LAS Kauno skyrius

Architektų kvalifikacijos kursai 2021-09-23

KVIEČIAME Į TOMO GRUNSKIO PASKAITĄ NUOTOLINIU BŪDU

Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba kviečia į kvalifikacijos tobulinimo kursų paskaitą „Šiuolaikinė architektūra ir medijos“ (Architekūros medialumas kaip opozicija jos produktyvistinei dogmai). Lektorius –  VDA Architektūros pagrindų ir teorijos katedros profesorius, VGTU Architektūros fakulteto docentas Tomas Grunskis.

Apžvelgiant esmines šių dienų sociokultūrinės aplinkos ir architektūros srities (plačiąja prasme) kaitos ypatybes, paskaitoje numatoma aptarti šiuolaikinės architektūtos sampratų ir praktikų įvairovę, pagrindines jos raidos tendencijas, apimant urbanistinį dizainą, pastatų architektūrą ir dizainą. Taip pat remiantis esminiais šių architektūros tendencijų bruožais, numatoma apžvelgti jų santykį su šiuolaikinėmis medijomis, išanalizuoti pagrindinius  komunikacijos būdus ir principus, kurie gali būti naudojami skirtingo lygmens architektūros praktikoje.

Seminaras skirtas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo vadovams.  

Data: 2021 m. rugsėjo 23 d.(ketvirtadienis) 14.00 – 17.00 val.

Organizatorius: Viešoji įstaiga Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET).

Kursai vyks nuotoliniu būdu.

Dalyvavimo mokestis – 20 Eur.

Užpildžius registracijos formą, mokestį iki 2021 m. rugsėjo 21 d. imtinai reikia pervesti VšĮ KAUET (įmonės kodas 300618836) sąskaitą:

LT66 7300 0100 9701 3418 AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 nurodant:

— „už 2021-09-23  KAUET kursus“;

— dalyvio vardą ir pavardę (vardus ir pavardes, jei mokama už kelis dalyvius).

DĖMESIO: asmenys, užsiregistravę ir/arba mokantys mokestį po 2021 m. rugsėjo 21 d., moka papildomą 5 Eur. administravimo mokestį.

 PASTABOS:

1. Kursus išklausę architektai gaus 3 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus.

2. Kursuose dalyvauti galima tik užsiregistravus iš anksto.

3. Prašome pildyti registracijos formą lietuviškomis raidėmis, nes pagal Jūsų pateiktus duomenis yra išrašomi dalyvavimo kursuose pažymėjimai.

4. Taip pat prašome atidžiai įrašyti mokėtojo duomenis, nes remiantis jais bus išrašomos sąskaitos faktūros.

5. Dalyvių, užsiregistravusių, bet dėl pasikeitusių aplinkybių negalinčių dalyvauti ir išklausyti kursų, prašome el. paštu vsikauet@gmail.com, informuoti apie šias aplinkybes ne vėliau kaip likus 24 val. iki kursų pradžios. Tokiu atveju dalyvio sumokėtas klausytojo mokestis bus perkeliamas į sekančius kursus, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti. Dalyviams, kurie apie savo nedalyvavimą praneš el. paštu vsikauet@gmail.com, likus mažiau nei 24 val. iki kursų pradžios, sekančiuose kursuose, kuriuose dalyvis pageidaus dalyvauti, bus suteikiama 50 % nuolaida. Dalyviams nepranešusiems apie savo nedalyvavimo priežastį iki kursų pradžios – klausytojo mokestis kompensuojamas nebus.

6. Dalyviams, išklausiusiems dalį kursų, bus išduodami pažymėjimai su perpus mažesniu valandų skaičiumi.

7. Jeigu pageidaujate gauti sąskaitą faktūrą – prašome apie šį savo pageidavimą pranešti el. paštu buhalterija@laskaunas.lt

8. Pažymėjimai išklausiusiems paskaitas bus atsiųsti el. paštu.

   REGISTRACIJA

Kvalifikacijos kursų programa suderinta su LR Aplinkos ministerija ir Lietuvos architektų rūmais.

Kontaktai pasiteiravimui: Jūratė Merkevičienė,  +37061611510, el. paštas: vardas: vsikauet@gmail.com

 

 

 

Komentavimas baigtas.