LAS Kauno skyrius

KAUET posėdis 2016-06-29

DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO V. PUTVNSKIO G. 8, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS.
Statinio autorės: Gintarė Čėsnaitė, Mėta Šalūgaitė ( UAB “1 planas”). Statytojas:
UAB “Statpro group”

ĮVYKUSIO 2016-06-29  KAUNO ARCHITEKTŲ NAMUOSE

PROTOKOLAS NR.132

 POSĖDŽIO DALYVIAI:

Projekto autorė: Gintarė Čėsnaitė.                                                                                                                                                   

KAUET nariai: Vilius Adomavičius, Evaldas Barzdžiukas, Neringa Blaževičienė, Gražina Janulytė- Bernotienė, Loreta Janušaitienė, Jolita Kančienė, Asta Kiaunienė, Vaidotas Kuliešius, Vygintas Merkevičius, Rimgaudas Miliukštis, Jonas Minkevičius, Meilė Nistelytė,  Gintaras Prikockis, Aurimas Ramanauskas, Nerijus Stanionis, Alvydas Steponavičius, Antanas Tarnauskas, KAUET direktorė Jūratė Merkevičienė.

Kiti dalyviai:

Kauno miesto tarybos narė Ona Balžekienė, architektai : Rimvydas Palys,Vainius Šalomskas, Lukas Tuleikis; užsakovas Ramūnas Šalūga, Remigijus Toleikis, Tomas Tumėnas.

Spaudos atstovai : Indrė Sesartė “Verslo žinios”

Posėdžio pirmininkas: Vygintas Merkevičius.

Posėdžio sekretorė:  Jūratė Merkevičienė.
6a

planai_2-5a

1A

ISKLOTINE

RUSYS

SKLYPAS

G.Čėsnaitė: Daugiabutis gyvenamasis namas projektuojamas Kauno Naujamiestyje (Kauno miesto istorinė dalis, vad. Naujamiesčiu; unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre 22149), V. Putvinskio g. 8, Kaune.

Kauno Naujamiesčio vertingosios savybės nustatytos 2014-10-08 Nekilnojamojo kultūros paveldo

vertinimo tarybos aktu Nr. KPD-SK-229. Rengiant daugiabučio gyvenamojo namo V. Putvinskio g. 8,

Kaune, statybos projektą, maksimaliai išsaugomos kultūros paveldo vietovės vertingosios savybės:

gamtiniai elementai – reljefas – V. Putvinskio g. Š pusės perimetrinio apželdinimo lapuočiais medžiais

pobūdis, išlaikomas perimetrinis V. Putvinskio gatvės užstatymo pobūdis, gatvei būdingas fasadų

mastelis.

Sklypo plano sprendiniai:

Pastatas projektuojamas, išlaikant perimetrinį gatvės užstatymą, įėjimą ir įvažiavimą pabrėžiant daliniu

pirmo aukšto įtraukimu. Pastatas apeinamas rytine sklypo dalimi ir patenkama į šlaito pusėje

suformuotą vaikų žaidimo aikštelę.

Projektuojama nauja įvaža į sklypą, išlaikomas norminis želdynų plotas (55 proc.).

Automobilių parkavimas numatomas pastato rūsyje. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės

reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ automobilių privalomas poreikis – 10 parkavimo vietų

(numatoma 12 parkavimo vietų). Įvažiavimas į požeminį parkingą numatomas iš pietų pusės – V.

Putvinskio gatvės.

Užstatymo liniją pabrėžia pirmo aukšto metalinis ažūras, kurio tęsinys ateityje numatomas kaip V.

Putvinskio g. 12 sklypo tvora.

Pastato projektiniai sprendiniai:

Daugiabutis gyvenamasis namas numatomas penkių aukštų, šeštas aukštas – dalinis su stogo terasa.

Pastate projektuojama 10 butų: pirmame aukšte – vienas, nuo antro iki penkto – po du butus aukšte,

dalinis šeštas aukštas – vienas butas su stogo terasa.

Pirmas pastato aukštas dalinai įtrauktas, pabrėžiant įėjimą ir akcentuojant pirmą aukštą, kas yra

būdinga tarpukario laikotarpio pastatams ir siekiant gatvei būdingesnės fasadų kompozicijos.

Vakarinis pastato kampas pasuktas pietvakarine kryptimi, taip reaguojant į V.Putvinskio gatvę ir

pietiniam fasadui suteikinat vertikalumo.

Pagrindinis (pietinis) fasadas (V. Putvinskio g.) – dvigubas: pirminis fasadas su išdėstytais butų langais

pagal butų išplanavimą, antrinis fasadas – pakabinamos betono fasadinės plokštės su atskiru, V.

Putvinskio gatvei būdingo mastelio, angų (kiaurymių) ritmu. Toks fasado akcentavimas dviguba apdaila pabrėžia gatvei būdingą perimetrinį užstatymą. Kiti pastato fasadai tinkuojami ir dažomi šviesiai pilkos spalvos tinku.

KLAUSIMAI

R.Miliukštis: Servirutas lyg ir kairėje. Ar jis naudojamas?

G.Čėsnaitė: Taip, servitutas yra, bet norėjom išlaikyti perimetrinį užstatymą, todėl prašom leidimo statyt ant sklypo ribos.

J.Kančienė: Kam priklauso nuosavybė V.Putvinskio 10? Ten yra istorinė posesija.

G.Čėsnaitė: Priklauso namui Nr. 12.

L.Janušaitienė: Kurie  istoriniai sklypai išsidėstę aplinkui?

G.Čėsnaitė: Šalia- 12 sklypas, iš rytinės pusės- 6,6a, 4.

L.Janušaitienė: Ar naudojotės 1937m. žemėlapiu- ten pateiktas istorinis suskirstymas sklypais?

G.Čėsnaitė: Žemėlapiu nesinaudojom, bet vienintėlė galimybė jungtis yra su sklypais iš rytų pusės.

L.Janušaitienė: Ar nebijot, kad gali turėti pretenzijų 12 sklypo savivininkai?

R.Šalūga: 12 sklypas prikluso 4-o namo savininkams.Tie žemės sklypai suformuoti dalimis.

R.Miliukštis: Atrodo, kad vaikų žaidimo aikštelė be saulės.

G.Čėsnaitė: Aikštelė atvira į šonus.

A.Kiaunienė: Ar tikrai prie 6a sklypo formuojama ugniasienė?

G.Čėsnaitė: Tai tik ugniasienės fragmentas.

G.Prikockis: Ar žalias fragmentas- tai garažas? Kaip jis bus aptarnaujamas?

R.Šalūga: Jis bus nugriautas iki statybos pradžios.

G.Prikockis: Koks jūsų požiūris į V.Putvinskiuo gatvės liepas?

R.Šalūga: Buvom atsivežę specialistą ištirti medžių šlaite. Gatvės medžius norim maksimaliai išsaugoti.

G.Prikockis: Vizualizacijose medžių nėra, planuose yra.

G.Čėsnaitė: Vizualizacijose medžių nerodėm, kad matytųsi fasadas.

E.Barzdžiukas: Ar yra insoliacijos skaičiavimai?
G.Čėsnaitė: Yra. Visur insoliacija norminė, išskyrus 6 aukštą. Ten vakarinę saulę gauna 2-2,5 val.

V.Merkevičius: Kiek yra butų?

G.Čėsnaitė: 10.

A.Kiaunienė: Koks aukšto aukštis? Išklotinėje atrodo, kad jis labai didelis.

G.Čėsnaitė: 3,35 m.

A.Kiaunienė: Gretimas pastatas irgi 5 aukštų. Kodėl jūsiškis daug aukštesnis?

G.Čėsnaitė: Cokolis pakeltas 1,4m.

N.Blaževičienė: Ar turite 12 namo gyventojų sutikimą?

G.Čėsnaitė: Įvyko susirinkimas su namo gyventojais ir jie pasirašė.

N.Stanionis: Ar yr 12 name langų?

G.Čėsnaitė: Yra.

R.Miliukštis: Koks atstumas nuo fasadinės plokštės iki fasado?

G.Čėsnaitė: 30 cm.

G.Janulytė- Bernotienė: Ar gatvės linija sutampa su kabančiu fasadu?

G.Čėsnaitė: Taip, tik pirmas aukštas įtrauktas.

J.Kančienė: Kodėl nuo Žemaičių gatvės link jūsų sklypo tik toks mažas sklypelis?

G.Čėsnaitė: Sklypas nesuformuotas.

J.Kančienė:Gal ir kituose  sklypuose atsiras noras  atstatyt istorines ribas?

G.Čėsnaitė: 8 ir 12 sklypai jau suformuoti- prie jų reikės prisitaikyti.

V.Merkevičius: Ar įvažiavime į parkingą yra vartai?

G.Čėsnaitė: Yra 4,5 m pločio vartai.

V.Merkevičius: Kiek mašinų telpa?

G.Čėsnaitė: 12 mašinų 10 butų. Dar tobulinamas kolonų tinklas.

R.Miliukštis: Gretimas namas irgi bus rekonstruojamas- ar nebandėt parodyti jų kartu?

G.Čėsnaitė: Bandėm, bet neatsinešėm eskizų.

L.Janušaitienė: Ar pastato aukštis- architektūrinės koncepcijos išdava ar užsakovo programos?
G.Čėsnaitė: Sprendžiant pagal gatvės išklotinę šalia šlaito atrodė, kad pastato aukštis įtikinantis.

R.Miliukštis: Koks pastato aukštis nuo žemės?

G.Čėsnaitė: 21 m ir 18,8m.

A.Kiaunienė: Ar toks užmanymas, kad fasade į 12 namą atsiras langai? Priešingu atveju galima būtų blokuoti naują tūrį.

 R.Šalūga: Esame sutarę, kad leidžiama statyti ant ribos.

G.Janulytė- Bernotienė: Naujamiestyje blokavimas- būtina sąlyga, nekalbant apie užstatymo morfologiją. Taisyklė turi būti universali. Ugniasienė suteiktų daugiau galimybių. Programa vystytpojams būtų patrauklesnė.

R.Šalūga: Norėjau statybas vystyti kompleksiškai, bet kaimynai griežtai pasipriešino.

V.Merkevičius: 6 namas vystymui irgi trukdys.

R.Šalūga: Jį įsigijau nugriovimui, bet nusprendžiau palikti. Prašysim paveldo leidimo į stogą įdėti stoglangius.

R.Šalūga: Bus siūlomi solidūs, dideli butai.

N.Blaževičienė: Ar 6a namo savininkai irgi matė šį projektą?

R.Šalūga: Taip.

V.Merkevičius: Manau, pasisakymuose reikėtų akcentuoti užstatymo principus, aukštingumą.

R.Miliukštis: Manau, apie garažą kalbėti dar anksti- ten viskas gali keistis.

PASISAKYMAI

J.Kančienė: Šioje vietoje būdingas ištisinis užstatymas, todėl namas glaudžiamas prie namo. Tai V.Putvinskio ir Žemaičių gatvių sankirta. Užstatymas neturėtų nustelbti šlaito. Svarbus žaliųjų šlaitų saugojimas. Pastato estetika priimtina.

A.Tarnauskas: Paskutinė diskusijos dalis buvo įdomi. Manau, urbanistinis sprendimas nėra tinkamas.

Reikėtų panagrinėti galimybę pratęsti perimetrinį užstatymą. Dabar atrodo, kad pastatas stovi parke. Reikėtų panagrinėti pastato aukščio ir šlaito santykį, reikėtų ilgesnės V.Putvinskio gatvės išklotinės ir joje panagrinėti gatvės aukštingumą. Reikia iš principo peržiūrėti koncepciją: analizuot aukštingumą ir blokavimosi galimybes.

A.Steponavičius: Būtinas kompleksinis sprendimas, pritariu J.Kančienės pozicijai. Nors architektūrinis sprendimas priimtinas, sprendinys negali būti realizuojamas, nes:

-nepatenkinama insoliacija (iš vakarų gautų daugiausia 1 val. saulės);

-perdaug butų ir mašinų. Geriau mažiau, bet geriau;

– drastiškai elgiamasi su šlaitu –  9 m atraminė sienutė čia neįmanoma.

Reikia kompleksinio visos aplinkos- 12, 10, 8, 6, 6a sklypų –sprendimo. Projektui nepritariu.
N.Stanionis: Siūlau projekte numatyti galimybę blokuoti gretimą pastatą vakarinėje ir rytinėje pusėse.

Pritariu koncepciniam sprendimui statyti didelius butus.

Būtina tobulinti konstrukcinius sprendinius, įvažiavimą. Siūlyčiau pasitikrinti aukšto aukštį ir siekti prisitaikyti prie gretimų pastatų aukščio, fasado sprendinių.

Tobulintini funkciniai sprendiniai.

A.Ramanauskas: Neteisingas esminis urbanistinis sprendimas. V.Putvinskio gatvėje turėtų būti formuojamas perimetrinis užstatymas. Yra galimos trys posesijos, kur pastatai būtų blokuojami vienas prie kito- dabartinis sprendimas uždaro bet kokias galimybes ateityje blokuoti pastatus.

Siūlomas tūris per aukštas.

Siūlau paieškoti kitų urbanistinių variantų.

G.Prikockis: Priimtina investuotojų pozicija- šioje vietoje statyti prabangius butus. Patiko estetinė pastato fasadų  formavimo idėja.

Bet projektiniams pasiūlymams pritarti negaliu. Priežastis- nepaisymas urbanistinių šios teritorijos savybių- būtent ištisinės užstatymo linijos. Turi likti galimybė blokuoti pastatus iš kairės ir iš dešinės. Keistai atrodo pirmo aukšto pakreipimas nuo gatvės užstatymo linijos. Tai nesolidu ir nebūdinga V.Putvinskio gatvei. Keistai nelaukta galimybė patekti į sklypą.

Siūlau autoriams pateikti kelis variantus, atsižvelgiant į visas vietos ypatybes.

M.Nistelytė: Autorė teigė, kad sprendinys atitinka perimetrinio užstatymo koncepciją, bet tai- ugniasienėmis suglausti pastatai. O ažūrinė tvora neatstos perimetrinio užstatymo.

Projektas neatitinka paveldosauginių reikalavimų- šlaitų apžvalgos, Naujamiesčio vertingųjų savybių, apžvalgos nuo Žemaičių gatvės ir.t.t.

Pastatas perdaug įkastas į šlaitą. Aukštis per didelis arba neįtikina išklotinėje. Garažas – daugiau teorinis, nereali vaikų žaidimo aikštelė.

Architektūros išraiškos ieškoti kartu su viso kvartalo urbanistine analize. Siūlyčiau pirmo aukšto sienų nekraipyti.

Projektrui nepritariu, siūlau pakartotinai nagrinėti situaciją, keisti sprendinius, numatant apšvietimą šiaurės- pietų pusėse.

J.Minkevičius: Optimizavimo idėja mus tenkina, bet jei prieštarauja miesto planavimo nuostatoms, pritarti negalim. Istorinės Naujamiesčio dalies vertingosios savybės turi būti optimizuojamos- kitaip nebus progreso. Dabar panorama yra gadinama. Kažkodėl šlaitai nueina į antrą planą- o tai Kauno identiteto dalis. Aukštingumas panoramai neduoda nieko gero. Jei tai bus prestižiniai butai, architektūrinė kokybė nėra pakankamai aukšta. Reikia imti apvyzdį iš tarpukario architektūros. Reikėtų daugiau analizės ir ieškoti naujų sprendinių.

R.Miliukštis: Neišlaikyta Naujamiesčio vertingoji savybė- aukštingumas iki kraigo – 17m, iki karnizo-  14m.

Turi būti numatyta galimybė užstatyti sklypą V.Putvinskio 10.

Architektūriniai sprendiniai tinkami. Verta parodyti perspektyvinį užstatymą V.Putvinskio Nr.6 gal net Nr. 2 vietoje. Parengti urbanistinės raidos tyrimus, aplinkos įvertinimą. Pastatas gali sumažėti, atitraukiant nuo šlaito, kaip buvo praktikuojama tarpukaryje, ir blokuojant su kaimyniniais pastatais.

Vaikų žaidimo aikštelė nehumaniška. Gal reikėtų panaudoti teritoriją šlaite?

V.Kuliešius: Sklypo plano sprendiniai:

1.Nėra aišku (nenurodyta), ar atstumas nuo atliekų konteinerių iki antrame aukšte esančio buto langų atitinka teisės aktų reikalavimus.

2.Vaikų žaidimo aikštelė  siūloma įgilinta  ir ilgą laiką bus projektuojamo pastato šešėlyje – kaip užtikrinamas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ VIII skirsnio „Gyvenamojo pastato sklypas“ 185 p. reikalavimas : „Vaikų žaidimų aikštelių insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) turi būti ne trumpesnis kaip 3 valandos, miestų centrinėse dalyse – ne trumpesnis kaip 2,5 valandos.“?

Planiniai-tūriniai sprendiniai:

  1. Mano nuomone, komplikuotas patekimas į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę (pandusas atsiremia į akliną sieną, dėl besileidžiančio panduso, įvažiavimo į požeminę aikštelę angos apačios kraštų altitudės skirtingos, reikia daryti posūkį ant tiesiai besileidžiančio panduso). Komplikuotas manevravimas ir išvažiavimas iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vietų, suprojektuotų

V.Putvinskio g. pusėje.

  1. Mano nuomone, siūloma statinio architektūra neatitinka LR Statybos įstatymo 5 str. 2) punkto reikalavimų, ir STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ III skirsnio „Architektūros reikalavimai“ nuostatų, todėl siūlau :

4.2.Pastato tūrio kompozicija nereaguoja į gretimą užstatymą – dešinėje pusėje esantį dviejų aukštų mūrinį pastatą -reikėtų tobulinti statinio architektūrinę kompoziciją, pastatą sužeminti vienu aukštu.

4.3. Fasado sprendinys pernelyg tiesmukas, plokščias, trūksta kontekstualumo – šalia esantys prieškario modernizmo pastatai plastiškesni, turintys aiškią kompozicinę idėją.

  1. Pastatas bus matomas iš įvairių apžvalgos taškų, esančių viršutinėse Žaliakalnio šlaitų terasose-siūlau pateikti vizualizacijas iš šių taškų.
  2. Siūlau pateikti didesnį V.Putvinskio g. išklotinės fragmentą, kad aiškiau matytųsi pastato aukščio santykis su esamu užstatymu.

Jei deklaruojama, kad perimetrinis užstatymas yra vertingoji savybė- būtina ją išlaikyti tuo labiau, kad Kauno Naujamiesčio tarpukario pastatų kompleksas pretenduoja būti įtrauktas į Unesco paveldo sąrašą.

A.Kiaunienė: Džiaugiuosi rimtu užsakovu. Reikėtų imti pavyzdį iš tarpukario laikų V.Putvinskio gatvės namų išplanavimo – butų langai orientuoti į pietus ir šiaurę. V.Putvinskio gatvei būdingi pakankamai aukšti cokoliai. Jei aukštinti pastatą- geriau vystyt horizontalesnį tūrį.

Estetiškai sprendimas visai priimtinas. Tvoros neturėtų būti, nes atrodo, kad aptveriat savo sklypą.

Pastato urbanistiniam sprendimui nepritariu. Būtina palikti galimybę ateityje blokuotis prie pastatų nr. 8 ir 12. Nepritariu aukštingumui- siūlau mažinti pastato aukštį, gal būt perspręsti cokolį.

J.Kančienė: Projekto virtualų vertinimą siunčiau anksčiau. Dabar jį perskaitysiu:

      Projektuojamasis namas yra itin sudėtingoje vietoje, išskirtiniame urbanistiniame kraštovaizdyje, sudarančiame vieną iš svarbiausiųjų Kauno urbanistinės savasties žymių. Situacijos  ypatumą lemia įkalnės reljefas ir smailėn sueinančių V. Putvinskio ir Žemaičių gatvių sankirta. To rezultatas – abiejų gatvių panoraminės perspektyvos, vaizdų projekcijos, atsiveriančios tiek nuo Žemaičių gatvės į miestą, tiek nuo V. Putvinskio gatvės į Žemaičių gatvę ir Žaliakalnio šlaitus. Ypač gražūs vaizdai atsiskleidžia iš V. Putvinskio gatvėje numatomo naujo namo vietos. Projektuojant čionai statinį būtina atsižvelgti į susiformavusią urbanistinę terpę bei kraštovaizdį ir išryškinti vietos unikalumą. Namai gatvių sankirtoje – prie Žemaičių gatvės nuokalnės – turėtų būti nedidelio aukščio (2 aukštų), o toliau V. Putvinskio gatve galėtų palaipsniui didėti.

     Suprojektuotasai namas yra akivaizdžiai per aukštas – disonuotų ne tik V. Putvinskio g. šiaurinėje išklotinėje, bet ir Žemaičių g. bei Žaliakalnio šlaitų projekcijose. Architektai, supratę jog „netilpo“ į urbanistinį kontekstą, viename iš paveikslėlių pateikė savą V. Putvinskio g. viziją, kurioje neva mato gatvės pradžioje struktūrinį penkiaaukštį. Manau, jog šis įsivaizdavimas yra neteisingas.

  Pateiktoje medžiagoje trūksta bendros kvartalo išklotinės, iš kurios būtų matyti naujojo statinio santykis su esamais namais. Taip pat nėra statinio vizualinio poveikio aplinkai analizės.

  Abejonių kelia ir sklypo įsisavinimo sprendiniai. Namas numatytas prie pat šoninių kraštinių ribų, ty. du jo fasadai – su langais ir balkonais „išeina“ į svetimas valdas, istorines posesijas ( V. Putvinskio g. Nr. 6 ir Nr. 10). Pagal tarpukario metų įstatymus V. Putvinskio gatvė buvo „uždaros statybos“ kvartalas. Tai reiškė, jog  namus čia galima statyti tik suglaustus vieną su kitu vientisoje, nepertraukiamoje linijoje. Šoniniai fasadai turėjo būti aklinos ugniasienės. Šiuo įstatymu buvo formuojamas miesto – didmiesčio užstatymo pobūdis.

  1. Putvinskio gatvė patenka į kultūros vertybės – Naujamiesčio (UK 22149, buv.kodas U30) zoną, kurioje šalia kitų saugotinų vertybių įrašytas ir užstatymo pobūdis. Projektiniuose pasiūlymuose kvartalui būdingo užstatymo pobūdžio nesilaikoma.

Manau, reikėtų kreiptis į paveldo institucijas dėl pastato V.Putvinskio g. 6 vertingųjų savybių peržiūrėjimo. Nematau vertės nei jo tūryje, nei aukštingume.

Būtina atlikti pastato vizualaus poveikio aplinkai vertinimą.

L.Janušaitienė: Naujamiestyje būtina projektuoti ugniasienes kaip galimybės blokuotis garantą.

Įvaža į sklypą šalia kito įvažiavimo- blogas sprendimas. Būtų sveikintinas apjungimas su 6 namu. Toliaregiška būtų palikt galimybę statyti šalia.

Pateiktoje išklotinėje pastato tūris atrodo per didelis. Reikėtų išryškinti cokolį ir atsisakyt viršutinio aukšto.

Sudėtinga situacija dėl gaisrinio apvažiavimo. Tvora – labai didelė klaida, tai visai kitas kodas. Nėra koncepcijos pasirinkimo paaiškinimo.

G.Janulytė- Bernotienė: Kyla klausimas, ar V.Putvinskio gatvės šiaurinės pusės sklypų formavimas ir užstatymo morfotipų suformavimas atitinka Naujamiesčio vertingųjų savybių saugojimo reikalavimus.

Tokio aukštingumo pastatas galėtų atsirasti, bet diskutuotinas pastato pjūvis, vaikų žaidimų aikštelė, atraminės sienutės pjūvis.

Gatvės išklotinės formavimas turi būti konceptualus- išlaikomas sklypų užstatymas pagal raudonąją liniją ir statomos ugniasienės blokavimui. Vertingoji savybė- mišraus užstatymo morfotipas, todėl reikia motyvuoti sprendinius. Čia turim antro plano užstatymą, kurį reikia palikti.

Dominuoja per aukšta tvora- tokio aukščio tvorų  mieste statyti negalima. Abejonių kelia parkingas- laikas įsijungti konstruktoriams.

Manau, kad autoriai nedirbo su paveldosaugos medžiaga- būtina dirbti su paveldu ir konstruktoriais, Galimybė blokuoti turi būti taisyklė, jei ne servitutai ir pravažiavimai.

N.Blaževičienė: Architektai turėtų persvarstyti koncepciją, urbanistiškai įvertinant ne tik V.Putvinskio g. 8 bet ir 12, 6, 6a raidos galimybes.

Būtų vertinga matyti gatvės išklotinę platesniu rakursu, nei gretimybės.

Net ir siekiant realizuoti užsakovo užmojus, adekvataus tūrio ir intensyvumo statinį modeliuojant V.Putvinskio g. 8-10 sklypuose, turint ilgą pietinį fasadą, sprendinys yra įmanomas.

E.Barzdžiukas: Nepritariu urbanistinei koncepcijai- nepaliekama galimybė blokuoti kitus pastatus, formuojant V.Putvinskio gatvės užstatymą.

Abejotina insoliacija 6 aukštui ir vaikų žaidimo aikštelei.

Nespręsta pastato konstrukcinė schema, statant šlaite.

V.Adomavičius: Pateiktam varijantui iš esmės nepritariu dėl urbanistinių aspektų. Reikėtų keisti koncepciją, bandant kompleksiškai spręsti V.Putvinskio 6, 6a, 8 sklypų užstatymą ir architektūrą.

R.Palys: Tai labai tapybiška gatvė.V.Putvinskio gatvė pasižymi fragmentišku perimetriniu užstatymu. Reikėtų spręsti individualiai. Pastato tūris per didelis, todėl kyla problemos. Be to, jis labai platus į gylį. Architektūra nyki. Jei jau planuojami prabangūs butai, namas turi ir atrodyti prabangiai- pastudijuokit smetoninius namus. Tarpukariui kabantis antras aukštas ir suvirpintas pirmas- nebūdinga. Neįmanomas naudoti įvažiavimas ir netinkama tvora.

Šlaito papėdė –  pavojingiausia šlaito zona. Bus labai sudėtinga statyba. Pastatas per aukštas, todėl reikia išklotinių su šlaitu.

Siūlau ieškoti naujos koncepcijos,

V.Merkevičius: Jei aukšte planuojami du butai- bus neįmanoma suderinti su gaisrininkais. Geriau tebūna aukšte vienas geras didelis butas su langais pietinėje ir šiaurinėje pusėse . Reikėtų kreipti dėmesį į namo nr. 6 perstatymą. Pateiktame pasiūlyme neišlaikomas norminis atstumas tarp pastatų- 8m.

Siūlau bandyti jungtis su 6, 6a sklypais. Abejonių kelia parkavimas ir vaikų žaidimo aikštelė.

Reziume: visi pasisakė prieš pateiktus užstatymo principus – galimybė blokuoti turi būti taisyklė, jei ne servitutai ir pravažiavimai, išreiškė abejones dėl aukštingumo. Dėl statybų prie pat šlaito- labai rizikinga arba beprotiškai brangu.

Geriau mažiau, bet geriau. Pastatas galėtų būti ne toks gilus ir turėti langus pietinėje ir šiaurinėje pusėse. Daugelis pažymėjo, kad architektūra nėra perdaug originali. Siūlom užsakovui pamąstyti apie naują koncepciją, prijungiant gretimus sklypus.

NUTARIMAS

1.Pristatytam DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO V. PUTVNSKIO G. 8, KAUNE, STATYBOS PROJEKTUI (Statinio autorės: Gintarė Čėsnaitė, Mėta Šalūgaitė ( UAB “1 planas”). Statytojas: UAB “Statpro group”) nepritarti. Tolesniame darbe autoriams rekomenduojame atsižvelgti į pareikštas pastabas:

1.1-Reikia iš principo peržiūrėti koncepciją: analizuojant aukštingumą ir blokavimosi galimybes.(16 ekspertų)

1.2-V.Putvinskio gatvėje turėtų būti formuojamas perimetrinis užstatymas. Galimybė blokuoti turi būti taisyklė, jei nėra pravažiavimų ir nustatytų servitutų.(16 ekspertų)

1.3- Reikia kompleksinio visos aplinkos- 12, 10, 8, 6, 6a sklypų –sprendimo. (8 ekspertai)

1.4- Išklotinėje pastato tūris atrodo per didelis. (6 ekspertai)

1.5-Abejotina insoliacija „šiauriniam butui“ ir vaikų žaidimo aikštelei. (6 ekspertai)

1.6- Pastatas gali sumažėti, atitraukiant nuo šlaito, ir blokuojant su kaimyniniais pastatais keisti sprendinius, numatant patalpų apšvietimą šiaurės- pietų pusėse. (5 ekspertai)

1.7- Reikėtų panagrinėti pastato aukščio ir šlaito santykį, reikėtų ilgesnės V.Putvinskio gatvės išklotinės ir joje panagrinėti gatvės aukštingumą. (5 ekspertai)

1.8- Pastatas perdaug įkastas į šlaitą. Nespręsta pastato konstrukcinė schema, statant šlaite (4 ekspertai)

1.9- Tvoros neturėtų būti , tai visai kitas (svetimas Naujamiesčiui) kodas. (4 ekspertai)

1.10- Projektas neatitinka paveldosauginių reikalavimų- šlaitų apžvalgos, apžvalgos nuo Žemaičių gatvės ir.t.t. (4 ekspertai)

1.11- Fasado sprendinys pernelyg tiesmukas, plokščias, trūksta kontekstualumo – šalia esantys prieškario modernizmo pastatai plastiškesni, turintys aiškią kompozicinę idėją. ( 4 ekspertai)

1.12-Komplikuotas patekimas (įvaža) į požeminę automobilių stovėjimo aikštelę (3 ekspertai)

1.13-Keistai atrodo pirmo aukšto pakreipimas ir atitraukimas nuo gatvės užstatymo linijos. Tai nesolidu ir nebūdinga V.Putvinskio gatvei. , (2ekspertai)

1.14-Neišlaikomi gaisrinio privažiavimo reikalavimai.( 2 ekspertai)

1.15-Reikia parengti urbanistinės raidos tyrimus, statinio vizualinio poveikio aplinkai analizę. (2ekspertai)

1.16-V.Putvinskio gatvė pasižymi fragmentišku perimetriniu užstatymu. (R.Palys)

1.17-Vertingoji savybė- mišraus užstatymo morfotipas, todėl reikia motyvuoti sprendinius.(G.Janulytė- Bernotienė)

1.18-Neišlaikyta Naujamiesčio vertingoji savybė- aukštingumas iki kraigo – 17m, iki karnizo-  14m. (R.Miliukštis)

1.19-Pastatas bus matomas iš įvairių apžvalgos taškų, esančių viršutinėse Žaliakalnio šlaitų terasose-siūlau pateikti vizualizacijas iš šių taškų.( V.Kuliešius)

1.20-Manau, reikėtų kreiptis į paveldo institucijas dėl pastato V.Putvinskio g. 6 vertingųjų savybių peržiūrėjimo. Nematau vertės nei jo tūryje, nei aukštingume.(J.Kančienė)

1.21-Pateiktame pasiūlyme neišlaikomas norminis atstumas tarp pastatų- 8m. (V.Merkevičius)

 

Vygintas Merkevičius

Jūratė Merkevičienė

Komentavimas baigtas.