LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2015-04-16

KAUNO ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS EKSPERTŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuoja „A. Kančo studija“
Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.
Užsakovas- UAB Bei Capital.

įvykusio 2015-04-16 Kauno architektų namuose

PROTOKOLAS NR.119

POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autoriai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Gintaras Balčytis, Evaldas Barzdžiukas, Gražina Janulytė- Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Algimantas Kančas, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė, Lolita Rakevičienė, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai: KPD Kauno TP vyriausia specialistė Rymantė Gudienė, KPD Kauno TP vyr. specialistė Vilija Skėrienė, užsakovas Aidas Šuopys, architektai : Algimantas Sprindys (j.), Audrys Karalius, Mindaugas Miliukštis; Remigijus Toleikis.

Spaudos atstovai: Indrė Sesartė (“Verslo naujienos”), Austėja Masiokaitė (“Kauno diena”).

Posėdžio pirmininkas: Gintaras Balčytis.
Posėdžio sekretorė: Jūratė Merkevičienė.

PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Projektuoja „A. Kančo studija“
Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis.
Užsakovas- UAB Bei Capital.

PRAMPROJEKTAS_Pramprojektas 1 aukstas
PRAMPROJEKTAS_Pramprojektas 2 aukstas 
PRAMPROJEKTAS_I aukštas K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_IV aukštas K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_V aukštas K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_VI aukštas K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_IX aukštas K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_Rusys K.Donelaičio 60 Kaunas
PRAMPROJEKTAS_Techninis aukštas

G.Balčytis: Ar manote, kad pristatyta medžiaga pakankama svarstymui?

A.Kančas: Situacija visiems žinoma – aikštė ir erdvė išskirtinė. Stengėmės išlaikyti aikštės visumą. Dabar Pramprojekto pastatas praktiškai nenaudojamas, norime jį pritaikyti A klasės biurams. MSPI pastato rekonstrukcija nebuvo labai vykusi, mes norime rekonstruoti taip, kad visuma išliktų ir atspindėtų tą laikotarpį, kuriuo buvo pastatyta.

Požeminis parkingas- tolimesnis projektavimo etapas. Aišku tik tai, kad jis bus tikrai statomas. Galimos kelios versijos: savivaldybės ir privačios investicijos arba tik privačios.

Esamas pastatas yra 12 500 m2 ploto. Pateiksim keletą versijų, kaip integruoti naują architektūrą į senąją, išlaikant pagarbą esamam siluetui ir tūriui. Prie V.Putvinskio gatvės – vėliau A. Sprindžio suprojektuotas priestatas – „sovietinio postmodernizmo“ atspindys. Jį siūlome radikaliai pakeisti- tiek išpalanavimą, tiek architektūrą.

Viso statinio siluetą gadina vėliau pastatytas antstatas ant vertikalios dalies. Savo pasiūlymuose mes jį rekonstruojam, horizontalų atitrauktą tūrį siūlome pakelti iki aplinkinio aukštingumo. Šios korekcijos neįtakos vaizdų iš įvairių taškų.

Pristatome eilę variantų.

Variantas A. Vertikalus tūris išlieka, atsiranda antras įėjimas. Įstatomas įėjimo intarpas ir kubistinis tūris prie V.Putvinskio gatvės.

Vertikaliame tūryje kuo vientisesni langai, rėmai labiau pabrėžti. Ir horizontaliame tūryje pabrėžiami ir paryškinami kvadratai. Aukštojo tūrio antstatas nuvalomas.

Var. B: Paliekama šviesi spalva. Atsiranda pilonai su langų ritmika- virpantis įspūdis. Įspūdis turėtų būti kiek smetoninis, modernistinis ir šiuolaikiškas. Labai pabrėžta senoji horizontali dalis. Tektonika pereina į priestatą gale pastato.

Var. B povarijantis: Aukštuminio tūrio fasadinė plokštuma kaip krištola s- turi art deco ir šiuolaikinės architektūros kodą.

Var. C: Fasadai lieka seni, ant jų – atskiros formos, apkabinančios statinį. Naujas antstatas- visiškai kontrastingas su esamu tūriu. Nuo neutralios spalvos pereinama prie ryškios. Aiškiai išreikštas 21 a. antstatas. Galimas ir toks šokiruojantis kelias.

Var. D: Aukštuminėj daly lygi plokštuma pereina į kintančią – atrodo kaip opmenas, aprėmintas baltu rėmu.

Var. E: Baltas fasadas, seni tūriai nekeičiami, prie V. Putvinskio gatvės- kubistinių elementų kompozicija.

Var. F: Vertikalios žaliuzi aprėmina senus tūrius.

Pateikėm daug įvairių variantų, ne tai sudėtinga vieta – pasiūlymas turi atspindėti ir šį laiką, ir išsaugoti didžiausias kompozicines vertybes.

Var. H: Aiškiai išreikšta žaliuzinė sistema.

Dabartinį Pramprojekto išplanavimą, manau, žino visi. Mes siūlome pirmą aukštą įtraukti į vidų – bus tiesioginis patekimas į atskiras parduotuves ar biurus. Antrame aukšte atsisakom koridorių. Projektuojami atskiri biurai su įėjimais ir pagalbinėm patalpom.

KLAUSIMAI

G.Balčytis: Ar yra sklypo planas? Kur sklypo ribos?

A.Kančas: Sklypo plano neturim, nes nieko jame nekeičiam. Ribas parodysiu ant nuotraukos.

G.Janulytė-Bernotienė: Ar turite juridinius dokumentus?

A.Kančas: Turime, bet ne čia.

R.Miliukštis: Ar jums nepatinka esami pastato fasadai?

A.Kančas: Fasadai visais atvejais neblogi, bet natūralu, kad, vykdant rekonstrukciją, atsiranda naujos technologijos, galimybės, finansai.

R.Miliukštis: Ar yra pateiktos perspektyvos iš nurodytų taškų?

A.Kančas: Pagrindinai pateikėm vaizdus iš aikštės. Juk nei vertikalusis, nei horizontalusis tūris esmingai nesikeičia. Išlieka dviejų tūrių kontrastas.

L.Janušaitienė: Nesupratau, ar pirmas aukštas įtrauktas ar išplėstas?

A.Kančas: Atidengta žemė prie įgilintų buvusių knygryšyklų. Aikštė pratęsiama toj pačioj altitudėj.

V.Kuliešius: Ar abu pastato autoriai ar jų artimieji informuoti apie vykdomą rekonstrukcijos projektavimą? Tą padaryti būtina.

A.Kančas: Ne, Vlado Stausko artimųjų neinformavome, deja.

R.Gudienė: Ar turite autentišką projektą, kur matytųsi A.Sprindžio suprojektuotas fasadas?

A.Kančas: Neturime – juk tas fasadas buvo toks pat kaip esamas, išskyrus naują antstatą ant vertikalios dalies.

M.Nistelytė: Kokia dabar pastato techninė būklė? Ar tik fasadai bus keičiami?

A.Kančas: Bus atliekama techninė ekspertizė, atlikta tik pirminė vertinimo ekspertizė.

M.Nistelytė: Kuris variantas jums labiausiai priimtinas? Kokia užsakovo nuomonė ir siekiai?

A.Kančas: Labiausiai priimtinas var. „D“ . Suprantam, kad manifestas nepraeis.

E.Barzdžiukas: Kyla abejonių dėl pastato santykio su Prisikėlimo bažnyčia. Norėtųsi, kad iš aikštės bažnyčia matytųsi geriau.

V.Adomavičius: Ar tūris didinamas dėl to, kad numatyta tokia programa?

A.Kančas: Natūralu, kad yra noras plotus didinti. Po apklausos paaiškėjo, kad atsirado kompanijos, suinteresuotos naujuoju antstatu.

V.Merkevičius: Koks automobilių poreikis? Reikėtų nusistatyti tikslų skaičių, kuris tilptų į požeminį parkingą.

A.Kančas: Reikės 450-470 auto parkavimo vietų.

G.Janulytė-Bernotienė: Yra patvirtintas požeminio parkingo detalusis palnas, pagal kurį parkavimo plotas išskirstytas šalia esantiems pastatams.

A.Kiaunienė: Ko tikitės iš mūsų – ar išrinkti vieną iš pasiūlytų variantų?

G.Balčytis: Koks nustatytas maksimalus aukštis?

A.Kančas: 26 m.

V.Skėrienė: Šis pastatas pažymėtas kaip turintis vertingųjų savybių.

G.Janulytė-Bernotienė: Gal kas nors iš savivaldybės atstovų galėtų pasakyti, kokia dabar situacija su požeminiu parkingu?

M.Nistelytė: Yra parengtas DP, bet jame numatytos vietos ir miesto gyventojams. Pati viena savivaldybė pastatyti parkingą lėšų neturi. Dėl koncesijos jau įvyko du konkursai. Dabar laukiam, kas prisidės prie statybos. Garaže gali būti tik 2 požeminiai aukštai, nes aukštas gruntinis vanduo.

A.Kančas: Tas parkingas kainuos labai brangiai. Matyt, jį pastatys tas, kas daugiausiai naudos.

A. Šuopys: Čia svarbūs du pagrindiniai dalykai: tai svarbiausia miesto aikštė ir mes pastatą rekonstruosim 100-ui metų, kad jis greit nepasentų. Pastatas turi būti atsiperkantis ir ekonomiškas. Norėtume išgirsti kuo daugiau nuomonių, o statybas pradėti galime kad ir šį rudenį.

R.Miliukštis: Ar neužtenka esamo ploto?

A. Šuopys: Suprantam, kad pastatas negali užgošti aikštės, todėl ir kreipiamės į specialistus.

A.Karalius: Ar esami pastato parametrai per maži, kad jis galėtų gyvuoti?

A.Kančas: Pateiktuose pasiūlymuose pastato tūris padidėja tik 6-7 %, plotas- 800 m2.

A. Šuopys: Nesutinku, kad tai agresyvus ploto didinimas.

A.Steponavičius: Ar neturite politinio sprendimo plėtrai?

A. Šuopys: Ne.

A. Šuopys: Ar pirktumėte dalį parkingo?

A. Šuopys: Matyt.

A.Kančas: Be parkingo nieko nebus.

PASISAKYMAI

V.Adomavičius: Pateikta medžiaga neįtikina sprendiniais – jie nesolidūs, paviršutiniški, neturintys rimtesnės argumentacijos. Reikėtų atidesnio požiūrio į A.Sprindžio rekonstruojamo pastato architektūrą ir jos vertę.

E.Barzdžiukas: Manau, kad reikėtų žaisti su tuo, kas jau yra. Galima dirbti su aukštumine dalimi – vientisa plokštuma su nevarstomais langais. Galima būtų rekonstruoti aukštuminės dalies vėlesnį antstatą – pritarčiau nugriovimui arba vizualiam palengvinimui. Numatomas antstatas virš 5a. tūrio turėtų neįtakoti proporcijų ir bendro santykio. Pasisakau prieš V.Putvinskio kampo aukštinimą. Manau, kad pozityvus cokolinio aukšto atvėrimas į aikštę, įgilinant tereną. Linkiu solidesnių sprendimų.

N.Blaževičienės rašytinė nuomonė: “Iš pateiktų darbų ir  susidariusių įspūdžių, palaikyčiau autentiško pastato dvasiai artimiausią VAR.  E/3-2. Nepritarčiau žemosios dalies aukštinimui, bent jau vizualiai apžvelgiamam iš aikštės pusės. Aukštuminės dalies stogo antstatui suteikti modernesnę ir lengvesnę formą (ne VAR E/1 pavyzdžiu). Eksperimentuoti su vėlesniu  pastato priestatu prie V.Putvinskio gatvės galima ir neblogai gaunasi.”

G.Janulytė-Bernotienė: Pristatyme nėra aikštės kaip pastatų komplekso. Neaiškus santykis su kitais aikštės formantais ir laikotarpiais. Etapinės aikštės transformacijos įvyko 7-me dešimtmety, kai buvo surengtas aikštės konkursas. Neturint transformacijos vizijos, neįmanoma keisti vieno pastato. Sekantį kartą medžiaga turėtų būti pateikta kitaip. Naujai numatomas įėjimas keičia aikštės koncepciją. Sprendinius būtina derinti su aikštės autoriais. Algimantas Sprindys būtų pats svarbiausias šiame svarstyme. Aukštingumo didinimas gal ir galimas, bet tam reikia įrodymų – maketo arba realių vizualizacijų. Dabar neaišku, ar esama visuma nėra laužoma. Reikėtų išvengti antstato monolitiškumo – Pramprojekto pastatas turėtų būti atskirtas nuo V.Putvinskio priestato. Parkingo rengimas turėtų būti baigtas kartu su pastato rekonstravimo darbais. Abiejų didžiųjų pastatų savininkai turi dėti pastangas įrengti garažą. Labiausiai priimtina man atrodo “H” varianto estetika.

L.Janušaitienė: Iš esmės nepritariu esamo modernizmo architektūros pastato ir jo tūrinės kompozicijos keitimui. Be to, tai autorinis darbas ir privalomai turėtų būti kreiptasi į autorius, laikantis architekto etikos. Į aikštės kompleksą žiūriu kaip į išskirtinį aikštės 70-ųjų laikmečio ženklą, trečiąjį užstatymo sluoksnį Naujamiesčio urbanistinėje istorijoje. Tai buvo naujasis miesto centras su dominuojančia miesto panoramoje dalimi -anot prof. Miškinio ir jam pritariu. Išlaikyčiau pastato architektūros savitumą: aukštuminės dalies baltų sienų „kevalą“ ir juodą vidaus „užpildą“ langus/vitrinas. Pritaikant šiuolaikinėms reikmėms – subtiliai modernizuočiau medžiagas ir gaminius. Pasidomėčiau buvusiu originaliu tarplangių užpildu (regis buvo žalias stiklas ar pan.?). Be to, pastate yra likę charakteringų to laikotarpio dizaino elementų, neapibrėžtas jų likimas. Pritariu cokolinės dalies modernizacijai (galbūt galimas ir nukasimas, tik tam trūksta platesnės analizės aikštės ir sklypo ribų atžvilgiu). Nekirsčiau naujo įėjimo horizontalioje dalyje – atrodo kaip svetimkūnis bendroje kompozicijoje (pasiūlytuose sprendiniuose). Vertinčiau autorių pirminį horizontalios ir vertikalios dalies santykio užmanymą, kaip aukštės apstatymo elementą bei bendrą kompoziciją su muziejaus sodeliu ir poveikiu į Prisikėlimo bažnyčią. Tam nėra pateikta urbanistinės analizės medžiagos su kontekstu ir aikštės brėžiniais. Manau, galimas drąsesnis pastato prie V.Putvinskio g. keitimas, tačiau nesumenkinant dominuojančios Pramprojekto pozicijos ir atsiveriančios Prisikėlimo bažnyčios panoramos bei Putvinskio g. apstatymo mastelio. Tikslingas aukštuminės dalies anstato optimizavimas arba pašalinimas, nes esamas yra nevykęs. Nepateikti brėžiniai ar schemos dėl automobilių vietų poreikio ir galimybių, mat konkurse dėl požeminio garažo aikštės zonoje buvo numatytas parkavimas miesto reikmėms. Manau, įmanomas pastato išplėtimas naujoms reikmėms, tačiau kitokiomis, nei buvo pristatyta posėdyje, priemonėmis. Išgirdus posėdžio metu iš KPD specialistės pasisakymą apie ruošiamą šio pastato paveldosauginį statuso nustatymą, eskizuojant pastato pokyčius, privalu pirmiausia atsižvelgti į keliamus KPD reikalavimus.

A.Kiaunienė: Nepritariu anstato užstatymui ant žemosios pastato dalies. Pastatas turi būti išlaikytas stilistiškai vieningas su kitais aikštės pastatais, kokia ir buvo pirminė idėja. Pastato proporcijų – vertikalios ir horizontalios dalies- santykis yra esminis. Manau, nereikia keisti esamų fasadų iš esmės, bet modernizuoti naujų technologijų pagalba, išsaugant spalvinį pirminės fasadų idėjos sprendimą. Kampinėje dalyje rekonstrukcija galima, keičiant fasadus ir suteikiant pastatui naują išraišką.

V.Kuliešius: Pateikta medžiaga pasirodė nepakankama – nėra pateikti vaizdai iš apžvalgos taškų, nėra išklotinių. Siūlau maksimaliai išlaikyti esamo pastato autorių architektų Vlado Stausko ir Algimanto Sprindžio sukurtos architektūros įvaizdį, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis. Pastato tūrį plėsti ne vertikaliai, bet horizontaliai. Iš esmės trūksta medžiagos suformuoti motyvuotam vertinimui.

V.Merkevičius: Pirminis pastatų vaizdas turi būti kuo labiau saugomas. Pastatus galima renovuoti, išlaikant esamą tūrį, tik keičiant langus, šiltinant sienas ir pan. Antstatams nepritariu. Be to, papildomas tūris ir plotai atsilieps parkavimo vietų skaičiui. Manau, kad tūris prie V.Putvinskio gatvės gali būti rekonstruojamas, nedidinant aukščio. Pastatą būtina spręsti kartu su aikšte- parkavimas, mašinų skaičius, įėjimai į parkingą ir t.t. Cokolinio aukšto atkasimui pritariu.

R.Miliukštis: 1. Reikia fiksuoti esamą pastatų fasadų būklę, pastatas greičiausiai bus įrašytas į paveldo registrą.
2. Nepateikta išsami aplinkos analizė, keičiantis tūriui, iš įvairių taškų būtina pateikti vizualizacijas, nes poveikį Prisikėlimo bažnyčios perspektyvai turės pastato aukštinimas visoje išklotinėje.
3. Vertėtų svarstyti tik pastato dalies prie V.Putvinskio gatvės fasadų rekonstraviną, nedidinant aukščio. Nedidinant tūrio geriau spręstųsi ir techniniai klausimai, pvz. parkingas.
4. Šiuo metu rengiama Naujamiesčio specialiojo plano koncepcija, kurią žadama gegužės mėnesį pristatyti KAUETui. Ši teritorija įvardinta T-2- tai prioritetinė tvarkybos kryptis – urbanistinės struktūros restauravimas, pritaikymas. Pastatai, įvertinti kaip teritorijoje esantys – vertingųjų savybių turintys objektai, nustatyti 5 apžvalgos taškai.

J.Minkevičius: Tai centrinė aikštė centrinėj Lietuvos vietoj. Savo urbanistine raida tai nelaiminga aikštė- neteisinga , kad ji buvo formuojama ne kultūrinės paskirties objektais, o projektavimo institutais. MSPI buvo pirmasis pastatas, tuo metu tai buvo pažangus sprendimas, tūris nedengė bažnyčios. Optimizavimas – tai sprendinių gerinimas. O pasiūlytoje rekonstrukcijoje to nematau. Būtų gerai, jei būtų įmanoma plėstis į kiemo pusę. Šis pastatas yra laiko žymė ir yra nekeistinas. Siūlau istoriniu- kultūriniu požiūriu eiti tik optimizavimo keliu.

M.Nistelytė: 1. Idėja pateikta neaiškiai – trūksta grafinės medžiagos: detaliojo plano pjūvio schemos, parkavimo vietos. Nepateikti pirminiai sustambinti rodikliai, informacija paveldo požiūriu.
2.Nepritariu planuojamiems antstatams- keičiamos proporcijos, tūris, įnešama disonansinė architektūra esamame urbanistiniame konktekste.
3. Siūlyčiau palikti esamas tūrines proporcijas ir architektūrą kaip sėkmingą 20a. architektūros pavyzdį.
4. Svarstyti parkingo variantus.
5.Nusistatyti esminius kriterijus, kurie dabar yra neaiškūs.

L.Rakevičienė: Manau, reikėtų išlaikyti 1970m. būdingą architektūrinę stilistiką. Naujadarai neturėtų nustelbti pirminės pastato idėjos. Planuojant antstatą, turėtų būti naudojami minimalistiniai tūriai. Antstato galimybėms įvertinti reikėtų atlikti išsamią analizę. Siūlyčiau naudoti juodai baltą koloritą. V.Putvinskio gatvės pastatas gali būti rekonstruojamas, stilistiškai įjungiant į bendrą aikštės pastatų kompleksą. Parkavimo poreikis ir vieta turėtų būti sprendžiami lygiagrečiai pastatų rekonstravimui.

A.Ramanauskas: Gerai, kad pasiūlymai pateikti ankstyvoje stadijoje. Neišvengiamai reikia spręsti urbanistinę situaciją- aikštę, parkingą, aplinkinius statinius. Pramprojektas ir KTU statiniai- ryškūs ir charakteringi savo laikmečio statiniai, turintys aristokratiško švarumo. Manau, didžiausia vertybė būtų išsaugoti tą architektūrą. Nauji priestatai ar antstatai turėtų subtiliai prisiderinti, aiškiai atskiriant, kas sena ir kas nauja. Įvertinti aukštingumo didinimą trūksta informacijos. Siūlau dviejų statinių nejungti vientisu viršutiniu antstatu.

N.Stanionis: Visuose pasiūlytuose variantuose pastato architektūra per agresyvi. Šioje aplinkoje, manau reiktų santūresnio sprendimo. Medžiaga pateikta neišsami, negalima pasakyti, ar galimas pastato aukštinimas.
Pateiktas projektas turėtų būti sprendžiamas ir vykdomas kartu su automobilių stovėjimo aikštele.

A.Steponavičius: Sveikinu iniciatyvą, o pasiūlymams nepritariu  dėl šių priežasčių:
1. Reikia kompleksinio Vienybės aikštės projekto ir kompleksinės realizacijos.
2. Biurų plėtra be parkingų neracionali.
3. Žemesniojo korpuso aukštinimas blogina aikštės santykį su šlaitais ir bažnyčia.
4. Architektūrinis sprendimas nepakankamai respektuoja esamą (išskyrus Čiurlionio spalvų variantus).
Geriausia A.Sprindžio rekonstrukcija – Prisikėlimo bažnyčios.
Savivaldybė turėjo nurodyt, kad parkingus su rekonstrukcija reikia rengt kompleksiškai.

G.Balčytis: Aš irgi sakyčiau, kad procesui reikia pritarti. Man daugiausia klausimų kelia parkingas. Pateiktuose planuose net nėra jungčių su parkingu. Be parkingų sunku spręsti aikštės kompleksą. Parkingas buvo numatytas labiau miesto gyventojams, taip turi ir likti. Miestas savo lėšomis negali statyti parkingo 2 privatiems objektams. Siūloma svetima paliekamoms baltoms dėžėms estetika. Horizontalios ir vertikalios dalies santykis yra geras, o antstatas jį gadina. Manyčiau, kad paaukštinti galima aukštąjį tūrį stikliniu antstatu- jis gali būti aukštas ir minimalistinis. Kampinę kompoziciją galima vystyti, tik neaukštinti.

Reziumuoju ekspertų pasisakymus:
– Pateiktos medžiagos neužtenka, parkingo įrengimas būtinas- 7-8 ekspertai.
– Maksimaliai saugoti esamą architektūrą siūlė 8 ekspertai.
– Kampas prie V.Putvinskio gali būti rekonstruojamas- 5-6 ekspertai.
– Kampo prie V.Putvinskio nereikėtų aukštint –4 ekspertai.

Beveik visi pasisakė, kad trūksta vizualizacijų iš nustatytų taškų, išklotinių.
Manyčiau, reikės dar kartą pasimatyti su projekto rengėjais.

A.Karalius: Iš bendros jūsų laikysenos supratau, kad A.Sprindžio architektūros natūraliame pavidale palikti nereikia.

G.Balčytis: 8-9 ekspertai pasisakė už tai, kad reikia maksimaliai saugoti esamą architektūrą, išraišką ir sumanymą.

A.Karalius: Bet Vertinimo taryba jau rengia reglamentą.

G.Balčytis: Kiekvienas žmogus gali daryti tai, ko nedraudžia įstatymas.

NUTARIMAS

1. Pristatytam projektui PRAMPROJEKTO (DONELAIČIO 60, KAUNAS) REKONSTRUKCIJOS, PRITAIKANT A KLASĖS BIURAMS, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ( Projektuoja „A.Kančo Studija“. Statinio architektai: Algimantas Kančas, Tomas Petreikis, Gediminas Mačiulis. Užsakovas- UAB Bei Capital.) nepritarti. Rekomenduoti atsižvelgti į ekspertų pastabas:
1.1 Nepateikta išsami aplinkos analizė, keičiantis tūriui, iš įvairių taškų nėra pateiktos vizualizacijos, nes poveikį Prisikėlimo bažnyčios perspektyvai turės pastato aukštinimas visoje išklotinėje. Iš esmės trūksta medžiagos suformuoti motyvuotam vertinimui. (10 ekspertai)
1.2 Aukštingumo didinimas gal ir galimas, bet tam reikia įrodymų – maketo arba realių vizualizacijų. (8 ekspertai)
1.3 Nepritariame anstato užstatymui ant žemosios pastato dalies. Pastatas turi būti išlaikytas stilistiškai vieningas su kitais aikštės pastatais, kokia ir buvo pirminė idėja. Pastato proporcijų – vertikalios ir horizontalios dalies – santykis yra esminis. (7 ekspertai)
1.4 Požeminio parkingo įrengimas turėtų būti baigtas kartu su pastato rekonstravimo darbais. (7 ekspertai)
1.5 Iš esmės nepritariame esamo modernizmo architektūros pastato ir jo tūrinės kompozicijos keitimui. (6 ekspertai)
1.6 Galima svarstyti tik priestato prie V.Putvinskio gatvės rekonstravimą, nekeičiant jo aukštingumo. (6 ekspertai)
1.7 Priestato prie V.Putvinskio g. rekonstrukcija galima, keičiant fasadus ir suteikiant pastatui naują išraišką (6 ekspertai)
1.8 Nereikėtų keisti esamų fasadų iš esmės, bet modernizuoti naujų technologijų pagalba, išsaugant spalvinį pirminės fasadų idėjos sprendimą. (4 ekspertai)
1.9 Galima būtų rekonstruoti aukštuminės dalies vėlesnį antstatą. (3 ekspertai)
1.10 Manome, kad pozityvus cokolinio aukšto atvėrimas į aikštę, įgilinant tereną. (3 ekspertai)
1.11 Pristatyme nėra aikštės kaip pastatų komplekso. Neaiškus santykis su kitais aikštės formantais ir laikotarpiais. (3 ekspertai)
1.12 Sprendinius būtina derinti su aikštės autoriais. (3 ekspertai)
1.13 Reikėtų išvengti antstato monolitiškumo. (2 ekspertai)
1.14 Naujai numatomas įėjimas keičia aikštės koncepciją (2 ekspertai)
1.15 Papildomas tūris ir plotai atsilieps parkavimo vietų skaičiui. (2ekspertai)
1.16 Šiuo metu rengiama Naujamiesčio specialiojo plano koncepcija. Pastatai, įvertinti kaip teritorijoje esantys – vertingųjų savybių turintys objektai. (2ekspertai)

Gintaras Balčytis
Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.