LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2015-03-04

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO K.MINDAUGO PR.52 KAUNE PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas- UAB „Rusnė“, statinio architektai: Saulius Dombrovas, Kęstutis Mikšys. Užsakovas- UAB „Lidl“.

ĮVYKUSIO 2015-03-04 KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.117

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Kęstutis Mikšys, Saulius Dombrovas.

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Neringa Blaževičienė, Algimantas Kančas, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė, Gintaras Prikockis, Lolita Rakevičienė, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, centro seniūnijos architektė Ernesta Barzdžiukienė, UAB „LIDL“ atstovas M.Burokas, UAB „Rusnė” direktoriaus pavaduotojas V.Vyšniauskas, prof. Jurgis Bučas, architektas Audrys Karalius, Remigijus Toleikis.

Spaudos atstovai: Indrė Sesartė („Verslo žinios”).
Posėdžio pirmininkas: Nerijus Stanionis
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO K.MINDAUGO PR.52 KAUNE PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuotojas– UAB „Rusnė“
Statinio architektai: Saulius Dombrovas, Kęstutis Mikšys.
Užsakovas – UAB „Lidl“.

15_02_27_prekybos centro SP1
15_02_27_prekybos centro SP2
15_03_03_Mindaugo52_SP_m1000

N.Stanionis: Norėčiau pasiklausti, ar ekspertai mano, kad pristatyta medžiaga pakankama. Kas už tai, kad medžiaga pakankama svarstyti?

Balsavo: „už“ balsavo 10 ekspertų.

N.Stanionis: Nuspręsta pasiūlymus svarstyti. Prašau projektą pristatyti.

K.Mikšys: Tai tik priešprojektiniai pasiūlymai- užsakovas dar nėra įsigyjęs žemės. DP buvo parengtas 2008m.- jame numatytas užstatymas perimetrinis. Dabar užsakovas – UAB „Lidl“ – nori šiai vietai adaptuoti tipinį projektą. Įvažiavimai į sklypą numatyti iš K.Mindaugo ir Kaunakiemio gatvių. Sklype esantis 2 m peraukštėjimas nuo K. Mindaugo pr. panaudojamas automobilių stovėjimo aikštelei po pastatu. Projektuojamo pastato aukštis- 12m nuo krantinės aukščio. Pristatome 3 perspektyvas: iš K.Mindaugo pr., nuo Akropolio parkavimo aikštelės ir nuo pėsčiųjų tilto.

KLAUSIMAI

N.Stanionis: Gal galite pasakyti, ko tikitės iš KAUETo?

K.Mikšys: Norim sužinoti, ar tinkamas toks užstatymo ir sklypo vystymo būdas. Tyrimai turėtų būti vykdomi ateity. Užsakovas nori sužinoti, ar tikslinga įsigyti šį sklypą.

N.Blaževičienė: Ar pateikiate tik šį vieną pasiūlymą?

K.Mikšys: Taip, pateikiam tik šį tipinio sprendinio pritaikymą.

G.Balčytis: Ar sprendimas būtinai turi būti tipinis?

K.Mikšys: Galimos tik modifikacijos, paliekant tą patį technologinį modelį.

M.Burokas: Mes norėtume šioje vietoje vykdyti veiklą. Norime, kad technologinė schema- kasos, lentynos, pagalbinės patalpos liktų tos pačios. Eksterjere šiame variante pridėta papildoma masė nuo K.Mindaugo pr., daug stiklo fasade.

A.Steponavičius: Ar Kaune „Lidlo“ statybai yra nagrinėjamos kitos vietos?

K.Mikšys: Negaliu atsakyti.

R.Miliukštis: Kiek Kaune numatoma statyti “Lidl“ tinklo centrų?

M.Burokas: Turime 4 sklypus, dviejuose statybos jau pradėtos. Čia – 5 –asis sklypas. Norime išsiaiškinti, ar šioje vietoje gali atsirasti tokia parduotuvė, po to nuspręsime, ar įsigyti sklypą, ar ne. Mums reikėtų 2500 m2 ploto šioje vietoje. Mes manome, kad ši vieta tinkama.

G.Prikockis: Čia – pats miesto centras. Ar jūsų pasiūlyme atsiranda pridėtinis plotas? Ar orientuojatės į faktą, kad šalia didžiulis prekybos centras su maisto prekių parduotuve?

M.Burokas: Orientuojamės į senamiesčio ir naujamiesčio gyventojus. Pristatėme papildomus- netipinius antstatus ir įėjimą.

N.Blaževičienė: Ar šitoje vietoje ir dabar ši veikla yra reikalinga?

M.Burokas: Mūsų ketinimai rimti. Turim 10 000 centrų visoje Europoje. Veiklą vystom kuo sistemingiau, visa kita iššaukia papildomus kaštus.

G.Balčytis: Ar ši vieta tinkama pagal Kauno prekybos centrų specialųjį planą?

K.Mikšys: Taip.

J.Kančienė: Kokia tinklo politika- ar kurtis centre ar užmiesty?

M.Burokas: Tai „discount“ tipo parduotuvės ir pradžioje jos statėsi užmiesty, bet per krizę atėjo į miestų centrus. Pasikeitė ir strategija, ir politika. Dabar statom ten, kur daug žmonių.

R.Stanionis: Ar tai tik maisto parduotuvės?

M.Burokas: Tai 1400m2 prekybos ploto maisto parduotuvė. Šiuo atveju, kiek padidėjus plotui, galėtų atsirasti kavinė ar kepyklėlė.

R.Stanionis: Ar fasadų medžiagos yra tipinės?

K.Mikšys: Manau, kad tai ne šios stadijos klausiams.

G.Prikockis: Manau, kad dabar labai svarbu žinoti, ar bus naudojama skarda, ar bus investuojama į apdailos medžiagas.

M.Burokas: Pristatytam pasiūlyme apatinėj pastato dalyje naudojamos aliuko bondo kasetės ir daug stiklo.

L.Rakevičienė: Kodėl mašinų parkavimas numatytas ne ant stogo, o apačioje?

K.Mikšys: Ant stogo parkuoti labai brangu.

M.Burokas: Mums svarbu, kad būtų kuo didesnis vietų skaičius.

R.Stanionis: Ačiū už pristatymą, pereisim prie pasisakymų.

PASISAKYMAI:

V.Adomavičius: Manau, kad šioje vietoje tipinio projekto taikymas yra nepriimtinas. Statinys turėtų būti projektuojamas specialiai šiai vietai, užstatymas perimetrinis. Pateikta kompozicija nepriimtina, architektūra skurdi- reikėtų siekti ramios, monumentalios išraiškos. Priešprojektiniams sprendimams iš esmės nepritariu.

N.Blaževičienė: Ši urbanistiškai miestui svarbi vieta vis dar turi ateitį, todėl negalima jos pradėti išdalinti be jokios koncepcijos, tuo labiau pradedant nuo geriausios – krantinės- pusės. Juo labiau, urbanistinės- architektūrinės vertės nekuriančiu užstatymu, kuris būtų vykdomas miesto kūno sąskaita. Žymiai priimtinesni buvo V.Starkovskio ir E. Miliūno pasiūlymai.

A.Kančas: Pritariu pasisakiusiems, norisi perimetrinio užstatymo nuo K. Mindaugo pr. ir Kaunakiemio g., kad būtų suformuota aikštė priešais bažnyčią. Pristatytas užstatymas chaotiškas, sprendimui nepritariu.

J.Kančienė: Tokio žanro statiniui čia ne vieta. Deklaruojamos dvi priešybės – minimalios išlaidos maksimaliam pelnui gauti. Tipinis pastatas neturės nei eksterjero, nei interjero. Tipologija miesto centrui netinkama.

A.Kiaunienė: Manau, kad vieta netinkama nei funciškai, nei estetiškai. Daugiausia priekaištų susilaukė urbanistinis sprendimas- reikėtų sekti DP.

V.Kuliešius: Sandėlio tipo prekybos centras šioje vietoje netinkamas. Galimas kelias- prekybinę funkciją jungti su kitomis- biurų ar visuomenine – todėl siūlyčiau kooperuotis su kitais investuotojais. Pristatytas sprendimas neturi aiškaus silueto, neformuoja panoramos. Šioje vietoje architektūros kokybė turi būti aukšta – šalia Karmelitų bažnyčia, susiformavusi miestiška erdvė reikalauja kokybiško atsako. Pėstieji, o ne automobiliai turi būti prioritetas miesto centre.

V.Merkevičius: Prekybinė funkcija šioje vietoje galima, bet ne sandėlio tipo prekybcentris. Pastatas galėtų būti aukštesnis, gal polifunkcinis (su administracine ar visuomenine paskirtim). Manau, jis turėtų formuoti užstatymą pagal gatvių perimetrą. Prekybos centrų užstatyme turi dominuoti ne mašinų parkavimas, o pastatas. Automobilių vieta – pastato užnugary. Vertinant tai, kad tipinio “Lidl” sistemos pastato čia pririšti nepavyks, o netipinių tinklas nestato, manau, kad ši vieta netinkama “Lidl”.

R.Miliukštis: Tyrimų medžiaga nepateikta. Manau, kad šiai vietai būtina parengti urbanistinius tyrimus. Ankstesni E.Miliūno ir V.Starkovskio pasiūlymai buvo geresni. Šioje vietoje tipiniam projektui nepritariu.

J.Minkevičius: Kartu su “Akropoliu””Lidlas” šioje vietoje sukurtų milžinišką naujadarą, kuris miestą pakeistų iš esmės. Kauno savastis su šiuo pastatu neturi nieko bendro. Net siūlyti tipinį projektą- nelankstų ir schematišką- šiai svarbiai istoriniu kontekstu vietai- nepriimtina.

M.Nistelytė: Pasiūlymas neįsirašo į urbanistinį audinį. Skiriasi prekybos koncepcijos su “Akropoliu”, todėl skirsis ir lankytojų srautai. Neatitinka galojančio DP- pažeistas perimetrinis užstatymas. Projekto vystymui nematau jokių perspektyvų.

G.Prikockis: Vieta labai svarbi- tai miesto centras, kultūros vertybė- naujamiestis, Karmelitų bažnyčia. Pradžioje turėtų būti atlikta rimta urbanistinė studija, nes situacija labai sudėtinga- bažnyčia nuo vienuolyno atskirta transporto srautais. Jau dabar aikštė prieš bažnyčią užstatyta automobiliais. Jau statant “Akropol” Karmelitų bažnyčia neteko savo dominuojančio įvaizdžio. Transporto sprendimai galimi ir kitokie – kurie įtakotų sklypo formą ir patekimų į sklypą vietas. Manau, prieš sprendžiant, ką čia galima statyti, turi atsirasti rimta urbanistinė studija. Pastato paskirtis- sandėlio tipo prekybos centras- kelia didžiules abejones. Pateiktos vizualizacijos agresyvokos.Manau, čia turėtų atsirasti polifunkcinis pastatas, kuris pakeistų dabartinę situaciją.

L.Rakevičienė: Prieš pradedant projektinių pasiūlymų svarstymą reikėtų atlikti galiojančio DP koregavimo analizę urbanistiniu požiūriu. Tipinis prekybos centras pateiktos konfigūracijos sklypui netinka, nes pastato tūris negali būti lanksčiai koreguojamas pagal susiklosčiusią urbanistinę ir architektūrinę aplinką. Pateiktas pastato tūris šiai teritorijai netinkamas.

A.Steponavičius: Kategoriškai prieštarauju, nes:
– aukščiausios urbanistinės vertės erdvėje ne vieta krautuvei- sandėliui,
– prekybos centras šioje vietoje jau yra- kito nebereikia,
– būsimo objekto paskirtis šioje vietoje turi atitikti Miesto Centro poreikius, Karmelitų bažnyčios ir vienuolyno kaimynystę.

N.Stanionis: Manau, kad prekybos funkcija šioje vietoje galima. Bet pasiūlymui nepritariu, nes tipiniams projektams čia ne vieta. Siūlomas pastatas čia neįmanomas ir dėl juridinių priežasčių – tai KVAD saugoma teritorija (Kauno miesto istorinės dalies Naujamiesčio teritorijos apribojimai), siūloma eismo schema pagal miesto BP negalima (įvažiavimai per arti numatytų sankryžų), didžiųjų prekybos centrų išdėstymo specialiajame plane miesto centre keliami ne tik ploto ribojimai, bet ir atitikimas kultūros paveldo saugomų teritorijų reikalavimams.

J.Bučas: Bloga tradicija- iškelti stambius prekybos centrus į užmiestį. Tačiau mieste esantys centrai turėtų būti reikšmingi kultūrine verte. Šioje vietoje aplinka sakrali ir reikšminga. Vieta sandėliavimui nelabai tinkama. Manau, funkcija čia tinkama, bet per brangi semantiniu požiūriu.

V.Skėrienė: Tilmanso darbininkų klubas jau įrašytas į saugomus – jo griauti negalima. Juridika neleidžia.

N.Stanionis: Norėčiau apibendrinti ekspertų pasisakymus: pateiktiems sprendimams nepritarė nei vienas, nors paskirčiai du pritarė. Bendra nuomonė tokia, kad tokioje svarbioje miestui teritorijoje tipiniam projektui ne vieta.

M.Nistelytė: Norėčiau padėkoti užsakovui už supratingumą, kad kreipėsi į KAUET, dar neįsigijęs sklypo.

NUTARIMAS

Pateiktam projektui PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO K.MINDAUGO PR.52 KAUNE PRIEŠPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (Projektuotojas- UAB „Rusnė“, statinio architektai: Saulius Dombrovas, Kęstutis Mikšys. Užsakovas- UAB „Lidl“) nepritarti. Rekomenduoti užsakovui nestatyti prekybos centro “Lidl” K.Mindaugo pr. 52 Kaune, atsižvelgus į ekspertų pastabas:

Aukščiausios urbanistinės vertės erdvėje ne vieta tipiniam krautuvės- sandėlio projektui.(15 ekspertų – vienbalsiai)
1.2 Būsimo objekto paskirtis šioje vietoje turi atitikti Miesto Centro poreikius, Karmelitų bažnyčios ir vienuolyno kaimynystę. (6 ekspertai)

1.3 Projektas neatitinka galojančio DP- pažeistas perimetrinis užstatymas. (5 ekspertai)

1.4 Prekybinė funkcija šioje vietoje galima, bet ne sandėlio tipo prekybos centras. (3 ekspertai)

1.5 Manome, kad čia turėtų atsirasti polifunkcinis pastatas, kuris pakeistų dabartinę situaciją.

(3 ekspertai)

1.6 Pradžioje turėtų būti atlikta rimta urbanistinė studija, nes situacija labai sudėtinga. (2 ekspertai)

1.7 Pėstieji, o ne automobiliai turi būti prioritetas miesto centre. (2ekspertai)

Nerijus Stanionis
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.