintim. Galutinis rezultatas – estetinė pasekmė. Negalima ignoruoti aikštės ryšio su upe.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar atsimenate Vienybės ir kitų aikščių konkursų likimą?

A.Vyšniūnas: Negalima painioti konkurso žanro su sąnaudom.

L.Tuleikis: Ar priartėjome prie vieno iš dviejų variantų pasirinkimo?

A.Karalius: Siūlau prieš tai pasikalbėti apie miesto reikmes su meru ir Nerijum Valatkevičium.

L.Tuleikis: Savivaldybėje tikrai nėra nei vieno žmogaus, kuris žinotų, kas toje aikštėje turėtų būti.

N.Valatkevičius: Manau, parkas padėtų. Kita Neries pusė yra kaip vizualinė apsaugos zona. Lėšas padidinti, žinom, nėra galimybių.

G.Prikockis: Parkas įeitų į sprendinių plotą tik kaip vizuali zona.

L.Tuleikis: Ar šlaitas nebeįeina į tą kompoziciją?

A.Vyšniūnas: Nemanau. Čia tik metmenys – formuluotė, žanras. Be maketo išnyksta profesiniai instrumentai, nėra kriterijų.

V.Merkevičius: Gal gaminti bendrą visiems maketo pagrindą ir konkursantai įstatytų savo maketus.

L.Tuleikis: Žiūrint į konkursų praktiką,  akivaizdu, kad vyrauja kiekybiniai sprendimai. Jei užduodama didesnė teritorija, ji ir bus užpildoma sprendiniais. Sąlygų reikalaujamas maketas atima daug laiko ir kaštų, jei nereikalausime, dažni autoriai patys darysis darbinius maketus. Darbiniai ir konkursiniai maketai labai skiriasi. Ar liekam prie 2 konkurso vystymo variantų?

G.Janulytė-Bernotienė: Gal tai galėtų būti studentų pleneras?

N.Valatkevičius: Konkursą galime rengti tik pagal savivaldybės nurodytą programą viešųjų pirkimų būdu.

L.Tuleikis: Formuluoju dvi pozicijas:

1. Sąjungos aikštės su Neries krantinės parku urbanistinės plėtros projektinių pasiūlymų konkursas (A.Vyšniūno pozicija).
2. Aikštės erdvinio ir funkcinio modelio pateikimas su visais išplaukiančiais sprendiniais.

A.Karalius: Ar įmanoma dviejų lygių detalizacija?

A.Vyšniūnas: Jei sąnaudos leis – taip.

N.Valatkevičius: Savivaldybės norai konkretūs – sutvarkyti aikštę ir nuspręsti, kaip elgtis su memorialo likučiais. Aš pritarčiau A.Vyšniūno pasiūlymui. Vienas eskizas galėtų būti dideliame mastelyje, kitas – pačios aikštės. Konkursas galėtų būti 2-jų etapų – idėjinis ir aikštės su memorialu.

L.Tuleikis: Visi suprantam, kad dviejų etapų nebus. Todėl raginu balsuoti: kas už Vyšniūno siūlomą variantą, kai visi urbanistiniai sprendimai yra privalomi?

Balsavo: “už” – 2 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas už 2-ą variantą – aikštės erdvinio ir funkcinio modelio pateikimas su visais išplaukiančiais sprendiniais.?

Balsavo: “už” – 5 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas susilaikė? 1 ekspertas.

Liko maketo klausimas.

A.Karalius: Aš kategoriškai už.

G.Janulytė-Bernotienė: Gal įstatomas maketas?

S.Juškys: Aš už maketą.

L.Tuleikis: Privalomas maketas sumažins dalyvių skaičių.

S.Juškys:  Gal galėtų būti vienas planšetas, vienas maketas?

L.Tuleikis: Siūlau balsuoti: kas už tai, kad konkurse būtinas maketas?

Balsavo: “už”- 3 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas už tai, kad maketo nereikia?

Balsavo: “už”- 3 ekspertai.

L.Tuleikis: Kas susilaikė? 1 ekspertas.

Tikiuosi ši diskusija padės sąlygų rengėjui Algiui Vyšniūnui, rengiant Sąjungos aikštės konkurso sąlygas. Ačiū visiems.

Linas Tuleikis
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.