LAS Kauno skyrius

LAS Kauno skyriaus pakartotinė ataskaitinė rinkiminė narių konferencija

2017-12-01 Architektų namuose įvyko LAS Kauno skyriaus pakartotinė ataskaitinė rinkiminė narių konferencija, kurioje pirmininke buvo perrinkta Asta Kiaunienė, išrinkta nauja Valdyba, Etikos, Revizijos komisijos, KAUET nariai.

Pridedama: Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyriaus  (LAS KS) narių pakartotinės ataskaitinės rinkiminės konferencijos Išrašas iš Protokolo Nr. 10, 2psl.

LAS Kauno skyriaus pakartotinės ataskaitinės rinkiminės konferencijos išrašas_2017 12 01

Komentavimas baigtas.