LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2021-03-04

 

Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba kviečia į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitą nuotoliniu būdu „Kultūros paveldo apsauga bendrajame plane, apsaugos reikalavimų integravimo ypatumai (Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano pavyzdys)“ kurią skaitys Irena Kliobavičiūtė, paveldosaugos ekspertė, Vilniaus m. NKPV vertinimo tarybos narė. Paskaitos klausytojai bus  supažindinami su Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sąranga (TPĮ; Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais (2014-01-02 LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-8) NKPAĮ; vietovių apskaitos dokumentai – Aktai (Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu (2005- 04-15 LR Kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-150 su vėlesniais pakeitimais); jų sudėtimi ir sąranga, įtakojančia BP sprendinius (išklotinės, perspektyvos, panoramos, siluetai, apžvalgos taškai, užstatymu tipų schemos); BP nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  reglamentavimu per papildomus apribojimus;  galimybėmis integruoti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimus (nustatytus NKPAĮ; tvarkymo planais; Apsaugos reglamentais)  į Bendruosius planus per užstatymo tipus (Teritorijų planavimo normos (2014-01-02 LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-7)); reglamentų patikra per 3 D modeliavimą).

Seminaras skirtas teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.  

Data: 2021 m. kovo 4 d.(ketvirtadienį) 14.00 – 17.00 val..

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Kursai vyks nuotoliniu būdu.

Dalyvavimo mokestis – 20 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2021 m.kovo 2 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2021-03-04  KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2021m. kovo 2 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu vsikauet@gmail.com, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu vsikauet@gmail.com, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą išankstiniam mokėjimui ir už kursus mokėti po to kai kartu su kursų pažymėjimu gausite sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu vsikauet@gmail.com,

 

   REGISTRACIJA

 

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: vsikauet@gmail.com

Komentavimas baigtas.