LAS Kauno skyrius

LAS KS valdybos posėdis 2017-12-12

LAS Kauno skyriaus valdyba išsakė savo poziciją dėl Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune. Kėdainių tilto projektavimo konkurso sprendiniai patvirtino, kad šalia Nemuno ir Neries santakos projektuojamas tiltas turės didžiulę įtaką senamiesčio panoramoms, kraštovaizdžiui bei kultūros vertybių gretimybėms. Nutarta kreiptis į Architektų sąjungą, prašant paviešinti daugumos architektų nuomonę Kauno miesto savivaldybei ir kitoms institucijoms (KPD ar Saugomų teritorijų tarnybai, Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir kt) su prašymu skirti ypatingą dėmesį Kėdainių tilto projekto eigai, ieškoti galimybių „atitraukti“ jį tolėliau nuo Santakos. 
Pridedama: 1. 2018-01-02 Lietuvos architektų sąjungos raštas „Dėl Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune“
                    LAS raštas Dėl Kėdainių tilto
                  2. 2018-01-15 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos raštas „Dėl Kėdainių tilto per Nemuno upę Kaune“.
                   Kultūros paveldo departamento raštas dėl Kėdainių tilto

Komentavimas baigtas.